Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 61


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 61

- verslag 1931;
- J.L. Bakker, concierge / W.A. Vernes, hulpsuppoost / Larij...een werk van een der leerlingen van den grijzen meester, een stilleven van jonkvr. M. Reigersman geschonken..;
- [257] zelfportret G.H. breitner / suppoost W.A. Vernes;
- G.H. Breitner, tentoonstelling te Brussel;
- [251a] De Hertekop Amersfoort 19-12-1931 / L.J. Royaards;
- [242] Pieter Hermansz Verelst/Van der Elst 'Der Briefleser' 14-12-1931;
- [228a] Gorinchem 4-12-1931 / Joh. Nicolaas Jr, atelierschip 'De Nicolaas' Haven 't Eind / etsen ontvangen;
- J. van Dalen over Matthijs van der Koogh gedoopt 21-4-1762 te Dordrecht;
- [224] Joh. Nicolaas Jr, kunstschilder, atelierschip 'De Nicolaas' Haven 't Eind;
- [222] (29-11-1931) Joh. Nicolaas Jr, kunstschilder;
- [221] (27-11-1931) brief Theo Hermsen Jr.;
- van de Ven-Meissner, Lariksenbosch te Shcalkhaar;
- brief M. KOLB, Paris 28-10-1931;
- [203a] BOEKJE Beroof het vuur van zijn prooij! Davy-toestel;
- [198] (20-10-1931) freule Reigersman;
- [197] aan jonkvr. M. Reigersman, Baronielaan, Breda / geschenk aanvaard;
- [195] (16-10-1931) brief P.C. Jorissen, Toulonschelaan 27 / FOTO maken P. van Wijngaerdt;
- [194] geschenk Jonkvr. M. Reigersman;
- [190] brief aan Paul Koster, Parijs;
- [174] (Naarden) W. van der Koogh over Jacob van Strij;
- [171] (lichtbeeldenver.) details schilderij Willaerts;
- [163] (Rotterdam 24-8-1931) brief M.C. v.d. Lugt-Jansen.

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019