Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 50


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 50

- [3283] (briefhoofd W.H. van Bilderbeek, notaris rentmeester, Dordrecht 6-1-1919, kantoor Groenmarkt 6/8, woonhuis Huize Cronenburgh) krans teraardebestelling echtgenoot.
- [3284] (W/H. van der Horst van Lil, Wijnstraat 83rood 18-1-1919) allrisk polis.
- (J.F. van Oldenburgh, Dordrecht 23-12-1918 Olmhof) bestuurslid.
- [3287] (Paris 15-11-1918 Ministere de l'instruction Publique des Beaux-Arts).
- [3288] (Utrecht 12-1-1919) schilderij Arij Scheffer, kunsthandel Mariastraat 28.
- (J.A. Hesterman en Zonen 14-1-1919) restauraties.
- (Friesch Museum te Leeuwarden 21-1-1919, tel. 1).
- (Kunstzalen D'Audretsch tel 3770 18-2-1919) Bauer-etsen, 43 stuks.
- (Rokin 88 Amsterdam 4-3-1919) brief Van der Linden aan heer Larey.
- (briefhoofd B. van Randwijk Jr, fabr. van Rand's huidverf 26-3-1919) 2 schilderijen wijlen zijn broeder (gemerkt: Kromhout 99).
- (J.A. Hesterman en Zonen ) schilderij Baardmannetjes.
- (Arti en Amicitiae 4-4-1919) 6-tal reproducties Nadagen (Lethe) door prof Allebe.
- (7-4-1919 briefhoofd B. van Randwijk Jr).
- (Kunstveilingen J. Vermeulen, Westermarkt 15 Amsterdam, 26-4-1919) Dordtsche 17e eeuwse schilder D. Verburg, Gezicht op Dordrecht vanaf de Staart 70x92.
+ KRANTENARTIKEL H.F.W. JELLES 20-2-1919 / Haarlemsche Halsen
- Commissie tot huldiging van de nagedachtenis van Th. van Duyl-Schwartze.
- (6-5-1919 Chateau de Sautre, Feueen, Maine et Oise(?)) brief comtesse De Roquet..(?) + 2 FOTO's poppetjes in soldatenkledij.
- [21] (Frans Hals Museum 27-5-1919) catalogus.
- [23+27] schilderij H.W. Mesdag / brief C.E.D. Kunst, Groningen.
- [24+28] brief A.W.Ph. Korndorffer, concierge Museum (salarisverhoging).
- [30] brief M. van der Plank en L. Koster 7-7-1919 (salarisverhoging).
- [30 KOPIEERVERGUNNING] Voor enkele weken is mij door den directeur van het Dordr. Schilderijen Museum medegedeeld dat men om in dat Museum te copieeren daarvoor de toestemming noodig is van 't bestuur van genoemde instelling. gaarne zou ook ik gebruik maken van de geboden gelegenheid. U zult mij daarvoor ten zeerste verplichten indien U lde zorgen dat mij verlof werd gegeven [..] te copieeren, hetwelk ik wil doen terwille van mijn studie in het schilderen.
Het schilderij hetwelk ik gaarne zou willen copieeren is Koemarkt van W. de Zwart.
Bij voorbaat mijn dank.
Jac. Kaasschieter, Haven No. 63, Schoonhoven.
- [37] Mesdag / brief C.E.D. Kunst, Groningen 12-8-1919.
- [38] (aug. 1919 Rijksmuseum Amsterdam, B.W.F. van Riemsdijk hoofddir.) ca. 25 jaren geleden gipsmodel waarvoor voor het teekenonderwijs tal van repoducties werden vervaardigd / marmeren buste Johan de Witt door Joh. Verhulst / nieuw model op het origineel
- [40] (Aerdenhout 10-10-1919) toestemming regentenstuk van Busschop te laten photograferen / A. Stoop.
- [46] (mooi bruin briefhoofd Anthonie EK, architect Dordrecht tel 116) lid van de Vereniging vanaf 1/1 1920.
- [48] brief A.W.Ph. Korndorffer.
- [..+59] (mooi rind briefhoofd Pictura 10-11-1919) tentoonstelling.
- [54] G. Ribbius opzegging lidmaaschap dec. 1919.
- [55] (19-11-1919) vanaf heden te Den Haag Ligusterstraat 29 / brief M. Butter, kunstschilder.
- schilderstuk Jacob Lavecque / Hofstede de Groot.
- [86] regentenstuk / A. Stoop.
- [87] Eilers Amsterdam 25-4-1920.
- (Kopenhagen 29-5-1920) Arist(?) Pander.
- briefkaart A.J. Kiewit de Jonge.
- (Arnhem) J.C. Koningsber 9-2-1920.
- familie H.J. Wichters 31-1-1920.
- [82] Ch. Zerby, 96 rue de Bagords(?), Louray(?).
- [77] Zeegezicht Albert Cuyp, Jacob Ruysdael, W. v.d. Velde / P. Cyrille, rector Zevenbergen 19-2-1920.
- [68] (Dordr. Winkeliers-Vereniging) M. van Zanten, 70e verjaardag.
- [107] briefkaart 1-6-1920 Roland Lary / lidmaatschap.
- Mr. J.H. Abendanon, 's-Gravenhage / foto portret P. v.d. Does (+1599).
- [88] brief H.J. Schouten, Amsterdam 12-6-1920 / verkoop familieportretten.
- [89] brief A.W.Ph. Korndorffer.
- [103] S. van Gijn 11-10-1920.
- (Stokvis en Zonen 2-11-1920) lid.
- H. de Sauvage-Nolting, Zonnehoeve, Dordrecht 2-11-1920.
- [100] (8-11-1920) Charles Dankmeyer, kunstschilder, Rijswijk / tentoonstelling exposeren van werk.
- [..+112113] (brief Joh. C.M. Lary, Dordrecht 30-10-1920) tentoonstelling exposeren van werk.
- N.V. A. Zeegers en Zoon's Vergulderij Amsterdam 24-11-1920 / stilleven van Randwijk.
- [117] brief Cornelis Veth, Amsterdam 31-12-1920 (David Bles, David Oijens).
- [119] Frau E. Starcke te Melle.
- [120] brief Ch. Dankmeyer, 10-1-1921, tentoonstelling.
- [121] brief R.E.M. de Bruijn 15-1-1921.
- [124] Kunsttentoonstelling Parijs 1921 15-1-1921.
- brief A.A. Colombijn Lz, Singel 330, 8-2-1921 / lidmaatschap.
- [133] gem. school 6, 21-2-1921 / brief C. Boender.
- [134/135] (Kunsttentoonstelling Parijs 1921, Willy Sluiter, secr.) brief Willy Sluiter.
- [138] E.W.C. Six 16-3-1921.
- briefkaart N.M. Bouvy / lidmaatschap.
- [143] mevr. A.A. Metz-Backer Overbeek, Prinsenstraat 32 / lid geworden van Ver. Dordr Museum.
- Museum Boymans 16-3-1921.
- Frans Jacob v.d. Blijk, schepenschilder / Joh. Karstens Jr, Haarlem.

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019