Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 1: 1896-1906)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-juli 1912)

** scans verkrijgbaar**


1897 (aug-dec)


bezoekersregister augustus-december 1897

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
022a 1897 1 Aug. J. Herfst Rotterdam
022a 1897 " C.J. Herfst -
022a 1897 1 Aug. Mevr. Perié en dochter Breda
022a 1897 " L. Ruzette Breda
022a 1897 " W.J. Gast & echtgenoote Breda
022a 1897 " C. Gast Breda
022a 1897 2 Aug. L.H.K. Bleeker (Louis Hendrik Karel Bleeker 1868-1943) Nederhemert
022a 1897 " Mevr. Bleeker W. de Blécourt (Anna Sophia Wildervanck de Blécourt 1865-1937) "
022a 1897 " H. Kramer Wemeldinge
022a 1897 " J. van de Schraaf Wemeldinge
022a 1897 " Emile Bodart Louvain [Leuven], Belgique
022a 1897 2 Aug. Elisabeth Prüsmann Dresden
022a 1897 " Mevr. Smit Coster Gorinchem
022a 1897 " Mej. An. Abresch Middelburg
022b 1897 Augustus 2 Melis Willems Serooskerke (W)
022b 1897 Augustus 2 Adriaan Louwerse S--
022b 1897 Augustus 2 Samuel Duvekot Goes (Z)
022b 1897 Augustus 2 Muilenberg Marinus Ellewoutsdijk (Z)
022b 1897 Augustus 2 Zuijdweg Jacoba Wolfaartsdijk
022b 1897 Augustus 2 Mol Leuntje Cornelia Oudelande
022b 1897 Augustus 2 Mol Dirkje Johanna Oudelande
022b 1897 Augustus 2 Pander(?) Jacob 's Heer Hendrikskinderen
022b 1897 Augustus 2 C. van Casteren 's Herenhoek
022b 1897 Augustus 2 Smit, Joziers 's Herenhoek
022b 1897 Augustus 2 Smit, Leendert 's Herenhoek
022b 1897 Augustus 2 Ray Morris Swansea
022b 1897 Augustus 3 S.J. Meijer Preanger, Java
022b 1897 " 3 A..(?) v. Hoorn Oud-Gastel
022b 1897 " 3 H.A. Grollenberg "
022b 1897 " 3 H.H. Keij Leeuwarden
022b 1897 " 4 H.s Leij den Haag
022b 1897 " J.C. Hoogeveen 's Gravenhage
022b 1897 " J. v. Dongen Jr. Raamsdonksveer
022b 1897 " H.J. v. Rijn Rotterdam
022b 1897 " 5 J.S. Smits Raamsdonksveer
022b 1897 " Catr. van Dongen "
022b 1897 " Van Dam Breda
022b 1897 " G.A. v. Dongen Raamsdonksveer
022b 1897 " 6 H. de Monchy Hengelo (O)
022b 1897 " A. de Monchy "
022b 1897 " Surgeon Gul & Mrs. Ringer Cheltenham
022b 1897 " 6 F.T. Dorenlot Paris
022b 1897 " T. van Santen Dordrecht
022b 1897 " 6 Johannes Coert Leiden
022b 1897 " 6 W. de Joncheere Dordt
022b 1897 " L. Ottery Paris
022b 1897 " R.C.J. Tutein Nolthenius 's-Gravenhage
023a 1897 6 Augustus Mej. H. Verbeek Wageningen
023a 1897 " A. Moll-Roelofsen Rotterdam
023a 1897 " W. Moll Rotterdam
023a 1897 " Jb. Kramer Polsbroek
023a 1897 " E. Kramer Voormolen Polsbroek
023a 1897 " J. Verburg "
023a 1897 " W. Verburg-Rijneveld "
023a 1897 " D.J. van der Grift (Dirk Jan van der Grift) "
023a 1897 " W.J. van der Grift Verhoef (Wilhelmina Jacoba Verhoef) "
023a 1897 18 6/8 97 Fr. Wijers Dordt
023a 1897 18 6/8 97 Jan G.M. Wijers Dordrecht
023a 1897 " G.J.E. de M(archie) v. Voorthuijsen Driebergen
023a 1897 " A.J. du Marchie v. Voorthuijsen -
023a 1897 " Wttewaal van Stoetwegen Driebergen
023a 1897 " F. Wttewaal van Stoetwegen Herwijnen
023a 1897 " J.B. Onderwater Dordrecht
023a 1897 " J.J.P. Kleijn Pretoria Transvaal
023a 1897 21 Aug. Jhr. F.S.G. Beelaerts van Blokland en familie, gep. Majoor 's-Gravenhage
023a 1897 23 " dr. J.H. Gunning Wz. Zwolle
023a 1897 " C. Gunning "
023a 1897 " C.P. Gunning "
023a 1897 " J.W. Gunning JHz. "
023a 1897 Aug. 24 Mrs. Thompson Manchester
