Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (bezoekersregister (visitors))


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 189 (1866-1888) en 190 (1913-1933) (oude inventarisnrs.: 225+226)

** scans verkrijgbaar**


1875-1877


bezoekersregister 1875-1877

0095_1877 (235_189 Dordr. museum bezoekersregister 1866-1888)
pagina jaar naam qualiteit woonplaats
0051 1875 v.d. Berg opperbevelhebber van het Japansche leger Nagasaki
0051 1875 W.F. Versteeg oud Indisch hoodofficier Amsterdam
0051 1875 D. de Jongh Hzn ingenieur mijnveren. Oost Indië -
0051 1875 Dr. med. Mittemaier pract. ..(?) Heidelberg
0051 1875 P. Mittermaier Baurath Munchen
0051 1875 C.M. de Bruijn Kops ingenieur Frankfurt/M.
0051 1875 M. Michel renten. Paris
0051 1875 F. Leenhoff (Ferdinand Leenhoff 1841-1914) sculpteur Paris
0051 1875 P.J. Clays (Paul Jean Clays 1819-1900) peintre de marine Bruxelles
0051 1875 J.H. Wijtkamp (Johan Hendrik Wijtkamp 1834-1915) kunstschilder Rotterdam
0052 1875 J.G.M. Egelie (Johannes Gerardus Marie Egelie 1852-1907) kunstschilder Rotterdam
0052 1875 J. Bosboom - Den Haag
0052 1875 C.A.H.A. Oudemans (prof. dr. Cornelis Antonie Jan Abraham Oudemans 1825-1906) hoogleeraar Amsterdam
0052 1875 Generaal Oudemans - Nijmegen
0052 1875 Ht. Sebron (Hippolyte Victor Valentin Sebron 1801-1879) artiste peintre Paris
0052 1875 J.L. Koning - Middelburg
0052 1875 A. Schelling maler Berlin (geb. Numansdorp)
0053 1876 A. de Lelie commissionair Tilburg
0053 1876 N. v. Hogendoorn(?) st. ..(?) 's Hage
0053 1876 L. Gips Nz Pharm. stud. Amsterdam
0053 1876 J.B. van Wetering Ambtenaar ('s Rijks Gev.) Kruisberg bij Doetinchem
0053 1876 J. Leeuwenburgh huisschilder Heinenoord
0053 1876 Hugo Molenaar fabriekant Rotterdam
0053 1876 van Son van Gellicum idem Amsterdam
0053 1876 W.C. van Dusseldorp leerlooijer Zwaluwe
0053 1876 B.M. Bahlmann jur. cand. Leiden
0053 1876 S. van Puffelen mr. kleermaker Middelburg in Zeeland
0053 1876 G. Huisman onderwijzer Leerdam
0054 1876 J. Spoel Jzn negociant Lyon
0054 1876 J.C. Dekkers fabrikant Breda
0054 1876 W.J. van Gastel goud & zilver Breda
0054 1876 A. Fach galontier Breda
0054 1876 P. van Boxtel goudsmid Breda
0054 1876 F. Haverschmidt predikant Schiedam
0054 1876 R.M. van Steenbergen med. stud. Leiden
0054 1876 W.L. Schram Az koopman Sliedrecht
0054 1876 W.K. Loeff burgemeester Goor
0054 1876 A.E. Moogaa..(?) officier Helder
0054 1876 F.U. Mulders hoofdonderwijzer Brandwijk ZH
0054 1876 N. Thoen landbouwer Brandwijk
0054 1876 F.J.A. Hugenholtz landbouwer Winterswijk
0054 1876 G.J.Th. Beelaerts van Blokland 6-2-76 (Gerard Jacob Theodoor 1843-1897) advocaat 's Gravenhage
0055 1876 Ch.s. Deckers looijer Leuven
0055 1876 Sugforseels(?) Nijveraar id
0055 1876 Eng. Bitems(?) ..waarder(?) id
0055 1876 S. Wuysten(?) oud ..(?) id
0055 1876 Vels(?) nijveraar id
0055 1876 Louis Michael grondeigenaar id
0055 1876 (?) Provinciaal Raadsheer Leuven
0055 1876 Gustaaf Ruhout Syrische letterzetter id
0055 1876 Chr. Tolspoel spe..tie(?) van Roos en Erkel Leuven
0056 1876 W.C. Muller Ambtenaar Hoogheemraadschap van Schieland Rotterdam
0056 1876 P.A. Verhoeff Mr. Schilder Westmaas
0056 1876 K. Verhoeff Mr. Schilder Westmaas
0056 1876 G.A.M. van Stipriaan Luiscius zonder beroep Enschedé (Lonneker)
0056 1876 L.C. Jansen zonder beroep Den Haag
0056 1876 M.J. Stoop - Strijen
0056 1876 L.C. Muijen onderwijzer Numansdorp
