Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Teksten (formulieren) van eed m.b.t. turf, bier, gemaal, wijn, zeep en zout (waarschijnlijk 1749)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1966 (eedboek 18e eeuw; klein boekje met ca. 50 pagina's)


Tekst (formulier) van eed (1749)


FOLIO 01

Register deses Boek.

Attestatien
Schippers met turf uijt off doorgevaren zijnde bij de te rugkomst aan den Collecteur te vertoonen, P.a 40, 41 en 44
Idem de lossing ten Plattenlande geschied Zijnde 41
Beestiaal
Slagter 11
Vettewaarier 12
Binnen Bieren
Eed voor de Brouwers 3
de Knegts 4
Bierstekers 6
Tappers 6
Bierverkoopers 7
Bierdragers 7

FOLIO 01vs

Gemaal
Molenaars en knegts P.a 13
Mout Molenaars 15
Meelverkopers 16
Bakkers 16
Wijn, Mee en Azijn
Brandewijn Branders en distelateurs 18
Idem van Corenten) 20
Vijgen en Honing 24
Wijnkoopers 19
Wijnkoopers en tappers te gelijk 17

FOLIO 02

Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Wijn, Wijn, Mee en Azijn 21
Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Cons. en Inkomende Brandewijn 22
Zeep
Zeepzieders die het opsigt hebben 25
Grossiers en kramers 26
Werkers en bestelders 27
Zout
Zoutbrieff de Zoete rivieren op 28
Idem 30
Certificaten 32
Eed voor de Keetmrs., off die 't opsigt hebben 34

FOLIO 02vs

Grossier en kramers P.a 36
Eed Consumptie Zout
Keetmr. off die 't opsigt hebben vide Vorige 34
Boekh.rs op Plaatknegts etc 39
Zout brieff de Zoete Rivieren opgaande 37
Zout na Buijten 30
Certificaten Vide 32 en 37
Turf
IJkbrieff 43
Eed voor turftonders 45
Eed voor de Zoutmeeters 47
Nieuwen Eed 50
Eed voor de Kleerblekers 48
Eed voor de Branders en Distillateurs 48
Eed voor de Runweegers 49


Turf: turftonder/turftonster


FOLIO 45

Formulier van Eed te doen voor turftonders off tonsters.

Ik turfftonder off Tonster binnen Dordregt beloove en Sweere dat ik geenerleij turff Sal tonnen off bewerken uijt eenigeg Schepen off vaartuijgen, Wagens off karren, asl waar van mij gebleken is dat deselve aan de Collecteur of gaarder daar toe gesteld behoorlijk is aangegeven, en dat ik alle de turff die ik

FOLIO 46

zal bewerken behoorlijk zal tonnen volgens het derde Art: der Ordonnantie Sonder eenige boet off opslag mandekens off iets wes anders daar bij te dien, en dat ik ten allen tijde in mijnde te gegevene verklaringen opregtelijk en na waarht. zal opgeven de waaragtige quantiteit tonnen-turff die ik uijt het schip waar over mijn verklaring zal wezen effectivelijk en met ter daad getond hebbe, onder om lief of leed minder op te geven, als ik waaerrlijk getont hebbe, veel minder tot het doen van een kwade opgaaff mij laten omkoopen off Corrumperen directelijk of indirectelijk.
Soo Waarlijk enz.

Laatst gewijzigd: juni 2014.