023a 1897 " Alph. En. Arken(?) Dordrecht
023a 1897 26 " Boogaert Amersfoort
023a 1897 26 " P.J. Boogaert Ezn Amersfoort
023b 1898 31 Juli 98(!) N. Visser Rotterdam (1 kaart)
023b 1898 31 Juli 98 M. Stoop Dordrecht (1 kaart)
023b 1898 31 Juli 98 D.C. Rauwerda Leeuwarden
023b 1898 31 Juli 98 A.J. Rauwerda Leeuwarden
023b 1898 31 " E.B. Wheaton London
023b 1898 " E.G. Wheaton "
023b 1898 " C. Wheaton "
023b 1899 3 Juli 99(!) H.J. Schwartz Doetinchem
024 1897 18 Aug. 1897 Wilhelmina prinses (Wilhelmina Helena Pauline Maria 1880-1962, Prinses der Nederlanden 1880-1890 en 1948-1962) -
025a 1897 19 Aug. P.G.F. Meulmeester & Dochter Zwolle
025a 1897 19 Aug. Ch. de Carro Den Haag
025a 1897 " T.C. de Charro " "
025a 1897 " W.A. Eersbeek " "
025a 1897 19 " M.J. Meijer Utrecht
025a 1897 " J.F. Klokke "
025a 1897 " J.D. Schouten "
025a 1897 " A.C. Plett "
025a 1897 " P. Baarspul "
025a 1897 " J.W. Gezel "
025a 1897 " G.F.A. Lemcke "
025a 1897 " H.H. Londt "
025a 1897 " K.H.F. Lairitz "
025a 1897 " B. Lorette "
025a 1897 " J.W. Oné "
025a 1897 " H. Baarspul "
025a 1897 " A. Dutzek "
025a 1897 " J.N. Gezel Fz. "
025a 1897 " Broers van de Veer Leiden
025a 1897 " Phaff Broers Dordrecht
025a 1897 " R.C. Phaff v. Roijen Nijmegen
025a 1897 " Frans Phaff "
025a 1897 " P. Kurershoek Schettens (Friesland)
025a 1897 19 Aug. A. Kurpershoek Schettens
025a 1897 " M. v. Dijk Overschie
025a 1897 20 Mevrouw J.M. Anten Roucan Amsterdam
025a 1897 " Johanna Centen "
025a 1897 " G.R. Fidelio Den Haag
025b 1897 Augustus 20 E.J. van der Heijden Den Haag
025b 1897 " M.P.M. de Kat Dordrecht
025b 1897 " C.G. de Kat "
025b 1897 Augustus 20 J. Areng(?) den Burg Leiden
025b 1897 Augustus 20 W. Verhagen Dordrecht
025b 1897 Augustus 20 Elisabet Korporaal Papendrecht
025b 1897 Augustus 20 J.H. van den Berg(?) Jzn Alfen a/d Rijn
025b 1897 " P.H. van der Laan Overschie
025b 1897 " W. v.d. Laan-Hijmans Overschie
025b 1897 " G. Hengeveld Alfen [Alphen] a/d Rijn
025b 1897 " W. Hijmans Overschie
025b 1897 " M.E. Hijmans Hans Overschie
025b 1897 " R. Hijmans Overschie
025b 1897 " J. Hengeveld Fontein Alfen aan den Rijn
025b 1897 " H.H. v.d. Linden Den Haag
025b 1897 " G. van Zwienen Lekkerkerk
025b 1897 " J. Meerkerk Berkenwoude
025b 1897 " P. van Zwienen Berkenwoude
025b 1897 " J. van Zwienen Lekkerkerk
025b 1897 " S. van Zwienen Gd Lekkerkerk
025b 1897 " J.W. Meerkerk Berkenwoude
025b 1897 " P. Herdseld(?) Berkenwoude
025b 1897 " J. van Zwienen Roest Lekkerkerk
025b 1897 " K. van Vliet Fzn "
025b 1897 " M. v. Nierop "
025b 1897 " M. Bouwmeester "
025b 1897 " C. van Vliet "
025b 1897 " F. van Vliet "
026a 1897 Aug. 21 Mej. W.M. van Loon Amsterdam
026a 1897 " J.W. de Koster Rotterdam
026a 1897 " M. van Loon Amsterdam
026a 1897 " H.G. De Koster Rotterdam
026a 1897 " G.H. Rodwell Woodlands Holbrook, England
026a 1897 " M.H. Rodwell "
026a 1897 " S.G.H. Rodwell "
026a 1897 Aug. 22 A. Fridt Anvers
026a 1897 " C. van Gent Schiedam
026a 1897 " Héléne Wijers Dordt
026a 1897 " P. van Gent Schiedam
026a 1897 " J. Wijers Dordt
026a 1897 " A.F. Driessen Rotterdam
026a 1897 " 24 J.Z. Serneri(?) Gent - Belgie
026a 1897 " 24 Dr. G.C. van Balen Blanken, Congreslid (Gerard Cornelis van Balen Blanken 1852-1939) Spanbroek NH
026a 1897 " F.M. Rees Gent Belgie
026a 1897 " Dr. B. Timmermans Herne..(?)