0056 1876 H. Balder onderwijzer Numansdorp
0056 1876 G.L.C. van Oldenborgh - Warnsveld
0056 1876 W. graaf van Limburg Stirum gep. maj. der art. Kamerheer des Konings den Haag
0056 1876 P.W. Alvarez Griffier bij het Kantongeregt 's Gravendeel
0057 1876 A.J. ten Hoopen GAzn zonder beroep Rotterdam
0057 1876 A.D. van Haaren zonder beroep Leerdam
0057 1876 A. Stam bouman Brandwijk
0057 1876 G. de Vos S.zoon " 's Gravendeel
0057 1876 A. de Koning Pzoon " Strijen
0057 1876 C. de Kreek Dzoon - 's Gravendeel
0057 1876 M. van Oosterzee Theol. cand. Utrecht
0057 1876 J.F. Ooms surn: posterijen Delft
0057 1876 A. Francken koopman en fabriekant- Westzaan
0057 1876 W. van der Lee - Purmenrende
0057 1876 C.C. Francken - Westzaan
0057 1876 C.J. van der Lee - Sliedrecht
0058 1876 J.C. van Andel student Rotterdam
0058 1876 Casimir van Reeth brasseur Boom pr Anvers (Belgiqeu)
0058 1876 Arnold Schock Etudiant Napels
0058 1876 N.J. Offerhaus Lzn predikant Eelde (Drenthe)
0058 1876 J. de Jong " Delft
0058 1876 Dora Vrolik - Rotterdam
0058 1876 Hetty Koopmans - Amsterdam
0058 1876 W. Vrolik jur. stud. Leiden
0058 1876 D. Cannegieter candt. notaris Molenaarsgraaf
0058 1876 L.A. Jesper(?) lit. stud. Leiden
0058 1876 L. Aken(?) - -
0058 1876 P. Briere (Paul Briere) ecole des beaux arts de Paris 22 Juillet 76 Paris
0058 1876 Cornu Vilat artiste sculpteur Paris
0059 1876 F.C. Gunther instrumentmaker Nijmegen
0059 1876 A. de Klein geemployeerde Amsterdam
0059 1876 C.B. Waleson bediende s Bosch
0059 1876 E.D. Hamill - London
0059 1876 Hendrika Landré v.d. Kellen (Hendrika Wilhelmina Landré-van der Kellen 1846-1903) peintre artiste Dordrecht
0059 1876 R. van Deutekom hulponderwijzer Epe
0059 1876 W. Lohman de Lehnsfeld emeritus predikant Dordrecht
0059 1876 D. Weissenbruch particuliere Amsterdam
0059 1876 J. van Servee(?) fabrijkant 's Bosch
0059 1876 L. v.d. Elst - Arnhem
0059 1876 G. v.d. Sande - Dordrecht
0060 1876 N.P. Ber...(?) makelaar Amsterdam
0060 1876 D.O. Caelin..(?) manufact. Deventer
0060 1876 F. Niemantsverdriet secretaris Numansdorp
0060 1876 F.A. Molijn Dz particulier Rotterdam
0060 1876 P.A. Hartong fabriekant Rotterdam
0060 1876 J. de Molijn - Rotterdam
0060 1876 F.C. Kuipers particulier Amsterdam
0060 1876 F.J. Kratzenstein particulier Amsterdam
0060 1876 A. Kratzenstein idem Nijmegen
0060 1876 A. de Koning - Haarlem
0060 1876 Geo. C. Atkinson (George Mounsey Wheatley Atkinson c.1806-1884) - -North Shields
0060 1876 M.W. Adams Jr particulier s Hage
0061 1876 A.H. van Koningsbruggen particulier s'Gravenhagen
0061 1876 A.J.G. Hulsker idem s'Gravenhage
0061 1876 W.D. Hulsker solcateur s'Gravenhage
0061 1876 A.P. Looff grondeigenaar 's Hage
0061 1876 P.H. van Koningsbruggen grondeigenaar s Gravenhage
0061 1876 M.W. Adams graveur 's Hage
0061 1876 B. Giljam Az landbouwer Ouwerkerk (Zeeland)
0061 1876 Hend. Veder particulier Rotterdam
0061 1876 F.A. van Galen id Drumpt
0061 1876 J.H. de Jonge - Goes
0061 1876 S. de Jonge - Goes
0061 1876 H. Daniels onderwijzer Tiel
0061 1876 H.H. Theissen - Tiel
0061 1876 L. Posthumus leeraar H.B.S. Dordrecht
0061 1876 Jor. Houps(?) fabriekant Crefeld
0061 1876 A. Laurusse onderwijzeres Leerdam
0061 1876 H.E. Berkenhoff onderwijzeres Leerdam
0062 1876 J. Smit Theol. Student Gorcum
0062 1876 C.J. Eckhardt Litt. student Kampen
0062 1876 C. Vetten élève Dordrecht
0062 1876 C. Kraaij leerling H.B.S. Amsterdam
