Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Gravesteijn (bezoekersregister (visitors)) 1907-1937


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 150 (handschriftencollectie)
Inventarisnummer: 2108-1 (envelop), 2108-2 (visitors Gravesteijn), 2108-3 (lijst goederen 1917), 2108-4 (boekje Jeanette Vos 1835; mej. L.H.J. van Delden Achterhakkers 1 (De Kampioen A.N.W.B.))

** scans verkrijgbaar**


bezoekersregister 1907-1937


bezoekersregister 1907-1937

Pagina Date of Arrival Name Home Adress Date of departure Remarks
001 Waar Liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen; Zoo Liefde wordt betoond Komt Liefde ons ook tegen
001 1907 Juli 16 R. Rutgers van der Loeff 's-Gravenhage Juli 23 Waar werd oprechte trouw, dan tuschen man en vrouw,
Op aarde ooit gevonden? G. v. Amstel
001 " 29 Marie C. Lotsy Bosch-en-Duin Aug. 3 -
001 " 29 Boudewijn van de Linde Utrecht I Z.61 0.9. Aug. 3 -
001 Aug. 13 A. van Heemstra-Roodenburg Deventer - Ou peut - on etre mieux qu'a Gravesteijn?
001 " A. van Heemstra " Aug. 3 De vriendschap is eene kostbare en te dure plant, die op Gravestein
teeds een vruchtbaren bodem vindt en met zorg wordt behandeld
001 Aug. 4 J. van Boetzelaer - - Uren dagen, maanden jaren vliegen hier als schaduw heen !!!
001 " P. van Boetzelaer Deventer - Herinnering is een paradijs waaruit men niet verdreven kan worden
002 1907 Aug. 29 E. van Dorsser Haarlem Sept. 9 Dat het Gravestijn en zijn bewoners steeds wel moge gaan.
002 - - - Juli 26 G. van Brakel
002 1908 Juli 12 S. van Gijn - - -
002 1908 Juli 12 Helena Fijn van Draat - - -
002 1908 Juli 12 D.H. Z..(?) - - -
002 1909 Juli 17 W.M. Roodenburg - - -
002 1909 Juli 17 G. Roodenburg-Maris - - -
002 1909 Aug. 8 L.W. van Gijn-Roodenburg - - -
002 1909 Aug. 8 J.C. Herman van Gijn - - -
002 1909 Aug. 8 M. de Vos van Gijn - - -
003 1909 Hugo van Gijn - - -
003 1909 Nico van Gijn - - -
003 1909 Cor van Gijn - - -
003 1909 Meta de Vos - - -
003 1909 Jet de Vos - - -
003 1909 A. van Gijn v. Wageningen - - -
003 1909 A.P.H. de Vos - - -
003 1909 N.W. van Gijn - - -
003 1909 L. Roodenburg - - -
003 1909 M.J. v. Boetzelaer - - -
003 1909 C. Roodenburg Duyckinck Sander - - -
004 1909 Aug. 8 N. Roodenburg - - -
004 1909 " H.F. Onderwater Jr - - -
004 1909 " M. Stoop van Delden - - -
004 1909 " H.W. Stoop - - -
004 1909 Aug. 18 C. Stoop - - -
004 1909 Aug. 22 W.H. Z..(?) - - -
004 1909 Aug. 22 A.H. Nebbens Sterling - - -
004 1909 " de Kat van Hardinxveld - - -
004 1909 " 22 J.N. Onderwater - - -
004 1909 " M.A. de Kat v. Hardinxveld Roodenburg - - -
004 1909 " Marie Nebbens Sterling de Kat - - -
005 1909 Aug. 22 M.A.J. Onderwater - - -
005 1909 " 25 W.A. van Ittersum - - -
005 1910 Juillet 29 Jeanne Putzeys Louvain (Belgique) - Si la petite Belge est fort ignorante, elle a beaucouop de coeur
A de mémoire, et elle m'oubliera certainement pas les heures
Charmantes passées à Gravenstein avec Madame Van Gijn et sa gentille niece Hans.
