Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Teksten (formulieren) van eed m.b.t. turf, bier, gemaal, wijn, zeep en zout (waarschijnlijk 1749)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1966 (eedboek 18e eeuw; klein boekje met ca. 50 pagina's)


Tekst (formulier) van eed (1749)


FOLIO 01

Register deses Boek.

Attestatien
Schippers met turf uijt off doorgevaren zijnde bij de te rugkomst aan den Collecteur te vertoonen, P.a 40, 41 en 44
Idem de lossing ten Plattenlande geschied Zijnde 41
Beestiaal
Slagter 11
Vettewaarier 12
Binnen Bieren
Eed voor de Brouwers 3
de Knegts 4
Bierstekers 6
Tappers 6
Bierverkoopers 7
Bierdragers 7

FOLIO 01vs

Gemaal
Molenaars en knegts P.a 13
Mout Molenaars 15
Meelverkopers 16
Bakkers 16
Wijn, Mee en Azijn
Brandewijn Branders en distelateurs 18
Idem van Corenten) 20
Vijgen en Honing 24
Wijnkoopers 19
Wijnkoopers en tappers te gelijk 17

FOLIO 02

Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Wijn, Wijn, Mee en Azijn 21
Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Cons. en Inkomende Brandewijn 22
Zeep
Zeepzieders die het opsigt hebben 25
Grossiers en kramers 26
Werkers en bestelders 27
Zout
Zoutbrieff de Zoete rivieren op 28
Idem 30
Certificaten 32
Eed voor de Keetmrs., off die 't opsigt hebben 34

FOLIO 02vs

Grossier en kramers P.a 36
Eed Consumptie Zout
Keetmr. off die 't opsigt hebben vide Vorige 34
Boekh.rs op Plaatknegts etc 39
Zout brieff de Zoete Rivieren opgaande 37
Zout na Buijten 30
Certificaten Vide 32 en 37
Turf
IJkbrieff 43
Eed voor turftonders 45
Eed voor de Zoutmeeters 47
Nieuwen Eed 50
Eed voor de Kleerblekers 48
Eed voor de Branders en Distillateurs 48
Eed voor de Runweegers 49


Turf: attestatie schippers (platteland)


FOLIO 41

(Ord: P.a 28 No. 2) Formulier van een Attestatie door de Schippers met turf uit off doorgevaren Zijnde ingevolge van het tweede Art: van de Ordonn: bij haar te rug komst aan de Collecteurs te vertoonen voor Soo veel de lossing ten platten lande is geschied.

Ik ondergeschreven Secrets. van [...] verklaare op den Eed in den aanvang mijne [of Schout en Schepenen off onse off ons] zijn gecompareerde [...] in qualit.t als beëedigde turftonders off tonsters van [...]

FOLIO 42

dewelke op den Eed bij haar gedaan getuigd en verklaard hebben dat sij in haare qualit.t uijt het schip van [...] alhier hebben getont de quantit.t van [...] tonnen Hollandse [of Vriessche off Groninge] turf, en dat die quantit.t turf alhier ter Consumptie is gelost, zonder dat van dieselve quantit.t eenige turf aan Schepen over boord gezet is, dat voords [...] als Schipper mede heeft getuigd en Verklaard dat deze quantit.t tonnen turf dewelke door de voorz: tonders off tonsters alhier uijt Sijn Schip zijn getont NB. uijtgemaakt Sijn geheele lading, waarmede hij uijt off door de Sluisen deser Provincie is doorgevaren, en dat hij onder Weeg geen turf heeft gelost Sooder deselve te hebben aangegeven, en daar van een Attestatie verkregen, en dat hij ook geen turf aan eenige Schepen heeft over boord gezet, en dat hij alle den turf waar mede hij is uijt off doorgevaren in dese Provincie ter Comsumptie gelost heeft off lossen Zal.
In kennisse der waarht. dezen gegeven en geteekend om te Strekken daar het behoord [...] in dato den [...]

NB. Soo de lading op een plaats niet geheel gelost word moet er worden ingevoegd het volgende; te weten,
Zoo reeds elders gelost heeft gevoegd bij de gene die hij reeds gelost heeft, op een ander plaats off plaatsen waar van hij reeds attestatie heeft verkregen.
Soo nog nergens anders gelost heeft maar nog turf in Sijn Schip heeft gevoegd bij de turf die nog in zijn Schip is.
En Zoo hij reeds elders gelost heeft en nof turf in Sijn Schip heeft gevoegd bij die gene die gij reeds gelost heeft op een andere plaats off palatsen, en waar van hij reeds attestatie heeft verkregen, en die nog in Sijn Schip is.

Laatst gewijzigd: juni 2014.