Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 1: 1896-1906)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-juli 1912)

** scans verkrijgbaar**


1905 (jan-jun)


bezoekersregister januari-juni 1905

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
060b 1905 1905 Jan 2 Charles Disprez Cappelle France
060b 1905 " Lecocq Victor Lille France
060b 1905 " Aug. van Hemelijk Hals Belgique
060b 1905 Jan. 4 C.H. Minemee(?) Den Haag Nassaulaan 124
060b 1905 " 4 B.H. v. Zuilichem Jr. Dordrecht
061a 1905 11/1 1905 S. Fekete Rotterdam
061a 1905 11/I 1905 L. Farkas Ungarn (Dilsöketrill)
061a 1905 11/1 1905 A. Hoek Sommelsdijk
061a 1905 11/1 1905 H.C. van Nimwegen Sommelsdijk
061a 1905 11/1 1905 J. Caljouw Middelburg
061a 1905 " C.B. Cotton Birmingham
061a 1905 11 Januari 1905 A.M. Dekking Amsterdam
061a 1905 " P.J. Mom Dordrecht
061a 1905 12 Jan. 1905 P.S. van Heerding Ladybrand O.O.S.
061a 1905 " F. Wooster(?) Mattern
061a 1905 13 Jan. 1905 J.H. Koster Utrecht
061a 1905 13 Jan. 1905 J. Krull Utrecht
061a 1905 13 Jan. 1905 L.M. Miller Maritzburg Natal S. Africa
061a 1905 " E. Gibb Rotterdam
061a 1905 14 " 1905 N. Polderman St. Maartensdijk/Zeeland
061a 1905 " F. Gelok "
061a 1905 Jan: 18 W. Paans Numansdorp
061a 1905 Jan. 18 J. v.d. Linde Oud-Beijerland
061a 1905 Jan. 18 M. van Woonink(?) Deventer
061a 1905 " 18 Chas. M. Wood Mash MI, U.S.A.
061a 1905 Jan. 22 Bloembergen en fam. Zwijndrecht
061a 1905 Janu. 22 Henri Wel Paris
061a 1905 januari 23 J. van Dijk Spijkenisse
061a 1905 Januari 23 A. Teseling Schoenmaker Oosterbeek
061a 1905 " Wed. B. Teseling-Blok "
061a 1905 " K. v.d. Wel-Teseling "
061a 1905 Januari 25 1905 L.W.W.P. Clifford Nijmegen
061a 1905 " 25 1905 E. Bouvy Dordrecht
061a 1905 " Marie de Glopper Aardenburg
061a 1905 " Josine de Muynk Aardenburg
061a 1905 " Donald Matwell London
061a 1905 27 1905 J.H. Cottington Taylor London
061a 1905 Jan: 27 J. van Rees Molenaarsgraaf
061a 1905 Jan. 30 Ant. Heemskerk Ter Aar Bij Alphen
061a 1905 Jan. 30 B. Heemskerk Ter Aar Bij Alphen
061b 1905 30 Jan. '05 Truee Clissers Arnhem
061b 1905 31 Januari 05 Cornelis Van Klaveren Rijnsburg
061b 1905 31 Januari 05 N. Van Delft Rijnsburg
061b 1905 31 Januari 05 P. Van Delft Rijnsburg
061b 1905 1 Februari 05 Capt. W.J. & Mrs. Scout Liverpool England
061b 1905 Feb. 1st 1905 Thos. T. Rogers (Rev.) Isle of Dogs, London
061b 1905 3 " 1905 W.J. Quintus en familie Scheveningen
061b 1905 Febr. 6 1905 Graaf en Gravin Schimmelpenninck v. Nijenhuis 's Hage
061b 1905 Febr. 6 A.W. van Apeldoorn Utrecht
061b 1905 Febr. 6 1905 G. Rijsdijk Papendrecht
061b 1905 Febr. 9 1905 C.E. de Roock Dordrecht
061b 1905 " Mevrouw C. Sligchen Bout Hattem
061b 1905 " Mevrouw de Roock-v. Heusden Dordrecht
061b 1905 Februari 1905 B. Vermaat Goudswaard
061b 1905 " J.J. Vermaat Bzn "
061b 1905 " 14 Alphons van Rijckevorsel -
061b 1905 14 Februari 1905 F.J. van Asperen -
061b 1905 14 Februari 1905 S.C. Schijf -
061b 1905 18 Februari 1905 C. de Bock Leiden
061b 1905 " E. v.d. Does de Bye den Haag
061b 1905 February 21st Sister Rosa Belcher England
061b 1905 " Mabel Ross Argentine Republic
