Aanmelden | Contact
Zoeken

DORDRECHT - Grondvergaderingen (stemopnemers/uitslagen) 1798-1799-1801


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang : 4
Inventarisnummer: 13b (bijlagen bij de grondvergaderingen 1 aug 1797; 10 jul 1798; 18 dec 1798; 9 apr 1799; 25 jun 1799; 26 mei 1801)


INHOUD

- de plaatsen waar de verschillende grondvergaderingen worden gehouden (18 dec 1798; 25 juni 1799; 26 mei 1801).
- uitslag stemming grondvergaderingen (verbalen per grondvergadering genummerd 1 t/m 36).
* 10 juli 1798
* 18 dec 1798
* 9 april 1799
* 25 juni 1799
* 26 mei 1801
- lijst der benoemde Stemopnemers in de 36 plaatsen bepaald tot 't houden der grondvergaderingen op dinsdag 1 aug 1797.
- stemming in de Grondvergaderingen den 26 Mei 1801.
- gegevens april en juni 1798 (o.a. naamlijsten insolventen boedels, diaconie armen)

Grondvergaderingen 26 Mei 1801 (stemopnemers, leden en kiezers)


VERBAAL. GELIJKHEID VRIJHEID BROEDERSCHAP.

De Grondvergadering te DORDRECHT, No. [..] na behoorlijke oproeping heden bij een gekomen, om een Lid van 't Vertegenwoordigend Ligchaam en een Plaatsvervanger van dat Lid, benevens een Kiezer, en een Plaatsvervanger van dien Kiezer te benoemen; en in dezelve Conform de Staatsregeling en Reglement gehandelt zynde; is gebleken, dat benoemt waren:
Tot Stemopnemers de Burgers: [-]
en uit dezelve tot Voorzitter den Burger [-]
en tot Secretaris den Burger [-]

tot Lid van het Vertegenwoordigend Ligchaam, den Burger: [-]
En tot deszelfs Plaatsvervanger den Burger: [-]
tot Kiezer den Burger: [-]
en tot deszelfs Plaatsvervanger den Burger: [-]

welke voornoemde Kiezer en Plaatsvervanger de vereischte belofte afgelegt hebbende, en aan hun den behoorlyken Lastbrief gegeven zynde, is vervolgens deze in geschrift gestelt, en na behooren onderteekent, waar na de Vergadering oogenbliklyk is gescheiden.
Actum den 26 Mei 1801, 't 7de Jaar der Bataafsche Vrijheid.
[handtekening] Voorzitter.
[handtekening] Secretaris.
[handtekeningen] Stemopnemers.

Grondvergaderingen 26 mei 1801
:

