Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 1: 1896-1906)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-juli 1912)

** scans verkrijgbaar**


1897 (jan-jul)


bezoekersregister januari-juli 1897

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
009b 1897 8 Jan. 97 A.D.H. Fockema Andreae Leiden
009b 1897 " J.H. de Bas Leiden
009b 1897 " J.B. Onderwater Delft
009b 1897 " L.C.B. v.d. Steenhoven Leiden
009b 1897 " C.J.J. Blussé Leiden
009b 1897 10 " J.N.F. van Asperen Breda
009b 1897 31 Januari L. Leignes Bakhoven Utrecht
009b 1897 31 Januari Albertine Stronck Deventer
009b 1897 4 Feb. E.J. van der Heijden Den Haag
009b 1897 10 Feb. Paul R. van der Made Luik
009b 1897 10 " D. van der Made Dordt
010a 1897 " Eug. van Herck fils, antiquaire (Eugène Van Herck 1854-1941) Anvers
010a 1897 " M. van Herck Anvers
010a 1897 10 Febr. Jt. Herweijer Az Strijen Sas
010a 1897 " Cs. de Jong Az Mijnsheerenland
010a 1897 " A. H. -
010a 1897 20 Febr. J.C.E. van Herwerden Leiden
010a 1897 20 Febr. A.C. Samson Den Haag
010a 1897 21 id P. van de Houdt(?) Breda
010a 1897 " F. Backer Breda
010a 1897 " M.P. de Breuk Kühler (Maria Petronella Kühler 1850-1922) Dordrecht
010a 1897 " A.J.M. Köhler s Gravenhage
010a 1897 " Th.A. Gelissen Dordrecht
010a 1897 25 Febr. B. v.d. Mandele Scheveningen
010a 1897 25 " A. v. Tienen Jansse Dordrecht
010a 1897 26 " E. Ampt Zwolle
010a 1897 " F.W. 't Hooft Dordt
010a 1897 " A. van der Slik -
010a 1897 6 Maart W.G. Kirberger Amsterdam
010a 1897 8 Maart J. Spanjaard en Echtgenoote Den Haag
010a 1897 " J. van den Honert & Echtgenoote Amsterdam
010a 1897 " J.J. Hulshoff & Echtgenoote Zeist
010a 1897 " F.A. van Braam Houckgeest Dordrecht
010a 1897 10/3 97 G.J. de Jong Gouda
010a 1897 Mch. 10 97 J. Seeuwen Rotterdam
010a 1897 " Edward Lake Kingdon upon Mill
010a 1897 13 Maart 97 M. Slotemaker Arnhem
010a 1897 17 Maart 97 mevrouw Wernink v. Ravesteijn (Adolphina Maria Cornelia van Ravesteijn) Gouda
010a 1897 " Mejuffrouw van Ravesteijn "
010a 1897 " C.J.G. Hoffmann -
010b 1897 March 25 John Hartze Esslingen a/V.
010b 1897 Maart 28 M.J. Waltman Dordrecht
010b 1897 Maart 28 P.J. Waltman Delft
010b 1897 Maart 29 J. Bruijnzeels Rotterdam
010b 1897 " 29 W.B. Bruijnzeels idem
010b 1897 " Jan Heijman "
010b 1897 " G.J. Liesker Fribourg Suisse
010b 1897 " Fur... Whi..(?) -
010b 1897 April 2 E. de Caritat de Peruzzis (Edgard Marie Hubert Alphonse de Caritat de Peruzzis 1879-1914) Lanaken (Belgique)
010b 1897 " 5 Bernard Hadra(?) Cardiff (South Wales)
010b 1897 " 9 E.J. Lyle London
010b 1897 " H. Irunrub(?) Lyle "
010b 1897 " C.C.B. van Bree Rotterdam
010b 1897 Avril 10 C. Jerry Garveriky(?) Anvers
010b 1897 Acril 10 B.L. Mortelmans Anvers
010b 1897 " Van Styrum en familie 's Bosch
010b 1897 " 12 Sir John & Lady Evans London
010b 1897 " 15 Howard Gillist & 2 sons "
010b 1897 " Percie A. Cooper 24 Highbury Road London N.
010b 1897 April 16 L. Enuma Rotterdam
010b 1897 " W. Cordes 's Bosch
010b 1897 " F.W.C. de Grave Leiden
010b 1897 " F. Dozy Zwijndrecht
010b 1897 April 16 Mr. & Mrs. Joss Forest Hill S.A.
010b 1897 April 16 Miss Carrie Lederer San Francisco U.S.A.
