Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 49


bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 49

- (Vleeschhouwerij Joh. W. Heil, Rotterdam) vrouw In 't Veld, Heermanszuisstraat hofje aan de Vest / Manhave.
- [3320] Haver Droeze 14-1-1918 / Loenen a.d. Vecht 16-1-1918 M. Bastert / C. Koppenol, Scheveningen 14-1-1918.
- [3325] B.J. van Bommel 24-1-1918.
- [3224] R.E.M. de Bruijn 23-1-1918.
- Paddestoelen van Theo Goedvriend (W.H. van Bilderbeek 4-11-1918).
- De Belgische Kring, Leiden 11-10-1928.
- A. Zeegers, restaurateur, 4-11-1918.
- [3278] H. Heijdenrijk 27-11-1918 / W. Stad.
- [3226] Meindert Butter(?), Leiden / Liefdesdood van Tristan en Isolde.
- lijst te verkopen schilderijen: o.a. 108. S. Smak Gregoor - Oud Develsteyn.
- [3320] PICTURA 14-2-1918, Vertrouwen op God van Alex Struys.
- J.L. van Dalen 11-2-1918.
- [3331] J. Lips Bz / lidmaatschap 7-2-1918.
- [3336] Vincent Kerstens Verb..(?) Tilburg.
- [3339] A. Mak 19-3-1918.
- briefhoofd Rokin 98 Amsterdam 6-3-1918) Jacob Gerrits ZCuyp 160x107 (1634).
- (Chateau de la Noe-Seche, Quinten 14-8-1918).
- tentoonstelling Allebe (80 jaar) / WIllem WITSEN, commissie.
-[3248] Jan VETH te Bussum, portret wijlen Pieter Joh. VETH (legaat).
- [3249] te Boekhorst te Leiden 6-4-1918.
- [3250] M. Butter te Leiden 16-5-1918.
- [3253] A.W.Ph. Korndorffer.
- Kunstenaarsgroep J. Koster, Nieweg, Dirk Nijland, van Oosterzee en Jan Wittenberg / tentoonstelling (Rhoon 1-6-1918).
- [3259 KOPIEEREN MUSEUM] (Amsterdam 4-6-1918 Jacob Marisstraat 15 tel zuid 661; Bureau voor Auterusrecht voor Beeldende Kunst)
Ik heb de eer U het volgende mede te deelen. Hoewel de Auteurswet van 1912 beperking aangeeft, waardoor het veroorloofd kan zijn verveelvuldigingen te maken van onder art 10 sub 6, 8 en 10 gemelde kunstwerken, is mij gebleken dat de kunstenaars in het algemeen zeer scherp gekant zijn tegen het copieeren naar hunne schilderijen. Dientengevolge acht ik het noodzakelijk Uwen steun in deze in te roepen en hen die den wensch uiten copieen te vervaardigen naar onder uw beheer staande schilderijen, voorzover de makers daarvan nog geen 50 jaar overleden zijn, naar ons Bureau te willen verwijzen, opdat wij voo hen die vergunning aanvragen. Ons Bureau ingesteld op initiatief van het Verbond van Nederlandse Kunstenaars Vereeniging is hiertoe de bevoegde instelling.
- [3261/3262] Kijlstra wed. The Cool (Bussum 2-6-1918).
- [3263] Comite gedenkteeken Gebrs. DE WIT 20-8-1918.
- [3269] (Blaricum 1-9-1918, Torenlaan 24) Zeestuk Mart. Schouman / brief J.G. Otten(?).
- L.A.W. Noordijn(?), Gorinchem 4-9-1918 / moeder Elisabeth van de Koog.
- [3271] C. Hulst, Prinsenstraat 26, aug 1918 / plattegrond zalenmuseum (kachels).
- (Bergen 24-9-1918) brief J.M. Graadt van Roggen / exposeren van werk.
- J. Tiggelman, Rotterdam 4-12-1918.
- [3280] schilderij Baardmannetjes / Floris Verster, Leiden 26-11-1918.

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019