GROND-
VERGADERING
STEMOPNEMERS LID
(plaatsvervanger)
KIEZER
(plaatsvervanger)
01 H.P. Timmers Verhoeven
C. Vos (voorzitter)
W. Vorster
J. van Scheers
R. van der Blijk (secretaris)
A.H. van der Meij van der Linden
(A.J. Verbeek)
W. Vorster
(C. Vos)
02 A. van Maarseveen
Johannes Minnig (secretaris)
Pieter van Straalen
Josua Korssee
David du Bois (voorzitter)
A.J. Verbeek
(A.H. van der Meij van der Linden)
David du Bois
(A. van Maarseveen)
03 G. Goltaij
P. van Braam (voorzitter)
F. van Os
J. Engering
M. Sax (secretaris)
Hugo Gevers
(A.H. van der Meij van der Linden)
L.W. Spruijt
(M. Sax)
04 Joachim Bodel (voorzitter)
Rijk Eijken (secretaris)
Dirk Duppe Lzn
Bastiaan Plukhooij
Jan Cornelis Rens
A.H. van der Meij van der Linden
(A.J. Verbeek)
Joachim Bodel
(D. Dupper Lzn)
05 H. de Haas (voorzitter)
P. Morjé
P. Coijmans
Matth.s van Meteren (secretaris)
J.C. Bendorp
A.H. van der Meij van der Linden
(M.W. van Meteren)
P. Morjé
(H. de Haas)
06 Gillis Schotel (voorzitter)
H.U. Sterling
M. Westerouen van Meeteren
A.C. Beelaerts
B. van der Brinck (secretaris)
M. Westerouen van Meeteren
(Hermanus Uitwerf Sterling)
Gillis Schotel Azn
(Agathus Covinus Beelaerts van Emmikhoven)
07 Hugo Gevers (voorzitter)
Jan Dekker Jr
Franciscus Duffer Cz (secretaris)
N. van Eijsden
H. 't Hooft
Albert Jan Verbeek
(A.H. van der Meij van der Linden)
Hugo Gevers
(Jan Dekker Jr)
08 J. Klop (voorzitter)
C. Ouboter
J. Crans
A. van den Bosch
P. Immerzeel (secretaris)
Albert Jan Verbeek
(Hugo Gevers)
Cornelis Ouboter
(Arij van den Bosch)
09 Knauff (voorzitter)
Noteman
van Loon
Bell
Riermersma (secretaris)
Matthijs Westerouen van Meeteren
(Jan Klop)
Pieter Cornelis Riemersma
(Coenraad Knauff)
10 C. van der Straten
M. Salacroup
N.W. van Duren
Francois Schilmans (voorzitter)
J.P. Salacroup (secretaris)
van der Meij van der Linden
(A.J. Verbeek)
N.W. van Duren
(C. van der Straten Senior)
11 G.C. Vos van Rijswijk (secretaris)
C. Lawende
de Jongh van Zon
F. Hoogstraten
P. Klijn Jzoon (voorzitter)
Mat. van Meeteren
(A.J. Verbeek)
L. Fuijk
(P. Klijn Jzoon)
12 Wij ondergeteekende bekenne present te sijn geweest op de 12 grondvergadering niemant
de vereij(s)te bekwaamheijd besittende hebbe wij de vergadering niet kenne openen.
Ari van der Hoeven, Huijbert van Randwijk, Arie Plasier, Jellis van Scheers, Jan van Gelder
13 Boudewijn de Haan (voorzitter)
H.k Reewinkel (secretaris)
Mattijs van Loon
Jan Jongbloed
Jac. van den Nieuwenhuijzen
A.J. Verbeek
(A. van der Meij van der Linden)
Boudewijn de Haan
(H.k Reewinkel)
14 B. van der Werff (voorzitter)
G. van Kleef
J. Lelijveld
C. Ponsen
Johannes Smak (secretaris)
Mattheus Westerouen van Meteren
(Aalbert Jan Verbeek)
B. van der Werff
(Evert Sluiters)
15 M.G. Rees (voorzitter)
P. Krol (secretaris)
D. Crans
A. de Bie
W. Kraamers
A.J. Verbeek
(A.H. van der Meij van der Linden)
M.G. Rees
(P. Krol )
16 J. van Hoogstraten (voorzitter)
J.F. van der Gon
F. Brootshooft
G. den Ouden
F. van Helden (secretaris)
A.H. van der Meij van der Linden
(A.J. Verbeek)
J.F. van der Gon
(J. van Hoogstraten)
17 H. Bemolt (voorzitter)
Christiaan Loeff
Hendrik Cleton
Cornelis Michielsen
L. van der Leeuw (secretaris)
