Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Teksten (formulieren) van eed m.b.t. turf, bier, gemaal, wijn, zeep en zout (waarschijnlijk 1749)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1966 (eedboek 18e eeuw; klein boekje met ca. 50 pagina's)


Tekst (formulier) van eed (1749)


FOLIO 01

Register deses Boek.

Attestatien
Schippers met turf uijt off doorgevaren zijnde bij de te rugkomst aan den Collecteur te vertoonen, P.a 40, 41 en 44
Idem de lossing ten Plattenlande geschied Zijnde 41
Beestiaal
Slagter 11
Vettewaarier 12
Binnen Bieren
Eed voor de Brouwers 3
de Knegts 4
Bierstekers 6
Tappers 6
Bierverkoopers 7
Bierdragers 7

FOLIO 01vs

Gemaal
Molenaars en knegts P.a 13
Mout Molenaars 15
Meelverkopers 16
Bakkers 16
Wijn, Mee en Azijn
Brandewijn Branders en distelateurs 18
Idem van Corenten) 20
Vijgen en Honing 24
Wijnkoopers 19
Wijnkoopers en tappers te gelijk 17

FOLIO 02

Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Wijn, Wijn, Mee en Azijn 21
Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Cons. en Inkomende Brandewijn 22
Zeep
Zeepzieders die het opsigt hebben 25
Grossiers en kramers 26
Werkers en bestelders 27
Zout
Zoutbrieff de Zoete rivieren op 28
Idem 30
Certificaten 32
Eed voor de Keetmrs., off die 't opsigt hebben 34

FOLIO 02vs

Grossier en kramers P.a 36
Eed Consumptie Zout
Keetmr. off die 't opsigt hebben vide Vorige 34
Boekh.rs op Plaatknegts etc 39
Zout brieff de Zoete Rivieren opgaande 37
Zout na Buijten 30
Certificaten Vide 32 en 37
Turf
IJkbrieff 43
Eed voor turftonders 45
Eed voor de Zoutmeeters 47
Nieuwen Eed 50
Eed voor de Kleerblekers 48
Eed voor de Branders en Distillateurs 48
Eed voor de Runweegers 49


Zout: zoutbrief (2)


FOLIO 30

(Ord. P.a 10) Zoutbrief.

No. 2
Wij Burgerm.en en Regeerders der Stad Dordregt Certificeren bij desen dat voor ons gekomen en gecompar.t is [...], Burger en Keetm(eeste)r binnen dese Stat en heeft op den Eed door hem als keetmr. gedaan aan ons geaffirm.t dat alsulk Zout als door hem aan [...] verkogt en in heet Schip off de Schuit van Schipper [...] geladen en na [...] afgescheept is gezoden van goeden groven Zouten, Zout van Zoute, en van geen ander Zilten, dat mede het voornoemde Zout niet is vermengs met eenig ongerafineerd Zout, het zij Lis

FOLIO 31

sabons off eenig ander Soort van Zout hoe genaamd, nog ook met eenig wit Zout in andere Provincien gerafin.t alles Sonder fraude. Des ten oirconden hebben wij het Zegel ter Zake, deser Stede hier onder op het Spatium vand ezen doen drukken en door onsen Secretaris doen teekenen den [...] in den Jaare 17[..].

Laatst gewijzigd: juni 2014.