Aanmelden | Contact
Zoeken

DORDRECHT - Grondvergaderingen (stemopnemers/uitslagen) 1798-1799-1801


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang : 4
Inventarisnummer: 13b (bijlagen bij de grondvergaderingen 1 aug 1797; 10 jul 1798; 18 dec 1798; 9 apr 1799; 25 jun 1799; 26 mei 1801)


INHOUD

- de plaatsen waar de verschillende grondvergaderingen worden gehouden (18 dec 1798; 25 juni 1799; 26 mei 1801).
- uitslag stemming grondvergaderingen (verbalen per grondvergadering genummerd 1 t/m 36).
* 10 juli 1798
* 18 dec 1798
* 9 april 1799
* 25 juni 1799
* 26 mei 1801
- lijst der benoemde Stemopnemers in de 36 plaatsen bepaald tot 't houden der grondvergaderingen op dinsdag 1 aug 1797.
- stemming in de Grondvergaderingen den 26 Mei 1801.
- gegevens april en juni 1798 (o.a. naamlijsten insolventen boedels, diaconie armen)

Grondvergaderingen 10 juli 1798 (stemopnemers, leden en kiezers)


GELIJKHEID VRIJHEID BROEDERSCHAP

De Grondvergadering te DORDRECHT, No. [..] na behoorlijke oproeping heden bij een gekomen, om een Lid en Plaatsvervanger voor het vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, benevens een Kiezer, en een Plaatsvervanger van dien Kiezer te benoemen; en in dezelve Conform de Staatsregeling en Reglement gehandelt zynde; is gebleken, dat benoemt waren:
Tot Stemopnemers de Burgers: [-]
en uit dezelve tot Voorzitter den Burger [-]
en tot Secretaris den Burger [-]

tot Lid voor het vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks den Burger: [-]
tot deszelfs Plaatsvervanger den Burger: [-]
tot Kiezer den Burger: [-]
en tot deszelfs Plaatsvervanger den Burger: [-]

welke voornoemde Kiezer en Plaatsvervanger de vereischte belofte afgelegt hebbende, en aan hun den behoorlyken Lastbrief gegeven zynde, is vervolgens deze in geschrift gestelt, en na behooren onderteekent, waar na de Vergadering oogenbliklyk is gescheiden.
Actum den 10 Julij 1798, 't Vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid.
[handtekening] Voorzitter.
[handtekening] Secretaris.
[handtekeningen] Stemopnemers.