010b 1897 April H.J. Eijlers Amsterdam
010b 1897 April E.J. Bisschop Delft
011a 1897 17 April Abbij Roijer Zwolle
011a 1897 " Ashy Roijer "
011a 1897 " A.R. Zimmerman Hoorn
011a 1897 19 April M. van Rossem-Huet Rotterdam
011a 1897 " Adrienne v. Rossem "
011a 1897 " Adrienne Brill Den Haag
011a 1897 " Jane Brill Den Haag
011a 1897 " Marie Lamfardt Lumgo
011a 1897 " Van Stigt-Hendrik Puttershoek
011a 1897 " Van der Wiel - Maria Dordrecht
011a 1897 20 " Metford & Horace Warner London
011a 1897 20 " D. Valk Rotterdam
011a 1897 20 " T. Demmendaal Drempt
011a 1897 " George E. Wragge "Yacht Makel", London
011a 1897 " Henry Holk London
011a 1897 " Alfred Wragge Dulwick College
011a 1897 April 21 v. Hylckama Vlieg L.W.C. Arnhem
011a 1897 " Joh.a Poot Vlaardingen
011a 1897 " H.J. Meijerink Zwolle
011a 1897 " M. Meijerink Dordrecht
011a 1897 April 23 G. Cramer Leiden
011a 1897 April 23 H.G. Feirabend Dordrecht
011a 1897 April 23 H.C. Feirabend Dordrecht
011a 1897 April 23 P. Granger West Hartlepool
011a 1897 April 23 EC. Robinson West Hartlepool
011a 1897 " A.A.ah(?) Granger "
011a 1897 " Louie Robinson West Hartlepool
011a 1897 " 24 J.T. Luttry England
011a 1897 " G. Baskerville do
011a 1897 " 26 Karel Sturm St. Nicolaas Belgique
011a 1897 " J.W. van Dijk Rotterdam
011a 1897 " P. Rutteman Rotterdam
011a 1897 " C. Rutteman Rotterdam
011b 1897 " Vincent Melukot(?) Bruxelles
011b 1897 30 April Jetty van Baak den Haag
011b 1897 " Lilly van Delden den Haag
011b 1897 1 Mei Mabel Sivyer Milwaukee U.S.A.
011b 1897 " Mr. & Mrs. Seibert " "
011b 1897 4 Mai Otto Sibrachmeyer Neustadt a/Haardt
011b 1897 7 Mei S. van Sittert Amsterdam, 2e van Swindenstr. 3
011b 1897 7 Mei K. Uijterlinde IJselmonde
011b 1897 7 Mai Eugene Burnat Vraay Suisse
011b 1897 8 Mei M.E. Semmelink den Haag
011b 1897 " M. Emants " "
011b 1897 " M.B. Mendes da Costa Amsterdam
011b 1897 " C.J. Vinkesteijn Schiedam
011b 1897 10 Mei J.W. Bosman en Echtgenoote Breda
011b 1897 12 Mei M. Koomen -
011b 1897 " G. Swaan(?) "
011b 1897 12 Mei D.C. Ament Velp
011b 1897 " M.C. Eekhout-Ament Breda
011b 1897 May 13 Miss M.E. Waterhouse and party England
011b 1897 15 Mei C. van Dalen(?) Dordrecht
011b 1897 16 " P. Ludeker Amsterdam
011b 1897 16 " J. Le Grand Sluis
011b 1897 " Forrestor Britton S.Y. "Falaise"
011b 1897 May 16 Mr. & Mrs. Bourne England
011b 1897 " Miss Johnston London
011b 1897 " Miss R. Bell Bedford
011b 1897 " Mr. B. Jones Wolvertampton
011b 1897 " Miss Jones -
012a 1897 " Chas. H. Henstis(?) & wife Philadelphia
012a 1897 22 Mei Wed. F.A. Gluijsteen v. Ommeren Amsterdam
012a 1897 22 Mei Wilh: P.C. Rauws(?) Rotterdam
012a 1897 " Dr. J.A. Nijland id
012a 1897 23 Mei W. Ingenhousz Breda
012a 1897 " B. Ingen id
012a 1897 " E.M. de Bruijn id
012a 1897 " A. de Bruijn Roosendaal (Nd. Br.)
012a 1897 " Ch. de Bruijn Haarlem
012a 1897 24 Mei 1897 E.G. Zimmerman Driebergen
012a 1897 " H. Zimmerman-Maris Dordrecht
012a 1897 25th Mai J. Gallraith Cumwork
012a 1897 25th May Lena Ballantine Bo'ness
012a 1897 - David Ballantine Bo'ness
012a 1897 May 25th 97 E.A. Macdonald North Berwick N.B.
012a 1897 " M. Budges Haddington "
012a 1897 25 Mei 97 J.S. Hellwig Amsterdam
012a 1897 25 Mei 97 B. v. Rijswijk Wzn Dordrecht
012a 1897 25 Mei 97 J.H. v. Rijswijk Dordrecht
012a 1897 26 Mei 97 G.A. Pijl Cz Oudbeierland
012a 1897 26 May 97 A.G. Brierley Huddersfield Eng.
012a 1897 " E. Brierley do
012a 1897 " Henry J. Jorings(?) "
012a 1897 " A. Crowther The Museum, Leeds
012a 1897 27 Mei C. IJzerman Dordrecht
012a 1897 27 Mei 97 H.W. Winkelman Amsterdam
012a 1897 " H.M. IJzerman -
012a 1897 27 Mei 97 P.J. Wilemse Rotterdam
012a 1897 27 Mei 97 L. van Zandwijk Herwijnen
012a 1897 " Maria van Velzen Herwijnen
012a 1897 " N. Dikker-van Dijk (Neelje van Dijk, tr. Everhard Hendrik Dikker) Ellecom
012b 1897 Mei 30 W.C. v. Ameijden v. Duijm Dresden
012b 1897 Mei 30 Mej: W.C. v. Ameijden v. Duijm Rotterdam
012b 1897 June 1st Jane Joring England
012b 1897 " 2 J.Th. van de Sand Amsterdam
012b 1897 " Herm Greve Gera, Deutschland
012b 1897 " 3 Mr. et M.me Macon de Sains France
012b 1897 " 3 R.G. Smailes Cardiff England
012b 1897 " Mrs. Luder & party London
012b 1897 " Ch. DeWolff, architecte Bruges (2 kaarten)
012b 1897 " 5 W. Hovij Amsterdam
012b 1897 " P. Hovij "
012b 1897 " H.O. Quinby Liverpool Eng.
