Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 1: 1896-1906)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-juli 1912)

** scans verkrijgbaar**


1903 (jan-jun)


bezoekersregister januari-juni 1903

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
025a 1903 1903 5 Jan. L. v. Boetzelaer Dordt
025a 1903 Jan. 5 C.W. Ritter Amsterdam
025a 1903 Jan. 5 M.J. v. Boetzelaer Dordt
025a 1903 Januarij 7 E.C. van Steenderen Berkel
025a 1903 " 8 J. van Vliet Overschie
025a 1903 11 Januari Laure v.d. Weg Dordt
025a 1903 11 Januari G. de Klein Dordt
025a 1903 Januari 19 J. Boer Barendrecht
025a 1903 21 William Addison Chelsea
025a 1903 " Roy Wood(?) London
025a 1903 Febr. 6 H.A. v. Beuningen Utrecht
025a 1903 " F.C. Deking Dura Dordrecht
025a 1903 " 14 M. Lebret "
025a 1903 " T. Noordhoek Hegt Zutphen
025a 1903 15 E.C.C. Houck Amsterdam
025a 1903 Febr. 16 D.M.S.(?) Versteeg Hardinxveld
025a 1903 Febr. 16 A.N. Treurniet Berkel & Rodenrijs
025a 1903 " Monté(?) en Haentjens -
025a 1903 " C.J. Sorber Weespercarspel
025a 1903 " B.M. Eekma Joha (Berendina Margaretha Joha, tr. Gerard Jacob Eekma) Dordrecht
025a 1903 26 Mevr. Loopuijt Dordt
025b 1903 Febr. 26 M.E. van Wackeren Arnhem
025b 1903 Febr. 26 Chr. Strak-van Wackeren Arnhem
025b 1903 februari 27 Aaltje van Beel Apeldoorn
025b 1903 " J. v. Middelburg Rotterdam
025b 1903 " H. Koldewijn Dordt
025b 1903 " J. v. Middelburg Rotterdam
025b 1903 " Jo Koldewijn Dordrecht
025b 1903 " B. v. Eijk Herenstraat 27 Den Haag
025b 1903 " G. Fransen den Haag
025b 1903 " P. Greve den Haag
025b 1903 " M.A.E. Cornelissen Amsterdam
025b 1903 " D. Dirkzwager -
025b 1903 Mrt. 3 J. Moerman Amsterdam
025b 1903 " A. de Kat Dordrecht
025b 1903 " J. Kramer Amsterdam
025b 1903 " Teun(?) Dadson(?) Bruxelles
025b 1903 " Narby Gand
025b 1903 " A.C. Zoethout Dordt
025b 1903 " H.E. van der Kaa id
025b 1903 " F.J. Jonkheer Dordrecht
025b 1903 " J.C. Jonkheer Wijers -
025b 1903 " L. van Dullemen Harderwijk
025b 1903 Maart 16 L. van Dam Vlaardingen
025b 1903 " P. van Dam Vlaardingen
025b 1903 Maart 17 Mimi von Scheidt Elsdorf (Rhld.) Deutschland
025b 1903 " M. de Bosson Dordrecht
025b 1903 " Cs. den Dunnen Bleskensgraaf
025b 1903 " Janna Bouman Wijngaarden
025b 1903 Mrt. 20 Wouter Hutschenruyter Utrecht
025b 1903 " Mevr. Hutschenruyter Utrecht
025b 1903 " John Stowy(?) West Hartlepool (Eng.)
025b 1903 " C.J. Vaughan Jr Bristol (Eng.)
025b 1903 " R. Vaughan Bristol, England
025b 1903 Apr. 11 B. van der Kam Lepak N.A.I.
025b 1903 " N.J. Zimmerman Hillegersberg
026a 1903 - Dr. von Hallitz -
026a 1903 - E.E. Miller Oxford England
026a 1903 - C. Parbury -
026a 1903 Mrt. 26 D.F. Schrusters(?) den Haag
026a 1903 " J. Leunis Terneuzen
026a 1903 Maart 25 Cornelia J. Leunis Terneuzen (Zeeland)
026a 1903 Maart 25 Bertha Keuning Amsterdam
026a 1903 Maart 27 Herman Smith Chicago - N.A.