0062 1876 J. Kraaij leerling H.B.S. Amsterdam
0062 1876 C. Kuipers leerling H.B.S. Amsterdam
0062 1876 van der Mast azijnm. Gorinchem
0062 1876 C. van Thiel - Spijk
0062 1876 A.P. van Mansvelt Med. Doct. Utrecht
0062 1876 A. van Namen zaadhandelaar Zwijndrecht
0062 1876 J.D. v.d. Munnik Litt. Student Kampen
0062 1876 Johs. P. de Rot zendeling kweekeling Rotterdam
0062 1876 mr. A.J. Noels rentenier Nijmegen
0063 1876 C.J. Klein reiziger Schoonhoven
0063 1876 F.H. van der Kop kostjongen Schoonhoven
0063 1876 J. Appeldoorn onderwijzer Rotterdam
0063 1876 J. Hannik idem Rotterdam
0063 1876 J. Koffijberg idem Rotterdam
0063 1876 Cenback - Brussel
0063 1876 E.H. Beunk - Middelburg
0063 1876 A.C. van de Velde - Papendrecht
0063 1876 J. de Koning(?) civiel ingenieur Voorschoten
0063 1876 Cd. Burk - Parijs
0063 1876 Dr. H. Munnik(?) - 's Gravenhage
0063 1876 Pourdain agt. de change Brussel
0063 1876 Dirink(?) kapitein der infanterie Willemstad
0063 1876 J. v.d. Windt Az pakhuisknecht Vlaardingen
0064 1876 H. Bueninck - Rotterdam
0064 1876 B. Bueninck - Rotterdam
0064 1876 E.G.F. Bueninck - Dordrecht
0064 1876 Mevr. Smissaert - s'Hage
0064 1876 geb. v. Rappard - s'Hage
0064 1876 T.A.E.L. Smissaert - s'Hage
0064 1876 J.W.H. Smissaert - s'Hage
0064 1876 H. Smissaert - s'Hage
0064 1876 H. Langeveld - Giessendam
0064 1876 N. Hoogendoorn - Giessendam
0064 1876 A.W. Meijneken - Rotterdam
0064 1876 Mej. J.M. Schmidt - Vlissingen
0064 1876 Mej. Johanna van de Velde - Vlissingen
0064 1876 K.H. Homburg muziekant leerling bij de Kon. Ned. Marine Amsterdam
0065 1876 J.G. Fontein particulier Harlingen
0065 1876 A.E.S. Kauberg paysagiste Paris
0065 1876 John Whiting " Norwich
0065 1876 William Spraed " London
0065 1876 Robert B. Scott " Norwich England
0065 1876 G.H. Bloot - Venetie
0065 1876 Bosloper onderwijzer Leeuwarden
0065 1876 O. Aldelinhenier(?) skibsieder Norgaard Brand, Norge
0065 1876 G.S. Nass Skibsforer Christiana, Norge
0065 1876 G. Verduijn aannemer Dordrecht
0065 1876 J.J. te Brake kleermaker Dordrecht
0065 1876 W. Peters huisknecht Dordrecht
0066 1876 S. Briot(?) schilder Dortrecht (Dordrecht)
0066 1876 A. Peters verak...der(?) Dortrecht (Dordrecht)
0066 1876 M. v.d. Hoven Opzichter Rotterdam
0066 1876 H. Dop timmerman Eemnes pr. Utrecht
0066 1876 O.E. Steijn Bloemist Oggeest (Oeggeest)
0066 1876 J.J. Dop timmerman Eemnes
0066 1876 W. Dop timmerman Eemnes
0066 1876 W. Krijnen schipper Nieuwediep
0066 1876 H. Kleijn schipper Nieuwediep
0067 1876 W.P. van Vlissingen leeraar a/d H.B. School Enkhuizen
0067 1876 C.M. Coeland - 's Gravenhage
0067 1876 J. Heune(?) boekhouder 's Bosch
0067 1876 J.H. Emck boekhouder Gorinchem
0067 1876 J.L. Emck zadelmaker Gorinchem
0067 1876 Kees Schraver leerling aan 's R(ijks) H.B.S. Middelburg
0067 1876 J.C. Schraver leerling aan 's R(ijks) H.B.S. Middelburg
0067 1876 M. Giltaij commis Anvers
0067 1876 C. Giltaij PAz predikant s Heer Arendskerke
0067 1876 C. Westmaas onderwijzer Arnhem
0067 1876 J. v.d. Broek onderwijzer Arnhem
0068 1876 G.J. Dozy leeraar H.B. school Deventer
0068 1876 W. Aus..(?) gen. maj. der Art. s'Hage
0068 1876 Fk. Boogaard Kapitein-adjudant der Artillerie Inspectie s'Hage
0068 1876 G. Verhage Partukuliere Koudekerke (Zeeland)
0068 1876 G.J. Verhage Partukuliere Koudekerke (Zeeland)
0068 1876 J.P. van der Haas onderwijzer 's Hage
0068 1876 W.J. van Santen O.I. Ambtenaar Batavia
