Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 51


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 51

- [1] (4-7-1921, Museum Boijmans) schilderij Bosboom;
- [2] Jhr. E.W.C. Six;
- [3] (Louise de Colignyplein 29, 's-Gravenhage 28-7-1921, M.A. van Poelveer) briefhoofd met wapentje / schilderij Van Waning.
- [5] brief 3 aug. 1921 / over A. van Waning;
- [9] (16-8-1921) landschap J.H. Weissenbruch;
- [10] (brief H.G. Luitwieler, Nieuwe Haven 156, Rotterdam, 17-8-1921);
- (Hesterman en Zonen, Amsterdam) Vreemde Watervogels door Heerschop.
- [15+105] (C.B. van Bohemen, Den Haag, aug 1921) GEDRUKT schilderij onderhoud.
- [16] J.A. WILKENS, notaris, Haarlem / mej. S.W. de Kat, overl. 15-8-1921 / schilderij Van der Neer.
- [17] (Suvretta House, St Mortiz 3-8-1921) brief F. Schmidt Degener.
- [24+26] (Paris 20 IIX 21) Monsieur, Je suis en possession d'un tableau a Arij Scheffer... François Koudelka, artist peintre, 33 Rue de Ecole
- [32] (4-10-1921) brief aan Th. Goedvriendt, Scheveningen 'Paddestoelen';
- [35] portret Jacobus Rolandus, assessor Synode;
- (Hotel De Oude Doelen, Den haag 17-10-1921) brief Linden van Keulenburg(?);
- (3-11-1921) brief aan Hidde Nijland, Den Haag / E.W.C. Six;
- [45] J. Rosierse (1818-1901) Vrouw die kijkt dmv kaarslicht naar een kind in wieg / J.J. Jacques, Zijlstraat 54, Haarlem;
- [51 NAVRAAG KOPIEERVERGUNNING] ('s-Gravenhage 11-11-1921, Malakkastraat 24)
Mijne Heeren,
Met dezen heb ik de eer tot U het volgende verzoek te richten. Gaarne zou ondergetekende van U vernemen of er zoo ja welke(n) schilders of schilder van Uw geacht Bestuur of misschien ook vorig bestuur vergunning heeft ontvangen tot het maken van een copie van de schilderij van David Bles voorstellende Een muziekpartij op een warme dag in de koepel Batavia. Ondergeteekende vermeent in het bezit te zijn van een copie daar geen signatuur of monogram van David Bles of de copiist op de schilderij aanwezig is. Het doek is hooh 55 en breed 75 cm dus kleiner als in Uw Museum. Deze vraag richt ondergeteekende zeer beleefd tot U daar het hem bekend is dat D. Bles van zijne stukken een tweede of wel gewijzigde tableau schilderde. Hopende dat uw bestuur mij deze aangelegenheid eenig licht kan verspreiden met haar gewaardeerd antwoord, waarvoor ik U bij voorbaat erkentelijkheid betuig.
F.A. Dietz.
- [52] Aan F.A. Dietz, 18-11-1921 -> geen copie gemaakt in Dordr. Museum / sedert 1875 in Dordr Museum / ZOndag te Den Haag 12 uur ten uwent te komen bezichtigen / E.W.C. Six directeur;
- [53] Folzer / stuk Arij Scheffer / brief F.A. Schippers, Nieuwstraat 25, Den Haag;
- [54] aan Hidde Nijland, 22-11-1921 / Israels zaal.
- [56] kaartje Hidde Nijland, Koninginnegracht, Den Haag;
- [59] grafische BRINIO kunstinr., Rotterdam 22-11-1921;
- (Cleve, Kellen nov 1921) Bernhard Teriet(?);
- [62] (Paris 7-12-1921) artiste A. van der Durg/Burg 1721 / brief commandant Mathet, 11 Rue de Turbigo;
- [64] Hidde Nijland 7-12-1921.
- [72] brief aan Th. Goedvriendt, Scheveningen, 20-12-1921.
- [74] Jan ten Kate Sr, Prix d'exellence / een mijner laatste schilderijen
* Herinneringen van een grijsaard f 650
* Aanbidding van 't kindeke f 550
* De polders bij Loosdrecht f 400
* Levensgroot portrat wijlen mijn kind Henri Dunant (dochter Roode Kruis) f 2800
* Haagsche vijver bij herfst f 1200
* Bruid der zee (tijbeeld) f 900

+ lijst schilderijen in Nederland
- [78] (4-12-1921) ontslag suppoost / Van der Plank, Hellingen 148;
- R.E.M. de Bruijn.
- [88] (129 Queens Gate SW London 20-3-1922) George A. Simonson / M. Miereveld of Delft / Jacob de Witt born at Dordrecht...;
- [92] Dirk Schnabel, foto portret Jacob de Witt door Nic. Maes 4-4-1922.
- [95] Museum Boijmans, 23-4-1922 / werk Floris Verster;
- Philip Moore, artistic picture framer, 65 Edgware Road, 22-4-1922, Marble.
- [98] Van der Linden van Keulenburg, Parijs;
- (18-5-1922) surveillance 's nachts in museum door politie;
- [103] Gebrs. KES 2-5-1922.
- [112] peintre A. van der Burg;
- [113] R. Tattersall, Ripperdastraat 13, Enschede 13-6-1922 / Ant Vreem fecit 1679;
- [121] Merwepost 27-6-1922 artikel Alb Cuyp 1/7 / Jac. Schaap, perskaart;
- [123/127] GEDRUKT Eduard Karsen / tentoonstelling;
- kasboeken 1843-1881, 1881-1919, opgeborgen Blusse van Oud-Alblas.
- art collectors association Limited, London 9-8-1922.
- [136 KOPIEERVERGUNNING] (Hotel Bellevue Dordrecht Holland) Friday
Dear Sir,
I shall be much obliged if you will kindly grant me permission to make some slight copies of Maris + Bosboom in the Museum.
I am yours truly,
Emily M. du Paterson R.S.W.
Is the Director
(toegestaan 11 Aug 1922 E S(ix))
- P. de Jager, Sumatrastraat 36, Dordrecht 9-11-1922 / radiatoren.
- [157] Villa Evelyne, Monaco / Burlington Ma..(?)
- Barend van der Kieboom, overl. 9-9-1922 / testament notaris B. Kuipers, schilderij M.P. Reus.
- [170 KOPIEERVERGUNNING] Volgens afspraak zou ik U melden wanneer ik dacht te beginnen met het copieeren van het schilderij (Woelend Water) van M. Schouman. Indien het U gelegen komt wil ik Woensdag 6 Dec. a.s. daarmede een aanvang maken.
Hoogachtend,
H. Chabot
, Wijnstraat 109, Rotterdam
- [171 KOPIEERVERGUNNING] Aan H. Chabot, Wijnstraat 109, Rotterdam .
In antwoord op Uw schrijven van 4 Dec. meld ik U hiermede dat U gaarne zal toegestaan worden het schilderij Woelend Water van Martinus Schouman te copieeren. Wat dier aanvang der werkzaamheden betreft zou ik U willen verzoeken deze één dag uit te stellen en dus eerste donderdag den 7 Dec Uw arbeid op te vatten.
E.W.C. Six, directeur
- [173] St. Elisabeth Vloed 1421 - tijdschrift Oude Kunst.
- Kunstgroep Bilthoven 13-12-1922.
- [179] (Blaricum (Gooi) 25 dec 1922, 370 Torenlaan).
- Angelus door C. Jacobs / J.G. Veldheer.

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019