012b 1897 " Mrs. Quinby " "
012b 1897 " P. de Clercq Amsterdam
012b 1897 " J. Bulsing id
012b 1897 " G. Bulsing Cz Ridderkerk
012b 1897 " J. Pruijs Amsterdam
012b 1897 " Lillie Lorrison Leeds, England
012b 1897 " Jannie Lorrison Leeds, "
012b 1897 " Anton Schümann Rotterdam
012b 1897 " Dr. A.J. Porter New York
012b 1897 " A. defart Tujo(?) Lisbon
012b 1897 " J. Marker Amsterdam
012b 1897 " M. Theyack(?) "
012b 1897 " J. Van der Boon -
012b 1897 " C. Schotel Bzn Zwijndrecht
012b 1897 " C. van Nugteren Zwijndrecht
012b 1897 " P.C. v. Vollenhoven & fam. Rotterdam
012b 1897 " 7 H.W. Schalkwijk Rotterdam
012b 1897 " J. v. Duijm Rotterdam
012b 1897 " M. Bijning Rotterdam
013a 1897 " C. IJwema (Coenraad IJwema) Utrecht
013a 1897 " H.C. IJwema v. Borkelo (Harmina Cecilia van Borkelo) id
013a 1897 " H.H. Melder (Hermanus Huibertus Melder) id
013a 1897 " L.F. Melder IJwema (Louisa Fredrika Ywema) id
013a 1897 " 8 M. me M. Felsenhart Bruxelles
013a 1897 " M.me M. Sterens Bruxelles
013a 1897 " 9 J. de Gruijter London
013a 1897 " E.G. de Gruijter Lekkerkerk
013a 1897 " C. Gwendoline Hornby England
013a 1897 " V.M. Causton "
013a 1897 " Julius Zassenhaus, cand. theol. Mettmann b. Düsseldorf
013a 1897 " Blom Coster Den Haag
013a 1897 " R. Kraemer & frau Berlin
013a 1897 " P. van Haaps Rotterdam
013a 1897 " H.J. Heshuijsen Haarlem
013a 1897 " J.H.L Heeremans Haarlem
013a 1897 " M.J. Radius & Echtgen. Amsterdam
013a 1897 " C.J. Robertson Pretoria
013a 1897 " M.B.B. Robertson do, Transvaal
013a 1897 " Sahil(?) Eigeman Dordrecht
013a 1897 Juni 10 (97) J.J.M. v. Stipriaan Luiscius Utrecht
013a 1897 " H. Zimmerman-Maris Dordrecht
013a 1897 " C. Offermans Den Haag
013a 1897 Juni 11 97 G. Hartman Domburg (Zeeland)
013a 1897 " F. Dijkhuis Dordrecht
013a 1897 June 12th 97 H.B. Hiver(?) England
013a 1897 " 12 97 M. v. Emmerik Junior Dordrecht
013a 1897 June 14 97 Mrs. H. Scheel Sunderland
013a 1897 Juni 14 '97 H. v. Emmerik Dordrecht
013a 1897 14 Juni P.J. Blaauw Den Haag
013a 1897 14 Juni M.C.B. Royen "
013a 1897 " Mr. A.H.H. van der Burgh "
013b 1897 Juni 16 De Utrechtsche Collectanten Vereeniging
A. Diks Rz, voorzitter
D. v. Balfoort, vice do
J.G. v.d. Kamp, Secretaris
Th. Kibbeling, Penn.r
J. Rapis
J. van den Berg
A.L. Schram
D. Roosenschoon
J. de Bruijn
C. v/d Berkhof
J.C. Weicher
A. Legra
R. Diks, Eere Lid
G.A.J. van den Berkhof
-
013b 1897 Juni 16 Stael van Holstein van Vloten -
013b 1897 " G. Embden -
013b 1897 " Beelaerts -
013b 1897 17 Juni P. van Lindonk Papendrecht
013b 1897 17 Juni Barend v. Gerbig New York
013b 1897 " Dr. A.V. Harrington New York
014a 1897 June 17 Frank Hunter Potter New York
014a 1897 " 18 H.A. Begg & Miss Begg & 2 dochters Glasgow, Scotland
014a 1897 " 20 P. Bakker Rotterdam
014a 1897 " C.M.L. Muhlhaus Dordt
014a 1897 " 21 Karel Muller Amsterdam
014a 1897 " 21 W.M. Gelderman Oldenzaal
014a 1897 " 21 A.H. Haentjens Leiden
014a 1897 " 21 M.G. Hagen Leiden
014a 1897 " H. van Manen Leiden
014a 1897 " A. Muinech Paris
014a 1897 22 Junij B. Wanrooij Z. Bommel
014a 1897 " F.W. v. Trigt Zaltbommel
014a 1897 " M. van Trigt Zaltbommel
014a 1897 " S. van Overeem Zalt Bommel
014a 1897 " F.W. v. Westrenen Z. Bommel
014a 1897 " Th. Cool Bussum
014a 1897 " Paul Pelensch(?) Berlin
014a 1897 " W. Kunnen "
014a 1897 " Jufv. Pas Rotterdam
014a 1897 " Wed. F.A. Ludorff van Schie Rotterdam
014a 1897 24 " Mr. en Mevr. van Wijk Eckhout Breda
014a 1897 25 " Mevr. Graevestein v. Heyst Van der Wyck en dochters (Petronella Adamina Geertruida Agnes van der Wyck 1838-1900) Zutphen