0068 1876 L. van Gelder koopman Amsterdam
0068 1876 J.C. de Wijk(?) O.I. Ambtenaar Batavia
0068 1876 N. Oort hoogleeraar Leiden
0069 1876 Wilh. Kerssemeijer glasblazer Vuren
0069 1876 Wilh. Bol glasblazer Zwijndrecht
0069 1876 P. Bos glasblazer Vuren
0069 1876 Joz. Slieker glasblazer Zwijndrecht
0069 1876 H. Bos(?) rentenier Vaals
0069 1876 J.E.J. v.d. Bergh - Dordrecht
0069 1876 D. v. Rehn(?) privaat Dordrecht
0069 1876 de Graaf privaat Dordrecht
0070 1876 F.W. Kemman zonder lid Metale Kruis eerste sectie Amsterdam Amsterdam
0070 1876 J.J.W. van Poelwijk " "
0070 1876 J.H. Tiel " "
0070 1876 J. Weekman(?) Lid Met. Kruis 1e Sectie Amsterdam
0070 1876 A. van der Hart Az " "
0070 1876 H. Michel " "
0070 1876 J.A.C. Straatman " "
0070 1876 J.C. Juncker " "
0070 1876 H.J. Outhuis Kon.k vaandeldrager "
0070 1876 P.W. Zweers " "
0070 1876 J.F. Klumpers " "
0071 1876 J. Sitter Jz Lid Metalen Kruis 1 sectie Amsterdam
0071 1876 A.H. Kabbes Lid Metalen Kruis 1 sectie Amsterdam
0071 1876 J.P. Bauschultz idem Amsterdam
0071 1876 H. Rockleber(?) oud kapitein Amsterdm. Schutterij idem
0071 1876 G. van Essen Lid Metalen Kruis 1e Sectie Den Haag
0071 1876 E. Kloos Lid metalen Kruis 2 Sectie Amsterdam
0071 1876 J. Breyer(?) idem Brielle
0071 1876 J. Cardaus lid afd. Amsterdam 2e sectie Amsterdam
0071 1876 D. Keijser(?) lid afd. Amsterdam 2e sectie Amsterdam
0071 1876 W. Mulder gepensioneerd Utrecht
0071 1876 G. Uijtermarkt Utrecht
0071 1876 M. Kosters Ridder Militaire Willems orde 4 klasse Leiden
0072 1876 P.J. Stappers (oud 22-8-1802, 24-8-1876, 74 jaren) gepensioneerd rijksambtenaar Vlaardingen Zuidholland
0072 1876 A. Spoor timmerman Nieuwenhoorn
0072 1876 J. Meijwerth rentmr. te Paleis Z.M. s Hage
0072 1876 J.H. Israel(?) - -
0072 1876 B. van Kleef huisver...(?) Leiden
0072 1876 L. Goudswaard huisschilder te Brielle
0072 1876 L. v.d. Linde bouman B..k(?)
0072 1876 A. v.d. Pauwert - Schiedam
0072 1876 J. Dijkmans Gz - Schiedam
0072 1876 F. Blommers - Rotterdam
0072 1876 Becius - Middelburg
0072 1876 G.J. Sprengen - "
0072 1876 M.J. Soutendam majoor Goes
0072 1876 G.P.J. Swart - Amsterdam
0073 1876 A.D. Raff levenrancier van waterd.. kleding...(?) Vlissingen
0073 1876 J. Blaauw particulier Nijmegen
0073 1876 P.L.G. ..ierens(?) fabrikant margarine(?) Monnikendam
0073 1876 J.H. Wegering lid v.d. M. v. N.L.A. v.h. Kon. Oudh. Gen. enz enz Delft
0073 1876 W. Amse(?) plaatselijk ambtenaar Helder
0073 1876 P. van Vliet Sr rentenier Helder
0073 1876 Cornelis Klumpes particulier Rotterdam
0073 1876 M.W. Ruijgh houthandelaar Helder
0073 1876 A.A. Welcker ingenieur van 's Rijks Waterstaat 's Gravenhage
0073 1876 J. van der Zande hoofdonderwijzer Kerkwerve
0073 1876 K. van der Zande particulier Kerkwerve
0073 1876 E. van der Zande geb. Hiensch (Elizabet Hiensch) particulier Kerkwerve
0074 1876 P. Kattenbusch - Gorinchem
0074 1876 J. Wiarda Jr dir. postkant Dordrecht
0074 1876 J. v.d. Wiel steenhouwer Leiden
0074 1876 G.H. van Kasteel N.D.M. Giessen-Nieuwkerk
0074 1876 C. Vitringa secretaris Londen
0074 1876 A. Schelling Azn schilder Numansdorp
0074 1876 A.W. van Boven Insp. Reg. & dom. Breda
0074 1876 F. van Andel particulier Druten
0074 1876 J. Muntendam Jac. particulier Amsterdam
0074 1876 A. Muntendam particulier Bronbeek
0075 1876 C. Liebermeister dr. med. prof. Tulingen
0075 1876 Don(?) baurath Stuttgart
0075 1876 Onzellvan(?) fabikant Roulers(?)