026a 1897 " Dr. Ern. Oth Borgerhout - België
026a 1897 " Richard Millecam Gent, België
026a 1897 " Karel Lybaert Gent (Belgie)
026a 1897 " M. Cieremans Den Haag
026a 1897 " M. v.d. Eijk Arnhem
026a 1897 " K. Mook Beetsterzwaag
026a 1897 " M. Seret den Haag
026a 1897 " M.J.L. Seret den Haag
026a 1897 Aug. 24 G. Seret den Haag
026a 1897 " H. Seret 's-Gravenhage
026a 1897 " J. Wolbers, Architect Haarlem
026a 1897 " J.C.G. Wolbers 's-Gravenhage
026b 1897 Aug. 24 Mary E. Davy Paris France (1 kaart)
026b 1897 " 24 H. Asser Amsterdam
026b 1897 " 24 J.H. de Munter " "
026b 1897 " J.H. Edens " "
026b 1897 " Walter Cohen Bonn/Rh.
026b 1897 " G. Schmidt Rotterdam
026b 1897 " W. Schmidt Rotterdam
026b 1897 " E.W.G. Kornberg Grimstad Norway
026b 1897 " K. Stassen Rotterdam
026b 1897 " J. Grootenhuis Rotterdam
026b 1897 " A. de Maag Rotterdam
026b 1897 " J.L. van Vianen Rotterdam
026b 1897 " R. v. Hattem idem
026b 1897 " P. v. Hemert Rotterdam
026b 1897 " J. Cleton Rotterdam
026b 1897 " J.J. Godding Rotterdam
026b 1897 " J.L. de Groot idem
026b 1897 " D.G. Meyink R'dam
026b 1897 " A.M. Sonmans Rotterdam
026b 1897 " J.C. de Haan Az Rotterdam
026b 1897 " W.C. Smik Rotterdam
026b 1897 " W.H. van Andel Rotterdam
026b 1897 " A. v. Reekum Rotterdam
026b 1897 " A. Kunst Rotterdam
026b 1897 " P.M. de Pater Rotterdam
026b 1897 " J.C. Arnere(?) Rotterdam
027a 1897 " J.L. Boon-Arrasch Berlicum, N. Br.