014a 1897 24 " Edith M. Wilson Glasgow, Scotland
014a 1897 24 " W.J. Nieuwenkamp Haarlem
014a 1897 24 " J.M. Graadt van Roggen Bloemendaal
014a 1897 25 " A. Ockhuijsen Arnhem
014a 1897 " J.L. Martens Arnhem
014b 1897 Juni 25 Christel. Zangvereniging Excelsior Vlaardingen
M. Groeneveld, Directeur
P. Pet, Penningmeester
N. v. Vliet
K. Weiland, Helder Tenor !!?
B. Wagenaar
C.van den Berg, Secr.
-
014b 1897 Juni 26 A. Vitringa Coulon den Haag
014b 1897 " C. Dijkman " "
014b 1897 " B.A. Dijkman Dordrecht
014b 1897 " H. Pasteur den Haag
014b 1897 " J.H. Wijkerman den Haag
014b 1897 26 Juni H.J. v.d. Mespel -
014b 1897 " H. Felix -
014b 1897 " Jos. Antonietti Delft
014b 1897 " L. v. Seuren -
014b 1897 " P. Verhaagen -
014b 1897 " P.J. Galje -
014b 1897 " H. Gram Drammen, Norway
014b 1897 " Frn. Elisabeth Gram Drammen, Norway
014b 1897 " G.K. Anderson Luelvig, Norway
014b 1897 " A. Anderson Luelvig, Norway
014b 1897 " Jon. Kalkman Hz Rotterdam
014b 1897 " A. Brouwer Rotterdam
014b 1897 27 Juni H. Hettema -
014b 1897 " D. Polstra Rotterdam
014b 1897 " H. Hacquebord Dokkum
015a 1897 29 Juni 1897 P.J. Weidner Onstwedde, Groningen (een kaart)
015a 1897 " J.C. Weidner British Vice Consul, Nickerie, Distr. Guiana (een kaart)
015a 1897 " E.A. Weidner-Coronel Nickerie
015a 1897 " C.T. Weidner Utrecht
015a 1897 " P.J. Bruijskes Haag (twee kaarten)
015a 1897 " J.E. Weenink Utrecht
015a 1897 " H.A. v. Beuningen "
015a 1897 " L. Spanjaard Jz "
015a 1897 " W.J. Rahr "
015a 1897 " J.C. Rencker "
015a 1897 " D. Warburg Lz(?) "
015a 1897 " Z.S. Sneuker "
015a 1897 " A.J. van Duren Bijvoet "
015a 1897 " Anth. Begeer "
015a 1897 " F.A. Laseur "
015a 1897 " G.H. van Wijngaarden -
015a 1897 June 29th 1897 C.J. Gower Ipswich
015a 1897 " J.J. Guldemond -
015a 1897 " v. London Haarlem
015a 1897 " J. Vander " "
015a 1897 " J.G. Erdtsieck id id
015a 1897 " J. van Heck Haarlem
015a 1897 " L. Rijneveld idem
015a 1897 " D. Bremer idem
015a 1897 " B. Serné Nz id
015a 1897 " J. Treurniet Overschie
015a 1897 " G.C. Jonkheid v. Oudenaller (Gerritje Cornelia van Oudenallen) Gouda
015b 1897 Juni 30 Mejuff. G. Bakker Huisman Oudewater
015b 1897 " Gerrit van Oudenallen Oudewater
015b 1897 " Mej. Jansje v. Oudenallen Oudewater
015b 1897 " Mej. M. van Oudenallen Verburg Oudewater
015b 1897 " Mej. J. Fredriks Kramer Oudewater
015b 1897 " Mej. A.v. Vliet van Oudenallen Woerden
015b 1897 " P.M. Roukens Rotterdam
015b 1897 " J.E. Alders Rotterdam
015b 1897 " Edema B. Stunk Amsterdam
015b 1897 Juli 2 H. van de Hagt Rotterdam
015b 1897 " J.J.M. van de Hagt Rotterdam
015b 1897 " C.M. v.d. Hagt Rotterdam
015b 1897 " 3 Hm. E. Marsbie & wife New York U.S.A.
015b 1897 Juli 3 A.J. Terwen, met de 5de klasse d. Midd. Sch. v. Meisjes Dordrecht
015b 1897 Juli 4 Mej. H.L. Keppler Voorschoten
015b 1897 " J. Doorman 's-Gravenhage
015b 1897 " J.H. Valckenier Kips Utrecht
015b 1897 " van Vredenburch 's-Gravenhage
015b 1897 " B. Blok Den Haag
015b 1897 " G. van Dijk Pastoor Langeraar
015b 1897 Juli 5 J.J.A.U. Krook Kapelaan Dordrecht
015b 1897 Juli 5 Spengler, familie Breda
015b 1897 " W.J. de Graaf Rotterdam
015b 1897 " J.K. Wagner Kalamazoo, Michigan, U.S.A.