0075 1876 P. Percoseuer(?) colibataire(?) Turnhout
0075 1876 Madam Sabbe - Breda
0075 1876 de weduw Bertels Boom veuf Turnhout
0075 1876 J.N. Landré heraldisch tekenaar Utrecht
0075 1876 J.N. Landré architect Amsterdam
0075 1876 J. Pleijte emer. Pred. Arnhem
0075 1876 Joseph Pennett notair Blair Castle .. Ireland
0075 1876 Oswald Walters Brierly (Sir Oswald Walters Brierly (1817-1894) marine painter in ordinary to Her Brittannic Majesty 38 Amphtill Square London
0076 1876 Van E. Moraal(?) lecger(?) Everywhere
0076 1876 J. Vas Dias Jr handelsagent 's Gravenhage
0076 1876 P.F. v.d. Nieuwenhuizen gymnasiast Doetinchem
0076 1876 W.H.H. Dijkman " "
0076 1876 A. Postma keine Schiedam
0076 1876 J.W.C. Beelenkamp Cadet der Genie Breda
0076 1876 O.O. Blük kapt. O.I. leger -
0076 1876 de Jongh Lt. kol. den Haag
0076 1876 D. Tielenius Kruijthoff Rentmeester v.d. Kroon Domein Middelburg
0076 1876 Manis Cohen(?) - London
0077 1876 J. Groeneweg schilder Goes
0077 1876 A.L. den Hartog koekbakker Idem
0077 1876 H.F. van Rosmalen Dir. der Fundatie van Renswoude 's Gravenhage
0077 1876 A.J. de Jong - 's Gravenhage
0077 1876 J.H. Schouten Architect 's Gravenhage
0077 1876 S. Parsidijn(?) - Amsterdam
0077 1876 J.F. Meijer 1e Luit. Inst. Bat. Kampen
0077 1876 de Visser chef resident m.v. Ned. Indie
0077 1876 Countes of Ranfurly - London
0077 1876 Earl of Ranfurly - London
0077 1876 J. Kringar(?) stud. jur. Wuttire(?)
0078 1876 Marie van Reeth - Boom (Belgie)
0078 1876 Palmy(?) van Binsfeld - Rosendaal
0078 1876 Louis van Reeth student Boom
0078 1876 A. de Mie(?) Rijksambtenaar Bodegraven
0078 1876 Marie van Pesch - Zwolle
0078 1876 F. van Wageningen Gz ijker "
0078 1876 C.J. van Arkel - -
0078 1876 D. Pieck - Werkendam
0078 1876 K.W.B. Gisolf ambtenaar Rotterdam
0078 1876 A.E.J. Hagedoorn - Rijssen
0078 1876 E. Boonen kassier Almelo
0079 1876 mr. J.W.A. Schneiders van Greyffenswerth regter Zierikzee
0079 1876 A.M. ter Meulen zonder beroep Drumpt
0079 1876 J. Korteweg geneesheer Strijen
0079 1876 J. Bolhuis predikant Vreeland
0079 1876 G.C. van Balen Blankensz med. stud. Amsterdam
0079 1876 James Aves Jr lithograaf 's Gravenhage
0079 1876 C.N. Enschedé stud. Haarlem
0079 1876 James A. Russell M.B.B.Sc. physician Edinburgh
0079 1876 P.H.A. Tijdeman student Tiel
0079 1876 J. Eblei Jz student in Pharmarcie Rotterdam
0079 1876 Leonard Courtesey advocaat London
0080 1876 Baron van Deden en famille Commandeur der Ridderlijke Duitsche Orde, Balgr. van Utrecht Soest
0080 1876 Mevr. de Kanter van Haeften - Dordrecht
0080 1876 Arie den Hollander - -
0080 1876 L. de Jaeger - Gouda
0080 1876 L. Broeksmit notaris Wassenaar
0080 1876 C.C. Schot Cz theol. cand. Utrecht
0080 1876 H.F.O.H. Ulfers theol. cand. idem
0080 1876 T. Desmet bestuurder jongensscholen Ledeberg (Gent)
0080 1876 Goswin Moll jur. stud. Amsterdam
0080 1876 J. van Andel Jz hulponderwijzer Gorinchem
0080 1876 J.R.C. Rennes sorteerder Gorinchem
0080 1876 H.H. van Kapel coupeur Gorinchem
0081 1876 Eden Magot r. peintre Paris
0081 1876 H.J.W. Bijvanck - 's Hage
0081 1876 Geertruida Johanna v.d. Miessen - Goingarijp
0081 1876 A. Holkema - -
0081 1876 A. Kuipers Az cand. arts Amsterdam
0081 1876 J.P. Le Sage ten Broek van Hillegersberg - Rotterdam
0081 1876 George & mrs. Walson nee Portenis rentier Sunderland England
0081 1876 D.O.D. Kalmers 2e agent der Geldersche credietvereeniging Tilburg
0081 1876 B. Tüshaus - Munster i/W.