061b 1905 20 Febr. 1905 A.A. van der Pol Asperen
061b 1905 23 Feb. 1905 E.W. Middlemast (Edgar William Middlemast 1864, British mathematician and educator in India) Madras
061b 1905 " P. le Grand Dordrecht
061b 1905 24 Febr. 1905 J.J. Schusfler Nijkerk Veluwe
061b 1905 27 Febr. 1905 Berta Wilcox United States
061b 1905 " J. Alfred Ririe Canada N.A. [North America]
061b 1905 1 Maart 1905 Ds. A.A. van Stipriaan Luiscius (Alexander Abraham van Stipriaan-Luïscius 1875-1958, predikant) Rijsoord
062a 1905 March 4 1905 Mrs. Thomas Magee (Helen Carlton Curtis) San Francisco
062a 1905 " Edith Ladd "
062a 1905 " M.J. van Walree Apeldoorn
062a 1905 4 Maart 1905 S.E. Blankvoort "
062a 1905 Mars 05 9 Mrs. Wm. J. Hall Chicago Ill., America
062a 1905 " Lucy Chester "
062a 1905 Maart 10 Chr. Gewin Utrecht
062a 1905 " M. van Marwijk Kooij "
062a 1905 11 J.J. Davies Swansea, South Wales, England
062a 1905 " 13 J. Williamson-Napier Arnhem
062a 1905 " 16 J.A. Peters A'dam
062a 1905 " 19 Ds. M. ten Broek 's Heerenbroek
062a 1905 " 22 H. Heldring Amsterdam
062a 1905 " Chr. P. van Eeghen Amsterdam
062a 1905 " J.G. Heldring Amsterdam
062a 1905 22 Maart 1905 H. van de Pol Strijen
062a 1905 22 " P.S. de Nagtegaal Idem
062a 1905 " 23 E. Nelson Fell (Edward Nelson Fell, born in Nelson (New Zealand) 1857) Florida U.S.A.
062a 1905 " 23 F. Fell "
062a 1905 24 A. van der Voort van Haasbergen Amsterdam
062a 1905 Maart 24 W.A. Poels Rotterdam
062a 1905 Maart 24 H. Goorhuis Gz Enschede
062a 1905 " 24 H. Cremer Groningen
062a 1905 " 25 Kurnwirtz Utrecht
062a 1905 " 25 Scherpenhuijsen Jr Haarlem
062a 1905 " 25 Vereeniging v. Leerlingen der Rijks Normaalschool voor Teekenonderwijzers Amst.
062a 1905 Maart 25 L. Streefkerk Mau..en(?)
062a 1905 " W.J. van Rijn(?) Amsterdam
062a 1905 " L. Catamaski(?) Amsterdam
062b 1905 Maart 31 1905 W. Borsje 's Gravenhage
062b 1905 Maart 31 H. Borsje Keij 's Hagen
062b 1905 April 1 Nancie T. Cameron Canada
062b 1905 " Wm. T. Cameron "
062b 1905 " L.T. Cameron Edinburgh
062b 1905 " 2 N.S. Willink T - 26/4 - 05 Burghfield
062b 1905 " Katie Willink England
062b 1905 " 2 C. Glerum Schore
062b 1905 " H. Glerum
062b 1905 " 2 C. de Plaa Zevenbergen
062b 1905 " A. Verhulst "
062b 1905 " C. v.d. Scheur "
062b 1905 " G.A. Mounsay Den Haag
062b 1905 " H.E. Goud England
062b 1905 " 3 Ed. Worthington England
062b 1905 " Thos. Braitsford "
062b 1905 " 5 A. Heldring Amsterdam
062b 1905 " L. Heldring "
062b 1905 " R. Lukkien Dordrecht
062b 1905 5 April " G.H. Bekkering Heerenveen
062b 1905 " 6 H.J. v.d. Kloot Meijburg Prinsenhage
062b 1905 " Miss N. Macpherson Edinburgh
062b 1905 " Miss F. Macpherson London
062b 1905 8 L. Geunk Katwijk a/Zee
062b 1905 April 9th Sir Arthur Mackenzie of Coul Strathpeffer, Scotland
062b 1905 " Lady Mackenzie "
062b 1905 10 April 1905 Emilie Schade Dortmund
062b 1905 " Jan Roest Dordt
062b 1905 12 " 1905 J. de Duning Jr(?) Amsterdam
062b 1905 12 " 1905 J. Behrtel(?) Dordrecht
062b 1905 13 " B. Vaughan Pryce T..n(?) Coll Canada
062b 1905 " Fanny Davies London
062b 1905 " Arthur M. Dewels(?) Philadelphia U.S.A.