016a 1897 6 Juli 1897 het Gezelschap "Utrechts Brandweer" bij het bezoek aan Dordrecht op 6 Julij 1897
C. v. den Veldhuizen
R. Diks
Dr. Henning, Eerelid
P. de Goeij
Th.U. Kampman
H.W. Garree
H.F.W. Gezel
C.J. Carie
Dirk Das Jr.
P.J. de Leur
W.G. Rutters Jr
H.F. Grondijs Jr.
J. Das Sr.
J. Verheul Jz
J.B. de Groot
A. Diks Rz
J. v. Straaten
S.J.C.L. Busch
L.J.H. de Vries(?)
J.A. Mulder
J. Landzaat
J.C. Tuijl
Utrecht
016b 1897 " G. van Reijnen
A.H. de Koff
J.T. Liekvet(?)
J.A. van de Zant
C.J.M. Bukkit
D.L. Bosman(?)
Th.P. de Vos
Herman Bergman
Willem B. Bergman
J.J. Smit
D. Blom
Joh.Ph. Rapp
D.J. Maanen
R. Rijksen Gz
H.T.G. ten Haer
W.H. Ording
H. v. Bunnik
G. de Groot
M.Th. de la Riviere
C.C. Witker(?)
J.C. ten Hurust(?)
D.A. Broekman
H.T.B. Busch Jr
Utrecht
017a 1897 Juli 6 D. Hoogenraad Varkevisser, regentessen (Dirkje Varkevisser) Scheveningen met de weeskinderen van Scheveningen (16 kaarten)
017a 1897 " Mej. C. v.d. Zwan geb. Vrolijk, regentessen Scheveningen met de weeskinderen van Scheveningen
017a 1897 " Mevr. L. Knoester geb. Hoogenraad, regentessen (Leuntje Hoogenraad) Scheveningen met de weeskinderen van Scheveningen
017a 1897 " Mevr. J. de Niet geb. Verbaan, regentessen (Jacoba Verbaan) Scheveningen met de weeskinderen van Scheveningen
017a 1897 " A. Gaakeer -
017a 1897 " H. Gaakeer -
017a 1897 " 7 J.A.C. van den Bergh Tricht
017a 1897 " H.A. van Beuningen Utrecht
017a 1897 " A.L. Graswinckel v. Beuningen (Annie Lavinia van Beuningen 1868-1945) Utrecht
017a 1897 " J.M. Benteijn Breda
017a 1897 " J.J. Gravenstein Amsterdam
017a 1897 " M. Verkuijl Rotterdam
017a 1897 " Margot Mensing den Haag
017a 1897 " B.H. Klouwe Amsterdam
017a 1897 " G. de Walle Koudum
017a 1897 " S.N. Liesting (Stephanus Nicolaas Liesting) Den Haag
017a 1897 " J.A. Fruinink(?) idem
017a 1897 " J.B. Bieshaan "
017a 1897 " V.A.G. van den Bergh id
017a 1897 " Fr. te Poel id
017a 1897 " Warnars, B.J. id
017b 1897 Juli 7 van Beek, Antonius Dordrecht Architect
017b 1897 " J. Haersma de With van Huikene(?) s'Hage
017b 1897 " 7 D.F. Pfaff Heidelberg
017b 1897 " D. van Baerle Warmond
017b 1897 " Mejufvrouw van der Weijden Zaltbommel
017b 1897 " Wed. D.G. van Bruchem Valkenburgh (Sophia Johanna Valkenburgh, tr. Dirk Gosewinus van Bruchem) Zaltbommel
017b 1897 " Mej. E. van der Weijden Dordrecht
017b 1897 " J. Breugem Rotterdam
017b 1897 " W. Geervliet en Echtgenote Rotterdam
017b 1897 " Gerrit van Vliet Rotterdam
017b 1897 " A. Groen en Echtgenoote Rotterdam
017b 1897 " M.A. van der Vliet(?) en wederhelft Rotterdam
017b 1897 " 8 P. Hartkoorn Dr. Overschie
017b 1897 " 8 C. Hartkoorn Heemskerk Overschie
017b 1897 " 8 A. Langeveld v.d. Graaf Overschie
017b 1897 " 8 P. Langeveld Overschie 1897
017b 1897 " 8 L. van der Waal Jz Ridderkerk
017b 1897 " 8 S. Hartkoorn Ridderkerk
017b 1897 " A. van Driest Loosduinen
017b 1897 " G.W. Vletter Loosduinen
017b 1897 " 9 Victor Rutgers, Jur. Stud. Amsterdam
017b 1897 " A. Vletter -
017b 1897 " 9 Anna de Savornin Lohman Den Haag
017b 1897 " P.M. Anna Meyers Den Haag
017b 1897 " P.H. Kaars Sijpesteijn (Pieter Hendrik Kaars Sijpesteijn) Krommenie
017b 1897 " 9 A.C. Kaars Sijpesteijn Crok (Agatha Cornelia Crok) " "
017b 1897 " Mr. et M.dm Busnoir Paris
017b 1897 " 10 Mr. C.C.D. Ebell 's Hertogenbosch
017b 1897 " 10 J.H.A.P. Ebell (Johan Heinrich Anne Petrus Ebell, geb. Amsterdam 5-1-1878) 's-Gravenhage
017b 1897 " 10 Baumgart 's Hage
018a 1897 Julij 11 M. van Heusde Rotterdam
018a 1897 " W.J. Buijs "
018a 1897 " F. van Schie "
018a 1897 " J.W.C. Ganderheijden "
018a 1897 " J. v. Heusde "
018a 1897 " M. v. Gennip den Haag
018a 1897 " Spencer Kellogg Buffalo, New York, U.S.A.
