Aanmelden | Contact
Zoeken

DORDRECHT - Grondvergaderingen (stemopnemers/uitslagen) 1798-1799-1801


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang : 4
Inventarisnummer: 13b (bijlagen bij de grondvergaderingen 1 aug 1797; 10 jul 1798; 18 dec 1798; 9 apr 1799; 25 jun 1799; 26 mei 1801)


INHOUD

- de plaatsen waar de verschillende grondvergaderingen worden gehouden (18 dec 1798; 25 juni 1799; 26 mei 1801).
- uitslag stemming grondvergaderingen (verbalen per grondvergadering genummerd 1 t/m 36).
* 10 juli 1798
* 18 dec 1798
* 9 april 1799
* 25 juni 1799
* 26 mei 1801
- lijst der benoemde Stemopnemers in de 36 plaatsen bepaald tot 't houden der grondvergaderingen op dinsdag 1 aug 1797.
- stemming in de Grondvergaderingen den 26 Mei 1801.
- gegevens april en juni 1798 (o.a. naamlijsten insolventen boedels, diaconie armen)

Grondvergaderingen 10 december 1798 (stemopnemers, leden en kiezers)


* GELIJKHEID VRIJHEID BROEDERSCHAP

De Grondvergadering te DORDRECHT, No. [..] na behoorlijke oproeping heden bij een gekomen, om een Lid [en Plaatsvervanger] in het Departementaal Bestuur van de Schelde en Maas, Hooftplaats Middelburg, benevens een Kiezer, en een Plaatsvervanger van dien Kiezer te benoemen; en in dezelve Conform de Staatsregeling en Reglement gehandelt zynde; is gebleken, dat benoemt waren:
Tot Stemopnemers de Burgers: [-]
en uit dezelve tot Voorzitter den Burger [-]
en tot Secretaris den Burger [-]

tot Lid in opgemelt Departementaal Bestuur, den Burger: [-]
tot deszelfs Plaatsvervanger den Burger: [-]
tot Kiezer den Burger: [-]
en tot deszelfs Plaatsvervanger den Burger: [-]

welke voornoemde Kiezer en Plaatsvervanger de vereischte belofte afgelegt hebbende, en aan hun den behoorlyken Lastbrief gegeven zynde, is vervolgens deze in geschrift gestelt, en na behooren onderteekent, waar na de Vergadering oogenbliklyk is gescheiden.
Actum den 18 December 1798, 't Vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid.
[handtekening] Voorzitter.
[handtekening] Secretaris.
[handtekeningen] Stemopnemers.