062b 1905 " J.E. van Brakel Amsterdam
062b 1905 13 April 1905 Jan R.B. Feijkes Dordrecht
063a 1905 April 14 Mrs. Charles A. Braxton Cleveland U.S.A.
063a 1905 " Miss Bessie B. Richardson Kentucky U.S.A.
063a 1905 " Rev.nd Geo. C. & Mrs. Carter, Mr. Geo. Carter FarnboroughEngland
063a 1905 " 15 Mr. Ed. Rijke Leiden
063a 1905 " F.H. Umbgrove Dordrecht
063a 1905 " Mr. A.S. Miedema Haarlem
063a 1905 Ap. 16th/05 J.M. Heginbottom London
063a 1905 " M. Gertrude Heginbottom "
063a 1905 16 April 1905 H. van Hasselt-van Rees Schiedam
063a 1905 " Rolf van Hasselt -/td>
063a 1905 1e April 1905 E. Sypkema -
063a 1905 18 April 1905 A. Noordijk Hoog
063a 1905 18 April 1905 J.E. Noordijk 's Gravenhage
063a 1905 " 19 Mr. & Mrs. Elphinstine London
063a 1905 " E. Flourney Genevè
063a 1905 " 20 Watel Dekarping et famille Paris
063a 1905 " Rt. Rev. Joseph M. Flynn(?) New Jersey, U.S.A.
063a 1905 " Thomas M. Grath Co Clare Ireland
063a 1905 " Jos. Kandall Norwich
063a 1905 " W.J. Adwitt Dover
063a 1905 " Thos.S. Jerome London
063a 1905 " Emmy Reiners Hannover
063a 1905 21 April 1905 G.L. Gerrits en echtgenoot Amsterdam
063a 1905 " 22 W.A. Brailey London
063a 1905 " The misses Brailey Banbury, Oxon.
063a 1905 " Emers S. Pruckin Strealth London
063a 1905 22 April 1905 E.H. Howard London
063a 1905 22 April 1905 A. de la Penka London
063a 1905 23 April 1905 H. Thieme Amsterdam
063a 1905 23 April 1905 J. van Heck Dordt
063a 1905 23 " Mr. M. Cochard Paris
063a 1905 " Robert Cochard do
063a 1905 " D. Ker Seker Haarlem
063a 1905 25 April 1905 J.M. Rünckel de Bilt
063a 1905 25 April 1905 L.M.A. Itz Rotterdam
063b 1905 April 25 Fred. Roberts Acton London
063b 1905 " Ds. en Mevr. Knottnerus-Buiskool (Otto Knottnerus, tr. Pieterke Geessien Buiskool) Varik
063b 1905 " 26 Eugien Bonne en kinderen Gentbrugge bij Gent
063b 1905 " 26 Marcelle Bourlai Paris
063b 1905 " 26 Gillies Beujonun do
063b 1905 " 26 P.E. Thorne & party (Percival Ernest Thorne) London
063b 1905 " 26 G. Volker Dordrecht
063b 1905 " 26 C.M. Wouters Haag
063b 1905 " 26 Wm.G. Heritage - Norton Rectory (William G Heritage) Faversham England
063b 1905 " D.C.B. Stamp S. Yacht Walrus
063b 1905 " Rob. T. Pritchett (Robert Taylor Pritchett 1823-1907, artist, Brush-Notes in Holland (1871)) Swindon
063b 1905 " Francis J. Hannan M:D: London
063b 1905 " J.H. Morris London England
063b 1905 " J.P. Marshall Weybridge, England
063b 1905 Avril 27 Peyredieu Paris
063b 1905 " Wegrusser (Mr. & Mm) Toulouse
063b 1905 " The Miss Russels London
063b 1905 " Mr. & Mrs. J.S. Roberson Glasgow
063b 1905 " Ratteleen Farquhar(?) Dencler(?)
