Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Teksten (formulieren) van eed m.b.t. turf, bier, gemaal, wijn, zeep en zout (waarschijnlijk 1749)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1966 (eedboek 18e eeuw; klein boekje met ca. 50 pagina's)


Tekst (formulier) van eed (1749)


FOLIO 01

Register deses Boek.

Attestatien
Schippers met turf uijt off doorgevaren zijnde bij de te rugkomst aan den Collecteur te vertoonen, P.a 40, 41 en 44
Idem de lossing ten Plattenlande geschied Zijnde 41
Beestiaal
Slagter 11
Vettewaarier 12
Binnen Bieren
Eed voor de Brouwers 3
de Knegts 4
Bierstekers 6
Tappers 6
Bierverkoopers 7
Bierdragers 7

FOLIO 01vs

Gemaal
Molenaars en knegts P.a 13
Mout Molenaars 15
Meelverkopers 16
Bakkers 16
Wijn, Mee en Azijn
Brandewijn Branders en distelateurs 18
Idem van Corenten) 20
Vijgen en Honing 24
Wijnkoopers 19
Wijnkoopers en tappers te gelijk 17

FOLIO 02

Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Wijn, Wijn, Mee en Azijn 21
Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Cons. en Inkomende Brandewijn 22
Zeep
Zeepzieders die het opsigt hebben 25
Grossiers en kramers 26
Werkers en bestelders 27
Zout
Zoutbrieff de Zoete rivieren op 28
Idem 30
Certificaten 32
Eed voor de Keetmrs., off die 't opsigt hebben 34

FOLIO 02vs

Grossier en kramers P.a 36
Eed Consumptie Zout
Keetmr. off die 't opsigt hebben vide Vorige 34
Boekh.rs op Plaatknegts etc 39
Zout brieff de Zoete Rivieren opgaande 37
Zout na Buijten 30
Certificaten Vide 32 en 37
Turf
IJkbrieff 43
Eed voor turftonders 45
Eed voor de Zoutmeeters 47
Nieuwen Eed 50
Eed voor de Kleerblekers 48
Eed voor de Branders en Distillateurs 48
Eed voor de Runweegers 49


Bieren: eed voor de brouwersknechten


FOLIO 4

(Vide Ord. P.a 35) Formulier van Eed van de Brouwers knegts.

Ik [...] knegt in de brouwerij genaamd [...] staande en gelegen [...] beloove en Sweere dat ik uijt de voorschreve brouwerij geeen biere zal verwerken anders als aan Schepen off Schuijten, off op wagens off karren om na buijten te Werden vervoerd, en Sulks niet Sonder behoorlijk biljet van den Gaarder off Collecteur, in houdende de Precise quantiteit van het bier dat ik op dezelve

FOLIO 5

Sal komen te verwerken, en dat ik niet meer als eens op een En het selve biljet Sal komen te verwerken, en dat ik de biljetten waar op ik de bieren Sal komen te werken met Inkt off Roodaard Sal doorslaan off ten halven door Scheuren.
Ampliatie 20 April 1751
En dat ik voords geen dun off Scharrebier Sal werken anders als op een biljet daar boven Staat Schaarrebier, nog ook het Zelve bier met mijn weten niet Sal brengen als bij Soodanige persoonen die volgens de Ordonnantie tot het inslaan van dun off Scharrebier zijn bevoegd.
En eindelijk dat ik op den naam van dun of Scharrebier geen ander bier daar Impost van moet

FOLIO 6

Werden betaald Sal werken alles directelijk off indirectelijk
Soo Waarlijk enz.

Laatst gewijzigd: juni 2014.