Aanmelden | Contact
Zoeken

DORDRECHT - Grondvergaderingen (stemopnemers/uitslagen) 1798-1799-1801


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang : 4
Inventarisnummer: 13b (bijlagen bij de grondvergaderingen 1 aug 1797; 10 jul 1798; 18 dec 1798; 9 apr 1799; 25 jun 1799; 26 mei 1801)


INHOUD

- de plaatsen waar de verschillende grondvergaderingen worden gehouden (18 dec 1798; 25 juni 1799; 26 mei 1801).
- uitslag stemming grondvergaderingen (verbalen per grondvergadering genummerd 1 t/m 36).
* 10 juli 1798
* 18 dec 1798
* 9 april 1799
* 25 juni 1799
* 26 mei 1801
- lijst der benoemde Stemopnemers in de 36 plaatsen bepaald tot 't houden der grondvergaderingen op dinsdag 1 aug 1797.
- stemming in de Grondvergaderingen den 26 Mei 1801.
- gegevens april en juni 1798 (o.a. naamlijsten insolventen boedels, diaconie armen)

Grondvergaderingen 9 april 1799 (stemopnemers, leden en kiezers)


* GELIJKHEID VRIJHEID BROEDERSCHAP

De Grondvergadering te DORDRECHT, No. [..] na behoorlijke oproeping heden bij een gekomen, om een Lid in het Departementaal Bestuur van de Schelde en Maas, benevens een Kiezer, en een Plaatsvervanger van dien Kiezer te benoemen; en in dezelve Conform de Staatsregeling en Reglement gehandelt zynde; is gebleken, dat benoemt waren:
Tot Stemopnemers de Burgers: [-]
en uit dezelve tot Voorzitter den Burger [-]
en tot Secretaris den Burger [-]

tot Lid in opgemelt Departementaal Bestuur, den Burger: [-]
tot Kiezer den Burger: [-]
en tot deszelfs Plaatsvervanger den Burger: [-]

welke voornoemde Kiezer en Plaatsvervanger de vereischte belofte afgelegt hebbende, en aan hun den behoorlyken Lastbrief gegeven zynde, is vervolgens deze in geschrift gestelt, en na behooren onderteekent, waar na de Vergadering oogenbliklyk is gescheiden.
Actum den 9 April 1799, 't Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid.
[handtekening] Voorzitter.
[handtekening] Secretaris.
[handtekeningen] Stemopnemers.