063b 1905 " Vront Res(?) Dencler(?)
063b 1905 " 28 W. de Smidt Cadzand
063b 1905 " C. Clicquenode [Clinquenoy] Cadzand
063b 1905 " Abr: de Bruijn Sz Cadzand
063b 1905 " Cathelientje Scheele Cadzand
063b 1905 " I.J. de Waal Dordrecht
063b 1905 April 29 M. Repelaer Dubbeldam
063b 1905 " J. Arlt Fagland
063b 1905 " R. Garond Suisse
063b 1905 30 Gaston Dreyfuss, Mrn - M. elle Paris
063b 1905 " Mr. & Mrs. A. Nielen (Andreas Nielen (1850-1940), een Hapse wereldreiziger) Cincinnati O., U.S.A.
063b 1905 " Dora M. Hartkemeier Cincinnati O., U.S.A.
063b 1905 " John de Stuers Haag
063b 1905 " R. Melvill van Carnbee "
063b 1905 " E. Melvill van Carnbee -
064a 1905 30th. Apr. 1905 Rd. Witton West Hartlepool
064a 1905 " R.J. Galloway Darlington, England
064a 1905 " Emily Galloway "
064a 1905 1 Mai 1905 Friedr Gravemann Pfv. Haag
064a 1905 " Frits Rumscheidt "
064a 1905 " H.N. Lüncke "
064a 1905 " R.L. Weber "
064a 1905 " Rinaldus Heck "
064a 1905 " J.C. Bender "
064a 1905 " L. Beck "
064a 1905 " J. Beck "
064a 1905 " D. Heijtman(?) "
064a 1905 " P.J. Beck "
064a 1905 " Fritz Gravemann "
064a 1905 2 " 1905 Rudolf Röhm Missionar Chinyün (China)
064a 1905 5 mai 1905 Paul Artus Bruxelles
064a 1905 5 Mai 1905 Eugène Bignon Paris
064a 1905 5 May 1905 Mr. and Miss W.H. Day U.S.A.
064a 1905 5 " P.B. Nieuwenhuijs Breda
064a 1905 5 " J.H.Nieuwenhuijs Breda
064a 1905 5 " G. Speer Rorest(?) Belgique
064a 1905 6 Mai 1905 J. Hainaut Charleroi (Belgique)
064a 1905 6 Mai 1905 G. Hainaut Charleroi (Belgique)
064a 1905 6 Mai 1905 C. Faguart Anvers (Belgique)
064a 1905 " L. Faguart Anvers (Belgique)
064a 1905 May 7th 1905 Mr. & Mrs. A.H. Stillwell & family (Albert H Stillwell) Phila, Pa., U.S.A.
064a 1905 Mei 7 1905 C. van Hek Dordrecht
064a 1905 Mei 7 1905 A. Westerholt Zutphen
064a 1905 " E. Sax Amsterdam
064a 1905 " Cornelia Verhoef Amsterdam
064a 1905 " M.C. Molenaar Berkenwoude
064a 1905 9 Mei 1905 R. Geleijn Berkenwoude
064a 1905 " Dupulpios K. Myinos Xios -
064b 1905 9 Mai 1905 Erich Baer, Kantoorbediende Zeist b/ Utrecht
064b 1905 9th May 1905 Georgicca Emily Pellew Moncy Thedden Linontz
064b 1905 9 May M.M.A. Maunsell London
064b 1905 9 Mei E. Betty Bröcker Dordrecht
064b 1905 9 Mei L.A.M. Bröcker Dordrecht
064b 1905 9 Mei A. Bröcker Dordrecht
064b 1905 10 May Reinette Jeppe Cape South, S. Africa
064b 1905 " Emily Juring Rotterdam
064b 1905 " C.M. Arkruluad Edinburgh
064b 1905 " C.M. Gowan Edinburgh
064b 1905 11 Mei C.J.H. Verweijs v.d.m. Breukelen
064b 1905 " G.W. van Klaveren Hendrik-Ido-Ambacht
064b 1905 13 " mr. & Mrs. Herm Allen London
064b 1905 13 " Captain Mr. C. Eardley W. Must(?) London
064b 1905 14 " " Chas. Ninan N.Y.
