Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Teksten (formulieren) van eed m.b.t. turf, bier, gemaal, wijn, zeep en zout (waarschijnlijk 1749)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1966 (eedboek 18e eeuw; klein boekje met ca. 50 pagina's)


Tekst (formulier) van eed (1749)


FOLIO 01

Register deses Boek.

Attestatien
Schippers met turf uijt off doorgevaren zijnde bij de te rugkomst aan den Collecteur te vertoonen, P.a 40, 41 en 44
Idem de lossing ten Plattenlande geschied Zijnde 41
Beestiaal
Slagter 11
Vettewaarier 12
Binnen Bieren
Eed voor de Brouwers 3
de Knegts 4
Bierstekers 6
Tappers 6
Bierverkoopers 7
Bierdragers 7

FOLIO 01vs

Gemaal
Molenaars en knegts P.a 13
Mout Molenaars 15
Meelverkopers 16
Bakkers 16
Wijn, Mee en Azijn
Brandewijn Branders en distelateurs 18
Idem van Corenten) 20
Vijgen en Honing 24
Wijnkoopers 19
Wijnkoopers en tappers te gelijk 17

FOLIO 02

Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Wijn, Wijn, Mee en Azijn 21
Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Cons. en Inkomende Brandewijn 22
Zeep
Zeepzieders die het opsigt hebben 25
Grossiers en kramers 26
Werkers en bestelders 27
Zout
Zoutbrieff de Zoete rivieren op 28
Idem 30
Certificaten 32
Eed voor de Keetmrs., off die 't opsigt hebben 34

FOLIO 02vs

Grossier en kramers P.a 36
Eed Consumptie Zout
Keetmr. off die 't opsigt hebben vide Vorige 34
Boekh.rs op Plaatknegts etc 39
Zout brieff de Zoete Rivieren opgaande 37
Zout na Buijten 30
Certificaten Vide 32 en 37
Turf
IJkbrieff 43
Eed voor turftonders 45
Eed voor de Zoutmeeters 47
Nieuwen Eed 50
Eed voor de Kleerblekers 48
Eed voor de Branders en Distillateurs 48
Eed voor de Runweegers 49


Zout: eed zoutmeters


FOLIO 47

Formulier van Eed te doen voor de Zout Meesters.

Ik Zweeren dat Ik Zout-meeter wezen zal, dat ik mijn Selven In 't Meeten Getrouwelijk zal dragen Sonder dat Ik den Kooper of Verkooper in het meeten zal verongelijken, dat Ik voor ijder Hondert Zout, niet eerder als Hondert en Vier Vaten meeten Zal en in het meeten de Vaten met afstrijken zal alvoorens dezelve overgegooten Zullen worden; Elk half quartier dat onafgestreeken zal blijven, dat Ik in Een Boek Successievelijk zal aantekenen de Nette quantitijd van alle het witte Zout t geene ik op ordere van mijn meester zal afleveren nevens den Datum en den naam des geenen aan Wien ik dat afleveren Zal Neffens dat Ik aan den Kooper niet Zal laten volgens eenig Wissel Zout zelfs niet op ordere van mijn Meester dat ik geen fooijen, Eijsen of verEeringen ontfangen zal, dan Behoorlijk drinkbier op ijder half quartier Zout dat ik mij te vreden houden zal met het Salaris daar toe Staande ofte als nog daar toe te Stellen en voorts dat ik mij in alles gedragen zal, Soo en Sulkx een Eerlijk Zout meeter Schuldig is en behoort te doen, en voorts dat ik niet meer als eens op een Biljet zal meeten, ook niet meerder als het Biljet inhoud, en mij in alles gedragen na de Ordonnantie en Placaaten vanden landen daar van gemaakt of nog te maaken.
Soo Waarlijk helpe God.

Laatst gewijzigd: juni 2014.