Aanmelden | Contact
Zoeken

DORDRECHT - Grondvergaderingen (stemopnemers/uitslagen) 1798-1799-1801


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang : 4
Inventarisnummer: 13b (bijlagen bij de grondvergaderingen 1 aug 1797; 10 jul 1798; 18 dec 1798; 9 apr 1799; 25 jun 1799; 26 mei 1801)


INHOUD

- de plaatsen waar de verschillende grondvergaderingen worden gehouden (18 dec 1798; 25 juni 1799; 26 mei 1801).
- uitslag stemming grondvergaderingen (verbalen per grondvergadering genummerd 1 t/m 36).
* 10 juli 1798
* 18 dec 1798
* 9 april 1799
* 25 juni 1799
* 26 mei 1801
- lijst der benoemde Stemopnemers in de 36 plaatsen bepaald tot 't houden der grondvergaderingen op dinsdag 1 aug 1797.
- stemming in de Grondvergaderingen den 26 Mei 1801.
- gegevens april en juni 1798 (o.a. naamlijsten insolventen boedels, diaconie armen)

Grondvergaderingen 1 augustus 1797 (stemopnemers, leden en kiezers)


LIJST der benoemde Stemopneemers in de 36 plaatsen bepaald tot 't houden der grondvergaderingen op Dingsdag 1 aug. 1797.

(op te roepen tegens Zondag ten 1/2 12 uuren in de Nieuwste Kerk)