005 1911 Augustus 5 Agathe Sluiter-van Nievervaart "Rust Roest" Laren N.H.- - -
005 1911 " Jopie Sluiter "Rust Roest" Laren N.H.- - -
005 1911 " Willy Sluiter [+ tekening (koets) Willy S.] "Rust Roest" Laren N.H.- - -
006 1911 L.L. v. Wageningen Dordrecht Singel 280 20 Aug. '11 -
006 " A. van Dorsser-van Gijn Haarlem " -
006 " Francoise v. Dorsser Haarlem " -
006 " Nannie van Dorsser Haarlem " -
006 " Miep van Boetzelaer Deventer " -
006 1915 19 Juli F.D.J. Moorrees emer. predikant van Vianen, thans woonachtig te Nijmegen - -
006 " Beppie Moorrees Dordrecht - -
006 1915 24 Juli S. Muijsken-Martens Baarn - -
006 1915 24 Juli C. Muijsken Baarn - -
007 1915 Aug. A. Seeger van Sandick Brussel -
007 1915 Aug. M.G. Seeger Brussel -
007 1915 Aug. Aranita Seeger Brussel -
007 1915 Aug. 27 Jo van Gijn-Maas Geesteranus Den Haag -
007 1915 Aug. 28 ...(?) van Gijn Den Haag -
007 1915 Aug. 28 Abi van Gijn Den Haag -
007 1915 Sept. 1 Jo van Nieuwenburg Den Haag -
008 7 Juni 1917 H.Z.A. v.d. Roemer Velp (Gld) Hoofdstraat 407 10 Juni 1917 -
008 " 10.30 's avonds Gravendijk Bergen op Zoom 9.00 's avonds Doornat en vermoeid, door de wet opgedrongen en ongenood,
werden wij hier ontvangen als welkome en genoode gasten!
008 1917 1-17 Juni/1-13 Julij Lily van Delden - - -
008 30 Juni 1917 J.A. v.d. Loeff 's Gravenhage 2-7-1917
008 10 Juli 1917 A.E. van Vlooten-v. Braam Blussé den Haag - -
008 " Adr. Blussé v. Oud-Alblas Crena de Iongh Dordrecht - Onkruid vergaat niet
008 " Maria Steenlack-B.v.d. D. Groningen - Remembered joys are never past
008 " J.L. Steenlack id - -
008 15 Juli 1917 A.M. van de Werk den Haag - Bloemen verwelken, roken vergaan, maar de liefde blijft eeuwig bestaan
008 " H. van Gijn Dordrecht - En tusschen onz zal zij nimmer vergaan
008 " Henriette de Vos Dordrecht - Heerlijk is het buiten leven !
009 1917 Juli 15 C. Vriesendorp Lz Dordrecht - Geev' deez'dag buiten 't bruidspaar zijn zegen
009 " Henriëtte Delhez Dordrecht - Het diner is gezellig het dochten een kruis
009 " Nico van Gijn Woerden tijd. Dordrecht - We moeten natuurlijk te vroeg weer naar huis
009 " Truus van de Werk 's-Gravenhage - Wij twintigen hier vereenigd op Huize Gravestein
009 " J.C. Roodenburg Oude Delft 37a - Delft - Zijn ter eere van 's bruidspaar Ant. en Huug van Gijn
009 " Lus Bouvy Dordrecht - Vandaag zijn zij 't, en morgen ik
009 " L.R. Wentholt Dordrecht, Zwolle - Ik ben alleen nog wat te dik!!! op verzoek van de bruid
009 " C. van Gijn Dordrecht - Ik heb hier Leendert aan mijn zij
009 " L. Roodenburg Dordrecht - En ik heb Corretje onder bij
009 " D. Clant Bindervoet Bergen op Zoom - Het dichten gaat me buitengewoon moeilijk af
009 " M.W. Margret van Gijn - - Over zulks eene ontboezeming ben ik werkelijk paf
010 1917 Juli 15 Louise van Gijn Dordrecht - Ik moet mij haasten, wij zijn reeds aan de bessen
010 1917 " J.C. Herman van Gijn " - Hoor mijn lieve vrouw eens klessen
010 1917 " J. van Gijn Roodenburg " - Stilte de gastvrouw schrijft hier haar regel
010 1917 " Mea Dijckmeester " - Wie haar verhindert, dat is een vlegel
010 1917 " Meta de Vos " - Wij hebben de eer van het laatste rijm
010 1917 " A.H. Hudig 's Gravenhage - Het voorgaande is vlijm
010 1917 Juli 29 A.J. Maris van Sandelingen Ambacht Arnhem - scherp, gelijk lijm van Albertink Thijm
010 1917 " 29 W.M. Roodenburg Maris Delft - -
010 1917 " 29 J. Schutter Hengelo (O) - 't Waar krek een Twensch feestmaalke
010 1917 Aug. 15 C.W. Maris Arnhem - -
011 1917 Aug. 5 M.O.J. de Joncheere Onderwater Dordrecht - net een jaar in Dordt!
