Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 58


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 58

- [181] (Munchen 29-12-1929) Fritz Wi..r(?), kunstmaler;
- [174] (Amsterdam 17-12-1929) S. Delprat;
- kinderen wijlen Jan Veth;
- [155, 170] mevr. Delprat-Veth, Keizersgracht 733, Amsterdam;
- lijst schilderijen;
- [146] (29-11-1929 Zoutmanstraat 39, Den Haag) brief wed. H. v.d. Vlugt-Carlebur;
- [139] (15-11-1929 Zoutmanstraat 39, Den Haag) brief wed. H. v.d. Vlugt-Carlebur;
- [133] Walter Vaes;
- [132] Capt. Paul Koster, Paris 12-11-1929;
- [128] (de Hertekop, Amersfoort 9-11-1929) L.J. Royaards van Hardenbroek;
- [127] (brief aan mevr. wed. v.d. Vlugt-Carlebur) over Francois Carlebur;
- [123] wijnglas Ab SNAP / Snaphaan, geb. Leiden;
- [111] (brief aan mevr. wed. v.d. Vlugt-Carlebur) ...mijn vader Francois Carlebur...;
- [108] Arist Pander;
- [99] capt. Paul Koster, naar Parijs met I.I. Vriesendorp van Renesse;
- W.G. van Soest, Amsterdam / een Arij Scheffer;
- [75] brief aan Willy Sluiter;
- [72] brief van Willy Sluiter dd. 4-7-1929;
- [56] (Berg en Dal 24-5-1929) brief van A.C. Everts Lamme;
- [50] L.R. van Gelder, Paris;
- [43] NV Brandspuitenfabr. vh. A. Bikkers en Zn, Rotterdam + CATALOGUS van brandweermat. !!!!
- [29] Floris Verster;
- [27] C. Haverman-Birnie;
- [25] Jan Zwarts, Utrecht;
- [24] (ansichtkaart Damiatenbrug) C.A. Milatz, Singel 233;
- [19] (Bloemendaal 21-2-1929) brief Kniphorst;
- [13 KOPIEERVERGUNNING] (7-2-1929) Aan den Weledelen Heer Directeur.
Met dezen verzoek ik U beleefd toestemming van u te mogen ontvangen tot het maken van eenige teekeningen van Beelden voor mijn studies. Met verlangen uw toestemming tegemoet ziende teeken ik
Hoogachtend W. Kamphuis, Joost van Geelstraat 34b, Rotterdam (toegestaan 5/2/'29 E.S.)
- [5] P.J. Schotel, originalzechung (Munchen 12-1-1929);
- PICTURA Catalogus tentoonstelling werken door Coba Ritsema 10/3-1/4 1929 nrs. 1-61;
- Notitie Antiquiteiten Houttuinen 64, Openbare Verkooping Mak 18-9-1929;

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019