018a 1897 " John E. Royers " " "
018a 1897 " C. Bijleveld Leiden
018a 1897 " J. Kelder "
018a 1897 " E.W. van 't Hooft "
018a 1897 " C. Koopmans van Boekeren "
018a 1897 " S. Wiersma "
018a 1897 " B.M.A.C. Willebrands Leiden
018a 1897 " J.L. van den Boom Rotterdam
018a 1897 " M. Schuurman Alfen a/d R(ijn)
018a 1897 " Ck. Jean Diodati Genève
018a 1897 " Maurice Bedot-Diodati Genève
018a 1897 " Chesse(?) Olga Diodati id
018a 1897 " Samuel B. Dana Boston U.S.A.
018a 1897 " Harold W. Dana " "
018a 1897 " N.C. Elzenaar Vlaardingen
018a 1897 " C. Berkhout "
018a 1897 " M.L. d'Aulnis de Bourouill Arnhem
018a 1897 13 Juillet M.me V. de Caritat de Peruzzis Roosendaal
018a 1897 " M. de Caritat de Peruzzis Roosendaal
018a 1897 " Anna de Caritat de Peruzzis "
018a 1897 " A. DeWamme Nivelles (Belgique)
018a 1897 " D. Veen Overtoom Amsterdam
018a 1897 " J.W.F. Weddel Arnhem
018b 1897 Juli 14 F.J.W. Drion la Haye
018b 1897 " D. de Cocq "
018b 1897 Julij 14 J. Warmels Hoogeveen
018b 1897 " A. Simpson Dundee Scotland
018b 1897 July 14 Lucy Ripley Blias ('six illustrated lectures on English cathedrals' (Brooklyn Institute, 1897)) Booklyn N.Y. U.S.A.
018b 1897 July 14 Jane F. Tuckerman (Jane Francis Tuckerman 1852-1947) New York N.Y. U.S.A.
018b 1897 " Emily L. Tuckerman (Emily Lamb Tuckerman 1858-1943) New York N.Y. U.S.A.
018b 1897 " Eliot Tuckerman (Eliot Tuckerman 1872-1959) " " "
018b 1897 Juli 15 J. Vogelezang (Jan Vogelezang) Overschie
018b 1897 " A. Vogelezang van der Stok (Adriana van der Stok) "
018b 1897 " Jacobus van den Berg "
018b 1897 " Jacoba Lamers van den Berg "
018b 1897 " Bertha Zimmerman Driebergen
018b 1897 " Richard Davis Wood (Richard Davis Wood ?1877-1948?) Philadelphia U.S.A.
018b 1897 " Edward P. Wood Jr " "
018b 1897 " Albert S. Bolles " "
018b 1897 " Herman de Bie Hoboken N.J.
018b 1897 " Willard Parker(?) Sandberg New York
018b 1897 " A. Oothout Zabriskie (Abraham Oothout Zabriskie) " "
018b 1897 " Herweijer met Familje -
018b 1897 " T. Werkesser Haarlem
018b 1897 " D.J.M. v.d. Arend " "
018b 1897 Juli 16 Dr. J.C.A. Simon Thomas Amsterdam
018b 1897 July 18th Marquis of Utland -
018b 1897 " Marchioness of Utland -
018b 1897 " Earl of Ronaldshay -
018b 1897 " Viscountess Stilton -
018b 1897 " 19 B.J.L.C. de Haan Leeuwarden
018b 1897 " Ant. G. Arentshorst Jr. Kampen
018b 1897 " J. De Geeuw Utrecht
018b 1897 " Ges. Arentshorst (Gesinus Arentshorst) Kampen
019a 1897 Juli 19 Jens Vahl N. Olstav, Denemarken
019a 1897 " Ch. Vienot, missionair a Papete (Charles Vienot) De la Sociéte de Paris
019a 1897 " Numas Grear London Missonary Sale..(?)
019a 1897 " A. Drost Dz, voorz. Ned. Zend(elingen) Gen(ootschap) Delft
019a 1897 " J.W. Gunning, Dir. Secr. N.Z.G. Rotterdam
019a 1897 " Gerbert H. Ledeboer, thesaurier Rotterdam
019a 1897 " F. Dürz, Mission..rater(?) Basel
019a 1897 " Ch. Buchner Hermkest(?)