011 1917 Aug. 5 de Joncheere(?) id - Ze mag voor eerst niet vort
011 1917 Aug. 9 H.tie Schuurman-Blussé Nijmegen - Wat is 't hier heerlijk
011 1917 " " C. Schuurman id - -
011 1917 Aug. 10 N.J. Erzeij Dordrecht - Ou peut on etre mieux qui leu Seur(?) de bons amis
011 1917 Aug. 10 A.C. Erzeij-Vriesendorp Dordrecht - -
011 1917 Aug. 16 J.C. Maris Arnhem - Ode
Op Gravestein, op Gravestein
Daar is het heerlijk om te zijn
Totdat de schaal met wortlen komt
En alle pret opeens verstomt
Waarschuwing aan alle gasten
En wie niet weet, wat dat beduidt
die vissche dat toch dadlijk uit!
011 1917 Aug. 16 H.P. Maris en C.W. Maris Arnhem -
011 1917 20/27 J. Maris en C.W. Maris " -
011 1917 Aug. 27 P. Blussé 's Gravenhage - Met oprechten dank voor het heerlijk verblijf!
011 1917 " 21 Lily van Delden z.o.z. 2 Sept. -
012 1917 - - - "Gij dient Uzelf en and'ren 't meest
door frissen kout en fijnen geest
Waar kon deez' spreuk gepaster zijn
dan in den Huize Gravensteijn!
Waar ook gelijk op 't Muiderslot
een gul onthaal gegeven wordt;
Niet enkel in den vorm van eten
Want 't geest'lijk deel wordt nooit vergeten
En heer en Vrouwe Van den Steijn
U steeds een loff'lijk voorbeeld zijn!!!"
012 16 Juli 1918 J.M. van Brakel 158 Biltstraat Utrecht - Mijn besten dank
Voor spijs en drank
(Voor vuur en licht)!?
En voor uw vriendelijk gezicht
013 1918 Juli 22 C. Caspers-Vlierboom Mariahoek 7 Utrecht - (briefje met:) W. Prinsen Geerligs
013 1918 " Jo Vlierboom " - -
013 1919 Juli 13 Berthe van Bel Groenmarkt 30 Middelburg - -
013 1919 Juli 20 Anne Michiels-van der Voort Maerseille Rue Daumier 38 - -
013 1919 " Robert Michiels do do - -
013 1919 Juli 27 A. Joh. Maris Parkstraat 28 Arnhem - -
013 1919 Aug. 24 Nu eerst in dit boek? 't Is een schandaal mijn vrinden
Jarenlang in ons hart was Gravesteijn te vinden
Altijd was het een feest, voor en na zijn herbouw
Gast daar te zijn van Hugo van Gijn en zijn vrouw

H.J. Kiewit de Jonge
Man en vrouw zijn één, ik sluit mij bij hem aan
Prettig is hier het koomen en spijtig is het gaan

Helena
- - -
014 1920 Aug: 8 C.E. de Groot 's Gravenhage Kaneel 11 - -
014 1920 " 8 A.C. Loffelt-de Groot " " - -
015 1920 13 Aug. Jootje Stoop Villa Renata Dordt 19 Juli 1921 -
015 1920 13 Aug. Lenie Stoop Villa Renata Dordt - -
015 1920 13 Aug. Frans Stoop Villa Renata Dordt - -
016 19 Juli 1921 J.W. B.ron v. Boetzelaer Brahmsstr. 71 Crefeld - -
016 19 Juli 1921 J. Ritter van Boetzelaer v. Bleiswijkstraat 3 den Haag - -
016 9 Aug. 1921 D. Crena de Iongh Dordrecht - -
016 9 Aug. 1921 Nel Crena de Iongh van Oldenborgh " - -
016 9 " Crena de Iongh Czn " - -
016 9 " Crena de Iongh Hzn " - -
017 1922 Maria Eijken-Caltsen Beukelsdijk 104 Rotterdam 27/5 Many thanks and kindest remembrances 1903-1922
017 1922 F.E. Eijken " - -
017 12 Juni 1922 viering Gouden Huwelijk :
017 1922 J.N. Onderwater Roodenburg Korte Kalkhaven 7 12/6 1922 -
017 1922 A.P.H. de Vos - - -
017 1922 C. Roodenburg-Duyckinck Sander - - -