064b 1905 14 Hermann Hausen Hamburg
064b 1905 14 J. Kuipers Amsterdam
064b 1905 14 R. Broelersen Kiel
064b 1905 14 Mevrouw van de Velde van Slooten Dordrecht
064b 1905 14 Mevrouw van de Velde Ten Brink Haarlem
064b 1905 16 Herman Fecht u(nd) Frau Strasburg
064b 1905 17 A. van Drooge Gorcum
064b 1905 " C. de Lill Hogerwaard Utrecht
064b 1905 18 Curenver(?) u(nd) Frau Dresden
064b 1905 " A. Marriage London
064b 1905 " Ride(?) H. Thornton + wife Oregon, U.S.A.
064b 1905 " L.F. Dooremans Delft
064b 1905 " K.F. Leret Delft
064b 1905 " L. Leret Delft
064b 1905 19/5 1905 Ellen Key (Ellen Key 1849-1926, Zweedse schrijfster) Zweden
064b 1905 20/5 1905 M.J.M. Eissen Paris
065a 1905 21 mei Hornsveld Mengs Soest
065a 1905 21 Mei Hornsveld Gijsbertus Soest
065a 1905 21 Mei Rooij de Barend Soest
065a 1905 21 Mei Wouter Bettink Rotterdam
065a 1905 21 Mei T. H..ken(?) Amsterdam
065a 1905 22 Mei Hans Benndorf u(nd) Frau Dresden
065a 1905 22 May L.L. Hall + A.J. Churchill London
065a 1905 23 Mai H. Guersin & famille Bruxelles
065a 1905 23 Stemmay Liens(?) Glasgow Schotland
065a 1905 24 Mai Mr. et M. de Beeker Bruxelles
065a 1905 25 " Dr. Weber N..(?) Hamburg
065a 1905 25 " Willy Schmidt Hamburg
065a 1905 26 " G. Porteons Sunderland England
065a 1905 " B.L. Porteons "
065a 1905 " Thomas Shaw Bolton Scotland
065a 1905 " Bovenlander -
065a 1905 27 Miss Turner London
065a 1905 " Miss Carpmael Bromley
065a 1905 " Miss Theobald Lee
065a 1905 " Mrs. Boschilvault Ilwisshaw Scotland
065a 1905 " The countess dow of Morace -
065a 1905 " miss Alice Collington -
065a 1905 " Miss Isabella E. Collinson Bournemouth
065a 1905 " Miss Kate Lovelace Collinson "
065a 1905 " Mrs. C. Bellerworth Harris Southborough
065a 1905 29 Mei S.Ph. Volgraff Den Haag
065a 1905 " K. Thorbecke Rotterdam
065a 1905 " M. Richmond Liverpool
065a 1905 " C.G. Macfarlane Rotterdam, Eastbourne
065a 1905 " Mrs. Thos Macfarlane Rotterdam
065a 1905 " I.P. Getley Crosshills, Yorks
065a 1905 " Dora Getley "
065a 1905 " A.W.M. Slicer Friar Head Idle Yorks
065a 1905 May 30 Miss J.F. Tuckerman (Jane Francis (Jeanie) Tuckerman 1852-1947) New York U.S.A.
065a 1905 " Miss Emily L. Tuckerman (Emily L. Tuckerman, geb. Boston 1858, library) New York U.S.A.