019a 1897 " J. Craandijk Haarlem
019a 1897 " L. Helding Rotterdam
019a 1897 " W. Sikemeier van het Zend. Genootsch. te Bazel
019a 1897 " K. de Jager(?) Den Haag
019a 1897 " G.W. Walk "
019a 1897 " A.C. ten Hove id
019a 1897 " fam. de Heer Capelle a/d IJssel
019a 1897 " Leon van de Polder, secretaire de la Legature des Pays Bas au Japon
& Mad.me. van de Polder
Tokio
019a 1897 " J. de Sonnaville Den Haag
019a 1897 " Pastor Joh. Quandt Duitsche Ev. Gem. Den Haag
019a 1897 " Fritz Rumscheidt, Hauptlehrer (Fritz Rumscheidt 1838-1914) " " "
019a 1897 " J.C. Bender " " "
019a 1897 Juli 19 H. Linke, apotheker " " "
019a 1897 " W.J. Heijting " " "
019a 1897 " A. Peternier Dordrecht
019a 1897 " W. Stolle Den Haag
019a 1897 " J.C. Raab Rotterdam
019a 1897 " W. v.d. Ven den Haag
019a 1897 " H.D. Lunter -
019a 1897 " D.E. Heijting Koster " "
019a 1897 " M. Donszelmann Dordrecht
019b 1897 Juli 19 F. Kleinbentink 's Gravenhage
019b 1897 " H. Neumann " "
019b 1897 " Jof. A. Lusch " "
019b 1897 " D.J. v.d. Horst " "
019b 1897 " Mr. N.Th. Witkop Stad-Almelo
019b 1897 " J.J. Witkop idem
019b 1897 Juli 20 Darcy Duncan Dundee
019b 1897 " Mejuff. C. Cornets de Groot den Haag
019b 1897 " Mevrouw Bär van Wely (Clasina Angenis Adriana van Wely 1833-1904) -
019b 1897 " Mej: van Eerde -
019b 1897 " E. Limburg Stirum Haarlem
019b 1897 " L.M. de Jong Schu...sten(?) Amsterdam
019b 1897 " N. Bloemendaal Wormerveer
019b 1897 " J.A. Laan Haarlem
019b 1897 " A.R. Laan Haarlem
019b 1897 " L.P. de Bussy Amsterdam
019b 1897 " J. Smits Az Ameide
019b 1897 " 21 J. Hartman Vlaardingen
019b 1897 " N. Storm "
019b 1897 " J. van Leeuwen "
019b 1897 " J. Storm "
019b 1897 " M.C. Grolman Burgers (Maria Christine Burgers) Utrecht
019b 1897 " 21 J.P.C. Grolman (Johan Paul Constantinus Grolman) Utrecht
019b 1897 " G. Houghton & family London
019b 1897 " C. Druitt Christchurch, Hants
020a 1897 21 Juillet 1897 L'Abbé Gabriel Lenert 2e vicaris de N.D. de Paris
020a 1897 " N.me V.re Lendert 3 Rue Boutarel Paris
020a 1897 " W. du Pont R'dam
020a 1897 21 Juli A. van der Kooij Vrijenban
020a 1897 21 Juli H. v.d. Kooij Hof van Delft
020a 1897 21 julij P. Lugtigheid Delft
020a 1897 23 Juli P. Treurniet Ad. Berkel
020a 1897 22 Juli Joh. Runst Rotterdam
020a 1897 22 Juli M. Verveen Hillegersberg
020a 1897 23 Julij M.F. Kan den Haag
020a 1897 " van Senden 's Gravenhage
020a 1897 " P.H. van Senden Den Haag
020a 1897 " H. Hooijkaas Schoonhoven
020a 1897 23 " mevr: de Bosson-Reinhold (Margaretha Reinhold) Dordrecht
020a 1897 " Anna de Bosson "
020a 1897 " mejuf. J. Bouvy Amsterdam
020a 1897 24 " Mrs. Henry Rutter London
020a 1897 " Miss M.S. Rutter London
020a 1897 " D.G. Bingham Utrecht
020a 1897 " R.M. Straugham Newcastle
020a 1897 " M. Straugham "
020a 1897 30 Juli T.J. van Iddekinge Groningen
020a 1897 28 Sept. Capt. J. Raeburn Leith
020a 1897 " Harry G.P. Raeburn "
020b 1897 Juli 25 H.L. Boersma Den Haag
020b 1897 " Joh. Schmitz "
020b 1897 " H.G. Verstraaten "
020b 1897 " G.J. Alink "
020b 1897 " J.C. Bach "
020b 1897 " J.N.H. van Maanen "
020b 1897 " D.W. v.d. Hoek "
020b 1897 " J. de Zwaan "
020b 1897 " A.H. van Oijen "
020b 1897 " E.J. Palland "
020b 1897 " H.A. van De Graaf "
020b 1897 " P. Neeleman "
020b 1897 " W. Vetten Gouda
020b 1897 " J.F. Verkijk Den Haag
020b 1897 " G. Vermeer "
020b 1897 " F.C. Grondel "
020b 1897 " W. Grondel "
020b 1897 " K. Buijtendorp "
020b 1897 " J. Aarts "
020b 1897 " J. van Beest "
020b 1897 " den Heer en Mevrouw G. Broeren(?) Den Haag
020b 1897 " J.H. Kloppert- v. Weert (Jacoba Hendrina van Weert) -
020b 1897 " J. Kloppert (Jacob Kloppert) -
020b 1897 " F. Haalebos Leiden
020b 1897 " M.C. Duijverman "
020b 1897 " O. Mascapak(?) Rotterdam
021a 1897 Julij 26 Pr. Spijkerman Waalwijk, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " H.H. Breuer Baardwijk, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " J.W. Smijers Raamsdonksveer, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " J.J. Nuijten id, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " C.C.R.A. Hornman Loon op Zand, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " Schoenmakers Loon op Zand, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " H.M. Janssens Raamsdonk, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " Th. Kolsteren Waalwijk, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " H.A.M. v.d. Linde Vlijmen, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " J.W. v. Gisberge Loon op Zand, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " C.J. v. Bommel Hedikhuizen, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " H.J.H. Roemer Vlijmen, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " H.G. Clerkx Hz Drunen, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " A.J. Vulles Waalwijk, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " C.Ph. Moerlands Kaatsheuvel, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " J.P.H. van der Meeren Loon op Zand, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " J. van der Hammen Mz Besoijen, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " Govert Arnouds Waalwijk, Gezelschap Langstraat
021a 1897 " B. Dallas Dohnert (Bloomfield Dallas Dohnert 1839-1900) Philadelphia U.S.A.
