Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Teksten (formulieren) van eed m.b.t. turf, bier, gemaal, wijn, zeep en zout (waarschijnlijk 1749)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1966 (eedboek 18e eeuw; klein boekje met ca. 50 pagina's)


Tekst (formulier) van eed (1749)


FOLIO 01

Register deses Boek.

Attestatien
Schippers met turf uijt off doorgevaren zijnde bij de te rugkomst aan den Collecteur te vertoonen, P.a 40, 41 en 44
Idem de lossing ten Plattenlande geschied Zijnde 41
Beestiaal
Slagter 11
Vettewaarier 12
Binnen Bieren
Eed voor de Brouwers 3
de Knegts 4
Bierstekers 6
Tappers 6
Bierverkoopers 7
Bierdragers 7

FOLIO 01vs

Gemaal
Molenaars en knegts P.a 13
Mout Molenaars 15
Meelverkopers 16
Bakkers 16
Wijn, Mee en Azijn
Brandewijn Branders en distelateurs 18
Idem van Corenten) 20
Vijgen en Honing 24
Wijnkoopers 19
Wijnkoopers en tappers te gelijk 17

FOLIO 02

Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Wijn, Wijn, Mee en Azijn 21
Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Cons. en Inkomende Brandewijn 22
Zeep
Zeepzieders die het opsigt hebben 25
Grossiers en kramers 26
Werkers en bestelders 27
Zout
Zoutbrieff de Zoete rivieren op 28
Idem 30
Certificaten 32
Eed voor de Keetmrs., off die 't opsigt hebben 34

FOLIO 02vs

Grossier en kramers P.a 36
Eed Consumptie Zout
Keetmr. off die 't opsigt hebben vide Vorige 34
Boekh.rs op Plaatknegts etc 39
Zout brieff de Zoete Rivieren opgaande 37
Zout na Buijten 30
Certificaten Vide 32 en 37
Turf
IJkbrieff 43
Eed voor turftonders 45
Eed voor de Zoutmeeters 47
Nieuwen Eed 50
Eed voor de Kleerblekers 48
Eed voor de Branders en Distillateurs 48
Eed voor de Runweegers 49


Gemaal: eed van de korenmolenaars en molenaarsknechten


FOLIO 13C

(Vide Ord. p.a 58; Vernieuwt zie hiernevens) Gemaal.
Formulier van den Eed te doen bij de Molenaars en derzelver knegts.

Ik [...] Koornmolenaar op de molen [..] staande en gelegen te [...] beloove en Sweere dat ik nog zelfs nog door ijmand van mijn huisgezin off andere wie het ook Soude mogen zijn op mijn Molen, in mijn huis, Schuur, Werf, Schuijt, en Wagen off anders in geenerleij manieren eenig Koorn off graan hoe het selve ook genaamd Soude mogegn Zijn zal op doen nog ontfangen nog in nemen nog gedoogen dat Sulks

FOLIO 14

geschied direct off indirectelijk zonder daarbij te hebben een te bekomen een biljet van den Gaarder off Coll(ecteu)r van den Impost op het gemaal inhoudende de quantiteit en qualiteit van het koorn off graan, met expressie van de naam van die gene die het goed ter molen Zend, en voords in alles Soodanig geconstitieerd als bij het het 13de Art: van de Ordonnantie op het gemaal is gestatueerd.
Soo waarlijk enz.

Ampliatie Publ: 4 April 1754.
En dat ik wanneer ik geen Chergie aan mijn Molen is het graan dat tot mesting is aangegeven en door mij tot mesting gemalen word zal vermengen met zoo veel Zand off aarde als bij het 4de Art: van de ordonn. bepaald is.

Laatst gewijzigd: juni 2014.