065b 1905 May 30th Mrs. Gardner-Clarke Oxford
065b 1905 " Miss Gardner-Clarke Oxford
065b 1905 " mr. et M.es Du Pasquier Neuchatel
065b 1905 " Mr. & Mrs. Arthur Frederick Smith Boulder City, Wester Australia
065b 1905 " Miss Hermine Vinkesteijn Rotterdam
065b 1905 " A. Doornhein Nieuwerkerk a/d IJssel
065b 1905 " Cornelis Baas Lz Nieuwerkerk a/d IJssel
065b 1905 " 31 W.C. de Beste Goes
065b 1905 " J. Verhage Goes
065b 1905 " G.L. Verburg Pz. Goes
065b 1905 " J. Ossewaarde Goes
065b 1905 31 Mei 1905 A. v.d. Valk Amsterdam
065b 1905 31 Mei 1905 C. Knebel Amsterdam
065b 1905 " H.H. v.d. Valk Dordrecht
065b 1905 31 Mei '05 M.E. Hamel 's-Gravenhage
065b 1905 " J.C. Dunnebier IJmuiden
065b 1905 " H. Oosterhagen IJmuiden
065b 1905 " J. Falk Jr. Velsen
065b 1905 " J. Brouwer Goes
065b 1905 " H. Dane Niose
065b 1905 " J. de Vriend Wilhelminadorp
065b 1905 " D. Weststrate Kloetinge
065b 1905 " E.H.F. Leopold Twelloo
065b 1905 " J.A. ten Broek Harderwijk
065b 1905 " J.E. Pieper id
065b 1905 " C. van de Linde Kloetinge
065b 1905 " R. Tweehuijse Overveen
065b 1905 " W. Tweehuijse Overveen
065b 1905 " A.C. Louwerenburg Jr. Haarlem
065b 1905 " J.J. Kannegieter Haarlem
065b 1905 June 1 Mrs. + Miss Anderson Hallgards Publique Scotland
065b 1905 " Mds. Orproot: Edinburgh
065b 1905 " Miss Anderson Edinburgh
066a 1905 Juni 2 G. Bolkestein MHzn Hilversim
066a 1905 Juni 2 A. Westhoeve Hoek van Holland
066a 1905 " BüllerJ.J. Gorinchem
066a 1905 " George E. Hills Boston, Mass.ts. U.S. America
066a 1905 " G.C. v.d. Kolff Jr Leiden
066a 1905 " 3 Aug. Frunk Altona
066a 1905 " S.H. Dittmer Altona
066a 1905 " 3 Mrs. Henry Danish Hatfield
066a 1905 " 3 Mrs. Hubert Barclay Hatfield Herts
066a 1905 1905 " 4th The misses Irwin Montreal, Canada
066a 1905 " Mrs. Mounsay-Heygate England
066a 1905 " G.A. Mounsay & miss M. Mounsay "
066a 1905 4 Juni 05 Hermine Reimann Rotterdam
066a 1905 " Mervin .. Orforgffar(?) Wannfumm(?)
066a 1905 4 Juni Anna Swets Dordrecht
066a 1905 4 Juni Adriana Swets Hardinxveld
066a 1905 " A.J. v. Leerdam Hardinxveld
066a 1905 " P. de Meij Dordrecht
066a 1905 " Lena de Meij Dordrecht
066a 1905 5 June James Edwards London
066a 1905 " Hermann de Jong London
066a 1905 " John Jendall, M.G.J. & G. Garston Sedmouth & London
066a 1905 6th June Mrs. Russel Spaulding New York
066a 1905 " Miss Bourrat Canada
066a 1905 " Miss Rooke + Miss Mildred Chippenham England
066a 1905 " Mrs. Hamilton London
066a 1905 " G. Nelson Smith (George Nelson Smith) New York
066a 1905 " Wm. Ashwell Hamburg
066a 1905 " 7 Miss E.W. Mirge(?) Pennsylvania U.S.A.
066a 1905 " " M.G. Hitnir(?) "
066a 1905 " Howard Crewdson England
066a 1905 " W.J. James England
066b 1905 7 Juni David Blitz (David Blitz, geb. Rotterdam 1869, pianist, overl. Parijs 1910) 30 rue Montholon Paris
066b 1905 June 7 George R. Thornton Addison Rd., London
066b 1905 " Eric H. Wenham Haslemere
066b 1905 9 June (Rev.) Jas. Anderson (James Anderson) United Free Church of Scotland, Polmont
066b 1905 " Miss Beatrice Thornely Liverpool
066b 1905 " Miss Agnes Mackenzie Liverpool
066b 1905 " Dr. and Mrs. Murray Carrut Liverpool
066b 1905 " Dr. + Mrs. Powell Seaport U.S.A.