021a 1897 " Franklin Pierce Slemmer " ""
021a 1897 " J. Visser Jz Amsterdam
021a 1897 " Ds. D. Cladder en fam. Schoonrewoerd
021a 1897 " L.C.P.O. Geselschap en familie Berkel en Rodenrijs
021a 1897 " John Baird Lockwood N.B.
021a 1897 " Z.H. Boukema Uithuizen
021a 1897 " G. Broekema Dordrecht
021a 1897 " H. Broekema-Rieks Pieterburen, Groningen
021a 1897 " J.A. de Vries Amsterdam
021a 1897 " H. Mulder Bleiswijk
021a 1897 " A. de Poter Ponders "
021a 1897 " C.G. Mulder Bleiswijk
021a 1897 " Bartina Bekking Amsterdam
021b 1897 Juli 26 G. Goossens Vlijmen
021b 1897 " 26 J. Gerritse id
021b 1897 " 26 P.W. van Raaij Waalwijk
021b 1897 " 27 J.W. van Alphen Haarlem
021b 1897 " J.O.G. van der Steur(?) id
021b 1897 " P.C. Beukers Schiedam
021b 1897 " Fr. Beukers Schiedam
021b 1897 " C. Beukers Schiedam
021b 1897 " J. Beukers Schiedam
021b 1897 " J. Brunink (Jan Brunink) Utrecht
021b 1897 " J.E. Brunink-Seegers (Jacoba Everdina Seegers) Utrecht
021b 1897 " M. Schalk Schoonrewoerd
021b 1897 " H. Koenderink Schoonrewoerd
021b 1897 " W. Verrips Schoonrewoerd
021b 1897 Juli 27 Chr. Kirrwald Middelburg
021b 1897 July 27 Jos. Bs. v. Berlekom Middelburg
021b 1897 Juli 27 Pienette van de Rivière Dordrecht
021b 1897 " Mr. et M.le Girardon Lyon
021b 1897 Juli 27 J.U. Wyngen Leerdam
021b 1897 " W.J. v. Tergou(?) Werkendam
021b 1897 " 27 J. Dienske Maassluis
021b 1897 Juli 28 A. Gravestein Amsterdam
021b 1897 " Jacoba Blok Bolnes
021b 1897 " H.J. Meijer " "
021b 1897 " T. van Rietschoten Slikkerveer
021b 1897 " M.G. Baris Bolnes
021b 1897 " W.C. Bakker Rotterdam
021b 1897 " J.E. van Helden Bolnes
021b 1897 " J.C. van Rietschoten Slikkerveer
021b 1897 " Johanna Hagendijk Brielle
021b 1897 " Kr. Bouman Rotterdam
021b 1897 " Maartje Noordzij Rotterdam
021b 1897 " E. de Jongh Dz. Bolnes
021b 1897 " N. van Rietschoten Slikkerveer
021b 1897 " Gerredina de Kool Bolnes
022a 1897 28 Juli H.W. van der Groen Rotterdam
022a 1897 28 Juli Gertrud Schnitger Berlin W.
022a 1897 28 Juli Joh den Bandt Dordrecht
022a 1897 " J.L. Weenink en Echtgenoote -
022a 1897 29 " J. Verhoeff Jr Noordgouwe
022a 1897 " P. Vink id
022a 1897 " J. Vink id
022a 1897 " Jan Jakobus Vink id
022a 1897 29 Juillet E.M. Lacheret Boulogne-Sur-Seine
022a 1897 " Wilfred C. Walker (Wilfred Charles Walker 1858-1939) Yarmouth
022a 1897 " Basil Woodd Walker (dr. Basil Woodd Walker) London
022a 1897 " Cyril H. Walker (dr. Cyril Hutchinson Walker 1861-1955) Bristol
022a 1897 29 Juli Grosman Petrus Adrianus Rotterdam
022a 1897 30 Juli M.J. van Asperen Joosten den Haag
022a 1897 31 " Dr. W.F.C. Knuttel den Haag
022a 1897 31 " P.A.M. Boele v. Hensbroek -
022a 1897 31 " A.W.G. Boele v. Hensbroek -
022a 1897 31 " T.J. Gorter Velp

Laatst gewijzigd: juli/augustus/september 2015.