Grondvergaderingen 18 december 1798
:
GROND-
VERGADERING
STEMOPNEMERS LID
(plaatsvervanger)
KIEZER
(plaatsvervanger)
01 Johannis Telders Sr
Floris van der Linden (voorzitter)
Francois Pistorius
Gerardus Telders (secretaris)
Abraham Selis
Samuel Crena
(-)
Jacobus van Maarseveen
(Willem Vorster)
02 Anth. van Maarseveen
M. Bogers
Matth.s André
D. du Bois (voorzitter)
Paulus van Wageningen (secretaris)
J. van Gelder
(-)
D. du Bois
(M. André)
03 Giltaaij (voorzitter)
M. Sax
G. Reus
B. Vogelsang
J. Pit (secretaris)
S. Crena
(-)
M. Sax
(J. Pit)
04 Pieter Dirk Bakker [Backer]
Jacob Slegt
Jan Cornelis Rens (secretaris)
Dirk Dupper Lzn
Rijk Eijken (voorzitter)
Mattheus Westerouen van Meeteren
(-)
Pieter Dirk Bakker
(Jacob Slegt)
05 Paulus Knoch (voorzitter)
(J. de Kuijzer
Pr. Morjé
J. Kelderman
J.C. Bendorp (secretaris)
M.W. van Meteren
(-)
P. Morjé
(J. Kelderman)
06 N. de Rouw Lzn (voorzitter)
M. Westerouen van Meeteren
François Beudt
G. Schotel Azn
J.P. Cramer (secretaris)
J. van Gelder
(-)
François Beudt
(M. Westerouen van Meeteren)
07 Johannis Immersel (voorzitter)
Nicolaas van Eijsden
Franciscus Duffer Cz
Hugo Gevers
H.L. van den Santheuvel (secretaris)
Jacob van Gelder
(-)
Hugo Gevers
(Bernardus Horgje)
08 A. de Vogel (voorzitter)
Ch. Immerzeel (secretaris)
Jan Krans [Crans]
G. van Emmerik Jzn
G. van Hoogstraten Gzn
Jan Klop
(-)
A. de Vogel
(Gt. van Emmerik Jz)
09 Simon van Brakel (voorzitter)
Cornelis Noteman
Pieter van Heck
J.C. Knauff
N.Hendrik Knauff (secretaris)
M. Westerouen van Meeteren
(-)
J.C. Knauff
(Pieter van Heck)
10 W. van Rijndorp (voorzitter)
M. Salacroup Jr (secretaris)
F. Schillemans Senior
J. de Haan
Herm.s Heijssen
Hugo Gevers
(-)
W: van Rijndorp
(F. Schillemans Senior)
11 P. Beelaerts (voorzitter)
J.C. Vos van Rijswijk
T. van Hoogstraaten (secretaris)
Arij Spoel
H. Penn
Jan Breur
(-)
Pieter Beelaerts
(Thomas van Hoogstraaten)
12 <ONTBREEKT>
13 B. de Haan (voorzitter)
O. Schreuders (secretaris)
C. Wijnekus
J. van Iperen
Jac. Roosendaal
M.W. van Meteren
(-)
B. de Haan
(J. van Iperen)
14 Johannes Smak (voorzitter)
Adriaan Singels
Gillis van Kleeff
Jan Singels Dzn
Cornelis van der Werff Bzn (secretaris)
Jan Klop woonende te Dordrecht
(-)
Adriaan Singels
(Johannes Smak)
15 Dirk Crans (voorzitter)
M.G. Rees
A. van Waaij
P. Immerseel (secretaris)
W. Kramers
Jac.b van Gelder
(-)
Dirk Crans
(M.G. Rees)
16 M. Verbeek (voorzitter)
Johan.s van Hoogstraten (secretaris)
C. v.d. Werff
F. Broodshooft
Servaas Smak Gregoor
Hend.k Onderwater
(-)
M. Verbeek
(S.H. Lotzij)
17 E.L. van der Horst (voorzitter)
Hend.k Bemolt
Hend.k Selis (secretaris)
Ab.m Keijser
G. de Ruijter
Jan Klop
(-)
E.L. van der Horst
(Hend.k Bemolt)
18 G. van Rijsoort (voorzitter)
W.m Dupper Lt.Zoon (secretaris)
A. Smak Gregoor Azoon
C. de Jongh
Johs. Rombout
H. Onderwater
(-)
G. van Rijsoort
(W.m Dupper Lzn)
19 F.C. van Ingen (voorzitter)
W.m van Dee (secretaris)
Jan Kleton
E. Hagoort
G. Karsdorp
S. Kreena [Crena]
(-)
F.C. van Ingen
(-)
20 Jan Arends
Anthonij Roosendaal (secretaris)
Paulus Olivier
N.s Roodenburg (voorzitter)
Pieter van de Wall
Hugo Gevers
(-)
N.s Roodenburg
(Anthonij Roosendaal)
21 <ONTBREEKT>
22 P. van der Velden (voorzitter)
H. Uijterlimmigen
G. van Vugtelt (secretaris)
C. Kleton
A.B. Stoop
Anthonij Balthazar van den Brandeler
(-)
Anthonij Balthazar Stoop
(Jan Ostome)
23 F. van der Elst Az
J. v.d. Kieboom
A. v.d. Kieboom (secretaris)
H. v.d. Sande Uz (voorzitter)
J.A. Rieff
Jacob van Gelder
(ingevolge aanschrijving geen gekoozen)
Huijbert v.d. Sande Uz
(J. van den Kieboom)
24 P. Faddegon (voorzitter)
J. Rodenburg
C. Bornwater
P. de Vries
J.F. Bornwater (secretaris)
Pieter Beelaarts
(-)
J.F. Bornwater
(C. Bornwater)
25 Joan Castendijk (voorzitter)
Laurens van der Heijden (secretaris)
Jan Stempels
Gerrard Mauritz
J.F. van Steveninck
Pieter Belaerts van Emmikhoven
(-)
Jan Streefkerk
(Jan Stempels)
26 G.J. van Rijsoort van Meurs (voorzitter)
P.Meertens
A. Meijer
W.M. van den Santheuvel
L. Bijkerk (secretaris)
S. Crena
(-)
G.J. van Rijsoort van Meurs
(W.M. v.d. Santheuvel)
27 Hend.k Korthals (voorzitter)
G. Kramers (secretaris)
Isac van den Bergh
Hend.k van Ardenne
Manus Weits
Jan Klop
(-)
G. Kramers
(I. van den Bergh)
28 Jacob Hendrik van den Doorslag
Hermanus van den Kieboom
Johannis Keeman Senior (voorzitter)
Marcus Moree
P.J. van Steenbergen (secretaris)
Anthonij Balthazar van den Brandeler
(-)
Johannis Keeman Senior
(Hermanus van den Kieboom)
29 P. Pi(c)kee
P. Keuls (voorzitter)
E. Volkertsz
J.W. Grim
W.M. Roodenburg (secretaris)
H. Gevers
(-)
E. Volkertsz
(P. Keuls)
30 J. van Gelder (voorzitter)
Leendert Dupper
Jacobus van Daalen
Jacob Kuijser (secretaris)
Walterus Willem van Werkhoven
Hendrik Onderwater
(-)
J. van Gelder
(Willem Kuijpers Czn)
31 J.E. de Klerk
J.C. Marcel (voorzitter)
J. Immerseel Jr (secretaris)
J.H. Diepenbrugge
Johs. Scholting
Hugo Gevers
(-)
J.C. Marcel
(J.H. Diepenbrugge)
32 J. de Vries (voorzitter)
H. Bax
F. Romijn
C.C. Diets
G. van Duijnen (secretaris)
Samuel Crena
(-)
Johannis de Vries
(Gerrit van Duijnen)
33 D. van Altena (secretaris)
W. Berlijn (voorzitter)
P. v.d. Graaff
B. Onderwater
A. Teerling Sr
H. Onderwater
(-)
C. Morks
(W. Berlijn)
34 Aart Kuijpers (voorzitter)
Adrianus van Buul (secretaris)
M. Rutten
J.A. Montier
B. de Borst
Samuel Crena
(-)
Aart Kuijpers
(J.A. Montier)
35 W. Bosch (voorzitter)
H.H. Eijsbergen (secretaris)
N. Olivier
H. Blumink
A Heitink
Jan Breur
(-)
W. Bosch
(H.H. Eijsbergen)
36 Corn.s van Rietschoten (voorzitter)
Jan de Buck
J.J. van Rietschoten (secretaris)
Abr. Kooijmans
Arij van der Linden
Cornelis Rees
(-)
Corn.s van Rietschoten
(J.J. van Rietschoten )

Laatst gewijzigd: januari 2011.