026a 1903 Mars 27 Lanny Armand à Huy (Belgique)
026a 1903 Maart 27 Corns. Corpelijn J.C.zn te Dordrecht
026a 1903 April 4 Alfred Wübbe Amsterdam
026a 1903 " W. Berger -
026a 1903 " 12 N.L. van den Bergh den Haag 1903
026a 1903 " " M. v.d. Bergh-Jochems "
026a 1903 " " E.S. Nieuwendijk Leerdam
026a 1903 " " Joha. Nieuwendijk v/d Bergh "
026a 1903 " " L. v.d. Bergh Dordrecht
026a 1903 " 14 Edward B. Coe New York
026a 1903 " Margaret Elma Coe "
026a 1903 14 B.J. van Lidt de Jeude Tiel
026a 1903 15 P. van Dijk 's Gravenhage
026a 1903 15 Th.J. de Vos Dordrecht
026a 1903 16 A.C. de Gaay Fortman Amsterdam
026a 1903 " Mr. G.A. Diepenhorst Rotterdam
026a 1903 " 16 P.A. Diepenhorst Amsterdam
026a 1903 " 17 J.C. de Kruijff Leerdam
026a 1903 " A. Volker Sliedrecht
026a 1903 18 P.J. van Horssen (Pieter Johannes van Horssen 1871-1947) Dordrecht
026a 1903 19 H.G. van Nes (Hendrika Grietje van Nes 1874-1945) Rijsoord
026a 1903 " 21 M.A.J. van Roijen de Bilt (Utrecht)
026a 1903 " " Mr. J.J. Moll Dordrecht
026b 1903 April 22 A. van Drooge Gorcum
026b 1903 April 22 A.E. Decorvet Paris
026b 1903 April 22 Th.H. Le Jay Amsterdam
026b 1903 April 24 Mr. Daneelton Ashton-u.-Lyne
026b 1903 " 24 M. Blümecke Berlin - England
026b 1903 April 24 C.A. v. Comp(?) Zuid Afrika
026b 1903 April 24 M.P. v.d. Wiel Dordrecht
026b 1903 April 24 E.J. Haden(?) Scotland
026b 1903 " A.M. Lawrie Scotland
026b 1903 April 26 Jonkvrouwe Reigersman Breda
026b 1903 April 27 Dr. Morgan van der Meer Haarlem
026b 1903 " 27 J. van de Plassche Aardenburg
026b 1903 " 30 Arthur Delmas, Capitain Stettin
026b 1903 " Anna Delmas Stettin
026b 1903 " E. Pontoppidan Zoon(?) Hamburg
026b 1903 30 H. Pontoppidan "
026b 1903 " Mons. et mad. Ruiger Geneve
026b 1903 Mei 1 Mr. D. Bastert Oud-Beijerland
026b 1903 " 1 C.J. Hoollaar "
026b 1903 " 1 Huvers "
026b 1903 " 1 J. Sneep Goudswaard
026b 1903 " 1 A. Hoogenboom Oud-Beierland
026b 1903 " 6 Alfred S. Edward (Alfred Sanderson Edward 1852-1912, artist)
NB.
- Charles Edward (1816-1890) was born at Tealing in 1816, trained as a builder, became clerk of works
and finally an architect, his earliest work being in a late Georgian survival manner. He practised in Dundee
in partnership with Thomas Saunders Robertson from c.1861. They were certainly in partnership before March 1867.
In his later years Edward travelled a great deal including a visit to Egypt. He died on 8 March 1890 at Rock Lodge
(later Forbes Court) West Ferry, leaving moveable estate of £2,767 0s 3d. He was survived by
his son Alfred S. EDWARD [1852-1915] who was a painter, working in London from c.1879
;
[http://www.scottisharchitects.org.uk/architect_full.php?id=100387]
London
026b 1903 " " W. Augustus Ebel "
026b 1903 " Tom Browne (Thomas Arthur Browne, geb. Nottingham 8-12-1870, overl. Shooter's Hill 16-3-1910, illustrator) "
026b 1903 " 8 G. Houweling Amsterdam
026b 1903 " 10 H. Schuckenberg New York
026b 1903 " " Miss Schuckenberg New York U.S.A.
026b 1903 " Chas. Müller "
026b 1903 " Clara Seymour New Haven U.S.A.
026b 1903 12 Mr. J. van Drooge Dordrecht
026b 1903 " B. Aafjes Leiden
026b 1903 " A. Verheij Leiden
026b 1903 12 Mei 1903 J.G. Bruining, Pred. Middelharnis
027a 1903 13th May 1903 Jesse Brook Manor Drive Halifax, England
027a 1903 " W.H.G. Wat...maashaven(?) s'Gravenhage
027a 1903 " Richard Ware U.S. America
027a 1903 " Mrs. George Paywr Sallaut San Francisco, U.S.A.