027a 1897 " Mevr. F.E. Boon Hanon -
027a 1897 " 25 H. Dienske Schiedam
027a 1897 " J.S. Dienske "
027a 1897 Aug. " Dr. W. Blink, Congreslid Amsterdam
027a 1897 " M.J. Boeije, Idem Amsterdam
027a 1897 " 25 P.A. van Vollenhoven & fam. Rotterdam
027a 1897 Aug. 25 G. Hortensius IJselmonde
027a 1897 Aug. 25 J. Hartman IJselmonde
027a 1897 " A.H. Geurts Rolduc
027a 1897 " J. Wijers Dordt
027a 1897 " G. Lafincity(?) Paris
027a 1897 " J.G. Waller La Haye
027a 1897 Augustus 25 Ans(?) van Vliet Gouderak
027a 1897 " Lena Verstoep -
027a 1897 " Dr. L. Wagenaar v. Dill Arnhem
027a 1897 Augustus 25 W. Blok Reeuwijk
027a 1897 " G. Sluis Paris
027a 1897 " Dedulle René Paris
027a 1897 " C.J. Schotel Dordrecht
027a 1897 " Jufv. M. Nieuwland(?) Nijmegen
027a 1897 " A. Huijbers Nijmegen
027a 1897 " J.F. v.d. Kleij Vlaardingen
027a 1897 " M. Boekhout Overschie
027a 1897 " Edw. Thomas Strasbourg
027a 1897 " Emery Camille Neuchatel (Suisse)
027a 1897 " C. Legorer, Congreslid Brussel
027a 1897 " J.B. Straelens, " Brussel
027b 1897 Augustus 26 P. van der Wiel Amsterdam
027b 1897 Augustus 26 J.J. Brunner Amsterdam
027b 1897 Augustus 26 W.L. Walraven jr. Amsterdam
027b 1897 " W. Goossen Gzn Weesp
027b 1897 " H. Bebingh Groningen
027b 1897 " D.P. van den Bergh Bussum
027b 1897 " B. van den Bergh Bussum
027b 1897 " Julius Obrie Gent
027b 1897 " J. van Loenen Velp
027b 1897 " H. Cloop..(?) Antwerpen
027b 1897 " A.D. Perters(?) "
027b 1897 " 26 Kolonel E. van Zuijlen en mevr. V.L. Tromp den Haag
027b 1897 " dr. Maurit Sabbe Brugge
027b 1897 " 26 Th.A. van Kerkhoff O.C. Osch
027b 1897 " 26 E.L.E. van Dantzig Amsterdam
027b 1897 " Th. Mooke 's-Gravenhage
027b 1897 " Groenewoud Ee (bij Dokkum)
027b 1897 " H.S. Bartlema " "
027b 1897 " H. Gerlings Amsterdam
027b 1897 " A.B. de Koning Haarlem
027b 1897 " Elise Haighton Amsterdam
027b 1897 " L. Letfrou Brussel
027b 1897 " J.J. Strang Brussel
027b 1897 " T.G. Vyoyan Godalming
027b 1897 " miss B.E. Vyoyan England
027b 1897 " E.H. Risjoen(?), Congreslid Brussel
027b 1897 " J. Kwaaitaal Wagenberg
027b 1897 " Jac. Braat Made
028a 1897 27 T. Wild Zürich"
028a 1897 27 Elink Schuurman Rotterdam
028a 1897 27 J. v.d. Borch Laren
028a 1897 " W. Prisse Antwerpen
028a 1897 28 Aug. W. Kromhout Amsterdam
028a 1897 " J. Roosing Jr. Amsterdam
028a 1897 28 Aug. Bar.esse van Nagell v. Nederhemert
028a 1897 " " mrs. Hestaghe Ascher van Manen(?) Florence
028a 1897 28 " L. B.nes van der Goes v. Dirkland den Haag
028a 1897 " A.M.G. van der Goes " "
028a 1897 " L.D. v.d. Goes v. Dirkland " "
028a 1897 " L.H. Fransen van de Putte geb. Cornets de Groot "
028a 1897 " B.J. Westv..ler van Bleding(?) Haarlem
028a 1897 " W.F. Bruynings Amsterdam
028a 1897 29 " J. Franse Zierikzee(?)
028a 1897 " J. Vos Rotterdam
028a 1897 " C. Vogel iedem
028a 1897 " C. Zwaal " "
028a 1897 " J.H. Heijkamp Rotterdam
028a 1897 29 Aug. '97 Louise Kuijpers Amsterdam
028a 1897 " Cato Kuijpers "
028a 1897 " Cecilia Kuijpers "
028a 1897 " Lihau M. Crockford Londen
028a 1897 " Winifred D. Crockford Londen
028a 1897 " M.S. Sigmond Werkendam
028a 1897 " M.M. Sassen Utrecht
028a 1897 " H. Sigmond Werkendam
028a 1897 " J. van Etteger-Keijser (Jannetje Keijser 1848-1922) Zutphen
028a 1897 " F.H. van Etteger (Frederik Hendrik van Etteger 1838-1919) "
028b 1897 Augustus 30 J. Lampers Oostkapelle
028b 1897 Augustus 30 L. de Voogd Wzn Oostkapelle
028b 1897 " W. Croockewit W. Az Amersfoort
028b 1897 " Cornelissen O. & W. Souburg
028b 1897 " M. Hubregtse idem
028b 1897 " E. de Sainville Paris
028b 1897 " J. Louwerse Jz O. en W. Souburg
028b 1897 " J. Louwerse Jz. idem
028b 1897 " J. Jasperse Middelburg
028b 1897 " W. Williams Spool
028b 1897 " J.T. Barton do
028b 1897 " M. v. Emmerik Dordrecht
028b 1897 " Mr. & Mrs. J.M. Rommel Pulaski U.S.A.