066b 1905 " 9 C. Guggenheim stud.jur. St. Gallen Schweiz
066b 1905 " R. Miejon C.J.N. Fr.furt
066b 1905 Juni 10 G. Bruijnt(?) Hengeloo (O)
066b 1905 " H. Schouwink "
066b 1905 " F. Fisling "
066b 1905 " J. Keuzenkamp Hzn "
066b 1905 Juni 10 B.esse van Zuijlen van Nievelt -
066b 1905 " C. de Pierpont -
066b 1905 Juni 11 G. Groen Boskoop
066b 1905 " K. Westbroek Slikkerveer
066b 1905 " G.C. Jongeneel Rotterdam
066b 1905 " 12 G. Präder "
066b 1905 12 Juni T. v.d. Akker Hillegersberg
066b 1905 " J. v.d. Akker Hillegersberg
066b 1905 " P. v.d. Akker Hillegersberg
066b 1905 12 Juni J.M.J. Linthuis Rotterdam
066b 1905 " Ch. Linthuis Rotterdam
066b 1905 " J.P.C. Reijte Rotterdam
066b 1905 " K.M.C. Linthuis Rotterdam
066b 1905 " A.M. Groeneweg Zwijndrecht
066b 1905 " P.A. Roukema Rotterdam
067a 1905 12 Juni 1905 D. Pool s Gravenhage
067a 1905 12 Juni 1905 L.D. Poot "
067a 1905 " K.M. v. Mourik "
067a 1905 12 Jun. 1905 W. Schruijer Az Vlaardingen
067a 1905 " B. Leijbrink Amsterdam
067a 1905 " C. Krul Scheveningen
067a 1905 " J.A. Kaz Goole
067a 1905 " A.E. MacNeill Cleethorpes
067a 1905 " Joseph Wilmot Grimsby
067a 1905 " J.W. AAtkinson Hull
067a 1905 12 june 1905 R.P. Allen Rotterdam
067a 1905 " C.W. Riberg id
067a 1905 " Bapta Quilo "
067a 1905 " M. en N. Slerckles(?) Mu..huren(?)
067a 1905 " Charles Thellusson Torquay
067a 1905 13 Juni; 14 Fritz Rumscheidt Haag
067a 1905 " Christine Rumscheidt Waldeck Haag
067a 1905 " Sophie Rumscheidt "
067a 1905 " K. Rumscheidt Gorcum(?)
067a 1905 " K. Rabanus "
067a 1905 " 15 Miss Margaret Day (Margaret Day Blake 1876-1971, tr. 1905 Tiffany Blake)
NB.
Drawings Given to the Art Institute of Chicago 1944–1970 by Margaret Day
Chicago U.S.A.
067a 1905 " Miss Dorothy Day "
067a 1905 " L.F. Loiseaux New York U.S.A.
067a 1905 " E.W. Huydecoper Zeist
067a 1905 " M.J.H. Repelaer Zeist
067a 1905 " 16 L.H. W...n(?) Amsterdam
067a 1905 " 16 G. Julien de groot "
067a 1905 " G. Brandwijk Blaskensgraaf
067a 1905 16 F. van Werkum Dordrecht
067a 1905 16 J. de Bosson Dordrecht
067a 1905 16 H. Moll Dordrecht
067a 1905 16 C. van Heck Dordrecht
067b 1905 17 Juni W.C. de Groot Leeuwarden
067b 1905 17 Juni T. Jager Langweer
067b 1905 17 Celeste Ely (Celeste Ely 1883-1929) Baltimore Md. [Maryland], U.S.A.
067b 1905 17 Jesse F. Ely (Jesse Fearson Ely 1836-1915, tr. Lois Adela Dodge Ely) Baltimore U.S.A.