Grondvergaderingen 10 juli 1798:
GROND-
VERGADERING
STEMOPNEMERS LID
(plaatsvervanger)
KIEZER
(plaatsvervanger)
01 Johannis Telders Jzn
Florus van der Linden (voorzitter)
Francois Pistorius
Willem Vorster
Gerrardus Telders (secretaris)
Albert Jan Verbeek
(Abraham Pompe van Meerdervoort PCzn)
Jacob van Maarseveen Senior
(Florus van der Linden)
02 D. du Bois (voorzitter)
Hend.k Weeningh
J. v. Wageningen Jr (secretaris)
Nic.s Gregoor
Maarte Boogert
Hugo Gevers
(Albert Jan Verbeek)
David du Bois
(Jacob van Wageningen Jr)
03 G. Giltaaij (voorzitter)
G. Rees
W.m van der Kloen
M. Sax
L.W. Spruijt (secretaris)
Hugo Gevers
(A. Pompe van Meerdervoort PCzn)
M. Sax
(J.L. Pitt)
04 P.D. Bakker [Backer]
R. Eijken (voorzitter)
J. de Jongh van Son
A.H. van der Meij van der Linden
Dirk Dupper Lzn (secretaris)
Abm. Pompe van Meerdervoort PCzn
(A.J. Verbeek)
A.H. van der Meij van der Linden
(P.D. Bakker)
05 Paulus Knoch (voorzitter)
M.W. van Meeteren
Ewaldus Kist
H. de Haas
J.C. Bendorp (secretaris)
Hugo Gevers
(A. Pompe van Meerdervoort)
Pieter Morjé
(Jan H. van Meeteren)
06 Poulus Bosveldt (voorzitter)
Francois Beudt
Johannes van der Bank
Gilles Schotel Adr.Zn
Christiaen Voet (secretaris)
Abraham Pompe van Meerdervoort
(Albert Jan Verbeek)
Francois Beudt
(Johannes van der Bank)
07 Johannis Dekker Junior
Franciscus Duffer Christz
Nicolaas van Eijsden
Johannis Immerzeel (voorzitter)
Hendrik Lodewijk van den Santheuvel (secretaris)
Albert Jan Verbeek
(Abraham Pompe van Meerdervoort PCzn)
Johannis Dekker Junior
(Bernardus Horche)
08 A. de Vogel (voorzitter)
G.t. van Emmerik
C.J. de Vogel
Jan Criens [Creins]
Ch. Immerzeel (secretaris)
Hugo Gevers
(Abm. Pompe van Meerdervoort)
Govert van Emmerik
(Arie de Vogel)
09 J.C. Knauff (voorzitter)
Simon van Brakel (secretaris)
Dirk Bel
C. Noteman
G. van Heck
Hugo Gevers
(A. Pompe van Meerdervoort)
J.C. Knauff
(Dirk Bell)
10 W. van Rijndorp
J. Schillemans
N.W. van Duren
D. Commers (voorzitter)
J.P. Salacroup (secretaris)
Hugo Gevers
(A. Pompe van Meerdervoort)
N.W. van Duren
(W. van Rijndorp)
11 G.C. Vos van Rijswijk (voorzitter)
H. van Hoogstraaten (secretaris)
P. Beelaerts
G. van Bree
W. van Son
Hugo Gever(t)s
(Albertus Jan Verbeek)
Pieter Beelaerts
(Pieter Verheugt)
12 T. van der Hoogt
J. Stuivenberg
Levi Simons
Joannes de Koningh (voorzitter)
B. de Klerk (secretaris)
Jan Hordijk
(Jan Klop)
B. de Klerk Jzoon
(C. de Visser)
13 B. de Haan (voorzitter)
C. Wijnekus (secretaris)
J. Rosendaal
Josua van Iperen
Jan Nerings
A.J. Verbeek
(A. Pompe van Meerdervoort)
B. de Haan
(C. Wijnekus)
14 Willebrordus Kopper
Adriaan Singels
Jan Smak
Bernardus van der Werf (voorzitter)
Gilles van Cleeff (secretaris)
Abram Pompe van Meerdervoort
(Aalbert Jan Verbeek)
Bernardus van der Werf
(Gilles van Cleeff)
15 Gillis Schootel Jansz [Schotel] (voorzitter)
Adriaan van Waij [Waaij]
Willem Kramers (secretaris)
Pieter Immerzeel
Boen Papenhuijssen Jansz
Aalbert Jan Verbeek
(Samuel Crena)
Gillis Schootel Jansz
(Pieter Krol)
16 J.B. Crol
H. Verbeek (voorzitter)
Johan.s Breur
Jan Boonen
Johan.s van Hoogstraten (secretaris)
A. Pome van Meerdervoort PCzn
(A.J. Verbeek)
J.B. Crol
(Johan.s Breur)
17 E.L. van der Horst (voorzitter)
H. Bemoldt
J. Coleijn
C. de Visser