0081 1876 C. Kistemaker - Munster i/Westfalen
0081 1876 Marie Tavenraat - Rotterdam
0081 1876 Johanna van der Wens - "
0081 1876 mr. J.J.(?) Tavenraat - "
0082 1876 Arthur Langale 22-10-1876 - London
0082 1876 E.H. Schoemaker congierse Museum Dordrecht 1 oct. 1876
0082 1876 S.S. Rozenstein med. dr. professor Leiden
0082 1876 Joannes Tideman oud Hoogl. der Remonstranten Amsterdam
0082 1876 Pasquale Demarchi Capitano marittimo Camogli
0082 1876 G.E. Alfredo Vajsalles Capitano marittimo Quinto-al-mare (Genova)
0082 1876 O. Marini Capitano marittimo Italiano
0082 1876 L. Trunner(?) predikant Lobith
0082 1876 M. Nooijen kunstlakker Rotterdam
0082 1876 J. Joosten instrumentmaker Dordt
0082 1876 Pietri Costa de Nicola negociant Sante Margharita Ligure (Genova)
0083 1876 J.A. Binneweg predikant Buurmalsen
0083 1876 A. Ambrosius - Heerewaarden
0083 1876 A. Trossarello onder secretaris des Konings 's Gravehage
0083 1876 Wm. Wood merchant Milton next Sittingbourne, Kent England
0083 1876 G. Pitfield merchant Milton next Sittingbourne, Kent England
0083 1876 M. Martin ship shandler Dordrecht
0083 1876 J.F. Oberholzer 2e Luitt. 6e Reg. Inf. Willemstad
0083 1876 E.G. van Lunteren bloemist Utrecht
0083 1876 H.J. Oski Jr - Amsterdam
0083 1876 F. Nieuwenhuijzen musicus Utrecht
0083 1876 H.A.A. Rijk - Vaassen
0083 1876 W. Bakker Wz - Nederhardinxveld
0083 1876 Folkert Roukema Schipper Lemmer
0084 1876 Jan Klaver schipper Heeg Friesland
0084 1876 van Goor pred. Oud Beierland
0084 1876 G. Huisman - 's Gravendeel
0084 1876 B. van Driel - 's Gravendeel
0084 1876 Johs. van Wijk - 's Gravendeel
0084 1876 W.J. Hubert van Beusekom - Geertruidenberg 3 novemb. 1876
0084 1876 P. Schouwenburg timmerman Schenkeldijk 's Gravendeel
0084 1876 Gerrit de Vos opmaker Mookhoek
0084 1876 P. de Vos braker Mookhoek
0084 1876 B.C. van Bergen(?) kleermaker Mookhoek
0084 1876 A.J. Leliveld - Rotterdam
0084 1876 C. van Rossen - Papendrecht
0085 1876 J.D.G. Christoffers - Dordrecht
0085 1876 W. Krug - Emmerik(?)
0085 1876 J.J.A. Bosch Evers - Fijenoord
0085 1876 W. Houwens ingenieur Rotterdam
0085 1876 J.H. Scheffer archivaris bibliocaris van Rotterdam Rotterdam
0085 1876 H. Bal - Zierikzee
0085 1876 van Ollefen(?) artis Amsterdam
0085 1876 J.L. Ruijsch van Dugteren predikant Lage Zwaluwe
0085 1876 W.C. Nakke - den Haag
0085 1876 H.J. Jacobs conducteur S.S. Doorwerth (Gelderland) 19 Nov. 1876
0085 1876 J. van Boven smidsknecht Schore 20 November 1876
0085 1876 J. Elink Schuurman - Rotterdam
0086 1876 W. Minderhoud Az logementhouder Westkapelle
0086 1876 L. van Prooijen koopman Westkapelle
0086 1876 C. Huijgen landbouwer Domburg
0086 1876 A.C. Visser leerling Gymnasium Gorinchem
0086 1876 N.J. Hollander schilder Hilligersberg
0086 1876 J.F. Wedemeijer toonkunstenaar Amsterdam
0086 1876 N. Wedemeijer artist Amsterdam
0086 1876 J.F.A.F. Dahmen toonkunstenaar "
0086 1876 A..(?) H. Mond toonkunstenaar "
0086 1876 Charles Stemmerik toonkunstenaar "
0086 1876 H.M. Wesseling - Amsterdam
0086 1876 J.J. Dalmeijer broodbakker Dordrecht
0086 1876 Teunis Dalmeijer idem "
0086 1876 F. Kousbroek - "
0086 1876 J.G. Hartmann loodgieter Dordrecht
0087 1876 Maria Kip - Dreischor
0087 1876 G. Muner(?) jur. stud. Heidelberg
0087 1876 A. v.d. Bergh - Nijmegen
0087 1876 N.K.D. van Steenbergen asp. nurm. der reg. Medemblik
0087 1876 Louw de Laat de Kanter - Dordt
0087 1876 Willemien van Deventer - Dordt
0087 1876 G. Wiarda koopman Antwerpen 19-12-1876
0087 1876 Jan Volker Tz - Dordrecht
0087 1876 Jan Jansz Boer - -
0087 1876 A. Hartog Az - Sliedrecht
0087 1876 W. de Haas Hemken (Willem de Haas Hemken 1831-1911) kunstschilder Rotterdam
0087 1876 C.J. van der Hoeven - Sliedrecht
0087 1876 J.J.M. Verhoeff jur. stud. Utrecht
0088 1876 J.J. Droogleever koopman Leerdam 25 Dec. 1876
0088 1876 E. Tukker - Leerdam 25 Dec. 1876
0088 1876 H. Breman schilderman(?) Keulen
0088 1876 E. Quast - Oosterbeek
0088 1876 B. Schelling Jz bouwkundige Delft 26-12-1876
0088 1876 F.W.R. Oosterveen painter London
0088 1876 F.W. Beets - Delft
0088 1877 A. van Sinden student Delft 1-1-1877
0088 1877 M. Muhlhaus schoenmaker Dordrecht
0088 1877 A. van der Rest schilder Dordrecht
0089 1877 G. Breunissen Troost ontvanger Heerlen
0089 1877 A.C. Crena de Jongh jur. stud. Leiden
0089 1877 H.L. Coopman Med. Stud. ""
0089 1877 H.J.P.J. Versteegh Keulemans - Ginneken
0089 1877 Carel Bouman - -
0089 1877 W. Reus Nz fabriekant Dordrecht
0089 1877 H. Rotman - Nijmegen
0089 1877 B. Pot Az fabriekant Slikkerveer
0089 1877 Kapt. C. Baars - Moerdijk
0089 1877 A. Krijnen conducteur Moerdijk
0090 1877 Jacob F. Klinkhamer stud. Polijt. Delft
0090 1877 J. van Hoeven advocaat Geertruidenberg
0090 1877 R.J. Lantinga(?) ingenieur Arnhem
0090 1877 J.Ph. Castendijk - Amsterdam
0090 1877 Die Christoffels - Amsterdam
0090 1877 J. Bouman - Gorkom
0090 1877 A.J. Crommelin ingenieur Amsterdam
0090 1877 L. v.d. Sande - Dordrecht 7 Febr.
