Aanmelden | Contact
Zoeken

DORDRECHT - Grondvergaderingen (stemopnemers/uitslagen) 1798-1799-1801


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang : 4
Inventarisnummer: 13b (bijlagen bij de grondvergaderingen 1 aug 1797; 10 jul 1798; 18 dec 1798; 9 apr 1799; 25 jun 1799; 26 mei 1801)


INHOUD

- de plaatsen waar de verschillende grondvergaderingen worden gehouden (18 dec 1798; 25 juni 1799; 26 mei 1801).
- uitslag stemming grondvergaderingen (verbalen per grondvergadering genummerd 1 t/m 36).
* 10 juli 1798
* 18 dec 1798
* 9 april 1799
* 25 juni 1799
* 26 mei 1801
- lijst der benoemde Stemopnemers in de 36 plaatsen bepaald tot 't houden der grondvergaderingen op dinsdag 1 aug 1797.
- stemming in de Grondvergaderingen den 26 Mei 1801.
- gegevens april en juni 1798 (o.a. naamlijsten insolventen boedels, diaconie armen)

Grondvergaderingen 25 juni 1799 (stemopnemers, leden en kiezers)


* GELIJKHEID VRIJHEID BROEDERSCHAP

De Grondvergadering te DORDRECHT, No. [..] na behoorlijke oproeping heden bij een gekomen, om een Lid in het Departementaal Bestuur van de Schelde en Maas, benevens een Kiezer, en een Plaatsvervanger van dien Kiezer te benoemen; en in dezelve Conform de Staatsregeling en Reglement gehandelt zynde; is gebleken, dat benoemt waren:
Tot Stemopnemers de Burgers: [-]
en uit dezelve tot Voorzitter den Burger [-]
en tot Secretaris den Burger [-]

tot Lid in opgemelt Departementaal Bestuur, den Burger: [-]
tot Kiezer den Burger: [-]
en tot deszelfs Plaatsvervanger den Burger: [-]

welke voornoemde Kiezer en Plaatsvervanger de vereischte belofte afgelegt hebbende, en aan hun den behoorlyken Lastbrief gegeven zynde, is vervolgens deze in geschrift gestelt, en na behooren onderteekent, waar na de Vergadering oogenbliklyk is gescheiden.
Actum den 25 Junij 1799, 't Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid.
[handtekening] Voorzitter.
[handtekening] Secretaris.
[handtekeningen] Stemopnemers.

Grondvergaderingen 25 juni 1799
:

GROND-
VERGADERING
STEMOPNEMERS LID
(plaatsvervanger)
KIEZER
(plaatsvervanger)
01 F. van der Linden (voorzitter)
J. van Maarseveen
F. Pistorius
C. Vos
Bast.n Plukhooij (secretaris)
Pieter Belaerts van Emmikhoven Jacobus van Maarseveen
(Coenraad de Klerk)
02 N. Gregoor
Anth. van Maarseveen
H. Engel
M. Bogert (voorzitter)
P. van Wageningen (secretaris)
P. Beelaerts N. Gregoor
(Anth. van Maarseveen)
03 C. Rees (voorzitter)
G. Rees
P. van Braam
W. van der Kloen
L.W. Spruijt (secretaris)
P. Belaerts G. Rees
(L.W. Spruijt)
04 R. Eijken (voorzitter)
D. Dupper
C.J. Rens (secretaris)
J. Bodel
A. Selis
mr. P. Belaerts Mr. A.H. van der Meij van der Linden
(J. Slegt)
05 Hend.k de Haas (voorzitter)
Js. de Kuijser (secretaris)
Jan Kelderman
P. Morjé
J.H. van Meeteren
P. Beelaarts Pieter Morjé
(J. Kelderman)
06 Francois Beudt (voorzitter)
H.U. Sterling
E. van der Bank
Hend.k van Well
Christiaan Voet (secretaris)
Mr. Pieter Beelaerts Francois Beudt
(H.U. Sterling)
07 Franciscus Dupper Cz (voorzitter)
Hugo Gevers
H.L. van den Santheuvel (secretaris)
Nicolaas van Eijsden
Johannis Immerseel Sr
Pieter Beelaerts Hugo Gevers
(H.L. van den Santheuvel)
08 Arie van der Bosch
Robertus de Witt
A. de Vogel (voorzitter)
Jan Klop
Govert van Emmerik Jz (secretaris)
P. Beelaarts Arie van der Bosch
(Robertus de Witt)
09 J.C. Knauff (voorzitter)
G. van Heck (secretaris)
D.k Bel
J.C. van Vliedt
B. Mijnders
P. Beelaarts van Emmikhoven J.C. Knauff
(J.C. van Vliedt)
10 Corn.s van der Straten Senior (voorzitter)
F. Schillemans
C. Werkhoven
J.P. Salacroup (secretaris)
W. van Rijndorp
Pieter Beelaarts Corn.s van der Straten Senior
(Wouter van Rijndorp)
11 Tomas van Hoogstraten (voorzitter)
G.C. Vos van Rijswijk
Willem van Zon
Lourens Fuijk (secretaris)
Hendrik Suurtel
Pieter Beelaarts Gerrit Coenraet Vos van Rijswijk
(T. van Hoogstraaten)
12 Jan de Klerk (voorzitter)
J. van Dortmont
A. van der Hoeven
W. Lobberegt
Bastiaan de Klerk (secretaris)
P. Belaarts Bastiaan de Klerk Jz
(J. van Dortmont)
13 B. de Haan
J. van Iperen (voorzitter)
O. Schreuders (secretaris)
M. Voskamp
H. Reewinkel
Jan Klop B. de Haan
(J. van Iperen)
14 Bernardus van der Werff (voorzitter)
Joh.s Smak
Jan Singels Az
Joh.s van Leuwaarden
Gillis van Cleeff (secretaris)
Pieter Beelaars Johannes Smak
(Gillis van Cleeff)
15 D. Crans (voorzitter)
P. Crol
P. Immerzeel (secretaris)
W. Kramers
A. de Bie
P.r Belaerts D. Crans
(P. Immerzeel)
16 H. Verbeek (voorzitter)
G. den Ouden
C. v.d. Werff
J.A. Bodisco
J. v. Hoogstraten (secretaris)
Pieter Beelaerts H. Verbeek
(Cs. van der Werff)
17 E.L. van der Horst (voorzitter)
H.k Bemolt
H.k Selis (secretaris)
A.m Nunnikhooven
Ch.n Loeff
P. Belaerts E.L. van der Horst
(Hend.k Selis)
18 G. van Rijsoort (voorzitter)
A. Smak Gregoor
N. Trumphie
Joh. van Oudgaarden (secretaris)
C. de Jong
P. Belaerts Joh. van Oudgaarden
(Nic. Trumphie)
19 F.G. van Ingen (voorzitter)
A. de Quindt
A. Crollius
W. van Dee
F. Crevel (secretaris)
J. Breur F.G. van Ingen
(W. van Dee)
20 N.s Roodenburg (secretaris)
M. van Wessum
A. de Nagtegaal
A. Roosendaal (voorzitter)
Gerrit Teerlink
Pieter Beelaart N.s Roodenburg
(A. Roosendaal)
21 Thom.s van Osch (secretaris)
Jan Potaart (voorzitter)
Zander Klijnket
Jan van IJpren
Barend Samuels
P. Belaaerts van Emmikhoven Thomas van Osch
(Jan Potaardt)
22 Pr. Blusse (voorzitter)
A.B. Stoop
A. ;t Hooft Jbzn
H. Uijterlimmige
H. Uijterlimmige Jr (secretaris)
P.M. Beelaerts A.B. Stoop
(P. Blussé)
23 J. van den Kieboom (voorzitter)
J. Telders (secretaris)
J. Korthals
J.A. Rieff
H. v.d. Sande Uz
P. Beelaards H. v.d. Sande Uz
(J. Telders)
24 P. Faddegon (voorzitter)
J.F. Bornwater
J.P. Timmers Verhoeven
W.M. Roodenburgh
Matthijs van der Koog (secretaris)
Pieter Beelaerts Matthijs van der Koog
(P. Faddegon)
25 Gerard Mauritz (secretaris)
P. Karsdorp (voorzitter)
J. Matena
S. Arends
J. Stronkmans
Pieter Beelaerts van Emmikhoven G. Mauritz
(J. Matena)
26 Jan Pickee (voorzitter)
B. van der Est [van der Res]
A. Meijer
A. de Waal
L. Bijkerk (secretaris)
Jan Klop J. Pickee
(A.m Meijer)
27 Gerret Kramers (voorzitter)
Jan Korthals
Adr. Molemans
Pieter Kuijters
Coenraet Sel (secretaris)
Pieter Belaarts Gerret Kramers
(Jan Korthals)
28 J. Keeman Senior  (voorzitter)
Frans Kettingh
Johannis Millord
H. Walpot Az
P.J. van Steenbergen (secretaris)
Johannis Klop Johannis Keeman Senior
(Petrus Joannes van Steenbergen)
29 P. Keuls (voorzitter)
D. van Oudgaarden (secretaris)
Peper de Beeveren
J.G. Wagner
Jacobus Scholting
Jan Klop P. Keuls
(J.G. Wagner)
30 Jacob van Gelder (voorzitter)
Jacob Kuijser (secretaris)
J. van Daalen
W.W. van Werkhoven
L. Dupper
P. Beelaarts Jacob van Gelder
(Gerrit Schut)
31 J.H. van Diepenbruggen
A. Monfoort
R. Goudsbergen
J.E. de Klerk (voorzitter)
G.t van Buul Szn (secretaris)
Jan Klop J.H. van Diepenbruggen
(Gt. van Buul Szn)
32 Pieter Bak
Gerrit Jan Voorthuijs (voorzitter)
Joost Brand (secretaris)
Belaas van Emkhoven Junior, advokaat Johannus Brand
(Gerrit Rosier)
33 W. Berlijn (voorzitter)
C. Morks (secretaris)
P. van de Graaf
A. Teerlink Senior
B. Onderwater
J. Klop C. Morks
(W. Berlijn)
34 Jan Akkerman (voorzitter)
C. van der Plank (secretaris)
C. van der Monde
Jillis Kandel
G.A. van Wilnis
Pieter Belaars Jan Akkerman
(Cornelis van der Plank)
35 H. Bruijnings
J. Moria
W. Bosch (voorzitter)
N.s Olivier (secretaris)
P. Belaaers van Emmikhoven W. Bosch
(N.s Olivier)
36 Dirk Bonné
A. Kooijmans
F. Eelders (secretaris)
J.J. van Rietschoten (voorzitter)
H.L. van den Zantheuvel J.J. van Rietschoten
(Dirk Bonné)

Laatst gewijzigd: januari 2011.