017 1922 Jan A. Stoop Huize Simpang 't Hooft - -
017 1922 M. de Vos van Gijn - - -
017 1922 Frans Delhez - - -
017 1922 A.C.G. Stoop - - -
017 1922 N.J. Erzeij - - -
017 1922 Jo van Gijn-M.G. - - -
018 1922 W.M. Roodenburg Dordrecht - -
018 1922 A.C. van Gijn-v. W. - - -
018 1922 J.B. Onderwater Leeuwarden - -
018 1922 M. Seret-v. Boetzelaer Amsterdam - -
018 1922 H. van Gijn - - -
018 1922 M. de Joncheere-Onderwater - - -
018 1922 Geard Seret Amsterdam - -
018 1922 H. Nebbens Sterling, de Kat - - -
018 1922 Van Stockum - - -
018 1922 J. Ritter Den Haag - -
018 1922 van Boetzelaer den Haag - -
019 1922 G.C. de Roo - - -
019 1922 M. Stoop van Delden - - -
019 1922 Ant. van Gijn - - -
019 1922 A.M. van Gijn van de Werk - - -
019 1922 de Joncheere - - -
019 1922 G.A.E. Delhez-Oort - - -
019 1922 A.H. Nebbens Sterling - - -
019 1922 L.W. v. Gijn-Roodenburg - - -
020 1922 H.H.F. Onderwater - - -
020 1922 G. Roodenburg Maris - - -
020 1922 van Ittersum - - -
020 1922 A.C. Erzeij-Vriesendorp - - -
020 1922 N. Roodenburg - - -
020 1922 A. Blussé v. Oud-Alblas Crena de Iongh - - -
020 1922 J.C. Herman van Gijn - - -
020 1922 H.W. Stoop - - -
020 1922 Renee de Roo-Dirckens - - -
020 1922 v. Halen - - -
021 1922 J.W. van Heemstra - - -
021 1922 Francoise van Dorsser - - -
021 1922 W.M. Roodenburg - - -
021 1922 Chusje(?) Wilkens - - -
021 1922 M.J. van Boezelaer M.K. Charlois, R'dam - -
021 1922 Marianne Delhez - - -
021 1922 J. Roodenburg Jr. - - -
021 1922 R. Onderwater Dresselhuijs - - -
021 1922 N.M. Roodenburg - - -
022 1922 Abr. van Gijn - - -
022 1922 J.C. Roodenburg - - -
022 1922 Henriette de Vos - - -
022 1922 N. van Gijn - - -
022 1922 A.G. Roodenburg-Looman - - -
022 1922 de Court Onderwater - - -
022 1922 Nannie van Dorsser - - -
022 1922 H.W. Ritter - - -
022 1922 Lily van Delden - - -
022 1922 L. Roodenburg - - -
023 1922 C. van Stockum van Aken - - -
023 1922 Dam van Gijn - - -
024 1922 Juli 15 A.C. Jackson Den Haag - -
024 1922 Juli 25 Toltie Bool den Haag - -
024 1922 Juli 26 Smeenge Amsterdam - -
025 1925 Juni 19 A. van Heemstra van den Burg Den Haag Amaliastraat 16 - -
025 1925 Juli 29 D. van Delden Vlierboom Den Haag - -
025 1925 " Nic. van Delden " - -
025 1927 Antoinette Corporaal - - -
025 1927 Didi van Delden - - -
025 1927 Juli 27 Antoinette Corporaal D. van Delden-Vlierboom " -
025 1927 " H. van Delden " - -
025 1927 25/7 tm(?) Juli 27/ P. Corporaal-Van Boetzelaer Den Haag - Herinnering is een paradijs, waaruit men niet verdreven kan worden
025 3/15 Aug. '27 C.W. Maris Arnhem Parkstraat 18 - -
025 1927 " J.C. Maris - - -
026 1926 Enny v. Delden den Haag - -
026 1927 10/11 Juli Smeenge Amsterdam - -
026 1927 9 Juli C. Roodenburg-Duyckinck Sander Dordrecht Wolwevershaven 3 - -
026 1927 27 Juni/14 Juli A.C. Jackson den Haag - -
026 1927 14 Juli J.A. Rahusen-Jackson den Haag - -
026 1927 " 15/20 C.W. Bool den Haag - -
026 1927 6/12 Julij Marietje Stoop Villa Renata - -
026 1927 " R. Heidenreich " - -
