Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 47


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 47

- [3158b] N. Miedema, Kunsthandel 12-1-1916 / schilderij Benjamin Gz Cuyp f 800.
- [3159] (Bussum 11-1-1916) brief Jan Veth, schilderij R. Larij.
- [3160] (Laren 27-1-1916) L. v.d. Tonge.
- W.H. v.d. Horst van Lil 201-1916.
- [3162] Corn. Hofstede de Groot.
- [3163] Jac. van Cooij(Looij?) 18-2-1916.
- [3164] brief M.P. Reus, Nieuwstraat 41 23-2-1916 / werk aan museum presenteren.
- (Rotterdam 19-3-1916) M.J.B. Jungmann.
- (Nijmegen 25-3-1916) mej. E. Roosenburg / mej. Josine de Jonge (overleden te Nijmegen), schilderij Van de Sande Lacoste.
- [3169] brief M.P. Reus 5-3-1916.
- R. Larij (kaartje).
- L. Koster.
- (Dordrecht 7-4-1916) brief J. Leeuwenburgh Dz.
- (Bussum 8-4-1916) B.G. Cool Kijlstra (wed Th Cool).
- G. Feeke, Eleornerstraat 24, Rotterdam.
- [3180] Willem E. Roelofs Jr 12-5-1916 -> tentoonstelling.
- [3281] De Gruyter en Co / mevr. B.G. Cool Kijlstra te Bussum.
- [3182] kaartje mevr. B.G. Cool Kijlstra te Bussum.
- [3187] (Leiden 20-6-1916) dr. P.A.A. Boeser.
- [GROOT AANPLAKBILJET] inteekening Jacob Maris (P. de Vries, Dordrecht, Gr. Kerksbuurt 11)
- (Scheveningen 8-6-1916) lidmaatschap A.C. Volkom(?).
- [3291] brief Otto van Tussenbroek.
- [3192] herdenking Bosboom 1917.
- Arij Scheffer / C. Gover, Veemarkt 7, Breda.
- [A3200 KOPIEERVERGUNNING] (3/4-oct 1916 Gemeente Bestuur van Dordrecht)
Onderwerp: schilderij Willaerts
De heer J.B. Kamp Jr. te Haarlem, die destijds ook voor den heer J.A. Stoop een copie vervaardigde van het in Uwe museum aanwezige schilderij van A. Willaerts ontving van ons opdracht tot het maken van een dergelijk copie ten behoeve van het Rijksmuseum te Coblenz. Van dit werk zal de heer Kamp gedeeltelijk gebruik maken van eerstgenoemde copie en verder in uw musem zijn taak wensch af te werken...
Burg en Wethouders Dordrecht.
- R.E.M. de Bruijn.
- [A3207] (Bussum 13-9-1916) B.G. Cool Kijlstra (wed Th Cool).
- [3213] brief A.M.Ph. Korndorffer, concierge 4-10-1916.
- (Katwijk a/z 't Waerle 25-9-1916) M. Kamerlingh Onnes.
- E. Goedhart-Mulder.
- [3215] (Oegstgeest 25-10-1916) M. Kamerlingh Onnes.
- Willem E. Roelofs 28-10-1916.
- [3221] Kunstzaal Kleykamp / tentoonstelling Lizzy Ansingh.
- [3224] (brief met briefhoofd: twee gekruiste hamers)
M.J. MASION en Zonen opgericht anno 1812.
Steenkolen, cohen, briketten, anthraciet.
Dordrecht, 6-10-1916.
Dordr. Museum.
Het spijt ons U te moeten mededeelen dat de gietcokes door Duitschland af 1 oct jl voorloopig met f 25 per 10 ton is verhoogd geworden...etc.
- [3225] (Dordrecht 14-11-1916) brief Jongkindt, Voorstraat 51.
- (Bergen NH 15-10-1916) ...dartena(?) => exposeren werk.
- [3231] Willem E. Roelofs.
- UITNODIGING (gedrukt, oranje) Kersttentoonstelling Academie van BK en TW Rotterdam o.a. Huib Luns, H.J. Melis...
- [3239] overl. J.S.J. Vriesendorp (Dordrecht dec 1916) lidmaatschap.
- W.H. v.d. Horst van Lil.
- Anton Dirckx 10-12-1916.
- [3242] (Den Haag 21-12-1916) 149 Van Bleiswijkstraat / brief E. Boonen -> exposeren

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019