0090 1877 Mald Farn handlande Suomi
0090 1877 J. Prato Niolilka(?) - Vienna
0090 1877 J.C.A. Nierstrasz - Utrecht
0091 1877 mr. Plet représentant Paris
0091 1877 M. van Houten koopman Arnhem
0091 1877 E.S. Dijkman - Schiedam
0091 1877 P. Ralland pasteur Chateaurour Ind.
0091 1877 van Rijn Snoeck - Rotterdam
0091 1877 J. Dartig landbouwer Haamstede
0091 1877 R.B. Sak paysagiste Norwich England
0091 1877 M. Cohen Stuart ..(?) Utrecht
0091 1877 C. van der Meer - Rotterdam
0091 1877 J. Meijer Dz particulier Schiedam
0091 1877 C. Gunneweg - D..(?)
0091 1877 F.G. Innes Lillingston (Frederick George Innes-Lillingston 1849-1904) Luit. Royal Navy England
0091 1877 Lillingston(?) luitenant Royal Navy England
0091 1877 H. van Lith timmerman Geldermalsen
0092 1877 J. de Bruijn kostmeisje s Gravenhage
0092 1877 Emil Martin Kfm Duisburg
0092 1877 Carl Lelmstreting(?) ..sita...(?) Duisburg a/..
0092 1877 J. Henkeman - Rotterdam
0092 1877 J. ...oemans(?) kweekeling Serooskerke
0092 1877 J. v.d. Linde telegrafist 2e kl. Rotterdam
0092 1877 J. v.d. Linde grondeigenaar Nieuwenhoorn bij Hellevoetsluis
0092 1877 W. van Dusseldorp leerlooijer Oosterhout
0092 1877 N. Stal "" Drimmelen
0092 1877 H. van Berlekom gymnasiast Brielle 2-4-1877
0092 1877 A.H. van der Vegt leerling der H.B.S. s'Gravenhage 2-4-1877
0092 1877 A.P.Z. Nelissen - Leiden
0092 1877 E. v.d. Hoog - Rotterdam
0092 1877 J. de Brij koopman Rotterdam
0092 1877 J. v.d. Hoog koopman Rotterdam
0093 1877 P. v.d. Snit particulier Rotterdam
0093 1877 T.W.G. Sluijter koekebakker Utrecht
0093 1877 G.W.G. Sluijter Prof. in de letterk. Rotterdam
0093 1877 F.C.J. de Ridder onderwijzer Rotterdam
0093 1877 A. Schell(?) particulier Rotterdam
0093 1877 D.J. Lien Bo..tier(?) Amsterdam
0093 1877 A.P. vd Geijn(?) p.t.t. Gorumc(?)