026 1927 " Jan Stoop " - -
026 1927 17/6 Hans Larive Laren Rondebosch (N.H.) - -
027 1927 17/8 L. Larive De Wijde Wereld - Oost, West, Gravesteijn best
027 1927 " W. Larive Laren - -
027 1927 " W.H. Larive van Delden - - -
027 1927 " Zock id - -
027 1927 " Ulrix 1 rue aux Laires a Bruxelles - -
027 1927 " A. Ulrix - - -
027 1927 Sept. 4 J. Helder Zierikzee - -
027 1927 " Marie Helder im Nirgendland - -
028 1928 1 Juli E.M. van der Elst-Vriesendorp Anna Paulownaplein 10 den Haag - -
028 1929.5.8 G. Seret Amsterdam - -
028 1929 5/8 M. Seret v. Boetzelaer Amsterdam - -
029 19..(?) Juni 27-29 A.M.H. Smeenge Vossiusstraat 15 A'dam - -
029 1932 Geneviève Sheridan 129 Avenue Coghen Bruxelles - -
029 1932 Juni 23 H.J. Paubel König Theresiastraat 2E Den Haag - -
029 1932 Juni 23 D. Rens Amersf. Straatweg 9 Bussum - -
029 1932 Juni 23 G.D.A. Schreuder Parkietlaan 2 's Gravenhage - -
029 1932 Juni 23 N.G. Geest-Brust Dubbeldamscheweg 8 Dordrecht - -
029 1932 Juni 23 C. Tydeman van Oudewaard Tiel - -
029 " A.C. Erzeij-Vriesendorp St: Anna Stationsweg 2 Dordrecht - -
029 1932 Aug. 10 C.L. Roodenburg Wilkens - - Een heerlijken dag vol zonneschijn
Mochten we genieten op Gravesteijn
We zullen niet gauw vergeten hoe fijn
Wij het hebben gehad bij Oom Hugo van Gijn!
029 1932 " Gientje en Wim - -
030 18 Juli 1935 St. Symphorosadag
Planting herinneringsboom 50 jarig bestaan Gravesteijn [1885-1935]
030 18 Juli 1935 A.M. van Gijn van de Werk - - -
030 18 Juli 1935 Zr. T. Eggink - - -
030 18 Juli 1935 H. van Gijn - - -
030 18 Juli 1935 Joost Stoop - - -
030 18 Juli 1935 M. Stoop van Delden - - -
030 18 Juli 1935 Meta de Court Onderwater-de Vos - - -
030 18 Juli 1935 H.A. de Court Onderwater - - -
030 18 Juli 1935 Tuuk van Gijn - - -
030 18 Juli 1935 Meta de Court Onderwater - - -
030 18 Juli 1935 M. Stoop - - -
030 18 Juli 1935 A. Stoop - - -
030 18 Juli 1935 Jan de Court Onderwater - - -
030 18 Juli 1935 B.M. de Court Onderwater - - -
030 18 Juli 1935 Lily van Delden - - -
031 1935 2 Aug. Didi van Delden L. v. Meerdervoort 223, Den Haag - -
031 " Pangeran Adipati Anoem Soesja Maharadja - - -
031 1935 3 Aug. Sjarif Hamid Alkadie K.M.A. Breda 4 Aug. -
032 1936 Juli Wessel Larive Jacob de Graefflaan 13, den Haag - -
032 1936 Juli 25 Jan Maris 1 Eusebiusbuitensingel Arnhem - -
032 1936 Aug. 9 Nel Lengkeek Sonsbeeckweg 30 Arnhem - Beste Vriend,
Wij wisten het wel, gulle gastvrijheid is uw wezen
Ook deze keer Genoten wij ze weer
En danken U bij dezen
N.W. Lengkeek
033 1937 Juli 21 Nine v. Berkum - - -
033 1937 July 24 Georgie E. van Dorsser 134 Sydney St., Saint John N.B. - This land is so beautiful as ..(?)
033 1937 Juli 25 Lucie Bamberger Friedensweg 26, Hamburg - Dies Land and seine Leute gefallen mir ausnehmend gut !
033 1937 Juli 25 Jet van Gijn - - -
033 1937 July 30 Johanna Delfos Pretoria South Africa - -
033 1937 Aug. 4 Gerard G.E. van Dorsser 134 Sydney St., St. John, N.B. - -

Laatst gewijzigd: augustus 2015.