Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Teksten (formulieren) van eed m.b.t. turf, bier, gemaal, wijn, zeep en zout (waarschijnlijk 1749)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1966 (eedboek 18e eeuw; klein boekje met ca. 50 pagina's)


Tekst (formulier) van eed (1749)


FOLIO 01

Register deses Boek.

Attestatien
Schippers met turf uijt off doorgevaren zijnde bij de te rugkomst aan den Collecteur te vertoonen, P.a 40, 41 en 44
Idem de lossing ten Plattenlande geschied Zijnde 41
Beestiaal
Slagter 11
Vettewaarier 12
Binnen Bieren
Eed voor de Brouwers 3
de Knegts 4
Bierstekers 6
Tappers 6
Bierverkoopers 7
Bierdragers 7

FOLIO 01vs

Gemaal
Molenaars en knegts P.a 13
Mout Molenaars 15
Meelverkopers 16
Bakkers 16
Wijn, Mee en Azijn
Brandewijn Branders en distelateurs 18
Idem van Corenten) 20
Vijgen en Honing 24
Wijnkoopers 19
Wijnkoopers en tappers te gelijk 17

FOLIO 02

Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Wijn, Wijn, Mee en Azijn 21
Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Cons. en Inkomende Brandewijn 22
Zeep
Zeepzieders die het opsigt hebben 25
Grossiers en kramers 26
Werkers en bestelders 27
Zout
Zoutbrieff de Zoete rivieren op 28
Idem 30
Certificaten 32
Eed voor de Keetmrs., off die 't opsigt hebben 34

FOLIO 02vs

Grossier en kramers P.a 36
Eed Consumptie Zout
Keetmr. off die 't opsigt hebben vide Vorige 34
Boekh.rs op Plaatknegts etc 39
Zout brieff de Zoete Rivieren opgaande 37
Zout na Buijten 30
Certificaten Vide 32 en 37
Turf
IJkbrieff 43
Eed voor turftonders 45
Eed voor de Zoutmeeters 47
Nieuwen Eed 50
Eed voor de Kleerblekers 48
Eed voor de Branders en Distillateurs 48
Eed voor de Runweegers 49


Turf: attestatie schippers (stad)


FOLIO 40

(Ord: P.a 26 No. 1) Formulier van de Attestatie door de Schippers met turf uit off door gevaren Zijnde ingevolge van het 2e art. van de Ord: bij haar terug komst aan de Collecteurs te vertoonen voor Soo veel de lossing in een Stat is geschied.

Ik ondergeschreven Secretaris [of wij ondergeschreven] van [...] verklaare op den Eed in den aanvang van mijne [of onse] bediening gedaan dat op heden den [...] voor mij [of voor ons zijn] is gecompareerd [...] in qualit.t als be-eedigde turftonders (off turftonsters) van [..] dewelke op den Eed bij haar gedaan getuigt en verklaard hebben, dat zij in haare qualit.t uijt het Schip van [...] hebben getont de quantiteijt van [...] tonnen Hollandse turff geheel en al ter Consumptie is gelost Sonder dat van deselve opgegeven quantit.t eenige turf aan eenige Schepen over boord is gezet, dat voords [...] als Schippers mede heeft getuigd en verklaard, dat het getal van de voorz: tonnen turf dewelke door de voorz. tonders (off tonsters) uijt Sijn Schip alhier zijn

FOLIO 41

getont, uijtmaakt Sijn geheele lading, maar mede hij uijt, (off door) de Sluisen dezer Provincie is uijt (off door) gevaren, en dat hij onder weg nergens eenige turf heeft gelost veel minder aan eenige Schepen over boort gezet, maar dat alle den turff die hij alhier gelost heeft Waarlijk ter Consumptie is gelost.
In kennisse der waarht. dezen gegeven en geteekend om te Strekken daar het behoord in dato den [-]

Laatst gewijzigd: juni 2014.