Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Teksten (formulieren) van eed m.b.t. turf, bier, gemaal, wijn, zeep en zout (waarschijnlijk 1749)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1966 (eedboek 18e eeuw; klein boekje met ca. 50 pagina's)


Tekst (formulier) van eed (1749)


FOLIO 01

Register deses Boek.

Attestatien
Schippers met turf uijt off doorgevaren zijnde bij de te rugkomst aan den Collecteur te vertoonen, P.a 40, 41 en 44
Idem de lossing ten Plattenlande geschied Zijnde 41
Beestiaal
Slagter 11
Vettewaarier 12
Binnen Bieren
Eed voor de Brouwers 3
de Knegts 4
Bierstekers 6
Tappers 6
Bierverkoopers 7
Bierdragers 7

FOLIO 01vs

Gemaal
Molenaars en knegts P.a 13
Mout Molenaars 15
Meelverkopers 16
Bakkers 16
Wijn, Mee en Azijn
Brandewijn Branders en distelateurs 18
Idem van Corenten) 20
Vijgen en Honing 24
Wijnkoopers 19
Wijnkoopers en tappers te gelijk 17

FOLIO 02

Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Wijn, Wijn, Mee en Azijn 21
Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Cons. en Inkomende Brandewijn 22
Zeep
Zeepzieders die het opsigt hebben 25
Grossiers en kramers 26
Werkers en bestelders 27
Zout
Zoutbrieff de Zoete rivieren op 28
Idem 30
Certificaten 32
Eed voor de Keetmrs., off die 't opsigt hebben 34

FOLIO 02vs

Grossier en kramers P.a 36
Eed Consumptie Zout
Keetmr. off die 't opsigt hebben vide Vorige 34
Boekh.rs op Plaatknegts etc 39
Zout brieff de Zoete Rivieren opgaande 37
Zout na Buijten 30
Certificaten Vide 32 en 37
Turf
IJkbrieff 43
Eed voor turftonders 45
Eed voor de Zoutmeeters 47
Nieuwen Eed 50
Eed voor de Kleerblekers 48
Eed voor de Branders en Distillateurs 48
Eed voor de Runweegers 49


Zout: zoutbrief (1) verzending zout via zoete rivieren


FOLIO 28

Zout.
(Zout Ord. P.a 9) Formulier van Zoutbrief bij verzending van Zout de Zoeter Rivieren opgaande.

No.1
Wij Burg.m.ren en Schepen (off Regeerders) der Stadt Dordt. doen kont allen den genen die dezen onsen openen brieven Sal getoond worden dat op huiden dato deser voor ons gecompareerd en gekomen is [...] Zoutzieder en borger deser Stadt en Verleend hem dies dat hij van der dennen uijt Sijnen Zoutkeet Staande [...] deser Stede verkogt en geleverd heeft aan [...] de Nombre en quantit(ei)t van [...]

FOLIO 29

Wit Zouts, welk zout hij Compar(an)t verklaarde bij den Eed bij hem dezer Stede gedaan gezoden te wezen van goed groff Zout, Zout van Zoute en van geen arger(ander) Zilte, En dat deselve gekogte en geleverde Zout ten minsten drie Etmaken is gezoden, en den tijd van Agt dagen, en meer als Een Honderd teffens op eenen Denne uijtgelegen heeft alles zonder fraude Des ten oirkonden hebben wij het Zegel terzake dezer Stede hier onder op het Spatium van dezen doen drukken in den jaare 17[..]

Laatst gewijzigd: juni 2014.