Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: algemene begraafplaats Essenhof (Nassauweg)


(aantekeningen m.b.t. algemene begraafplaats Essenhof veld N)VELD N
Nr. 1. veld N 0001-0250 vak 01-05 t/m vak 09-11 [SAD 180:144]
Nr. 2. veld N 0251-0500 vak 09-12 t/m vak 18-04 [SAD 180:145]
Nr. 3. veld N 0501-0768 vak 18-05 t/m vak 28-11 [SAD 180:146]
Nr. 4. veld N 0769-1024 vak 28-12 t/m vak 39-15 [SAD 180:147]
Nr. 5. veld N 1025-1277 vak 39-16 t/m vak 45-29 [SAD 180:148]
Nr. 6. veld N 1278-1536 vak 45-30 t/m vak 50-09 [SAD 180:149]
Nr. 7. veld N 1537-1796 vak 50-10 t/m vak 55-42 [SAD 180:150]
Nr. 8. veld N 1796-2054 vak 55-43 t/m vak 59-02 [SAD 180:151]

VAK 11 (SAD 180:145)


N 11 nr. 01
18-02-1946 Corn. Joh. Rijsterborgh, 72 jaren, 11-1-o[nder]

N 11 nr. 02
13-04-1946 Paulus Silvius, 74 jaren, 11-2-o

N 11 nr. 03
26-06-1946 Gerardus de Wilde, 60 jaren, 11-3-o
30-08-1954 Henriette Elizabeth Bellingwout, 59 jaren, 11-3-b[oven]

N 11 nr. 04
12-11-1946 R.J. Schouten, 40 jaren, 11-4-o

N 11 nr. 05
28-12-1946 Wilh. Bar. Anna Amalia Fruijt van Hertog, 58 jaren, 11-5-o

N 11 nr. 06
16-05-1947 Maria Margretha Rietveld, 47 jaren, 11-6-o

N 11 nr. 07
21-05-1947 Jacoba Johanna ter Laag, 54 jaren, 11-7-o

N 11 nr. 08
21-05-1947 Johan de Korte, 47 jaren, 11-8-o

N 11 nr. 09
nr. 9 en 10 op naam van Antje Smeenk

N 11 nr. 10
27-08-1947 Teunis van Herwijnen, 63 jaren, 11-9-1

N 11 nr. 11
08-09-1947 Arie Boers, 80 jaren, 11-11-o[nder]
06-05-1955 Willeina Jacoba Uhlhorn, 82 jaren, 11-11-b

N 11 nr. 12
27-09-1947 asbus 18468 bevattende de ass van wijle Anna M. de Bosson, 68 jaren, 11-12-b
11-11-1953 Jacob M. Cornelis Lebret, 78 jaren, 11-12-b

N 11 nr. 13
04-11-1947 Jeendert Jab. de Zwart, 71 jaren, 11-13-o
09-02-1954 Antje de Bruin, 74 jaren, 11-13-b

N 11 nr. 14
19-11-1947 Leendert de Jong, 52 jaen, 11-14-o

N 11 nr. 15
10-01-1948 Pieter Iwema, 58 jaren, 11-15-o

N 11 nr. 16
05-03-1948 Pieter Jannis de Jonge, 69 jaren, 11-16-o

N 11 nr. 17
Dirk Uhlhorn, 55 jaren, 11-17-o (eerder begraven geweest op veld I rijL no. 26 den 21-11-1947 volgnr. 441)

N 11 nr. 18
26-06-1948 Pieter Quartel, 76 jaren, 11-18-o
31-01-1949 Alida Broer, 73 jaren, 11-18-b

N 11 nr. 19
02-07-1948 Leonard François Doroemans, 65 jaren, 11-19-o

N 11 nr. 20
29-07-1948 leendert Joele, 72 jaren, 11-20-o

N 11 nr. 21
01-09-1948 Marinus Stevense, 56 jaren, 11-21-o

N 11 nr. 22
04-06-1949 Willem de Kluiver, 53 jaren, 11-22-o

N 11 nr. 23
03-08-1949 Johannis Jan Jacob de Lang, 79 jaren, 11-23-o
02-10-1951 Cornelia Aartina van Trooijen, 78 jaren, 11-23-b