027a 1903 " G.P. Sallaut "
027a 1903 " C. Strahe Rotterdam
027a 1903 " P. Spaans Leiden
027a 1903 " Mrs. & Miss Martindale England
027a 1903 20 Mei 1903 A.F. Stolk 's Gravenhage
027a 1903 " Mr. et M.me Deladrier Bruxelles
027a 1903 21 " 1903 M.S. de Bruin Scheveningen
027a 1903 21 " 1903 A. Booster Maassluis
027a 1903 " J. v. Baal Scheveningen
027a 1903 21 " 1903 P. v.d. Zwet .. Veen(?)
027a 1903 21 " " Jac. de Jong Wz "
027a 1903 e.d. 1903 P.D. de Vos Zierikzee
027a 1903 " Johs. de Waal Jr Bruinisse
027a 1903 " James S. Aracour New York, U.S.A.
027a 1903 " Mrs. James S. Aracour(?) "
027a 1903 " Lillias Aracour "
027a 1903 " R.A. den Ouden Gouda
027a 1903 " A. Lotman "
027a 1903 21 " 1903 L. Frick Rotterdam
027a 1903 " C.A. Frick "
027a 1903 " J.M. Holme(?) England (Bath)
027a 1903 " F. Frick Rotterdam
027a 1903 " M. Frick "
027a 1903 " Colonel & Mrs. Goffey Liverpool
027a 1903 " H. de Leeuwerk Zwijndrecht
027a 1903 21 Mei 1903 A.C.J. Kapel Velp (Gelderland)
027a 1903 21 Mei 1903 A.C. Snellink Velp (Geld.)
027a 1903 21 Mei 1903 F. Bos Velp (Geld.)
027a 1903 21 Mei 1903 G.J. Meijer Velp Gelderland
027b 1903 21 Mei 1903 G.J. Bos Dordrecht
027b 1903 " George Segboer Zevenbergen
027b 1903 " Jo Dronkert Dordt
027b 1903 " Ans Rissik "
027b 1903 " Ko Dronkert "
027b 1903 " R. Rissik Dordrecht
027b 1903 " Isabella F. Muller Leiden
027b 1903 " Th(?). Muller Rotterdam
027b 1903 " F.P. Muller Leiden
027b 1903 " J. Bolier Serooskerke (W)
027b 1903 " M. Meeuwsen Vlissingen
027b 1903 " J. Minderhoud Serooskerke
027b 1903 " A. Schuuring Zwartsluis
027b 1903 " B. de Goede Hz. Zwartsluis
027b 1903 " Mary D. Johnson New York City
027b 1903 " Alice M. Listoe (Alice/Alise Mae/May Listoe 1881-1965) St. Paul U.S.A.
027b 1903 " Mr. & Miss Stanley Leighton England
027b 1903 " Moll -
027b 1903 " L.A. Grond..(?) Utrecht
027b 1903 " K.F. Creutzberg id
027b 1903 " A.J. Catrep(?) Rotterdam
027b 1903 27 " N. Goedhart Alfen
027b 1903 27 " J. Hoogendoorn Bodegraven
027b 1903 " Miss Birley Manchester
027b 1903 " Miss L. Copland London
027b 1903 27 Eleanor Wallace London
027b 1903 28 L.W. Berkhout Schenk Amsterdam
027b 1903 " Mrs. William Potter Wilson Philadelphia
027b 1903 " Miss Elizabeth Dickson Philadelphia
027b 1903 " A. van Wulffsen Pakthe Hengelo O
027b 1903 " A.J. Kiewiet de Jonge Dordt
027b 1903 " H.J. Kiewiet de J(onge) Dordt
028a 1903 1 Juni H.C. Schaap Hilversum
028a 1903 1 Juni A.M. Kloosterman Hilversum
028a 1903 " James A. Bartlett Boston
028a 1903 " Corry M. Bartlett Boston
028a 1903 2 Juni Jeannette J. Deenik Culemborg
028a 1903 2 Juni Simon van Deenik Dordrecht
028a 1903 2 Juni August Müller Hamburg
028a 1903 " P. van Wijk de Vries Sneek
028a 1903 " A. van Wijk de Vries Sneek
028a 1903 " Adr. van Herp Terneuzen
028a 1903 " H. Vermaas Rouen
028a 1903 3 Juin M. Mounot Paris
028a 1903 " Rev. George Stibitz & wife York, Penna, U.S.A.