Hendrik Onderwater
(A. Verbeek)
Hendrik Bemolt
(L. van der Leeuw)
18 Hendrik Verbeek (voorzitter)
Joh.s van Oudgaarden (secretaris)
Rudolph Abdorf
Willem Dupper Lz
Arnoldus Lamme
Mr. A.H. van der Meij van der Linden
(Aalbert Jan Verbeek)
Johannes van Oudgaarden
(Arend vna der Werff)
19 Kelderman
F.G. van Ingen (voorzitter)
Gt. Karsdorp Azn (secretaris)
Crevel
van Dee
Hugo Gevers
(A.H. van der Meij)
Jan Kelderman
(F.G. van Ingen)
20 Ns. Rodenburg (voorzitter)
Arens
van de Wal
Teerling
L.t Lamme (secretaris)
A.J. Verbeek
(H. Onderwater)
Ns. Rodenburg
(L.t Lamme)
21 <leeg formulier>
22 Cleton
J.L. Pit (secretaris)
J. van IJssum (voorzitter)
Uijt den Bogaert
Stopendael
A.J. Verbeek
(J. Klop)
J.L. Pit
(Cs. Cleton)
23 W. van Eeten
A. van Asperen
H. den Hartog
Johs. Telders (voorzitter)
C. de Jaager (secretaris)
A.J. Verbeek
(van Lit de Jeude)
Johs. Telders
(A. v. Asperen)
24 <geen present>
J.F. Bornwater (voorzitter)
W.M. Roodenburg (secretaris)
A.J. Verbeek
(M.W. van Meeteren)
W.M. Roodenburg
(J.F. Bornwater)
25 A. Matena
M.A. van Nieuvervaart
L. van der Heijden
Fredrik Bach (voorzitter)
G. Matena (secretaris)
A.J. Verbeek
(Nicolaas Rodenburg)
Laurens van der Heijden
(M.A. van Nieuvervaart)
26 B. Cuijpers
M. Schlup
Frans Langewegt (voorzitter)
Joh.s Versnel (secretaris)
Hendrik Onderwater
(Mombaggejus Cwat) [Mobachius Quaedt]
A. van de Weg
(J. Schotel)
27 Jan Korthals (voorzitter)
Jan Kools (secretaris)
Goosen Ebes
Maands de Wijs
Rut Brinkhoff
M. van Meeteren
(A. Klop)
Jan Korthals
(Jan Kools)
28 Jacob Immerzeel
Barthoud van Ourijk
Johann. Keman Sen (voorzitter)
Frans Ketting Pz
J.N. Moree (secretaris)
A.H. van der Meij van der Linden
(Jan Klop)
Joh. Keman Sen.
(Frans Ketting Pz)
29 Elias Kuijpers
Aart Peper de Bevere (voorzitter)
J. Wagner
Arij van der Want
Nicolaas Johan Peper de Bevere (secretaris)
Adolf Herbert van der Meij van der Linden
(Hendrik Onderwater)
Pieter Maas
(Jan van Leuwen)
30 Jacob van Gelder (voorzitter)
A. Meijers
Jacob van Dalen
Simon Baesjouw
C.J. de Vogel (secretaris)
Matth. Westerouen van Meteren
(Jan Klop_)
Jacob van Gelder
(Jacob van Dalen)
31 J. La Bots
Hermanus Ebersbach (secretaris)
H. Hartman
J. Bonte
J.H. van Diepenbrugge (voorzitter)
Mathijs W. van Meeteren
(Cornelis Verleé)
J.H. van Diepebrugge
(Hermanus Hartman)
32 J.C. Hendriks present geweest al hier den 26 Meij;
Joost Brant en Dirk Hendriks tot 3 ure hier geweest;
Bovengemelde Burgers zijn alleen in de 32 Grondvergadering geweest;
33 W. Berlijn (voorzitter)
B. Onderwater
P. van der Knoet [Kloet]
A. Teerling (secretaris)
C. Hoskorn
A. Verbeek
(J. de Jong van Son)
W. Berlijn
(B. Onderwater Pzn)
34 At. Kuipers (voorzitter)
M. Rutten (secretaris)
A. van Welsum
J. Akkerman
A. Danser
A.J. Verbeek
(A.H. de Meij van der Linden)
At. Kuipers
(M. Rutten)
35 Jan Schouten
Arie van Hoorn Senior (voorzitter)
H.k H. Eijsbergen (secretaris)
A.J. Verbeek
(van der Meij van der Linden))
H.k H. Eijsbergen
(Arei van Hoorn Senior)
36 Dirk Bonné (voorzitter)
Hendrik Eelders
Ernst den Hond (secretaris)
Aart Pleune Baan
Jasper de Kok
A.J. Verbeek
(Hugo Gevers)
J.J. van Rietschoten
(Dirk Bonné)

Laatst gewijzigd: januari 2011.