0093 1877 D. Schipper Jr - Rotterdam
0093 1877 T.H. Schreve - Amsterdam
0093 1877 H. van Empel - Dordt
0093 1877 J.H. van Empel - Meteren
0093 1877 H. Koster timmerman Dordt
0093 1877 J.H. Berkman - -
0094 1877 Gerrit de Jager kleermaker 's Gravendeel
0094 1877 Kornels Bakker kleermaker 's Gravendeel
0094 1877 Arie Binkhorst kleermaker, winkelier 's Gravendeel
0094 1877 A. Binkhorst - -
0094 1877 C. v.d. Waal pakhuisbaas Rotterdam
0094 1877 A.L. Trim wat men will Arundel (England)
0094 1877 C.H. Boert Hetzelfde Hendrik Ido Oosterdam Schildmanskinderen Sandelinge Ambacht
0094 1877 A. Hoogvliet - Rockanje bij Brielle
0094 1877 D.W. van der Maas reiziger Amsterdam
0094 1877 J.H.J. Hendriks opzigter(?) van de Rijkswaterstaat Gorinchem
0094 1877 Dukinfield H. Scott (Dukinfield Henry Scott 1854-1934) B.A. Oxford
0094 1877 Alice Havers (Alice Mary Havers (1850-1890) timmelwinckle England
0094 1877 Fred Morgan (Frederick Morgan 1847-1927) artist London
0095 1877 mr. van Maren president arr. rechtbank Gorinchem
0095 1877 A.J. Frericks - Rotterdam
0095 1877 C. Ophof IJvoor draaijer Rotterdam
0095 1877 Alph. Laoreng aformanier(/) Anvers
0095 1877 J.C. ..uast..(?) Theol. Stud. Utrecht
0095 1877 J. Breman - Oosterbeek
0095 1877 L. Akkerman makelaar Middelburg
0095 1877 J.M. van Sorge - Middelburg
0095 1877 C.J. Akkerman letterzetter Middelburg
0095 1877 C. Akkerman kantoorklerk Middelburg
0095 1877 A. van der Linden - IJsselmonde
0095 1877 E.E. Quast decoration mahler Keulen
0095 1877 G.L. Funcke boekhandelaar Amsterdam
0096 1877 J.A. Ten Broek comm.s .. bij de regten IJmuiden (Noordzeesluis)
0096 1877 B.K. Gorlitz onderwijzer Dordrecht geb. te Montfoort
0096 1877 B. Ulman 1 Luit Inf. Vlissingen
0096 1877 N.A. Blaauw(?) 2 Luit Inf. Nijmegen
0096 1877 G.J. Roos 2 Luit Inf. Nijmegen
0096 1877 W. Cannenburg van Ingen predikant Borssele
0096 1877 A. Douw v.d. Krap ondernemer op Java Soerabaija 29-4-'77
0096 1877 H. de Vlieger bouwman Oud-Beierland
0096 1877 Wilhelmina Otto particulier Oud-Beierland
0096 1877 Jonckheer Notaris Ginneken
0096 1877 Nijland Majoor der Infanterie Arnhem
0097 1877 J. van Welij - Roosendaal Heusden
0097 1877 M. v.d. Heijden - Heusden
0097 1877 Vinkhuijzen officier Amsterdam
0097 1877 Friese id Gouda
0097 1877 M.H. Kluit Banketbakker Brielle
0097 1877 Maarten Mak distillateur Schiedam
0097 1877 M.A. Levie - Arnhem
0097 1877 Mr. A.C. van Rossem - Rotterdam
0097 1877 A.J. Cramer - Rotterdam
0097 1877 van Andel familie particulier Rotterdam
0097 1877 J.C. Sauerbier - Rotterdam
0098 1877 A. van Andel - Rotterdam
0098 1877 P.M. van Andel - Rotterdam
0098 1877 Freule H.S.C. Backer van Leuven - Arnhem
0098 1877 J.C. van Andel - Rotterdam
0098 1877 H. de Jager - -
0098 1877 A. van Malsen - do
0098 1877 J. de Mol van St..(?) - Dordrecht
0098 1877 A. van Steenbergen - Oud Beijerland
0098 1877 N. Husen - Utrecht
0098 1877 R. Husen - id
0098 1877 J. v.d. Vlerk - id
0098 1877 W. Korten - Rotterdam
0098 1877 J.H. Korten - Rotterdam
0099 1877 P. v.d. Hoogt Jzn - Alblasserdam
0099 1877 J. v.d. Hoogt - Alblasserdam
0099 1877 A. v.d. Hoogt - Alblasserdam
0099 1877 G. v.d. Hoogt - Alblasserdam
0099 1877 A. Broere - Ouderkerk a/d IJssel
0099 1877 P. Meeldijk - Amsterdam
0099 1877 D. Meeldijk rijtuigmaker Zwijndrecht
0099 1877 A. Robertson glasblazer Rotterdam
0099 1877 Ant. Jansen wijnkooper Rotterdam
0099 1877 Charles Coomans particulier Rotterdam
0099 1877 J.K. Coomans med. stud. Leiden
0099 1877 C. Schellenberg - Rotterdam
0099 1877 Mentink - Vaasse
0099 1877 J. Lurbol(?) - Neuenkirch bij P..(?)
0099 1877 H. Bertags(?) - Lengerret b/Z...(?)
0100 1877 Fritz Baederen Birchkansler(?) Leipzig
0100 1877 G. Huber - Leeuwarden
0100 1877 C. de Bruijn asp. docente Geertruidenberg
0100 1877 P. Roodzant Kap. Luit t/zee Impretin Loodm:
0100 1877 A.L. Luijt boekhandelaar Sliedrecht
0100 1877 M. Erkuijze Apotheker Rotterdam
0100 1877 A. v. Sillevoldt - Kralingen
0100 1877 E.H. van Aken - Rotterdam
0100 1877 C.L. Kesting - Kralingen
0100 1877 A.C. van Rossem Rotterdam
0100 1877 M. van Rossem gymnasiast Rotterdam
0100 1877 G.A. van Rossem - Rotterdam
0100 1877 C. van Rossem - Rotterdam
0100 1877 D. van Staveren smit Rotterdam
0100 1877 J. de Bres timmerman Dordrecht
0100 1877 P.A. de Hoon smit Dordt

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni/juli 2015.