Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Teksten (formulieren) van eed m.b.t. turf, bier, gemaal, wijn, zeep en zout (waarschijnlijk 1749)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1966 (eedboek 18e eeuw; klein boekje met ca. 50 pagina's)


Tekst (formulier) van eed (1749)


FOLIO 01

Register deses Boek.

Attestatien
Schippers met turf uijt off doorgevaren zijnde bij de te rugkomst aan den Collecteur te vertoonen, P.a 40, 41 en 44
Idem de lossing ten Plattenlande geschied Zijnde 41
Beestiaal
Slagter 11
Vettewaarier 12
Binnen Bieren
Eed voor de Brouwers 3
de Knegts 4
Bierstekers 6
Tappers 6
Bierverkoopers 7
Bierdragers 7

FOLIO 01vs

Gemaal
Molenaars en knegts P.a 13
Mout Molenaars 15
Meelverkopers 16
Bakkers 16
Wijn, Mee en Azijn
Brandewijn Branders en distelateurs 18
Idem van Corenten) 20
Vijgen en Honing 24
Wijnkoopers 19
Wijnkoopers en tappers te gelijk 17

FOLIO 02

Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Wijn, Wijn, Mee en Azijn 21
Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Cons. en Inkomende Brandewijn 22
Zeep
Zeepzieders die het opsigt hebben 25
Grossiers en kramers 26
Werkers en bestelders 27
Zout
Zoutbrieff de Zoete rivieren op 28
Idem 30
Certificaten 32
Eed voor de Keetmrs., off die 't opsigt hebben 34

FOLIO 02vs

Grossier en kramers P.a 36
Eed Consumptie Zout
Keetmr. off die 't opsigt hebben vide Vorige 34
Boekh.rs op Plaatknegts etc 39
Zout brieff de Zoete Rivieren opgaande 37
Zout na Buijten 30
Certificaten Vide 32 en 37
Turf
IJkbrieff 43
Eed voor turftonders 45
Eed voor de Zoutmeeters 47
Nieuwen Eed 50
Eed voor de Kleerblekers 48
Eed voor de Branders en Distillateurs 48
Eed voor de Runweegers 49


Turf: attestatie schippers met turf uit Friesland, Over-IJssel, Rhenen etc


FOLIO 44

(Vide Ord: P.a 31 No. 4) Formulier van Attestatie door de Schippers met turf uit Vriesland, Over IJssel, Rheenen of andere Veenen buijten Holland gelegen door en Uitgevaren zijnde ingevolge van het 8ste Art: van de Ordonn: bij haare te rug komst aan de Collecteur te vertoonen, voor zoo veel de lossing buijten deze Provincie is geschied.

Ik ondergeschreve Secrets (off Wij ondergeschreven Schepenen off Onse off voor ons) van [...] verklaare op den Eed in den Aanvang van Mijne bedieninge gedaan dat op heden den [...] voor mij is gecompareerd [...] die als Schipper van een turf Schip alhier ontladen, heeft verklaard dat hij alle de turf, waar mede hij de Sluizen binnen Holland en Westvriesland is door

FOLIO 45

en uitgevaren alhier [..] en Sulks buijten Holland en Westvriesland heeft gelost Sonder Sijn Vragt off lading in Holland gebroken veel min eenige turff aan Schepen te hebben over boord gezet.
In kennisse der Waarheid desen gegeven en geteekend om te Strekken daar het behoord in dato den [...]

Laatst gewijzigd: juni 2014.