Grondvergaderingen 9 april 1799
:
.
GROND-
VERGADERING
STEMOPNEMERS LID
KIEZER
(plaatsvervanger)
01 J. Telders (voorzitter)
W. Forster [Vorster]
C. de Vos
G. IJpelaar
A.A. Pit (secretaris)
J. Breur T. 't Hooft
(M. van der Kloos)
02 David du Bois (voorzitter)
Hendrik Verhoeff (secretaris)
Johannis Minnig
Josua Korssé
Huijbert Engel
Hendrik Onderwater Arij Boshoven
(David du Bois)
03 M. Sax (voorzitter)
C. Rees
[Willem] v.d. Kloen
G. Rees
J.L. Pit (secretaris)
P. Beelaerts M. Sax
(J.L. Pit)
04 Dirk Dupper Lzn
Petrus Diderich Backer (voorzitter)
Jan Cornelis Rens (secretaris)
Jakob Sleght
Simon de Jongh van Son
Petrus Diderich Backer Jacob Sleght
(J.C. Rens)
05 H. de Haas (voorzitter)
P. Morjé
J. de Kuijser
J. Kelderman
J.C. Bendorp (secretaris)
J. van Gelderen P. Morjé
(J. Kelderman)
06 J. van der Bank (voorzitter)
Francois Beudt
Christiaan Voet
Bastiaan de Kat (secretaris)
H.W. Sterling
Pieter Beelaerts Francois Beudt
(Christiaan Voet)
07 Johannis Dekker Jr
Hugo Gevers
H.L. van den Santheuvel (secretaris)
Johannis Immerzeel Sr (voorzitter)
Nicolaas van Eijsden
Jan Klop Hugo Gevers
(Jilles van Buul)
08 A. de Vogel (voorzitter)
C. Ouboter
J. Crans
G. van Hoogstraten Gz
H. Ouboter Cz (secretaris)
Jan Breur Cs. Ouboter
(A. de Vogel)
09 D. Bell
J.C. van Vlied [Vliet]
W. v.d. Linden
J.C. Knauff (voorzitter)
G. van Heck (secretaris)
J. Klop J.C. Knauff
(W. v.d. Linden)
10 D. Commers
Cornelis van der Straten Senior
Willem Miggelman
Frans Schilmans (voorzitter)
J.P. Salacroup (secretaris)
P. Beelaerts C. van der Straaten Senior
(Fr. Schilmans)
11 P. Beelaerts (voorzitter)
H. Pen
G.C. Vos van Rijswijk
G. Visser
Th.s van Hoogstraten (secretaris)
J. Klop Pieter Verheugt
(G.C. Vos van Rijswijk)
12 B. de Klerk Jun.r (voorzitter)
B. Meggelaar [Engelbert Miggelaar]
C. van der Steen
F. van der Steen
L. de Koningh (secretaris)
J. Klop B. de Klerk Jr
(C. van der Steen)
13 J. Rozendaal (voorzitter)
J. van Iperen
C. Wijnekus
A. Voskamp
H. Reewinkel (secretaris)
J. Klop J. van Iperen
(C. Wijnekus)
14 Gillis van Kleeff
Johannes Smak
Bernardus van der Werff
Willebrordus Kopper (voorzitter)
Cornelis van der Werff Bzn (secretaris)
Jan Klop Bernardus van der Werff
(Johannes Smak)
15 D. Crans (voorzitter)
P. Immerzeel (secretaris)
W. Kramers
A. de Bie
Jac.b Ooms
Jan Breur D. Crans
(P. Immerzeel)
16 Hendrik Verbeek (voorzitter)
J.B. Croll
J. Breur
S. Smak Gregoor
S.H. Lotsij (secretaris)
Jacob van Gelder Hendrik Verbeek
(Servaas Hendrik Lotsij)
17 E.L. van der Horst (voorzitter)
L. van der Leeuw (secretaris)
H. Bemolt
Cornelis de Visser
G. de Ruijter
Jan Klop E.L. van der Horst
(H. Bemolt)
18 Johannes van Oudgaarden (voorzitter)
Nicolaas Trumpi
Christiaan de Jongh
Johannes Rombouts
Willem Dupper Lz (secretaris)
Jan Breur Johannes van Oudgaarden
(Willem Dupper Lzn)
19 H. de Jongh Gz
F. Krevel
G. Karsdorp (secretaris)
W. van Dee
F.G. van Ingen (voorzitter)
J. Breur F.G. van Ingen
(G.t Karsdorp)
20 N. Rodenburg (voorzitter)
P. Olivier
P. van der Wall
Jan Arens
Antonie Rosendaal (secretaris)
Pieter Beelaar(t)s N. Rodenburg
(A. Rosendaal)
21 <ONTBREEKT>
22 A.B. Stoop
O.J. van Wageningen
P. Blusse
P. v.d. Velden (voorzitter)
W. Haverman (secretaris)
J. Klop A. van Heemert
(Carel de Lij)
23 F. van der Elst (voorzitter)
J. van den Kieboom (secretaris)
P. van Altena
Ab. Plukhooij
H. v.d. Sande Uz
Jan Klop H. v.d. Sande Uz
(J. van den Kieboom)
24 H.P. Timmers Verhoeven (secretaris)
Pieter Faddegon (voorzitter)
Dirk de Vlugt
W.M. Rodenburg
Jan Rodenburg
Jan Breur H.P. Timmers Verhoeven
(Pieter Faddegon)
25 Gerard Hordijk (voorzitter)
Pieter de Groot
M.A. van Nievervaart (secretaris)
Goverd Kampman
Fredrik Bagh
J. Klop Gerard Hordijk
(M.A. van Nievervaart)
26 G. van Resoort van Meurs (voorzitter)
L. Bijkerk (secretaris)
W.M. van den Santheuvel
Pr. Maertens [Meertens]
H. de Kok
Jan Klop P. Maertens
(W.M. van den Santheuvel)
27 Hermanus Wijts
Goose Ebes
Pieter Kuijters
Gerret Kramers (voorzitter)
Coenraat Sel (secretaris)
Jan Klop Gerret Kramers
(Coenraat Sel)
28 Joh.s Keeman Sr (voorzitter)
Jacob Hendrik van den Doorslag
P. Pickee Pz
W.m Logger
Joh.Nic. Moree (secretaris)
Hendrik Onderwater Jacob Hendrik van den Doorslag
(Pieter Pickee Pz)
29 A. Blusse Senior
Peper de Beeveren
E. Kuipers
E. Volkersz (voorzitter)
Jan van Nievervaart (secretaris)
Jan Klop E. Volkersz
(Jan van Nievervaart)
30 J. van Gelder (voorzitter)
J. Kuijser (secretaris)
J.H. Schultz van Hagen
J. van Daalen
W.W. van Werkhoven
Jan Klop J. van Gelder
(J.H. Schultz van Hagen)
31 W.m de Klerk
R. Goudsbergen (voorzitter)
Aart de Visser (secretaris)
P.r Schippers
A. van Efferen
Jan Klop Johs. Hermanus van Diepenbruggen
(Joh.s Immerzeel Junior)
32 Cornelis Romijn
J.C. Hendrikx
Pieter van Geluk
Frans Romijn (voorzitter)
Hermanus van Eijsbergen (secretaris)
Jan Breur Johannis de Vries
(Cornelus Romijn)
33 Wijnand Berlijn (voorzitter)
Hendrik van der Schep
B. Onderwater Pzn
D. van Altena
Coenraad Morks (secretaris)
Jan Klop Wijnand Berlijn
(David van Altena)
34 Aart Kuipers (voorzitter)
Adrianus van Buul (secretaris)
M. Rutten
A. van Welzen
Nijs Nobel
Pieter Belaarts van Emmikhoven Aart Kuipers
(Adrianus van Buul)
35 Willem Bos (voorzitter)
H.H. Eijsbergen (secretaris)
Joh.s Recourt
Arij Mookhoek
Hend.k de Witt
M.W. van Meteren H.H. Eijsbergen
(Willem Bos)
36 Cornelis van Rietschoten Jz (voorzitter)
Hendrik Eelders
H. du Hen
Ernst den Hond
Jan Job van Rietschoten (secretaris)
Jacob van Gelder Cornelis van Rietschoten Jz
(Jan Job van Rietschoten)

Laatst gewijzigd: januari 2011.