H. Selis (secretaris)
A.J. Verbeek
(Jan Klop)
E.L. van der Horst
(H. Selis)
18 Huibertus Hoevenaar (voorzitter)
Ab. Smak Gregoor Azn
Nicolaas Trumpi
Christiaan de Jongh
Johannes van Oudgaarden (secretaris)
Aalbert Jan Verbeek
(Abraham Pompe van Meerdervoort)
Huibertus Hoevenaar
(Johannes van Oudgaarden)
19 F.G. van Ingen (voorzitter)
J. Cletton
C.C. Smits
E. Hagoord
Jacobus de Voogd (secretaris)
A.J. Verbeek
(Pompe van Meerdervoort)
J. Kleton
(F.G. van Ingen)
20 Nicolaas Rodeburg (voorzitter)
Paulus Olivier
Leendert Lamme
Martinus van Wessem
Antonie Rosendaal (secretaris)
Hugo Gevers
(A. Pompe van Meerdervoort)
Nicolaas Rodeburg
(Paulus Olivier)
21 Alexander Kinket
C. Schenau
Joh. de Roo [=doorgestreept]
Jan Potaart (voorzitter)
W. de Roo (secretaris)
Jan Hordijk
(Fransous Pompe van Meerdervoort)
-
(-)
22 Pieter van de Velden (voorzitter)
A.B. Stoop
P. Blussé
Corn.s Kletton
Gijsbert Vermeer (secretaris)
A. Pompe van Meerdervoort
(A.J. Verbeek)
Corn.s Kletton
(A.B. Stoop)
23 F. van der Elst (voorzitter)
Joh.s van den Kieboom
A. van den Kieboom
Bast.n Plukhooij
A. van Heck (secretaris)
Hugo Gevers
(A.J. Verbeek)
Bast.n Plukhooij
(Hendrik Wijmans)
24 Jan van Breda (voorzitter)
Cornelis Spaan
Dingeman van der Horst
J.F. Bornwater
Matthijs van der Koog (secretaris)
Hugo Gevers
(A.J. Verbeek)
Willem Verhoeven
(Cornelis Spaan)
25 Jan Stempels
David van Poelien (voorzitter)
Gerard Mauritz (secretaris)
Jan Matena
J.F. van Stevenink
A.J. Verbeek
(Abm. Pompe van Meerdervoort)
Laurens van der Heijden
(Jan Stempels)
26 G.J. van Resoort van Meurs (voorzitter)
J. Pickee
A. Meijer
W.M. van den Santheuvel
L. Bijkerk (secretaris)
A.J. Verbeek
Am. Pompe van Meerdervoort in den Haag)
J. Pickee
(A. Meijer)
27 Huijbert Stuijvers
Arij Dijkwel
G. Kramers
Jan van Dijk (voorzitter)
Hend.k Korthals Jz (secretaris)
A.J. Verbeek
(J.C. Marcel)
Huijbert Stuijvers
(Jan van Dijk)
28 J. Keeman Senior (voorzitter)
F. Kettingh Pz
Herm. van den Kieboom
M. van der Horst
P.J. van Steenbergen (secretaris)
Hugo Gevers
(Aalbert Jan Verbeek)
Jan Keeman Senior
(Hermanus van den Kieboom)
29 E. Volkers
P. Keuls (voorzitter)
W.M. Roodenburg (secretaris)
P. Pickee Pzn
A. Peper de Beeveren
Hugo Gever(t)s
(A.J. Verbeek)
E. Volkerts
(W.M. Roodenburg)
30 Jacob van Gelder (voorzitter)
R. Haentjens (secretaris)
Willem Dupper Leend.Zn
Jacob Kuijzer
Jacobus van Dalen
Aalbert Jan Verbeek
(Abraham Pompe van Meerdervoort PCzoon)
Jacob van Gelder
(Willem Kuijpers Czn)
31 J.C. Marcel (voorzitter)
J.J. Schooneberg (secretaris)
J.C. de Klerk
R. Goudsbergen
J. Overbeek
H. Ge(e)vers
(A.J. Verbeek)
J.C. Marcel
(R. Goudsbergen)
32 Johannes de Vries (voorzitter)
Gerrit van Duijnen
P. van der Vijlen (secretaris)
Hend. Bax
Frans Romijn
Samuel Crena
(Abram Pompe van Meerdervoort)
Gerrit van Duijnen
(Hendrik Bax)
33 P. Immerzeel Junior
C. Morks (secretaris)
B. Onderwater Pompzn
C. Hoskorn
W. Berlijn (voorzitter)
Hugo Gevers
(A. Pompe van Meerdervoort)
J. Immerzeel Junior
(C. Morks)
34 <ONTBREEKT>
35 <ONTBREEKT>
36 Pieter Gips (secretaris)
Hendrik Los
Dirk Bonne
Abraham Kooijmans
J.J. van Rietschoten (voorzitter)
A. Pompe van Meerdervoort
(Albert Jan Verbeek)
J.J. van Rietschoten
(Dirk Bonné)

Laatst gewijzigd: januari 2011.