028a 1903 " Mrs. Chas. E. Blake (Charles E. Blake, bishop) San Francisco, California, U.S.A.
028a 1903 " Jessica F. Blake "U.S.A.
028a 1903 " M.F. Visser Haarlem
028a 1903 " D. Stolp Bloemendaal
028a 1903 5 Junij W.H. van Haaften Sliedrecht
028a 1903 " W.A. van Haaften-Kalis Sliedrecht
028a 1903 " M.H. Winkel Hoogeveen
028a 1903 " J. van Haaften-van Baalen Sliedrecht
028a 1903 " H(?).M. Winkel Hoogeveen
028a 1903 " W.W. van Haaften Sliedrecht
028a 1903 6 " 1903 Mr. & Mrs. Chas. B. Toole Houston, Txs, U.S.A.
028a 1903 6 Juni 1903 G.L. van Sprundel Oudemolen -
028a 1903 " M.A. van Sprundel Oudemolen
028a 1903 7 " Thorvald C. Culmell (Thorvald Culmell Christensen, geb. Denemarken, grootvader van de schrijfster Anais Nin (1903-1977)) Havana, Cuba
028a 1903 " Jeanne Culmell "
028a 1903 " Edelnicea Culmell "
028a 1903 8 Juni '03 Schell J.A. Helder
028a 1903 " J.M. v. Gelder Rotterdam
028a 1903 " L.H. v. Vlaanderen Rotterdam
028a 1903 " C.J. vand. Caelt(?) -
028a 1903 9 Juni J.C. de Jong s Gravenhage
028a 1903 9 Juni J.H. Hare Den Haag
028b 1903 June 9th/03 Mrs. Galenvin(?) U.S.A.
028b 1903 " Mrs. Makar U.S.A.
028b 1903 " Alfred J. Harrison U.S.A.
028b 1903 " Mrs. H.W. Hardon U.S.A.
028b 1903 " Miss M.M. Pomeroy U.S.A.
028b 1903 " A.J. Terwen Dordt
028b 1903 " Herman J. Kiewiet de Jonge Dordt
028b 1903 " Miss Gertrude Chamberlain Boston - U.S.A.
028b 1903 " " Eva Unsell
NB.
CALDWELL GIRL TO WRITE SCENARIOS IN EUROPE.
Arkansas City, July 24. Miss Eva Unsell, niece of O.E. Unsell, veteran clothing merchant of this city,
has won for herself the distinction of being the only Kansas girl to write scenarios for the Famous Players Company,
and in company with famous film stars she sails this week for Europe, where Lasky will
produce pictures in the original European settings. Miss Unsell's home is in Caldwell.
The Wellington Daily News from Wellington, Kansas July 24, 1919
Kansas, "
028b 1903 12 Juni 1903 A.H. Honig Zaandijk
028b 1903 12 Juni 1903 Truns Olij Alkmaar
028b 1903 12 Juni 1903 H.J. Ormel Varsseveld
028b 1903 13 Juni 1903 Mr. & Mrs. Jac. Prillevitz Kaapstad
028b 1903 " E.A.H. de Roo Dordrecht
028b 1903 " D. v. Rechteren Limpurg Den Haag
028b 1903 " A. van Rechteren Limpurg "
028b 1903 " W. de Roo Dordrecht
028b 1903 " Eleanor Darnill Peterborough
028b 1903 Nora Plowright (Nora Plowright, geb. 1877) Pinchbeck, England
028b 1903 " P. Brunt Waarden
028b 1903 16 Juni 1903 Maria Mol Breda
028b 1903 " Misses Rogers U.S.A.
028b 1903 " Kasstin & Free(?) E.R. Kastman Helsingborg, Sverige
028b 1903 " Ake o Thure Kastman "
028b 1903 16 Juni 1903 K.J. Boersma Alblasserdam
028b 1903 16 Juni 1903 D. Keegstra Ulrum, Gron.
028b 1903 " Juni 1903 J.A.B. te Boveldt Alblasserdam
028b 1903 " " P. Keegstra Alblasserdam
029a 1903 Junij 7 Marie Moll Utrecht
029a 1903 " Jacob Moll Dordrecht
029a 1903 Jene 17th M.V. Edwards Scammonden Vicarage England
029a 1903 " D. van Heck Dordrecht
029a 1903 Juni 18 Fie de Hohevü Amsterdam
029a 1903 Juni 18 Wilh. B.M. Pigeaud Dordrecht
029a 1903 " 18 Dames van Hoorn Haarlem
029a 1903 June 18 Janneke van Strien Axel(?)