N 11 nr. 24
22-08-1948 Jozeph Hendrik Esselaar, 52 jaren,11-24-o

N 11 nr. 25
22-10-1949 Amalia A.M. Wasman, 52 jaren, 11-25-o (eerder begraven geweest op veld I rij L no. 20 op 18-4-1947)

N 11 nr. 26
05-01-1950 Pieter Adrianus van Rije, 61 jaren, 11-26-o

N 11 nr. 27
11-02-1950 Willemina Dekker, 78 jaren, 11-27-o
10-03-1956 Johannes Groenenberg, 93 jaren, 11-27-b

N 11 nr. 28
03-04-1950 Jan Hugo den Hollander, 82 jaren, 11-28-0
03-05-1954 Lijntje te Veldhuis, 88 jaren, 11-28-b

N 11 nr. 29
26-09-1950 Johannes Nodelijk, 70 jaren, 11-20-o
27-04-1963 Anna van der Sijde wed. Johannes Nodelijk, 80 jaren, 11-29-b

N 11 nr. 30
30-12-1950 Egbertus Jans Stellingsma, 63 jaren, 11-30-o

N 11 nr. 31
07-05-1951 Izaak van der Engh, 73 jaren, 11-31-o

N 11 nr. 32
13-10-1951 Teuntje Aartje Klazina Wilhelmina de Waard, 40 jaren, 11-32-o
10-01-1962 T.A.K.W. de Waard geruimd en in klein kistje herbegraven, 11, 32, bn
10-01-1962 Teuntje van der Graaf echtg. van Aart de Waard, 78 jaren, 11-32-bn

N 11 nr. 33
23-11-1951 Dirk Hendrikus Batenburg, 75 jaren, 11-33-0
14-12-1953 Johanna Pieterella Mathila Redert, 73 jaren, 11-33-b

N 11 nr. 34
04-12-1951 Willem Vermeer, 74 jaren, 11-34-0

N 11 nr. 35
31-01-1952 Petrus Johannes van den Berg, 75 jaren, 11-35-o
15-01-1957 Geertruida Langkemper (wed), 75 jaren, 11-35-b

N 11 nr. 36
29-02-1952 Hendrik Schoenderwoerd, 70 jaren, 11-36-o

N 11 nr. 37
19-03-1952 Meijer Weinberg, 74 jaren, 11-37-o
08-01-1962 Pieternella hendrika van der Kloet wed. M. Weinberg, 85 jaren, 11-37-b

N 11 nr. 38
11-04-1952 Marinus Marius den Boer, 57 jaren, 11-38-0

N 11 nr. 39
28-04-1952 Sara van Herwijnen, 80 jaren, 11-39-0
04-11-1954 Adrianus Kastelein, 78 jaren, 11-39-b

N 11 nr. 40
10-06-1952 Pieternella van Sint Maartensdijk, 71 jaren, 11-40-o

N 11 nr. 41
..-..-1952 Willem Blom, 11-41-o (eeder begraven geweest den 7 Juli 1952 op veld N vak 35 no. 16)

(folio 342) N 11 nr. 42
13-11-1952 verkocht aan Hendrik Louis Bisschop geb. 6 Juli 1913 te Dordecht, koopman, wonende Singel 285 aldaar. Een eigen grafruimte 1 kl. A gelegen op veld N vak 11 no. 42.
(h.st. mon. 80 x 180 x 180)
Begraven:
(489) 01-11-1952 Louise Jantine Bisschop, 6 dagen, 11-42-o[nder] (17-11-1952 overgebracht van veld C rij M no. 53/54)
?01-11-1952? levenl. kind der echtelieden Bisschop Sluis, 11-42-o (eerder begr. geweest op 27 Aug. 1946)
?01-11-1952? levenl. kind der echtelieden Bisschop Sluis, 11-42-b (eerder begr. geweest op 8 Mei 1948)
?01-11-1952? Louis Arie Hendrik Bisschop, 11 uren, 11-42-b (eerder begr. geweest op 1 Mrt 19518)

Laatst gewijzigd: augustus 2006