No. 1 op het Stadhuijs: 1. F. v.d. Linden; 3. G. Telders; 2. J. van Maarsseveen;
No. 2 in de Grootte Kerk: 1. D. du Bois; 3. J. van Wageningen; 2. N. Gregoor;
No. 3 in de Lakelhal beneeden: 1. (M. Sax) And. Wiemans; 2. (J.C. Bendorp) J. van Eijk; 3. A v.d. Kaa;
No. 4 in de Lakenhal boven: 1. P.D. Backer; 3. D. Dupper; 2. J. van Kaamen;
No. 5 bij [J. de Vries] nu in de Cloveniers Doelen [beneden] boven: 2. (J. de Vries) J.C. Bendorp; 3. (J.G. Verbeek) J.G. Verbeek; 1. H. de Haas;
No. 6 in 't Gr. Schippershuijs: 1. F. Beudt; 3. J. v.d. Bank; 2. H.J. Backer;
No. 7 in de Engelsche Kerk: 2, H. van Lidt de Jeude; 3. H.L. v.d. Santheuvel; 1. J.W. de Bruijn de Neve;
No. 8 bij J.P. Cramer: J.P. Cramer; Hend.k Ouboter; J. Crans;
No. 9 bij G.t van Cleeff: S. van Brakel; G. van Heck; (G. van Cleeff) J. Immerseel Junior;
No. 10 in de Nieuwe kerk: 3. (A.de Vogel/N.W. van Duuren) Michiel Salacroup Pz; 1. W. van Rijndorp; 2. D. Kommers;
No. 11 in 't armhuijs School: (J. Immerseel/G. Visser) Th. van Hoogstraten; (Th. van Hoogstraten/dr Penn); (Jan van Kamen) G.C. Vos van Rijswijk;
No. 12 bij van der Ven in de Doelestraat: 1. (J. Decker junior/dr G. Kuijpers) J.B. Crol; 3. (Jan van den Broek/A. Beenhakker) J. Stuijvenberg; 2. (G. Noteman) Jacobus de Koning Leendertsz;
No. 13 in de Cloeveniers Doele (boven) beneden: 1. B. de Haan; 3. (C. Immerseel) C. Wijnekes; 2. Josua van Iperen;
No. 14 in 't weeshuijs: 1. B. v.d. Werff; (P. Gevaerts); 3. pastor Coppers; 2. meester P. Cool;
No. 15 in de Augustijne Kerk kerkenCamer: 1. D. Crans; 3. (Cervatti) G. Schotel Jansz; 2. (A. van Volkom) M.G. Rees;
No. 16 in de Augustijne Kerk: 1. H. Verbeek; 3. S.H. Lotsij; 2. F. Brooshoofd;
No. 17 bij van Leen in den AugustijnenCamp: 1. R. van Goudsbergen; 2. (J. Rombout) J. Meloen; 2. N. van Bergen;
No. 18 in 't Latijnsche School: 1. (J.P. Crol/A. Smak Gregoor/Corn. Cleton) H. Trumpi; 2. C. de Jongh; 3. J. Rombout;
No. 19 in St. Joris Doelen boven: 2. (J. de Bruijn Ouboter) J. Cleton; 1. P. Immerzeel; 3. G. Karsdorp;
No. 20 in St. Joris Doelen beneeden: (J. Rodenburg) Gerrit van Oosterwijk; (M. Zwens) Nic. van Nerum; (G. van Oosterwijk Jz) Antonij Rosendaal;
No. 21 in de Heelhaaks doele klijne Camer: 1. (A.B. Stoop) A. de Vogel; 3. (N. Trumpi) C. Cleton; 2. (P. Blusse) C. Immerzeel;
No. 22 in de Heelhaaks Doele groote Camer: 1. (A. Blusse) A.B. Stoop; 3. (R. Eijken) P. Blusse; 2. (Wm. Verkerk) J. de Bruijn Ouboter;
No. 23 in de Berkenpoort: 1. F. van der Elst; 3. J. van den Kieboom; 2. A. v.d. Kieboom;
No. 24 in de Gouden Leeuw: 1. (C.F. Backer) H. Weijmans; 3. H. Timmer; 2. C. Spaan;
No. 25 in de Mennoniten Kerk: 1. (J. Vermande) G. Mauritz; 3. (M. v.d. Koogh) Andries Buijs; 2. D. van Poelien;
No. 26 in de Fransche Kerk: 1. G.J. van Rijsoort van Meurs; 3. M.W. v.d. Santheuvel; 2. J. Pickee;
No. 27 bij E. Ketting: (F. Duffer Christiaansz/J. van Dijk) H. Stuijvers; 1. E. v.d. Horst; 2. (P. Hofman) J. Havers;
No. 28 in het oude Mannenhuijs in de RegentenCamer: 1. J. Keeman; 3. F. Ketting; 2. H. v.d. Kieboom;
No. 29 in het Gasthuijs in de RegentenCamer: 1. Wm. Hordijk; 2. (H. Kuijpers) D. Volkerts; 3. P. Keuls;
No. 30 in het Gasthuijs in de Engelsche Camer: 1. J. van Gelder; 2. A. Haantjens; 3. J. van Dalen;
No. 31 in het Mannenhuijs in het diaconij School: 1. P. van der Jagt; 3. (Arij Karsdorp/Pieter Schippers) J. van Overbeek; 2. (J. Korthals) Bart Schellebagh;
No. 32 in het Hof van Brussel: 1. H. van Eijsbergen; 2. Teunis Hoskorn; 3. F. Romijn;
No. 33 in 't Koningsplijn Boven: 1. J. van Hoogstraten; 3. (J. Zingels) M. van Eijk; 2. G. van Buul (Theunis Hoskorn);
No. 34 in 't Koningsplijn Beneden: 1. A. Kuijpers; 3. (T. van Heck/J. van Ekeren) A. van Buul E No. 457; 2. (Wm Kuijpers/Cornelis /...) van Eijsbergen E No. 560;
No. 35 in 't Hof van Holland Beneeden: 2. (C. van Rietschoten) Jurfaas van Rietschoten Cornelisz; (B. de Greef) C. Robol (oudste zoon) de vader, E No. 695; 1. Wm Bos;
No. 36 in 't Hof van Holland Boven: 3. J.J. van Rietschoten; 1. (J.F. van Rietschoten) C. van Rietschoten; 2. C. Gips;

STEMMING in de Grondvergaderingen den 26 Mei 1801

Representant - Plaatsvervanger - Kiezer - Plaatsvervanger
1. van der Mei vd Linden - Verbeek - W. Vorster - C. Vos
2. Verbeek - v.d. Mei vd Linden - D. du Bois - A. van Maarseveen
3. H. Gevers - dezelve - L.W. Spruijt - M. Sax
4. van der Mei vd Linden - Verbeek - Bodel - Dupper
5. ....etc

Laatst gewijzigd: januari 2011.