029a 1903 12 Juni Rachel van Strien Terneuzen
029a 1903 Juni 12 Neeltje van Kaam Dordrecht
029a 1903 " 19 Rev. J.M. Beynon London
029a 1903 " Mr. Thomas H. Lidford New York - U.S.A.
029a 1903 " Mrs. Thomas H. Lidford "
029a 1903 " Miss Grace Anna Lidford "
029a 1903 " Percy Thomas (Percy Thomas 1846-1922, artist) London England
029a 1903 " A.E. Brockbank (Albert Ernest Brockbank 1862-1958, artist)
NB.
Lot 107: Albert Ernest Brockbank (1862 - 1958) "A Dutch Maiden" signed watercolour 35 x 23.5cm. (2003)
http://www.invaluable.com/artist/brockbank-albert-ernest-w7zr8ooqg7/sold-at-auction-prices/
Liverpool - do -
029a 1903 " W.T.M. Hawk Smith(?) London
029a 1903 June 21st 1903 Mr. & Mrs. Shilton ...fort(?) England
029a 1903 Juni 22 '03 M. Honig, architect (Willem Honig) Velp
029a 1903 " S.P. Honig, Peinert(?) -
029a 1903 June 21 G.E. Wheeler Minneapolis USA
029a 1903 " Mrs. G.E. Wheeler "
029a 1903 " Miss B. Brundage "
029a 1903 " John Martin Shieldshaugh Selkirk, Scotland
029a 1903 " Wm. Sanderson Carlisle
029a 1903 " Mrs. Macfarland Rotterdam
029b 1903 21 Juni 1903 J. Zimmerman Amsterdam
029b 1903 23 " 1903 G.H. Dane Rotterdam
029b 1903 " E.L.M. van Zoom Middelburg
029b 1903 " H. Dane Rotterdam
029b 1903 " Miss A. Cleaveland Brooklyn - U.S.A.
029b 1903 " Miss L. Austin Philadelphia - U.S.A.
029b 1903 23rd June Margaret L. Barclay Edinburgh Scotland
029b 1903 " Mary R. Gordon "
029b 1903 " E.G. Ramsden "
029b 1903 24 Juni 1903 Gretchen Jacobsen-Habben Oosterhout
029b 1903 " Grete Jacobsen Bremen
029b 1903 24 Juni 1903 Jhr. H. Bosch van Drakestein Bunnik Utrecht
029b 1903 " G.H. v.d. Broek Middelharnis
029b 1903 24 Juni 1903 M.M. v.d. Broek Middelharnis
029b 1903 " A.K.G. v.d. Broek Bosboom Midelharnis
029b 1903 " P. Mast Pz Sommelsdijk
029b 1903 24 Juni 1903 V.J.G. van den Gem(?) den haag
029b 1903 " J.Ph.K. Langbein Den Haag
029b 1903 " Sir Thomas & Lady Glen-Coats (Sir Thomas Coats Glen Glen-Coats) Fergushe Paisley
029b 1903 " Malcolm M. Lear B.D. Brodrik Scotland
029b 1903 25 Juni 1903 J. de Jong Jr, koopman Lekkerkerk
029b 1903 " H.M.S. Rinsel Werner Dordrecht
029b 1903 26 Juni 1903 Mr. & Mrs. David Buick London
029b 1903 " Mr. Mrs. & Miss Templeton Liverpool
029b 1903 27 Juni C. de Vries Amsterdam
029b 1903 " B. Koker Jr Krimpen a/d IJssel
029b 1903 28 Juni G. v. Eeten Arkel
029b 1903 " Elsje van Kuijk Gorinchem
029b 1903 " E.P.J. van der Velden "
029b 1903 " W. van Kuijk Gasthuisstraat "
029b 1903 29 Juni 1903 G. van Asselt Utrecht
030a 1903 June 30th Capt. A. Wynd Dundee Scotland
030a 1903 " Mrs. A. Wynd Monifieth Dundee
030a 1903 " William Hood Wynd Monifieth Dundee
030a 1903 " George R. Crosfield Warrington
030a 1903 " Graaf van Laubespin Elverdingh Belgique

Laatst gewijzigd: juli/augustus/september 2015.