067b 1905 17 Lotsij Dordt
067b 1905 " Mr. & Mrs. Gordon Elgin Scotland
067b 1905 17 A.A. Luik(?) Hemsterhuisstr. 53 Den Haag
067b 1905 " H.J. Dijckmeester Nieuwe Uitleg 4 Den Haag
067b 1905 18 Jean W. Ramsay Glasgow Scotland
067b 1905 19 Dr. W. Freitag, Oberhofner Crefeld
067b 1905 19 A. Wunsch Crefeld
067b 1905 19 Louis Masson Strasbourg
067b 1905 " Ernest C. Reed Raamsdonk
067b 1905 " Dorothy Wright London England
067b 1905 " P. Vermeeren -
067b 1905 " Misie Paris -
067b 1905 " Ha Gos -
067b 1905 " P. Bonnard Paris
067b 1905 20 J. Beaumont Webster Bolton Eng.d
067b 1905 " Constance Beaumont Webster "
067b 1905 21st mr. Samuel Weatherley Cockpar Street London
067b 1905 June 21 John Wood Mexboro Yorks
067b 1905 " John Clayton -
067b 1905 " J.G. Frazier Liverpool
067b 1905 " W.H. Frazier Birmingham
067b 1905 " The Misses Blackadder Montreal Canada
067b 1905 " Otto Thomas Northwood, England
067b 1905 22nd A. Clarke London
067b 1905 " Miss E.B. Estes (Elisabeth B. Estes) Brooklyn N.Y. U.S.A.
067b 1905 " Miss E.B. Lord "
068a 1905 Juni 22 Mr. & Mrs. W.A.M. Martin England
068a 1905 Juni 22 Sir Thomas + Lady Pink London
068a 1905 " Miss Eveleen Pink "
068a 1905 " Mr. Leonard Pink "
068a 1905 23 Professor Lyder Tönus(?) Christiani, Noorwegen
068a 1905 23 Thera Geelmuyden Bergen Norwegen
068a 1905 23 Pierre Crouzat Toulouse France
068a 1905 23 Catherine Crouzat Toulouse France
068a 1905 23 Bessie Crockford England
068a 1905 " W. Crockford ditto
068a 1905 " Simon Lialsfuh (Jutpfrem)(?)
068a 1905 24 Edwin B. Southwell Norwich, England
068a 1905 24 Marjorie Southwell "
068a 1905 " Sofie Frommder(?) Selers(?) Hall
068a 1905 " W. Lajal(?) Palmer Burndall, England
068a 1905 25 M. & Mm. A. Lavellee Paris
068a 1905 " G.M. Tinholt 's-Gravenhage
068a 1905 " C. Dijckmeester "
068a 1905 " J. van den Bosch "
068a 1905 " G.C. Blaauw "
068a 1905 " J.J. Blaauw "
068a 1905 " E.M. van der Lek de Clercq "
068a 1905 " Elizabeth Himball U.S.A.
068a 1905 28 Wiemp Gorinchem
068a 1905 " J.C. van der Does "
068a 1905 28 Margaret S. Macleod Edinburgh
068a 1905 " Ena Macleod "
068a 1905 " Florence M. Macleod "
068a 1905 " M.A. Samuel New York
068a 1905 " B.S.M. Evans Montreal
068a 1905 29 G.J. van Wesenbeeck -
068a 1905 " A.C. Kerremans Heerle (Wouw)
068a 1905 " P. van Hooijdonk Heerlen Wouw
068a 1905 " C. van Culs "
068b 1905 Juni 29 W. van Beethoven Wouw
068b 1905 " L. de Kok Wouw
068b 1905 " A.J. Elst Wouw
068b 1905 " G.S. Stols Wouw
068b 1905 " P. van Beethoven Wouw
068b 1905 " Bertha Ramseyer (Orchestra) Boston, Mass.
068b 1905 " Sophie Muller Rous, Philadelphia
068b 1905 " T.J.A. Ledeboer Djember (Java)
068b 1905 " H.F. Onderwater Dordrecht
068b 1905 " A. Onderwater Dordt
068b 1905 " Miss Miles Chicago, U.S.A.
068b 1905 " " A. Miles "

Laatst gewijzigd: juli/augustus/september 2015.