Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Teksten (formulieren) van eed m.b.t. turf, bier, gemaal, wijn, zeep en zout (waarschijnlijk 1749)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1966 (eedboek 18e eeuw; klein boekje met ca. 50 pagina's)


Tekst (formulier) van eed (1749)


FOLIO 01

Register deses Boek.

Attestatien
Schippers met turf uijt off doorgevaren zijnde bij de te rugkomst aan den Collecteur te vertoonen, P.a 40, 41 en 44
Idem de lossing ten Plattenlande geschied Zijnde 41
Beestiaal
Slagter 11
Vettewaarier 12
Binnen Bieren
Eed voor de Brouwers 3
de Knegts 4
Bierstekers 6
Tappers 6
Bierverkoopers 7
Bierdragers 7

FOLIO 01vs

Gemaal
Molenaars en knegts P.a 13
Mout Molenaars 15
Meelverkopers 16
Bakkers 16
Wijn, Mee en Azijn
Brandewijn Branders en distelateurs 18
Idem van Corenten) 20
Vijgen en Honing 24
Wijnkoopers 19
Wijnkoopers en tappers te gelijk 17

FOLIO 02

Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Wijn, Wijn, Mee en Azijn 21
Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Cons. en Inkomende Brandewijn 22
Zeep
Zeepzieders die het opsigt hebben 25
Grossiers en kramers 26
Werkers en bestelders 27
Zout
Zoutbrieff de Zoete rivieren op 28
Idem 30
Certificaten 32
Eed voor de Keetmrs., off die 't opsigt hebben 34

FOLIO 02vs

Grossier en kramers P.a 36
Eed Consumptie Zout
Keetmr. off die 't opsigt hebben vide Vorige 34
Boekh.rs op Plaatknegts etc 39
Zout brieff de Zoete Rivieren opgaande 37
Zout na Buijten 30
Certificaten Vide 32 en 37
Turf
IJkbrieff 43
Eed voor turftonders 45
Eed voor de Zoutmeeters 47
Nieuwen Eed 50
Eed voor de Kleerblekers 48
Eed voor de Branders en Distillateurs 48
Eed voor de Runweegers 49


Zout: eed van de keetmeesters (of opzichter van de zoutkeet)


FOLIO 34

(Vide Ord. P.a 11) Formulier van Eed van de keetm.rs off die 't opsigt over de Keet hebben.

No. 4

Ik beloove en Sweere als Keetmr. dat ik ingevolge de laatste Convooij lijst van haar Hoog Mog: van den Jaare 1725 geen ongerafin.t Zout per Asse, en langs de Rivieren, de Zeeuwsche Stroomen daar onder begrepen opwaards Sal verzenden alsmede dat ik uijt mijn Zoutkeet geen Zout Zal verkoopen off uitslaan anders als gezonden

FOLIO 35

van Goede Groven Zoute Zout van Zoute, en van geen ander Zilten zonder te zijn gemengd met eenig ongerafin(eer)t Zout, het zij Lissabons off eenig ander Zout hoe genaamd nog ook met eenig Wit Zout in andere Provincien gerafineerd.
En dat ik mij voords in alles Stiptelijk zal reguleren na de ordonnantie bij haar ed. Mog: op den 5de Maart 1749 op dit Subject geëmaneerd.
Soo waarlijk enz.

Laatst gewijzigd: juni 2014.