Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Pictura toegang 206 inventarisnummer 21


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 206 (Pictura)
Inventarisnr.: 21

- [gedrukt] Teekengenootschap Pictura te Dordrecht. Kunstbeschouwing van teekeningen, voor de leden van het Genootschap met hunne dames en geintroduceerde vreemdelingen, op Dinsdag den 4 februari 1890, des avonds van half 8 tot tien ure, in het lokaal van den Heer Van der Horst, aan de Groenmarkt. Kinderen worden niet toegelaten.
B. Veth Az., Secretaris.
Portefeuille van den heer J.A. Smits van Nieuwerkerk te Dordrecht, samengesteld uit werken van kunstbeoefenaars die te Dordrecht geboren zijn of der gewoond hebben als:
K.F. Bendorp - Noordersluis, Glasblazersvest, Molenweide
C.F. Bendorp - Oude Vrouwenhuis aan het Bagijnenhof
F.J. v.d. Blijk - stil water, Vestingwal aan zee
- (4-10-1890) benoeming eerelid J.A. Smits van Nieuwerkerk;
- (5-2-1891) overl. Mr. A. Blussé (Dordr. Museum);
- (28-2-1892) Aan den Gemeenteraad van Dordrecht,
Het Teekengenootschap Pictura heeft indertijd met groote leedwezen kennis genomen van het besluit van Uw college waarbij de namen der groote Dordrechtsche schilders die aan de Singels gegeven waren werden weggenomen en genoemde Singel in zijn geheel onder dien simpelen naam zou bekend staan. Onder de namen die niet meer verbonden zijn aan gedeelten van dien Singel behooren behalve den naam van den Stichter van ons Genootschap ook die van groote mannen wier namen door de geheele beschaafde wereld bekend zijn en wier werken van zeer groote en hooge ...etc..etc.
+
(28-2-1892) brief Frans Lebret (mening naamgeving Singel);
- (2-10-1894) overl. C.E. van de Sande Lacoste, laatste eer (met lijst namen aanwezigheid begrafenis);
- (Rotterdamsche Kunstkring 20-10-1895) samenwerking van kunstgenootschappen
- brief B.J. Koldeweij (dankbetuiging overl. zoon Bernard);
- (Renkum 28-8-1896) Th. de Bock, expositie werken;
- (Helmond 18-11-1896) P. Fentener van Vlissingen;
- (23-10-1896) eerevoorzitter Frans Lebret;
- (Berg en Dal dec 1897) A.J. Lamme;
* tentoonstelling werkende leden Dec.-Jan. 1895-1896:
Willy Sluiter Jan. 1896
Gunneweg Maart 1896
Ruttenberg Oct. 1896
Crel..(?) van Vlissingen Nov. 1896
* werkende leden Dec.-Jan. 1896-1897:
Jorissen Jan-Febr 1897
van Goch Febr. 1897
- (5-11-1897) deelneming / mijn zuster wed. H.M. Vriesendorp Brunner(?);
- [74] (2-12-1897) A.J. Lamme / Arij Scheffer;
- (Amsterdam 28-9-1899) J.W.M. Roodenburg;
- (28-9-1899, Frankenslag, Scheveningen) P.J.C. Gabriel;
- (28-9-1899, Frankenslag, Scheveningen) Taco Mesdag;
- (10-2-1901 muziekschool) J.S.J. Vriesendorp;
(brieven bedankt voor lidmaatschap, o.a.:)
- Matheus Dijkwel / N. Dijkwel, Bagijnhof 44;
- (Bruxelles 5-9-1903) Mijnheer !
Daar ik niet meer in Dordrecht woonachtig ben, heb ik de eer voor het lidmaatschap van Pictura te bedanken.
Hoogachtend R. Kennedy.

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019