Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 46


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 46

- [3057] (4-1-1915, Stephanusstraat 7, Nijmegen J.G. Wicker(?)) schilderij Matthijs Balen f 200 1726.
- [3059] kaartje A. Blommers Van der Toorn.
- NOTA J.J. Biesing, teekening Bakker Korff f 750.
- [3060] (16-12-1914 Dordrecht) J. Leeuwenburgh Dz.
- [A3062] (brief M.P. Reus Dordt 2-2-1915) tweede werk in museum.
- J.A. Westerman, Kanaalstraat 3, Amsterdam, tel 3841 / Jacob Maris.
- (Kunstzaal The Hague 8-12-1914) brief J. van Vliet.
- brief L. Koster, sepoost 5-1-1915.
- brief Dordrecht 5-1-1915 Dijkwel / zeven hoofdzonden van Lizzy Ansingh.
- [3065] briefkaart Gustaaf van Kalcken, Haarlem / 23-xii-1914(?).
- [3066] 10-2-1915 Bos, Larij / brief Clara J.L. Beek (zus van D.J. Beek).
- brief J. van Wageningen 6-12-1913.
- [3069] (26-2-1915) brief M.P. Reus, Nieuwstraat 41 / doek Weemoed.
- [3070] brief L. Koster, sepoost, 5-3-1915 Dordrecht.
- [3071] (5-3-1915) brief A.W.Ph. Korndorffer / bewaking gebouw.
- [3073] (E.J. van Wisselingh) schilderij M. Bauer.
- [3074] brief Dirk Nijland.
- [3075] brief L.N. Roodenburg, 's-Gravenhage 25-2-1915.
- schilderijen nagelaten moeder wed. J.W.M. Roodenburg-Tak, brief L.N. Roodenburg (van Looy, R. Larij, C.J. de Vogel).
- [3075] (24-3-1915) Openbare leeszaal, Wijnstraat 102 / bruikleen schilderijen achterzaal.
- Ver. voor Schoolversiering, Arnhem 1-4-1915, brief A. v.d. Water.
- [3078] boerenhuis van M.P. Reus 6-5-1915.
- [3081] dankbetuiging A. Bredius / bundel 60e verjaardag.
- [3079] De Gruijter en Co Meubeltransport / heer Vriesendorp te Hilversum.
- 50x40 200-jarig bestaan Ver. Dordr. Synode Oosterhuijzen-Pere/Pete 1818 / brief G. Elfeim(?), Prinsengracht 447-1 Amsterdam.
- [3086] J. Israels, A. Cuyp (Steijnlaan 117).
- brief R.M. van Dantzig, Rotterdam.
- [3093] Mag ik de 7 Hoofdzonden laten reproduceren. Lizzy Ansingh.
- [3099] (22-5-1915) Van Gestel, 50 etsen (Belg. vluchtelingen).
- [3100] mej. Rachel van Dantzig, Fop Smit 18-5-1915.
- [3102e] (Den Haag 28-5-1915, Steijnlaan 117, J...(?)) beide schilderijen Jozef Israels.
- [3103] Jonkh. van Kinschot, Tiel.
- optocht Dordrecht 1-4-1872 prent (gedrukt Böger) / H.J. Backer, Leiden 25-5-1915.
- [3106] Jac. van Cooy, Haarlem, Kleine Houtweg 57.
- R.M. van Dantzig 29-6-1915.
- Albert Rebillio 24-6-1915.
- J.L. Laverge, Honingerdijk 56, Rotterdam.
- (23-6-1915, C.M. van Gogh) M. v.d. Maarel / P.J.C. Gabriel, Plassen Noorden f 1500.
- H.W. Mesdag / dankbetuiging.
- schilderij G. Poggenbeek.
- [3120] Pictura 6-7-1915 Leen Verhoeven, secr. / vertrek Hidde Nijland.
- Thijs Maris Waschdag f 3750.
- [3126] brief 11-8-1915 L. van der Tonge -> exposeren tegen kerst.
- (J.A. Hesterman en Zonen 7-7-1915) doek Willy Sluiter.
- (Ned. Kunsthandel Th. Vlas, Amsterdam 16-9-1915) Kever Rust Na Arbeid.
- (A3127, Den Haag 14 VII '15) Ondergetekende heeft de eer U verlof te vragen tot het laten maken vantwee foto's naar de beide schilderijen van J. de Baen voorstellende Jacob de Witt en Anna van de Corput...N. Japikse.
- (brief P.J. Bos 25-9-1915 Scheveningen) collectie Goedhart.
- [3134] (Laren 8-9-1915 L. van der Tonge) tentoonstelling.
- (5-11-1915 Dordrecht) M. v.d. Plank, suppoost.
- (Londen 17-10-1915) P. Buschmann / foto's H.J. Tollens.
- [3138] militaire bezoeken museum (BruggenDepot).
- [3239] Pictura 60e verjaardag Lary (tevens 40 jaar lid).
- brief R. Lary.
- B.J. van Bommel, Amsterdam 23-10-1915.
- [3150] legaat kunstschilder Joh. Gijsbert Vogel.
- [3152] (Laren 2-12-1915) L. van der Tonge.
- Roeland Larij, tentoonstelling.
- [3157] (Zutphen 18 dec 1915) Aan den heer secr. van het Bestuur Dordr. Museum.
Weledelgeb. heer. Op uw brief van 6 Dec. kan ik U antwoorden dat de tijdgrens die wij voor te reproduceeren zaken stellen voor eerst om en bij 1880 bepaald is, de vroege impressionisten vallen hier bijv. nog onder, de latere niet meer.
Het kan evenwel zijn dat die grens voor sommige gevallen zeer labiel wordt.
Met beleefde dank, C. Engelen.
- [3155] (Amsterdam 18 dec 1915) L. van der Tonge, Plantage Franschelaan 16 (tot half januari in Amsterdam).
- [3155b] (Laren 18 dec 1915) Heden heb ik aan de Ver. Dordr. Museum verzonden 12 kisten inhoudende 22 schilderijen in lijst, franco bestelgoed. Verzoek beleefd de goede aankomst te willen melden.
In de kisten bevinden zich kartons met titels van de schilderijen die in de kisten passen (dit voor de terugzending).
L. van der Tonge p.a. Koster, Plantage Franschelaan 16.
01. Huiselijk Geluk f 3000
02. Meisje met Vogelkooi 600
03. Koffiepraatje 1500
04. Bij het Venster 500
05. Moeders Kindje 950
06. Aan moeders Schoot 650
07. Mijn Dochtertje -
08. Lente f 250
09. Oud huisje 100
10. Larensche Vrouw f 350
11. De Brief 1500
12. Een Lekkernij
13. In de Deel 450
14. Lijsje f 350
15. Aankleeden 450
16. Geert f 100
17. Bloemen f 150
18. Het Paardje 450
19. Vlaamsch Meisje 100
20. Kinder portretje -
21. Het nieuwe Speelgoed 500
22. Stilleven f 200

- (Laren 8-12-1915) L. van der Tonge.
- Dossier huldiging Roeland LARIJ 22 Dec. 1915 en 'Ploegende Ossen'
+ brief Kees Rovers, Houttuin Rotterdam

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019