028b 1897 " Arien Rommel "
028b 1897 " Frans A. Rommel "
028b 1897 " J. Martin Rommel "
028b 1897 " J.A. Hoeufft Amsterdam
028b 1897 " Pater C. Dillmann Boxmeer
028b 1897 " J.G. Hoos Rotterdam
028b 1897 " A. van der Meer Hillegersberg
028b 1897 " C.G.H. van der Meer Hillegersberg
028b 1897 " A. Schaft Jr. Leiden
028b 1897 " C.H. Heijink-Reeden Rotterdam
028b 1897 " D. Heijink "
028b 1897 " S.E. Reeder Baarn
028b 1897 " C.H. Heijink Rotterdam
028b 1897 " B. v. Waardenburg -
028b 1897 " H. v. Ours -
028b 1897 " A. v. Waardenburg -
028b 1897 Sept. 2 J. Schut Kampen
028b 1897 " L. Schut 's Gravenhage
028b 1897 " G. Stoel Kampen
029a 1897 2 Sept. 97 A.W. Haks Amsterdam
029a 1897 " D. Mutsaers Oosterhout
029a 1897 3 Sept. W. van Thiel R.K.B. 's Bosch
029a 1897 " Karel Anth. van Thiel St. Michiels Gestel
029a 1897 " J. Albers-v. Thiel (Josefina Maria van Thiel) Dordrecht
029a 1897 3 Sept. 1897 wed. Dr. B. Knappert Vernède (Anna Magdalena Vernede, tr. Bastiaan Knappert) Kinderdijk
029a 1897 " M.Th.J.H. Verkerk 's-Gravenhage
029a 1897 3 " D.J. Loeff 's Gravemoer (N.B.)
029a 1897 3rd " M.W. Chapman London
029a 1897 4 " Baron F. van Zuijlen van Nijevelt Namur (Belgique)
029a 1897 " Mr. M.C. Cuypers Gorinchem
029a 1897 " Baronne van Oldeneel Haarlem
029a 1897 " mr. F. van Lanschot 's Bosch
029a 1897 " B.ronne F. van Zuijlen v. Nijevelt Namur
029a 1897 4 Sept. T. Ham Vlissingen
029a 1897 " L. Back Middelburg
029a 1897 " G. Lutz Rotterdam (4 kaarten)
029a 1897 " R. Lutz "
029a 1897 " C.C. Lutz-Helman "
029a 1897 " Wilfred Janssen Nijmegen
029a 1897 " Dr. C. Nijhuis Italie
029a 1897 " M. Kavelaars Vlaardingen
029a 1897 " Francina M. Lens Vlaardingen
029a 1897 6 Septemb. Cornelis de Wit Schoonhoven
029a 1897 id J.P. van Gemert Nijmegen
029a 1897 " Miss Spears Leamington
029a 1897 " H. Spears "
029a 1897 " J.M. Walker Brussel
029a 1897 7 Sept. Cornélie Brouwer -
029a 1897 " Geertruida Otter -
029b 1897 September 7 W. Hoeufft den Haag
029b 1897 " J. Roessingh Leiden
029b 1897 " 7 C. Coller Helder
029b 1897 " 7 C. van Dalen Helder
029b 1897 " 8 H. Holterman Apeldoorn
029b 1897 " 8 G. Vink Ressen
029b 1897 " 8 A. van Dorsser-v. Gijn (Anna Cornelia Wilhelmina van Gijn, tr. Elias van Dorsser) -
029b 1897 " 8 H.M.F. Faure Courtrai [Kortrijk]
029b 1897 " 8 v. Leeuwen Rotterdam
029b 1897 " 8 A. v. Doorn Vlaardingen
029b 1897 " 8 Frau Sarter-Weiland Bonn, Rheinland
029b 1897 " 7 Marie Kalbfleisch Princenhage
029b 1897 " Daalen Muijsenberg Princenhage
029b 1897 " C. Rijkhoek-Walgers (Cornelia Maria Walgers) Dordrecht
029b 1897 " J.J. Rijkhoek-Kalbfleisch (Jannetje Johanna Kalbfleisch, tr. Leendert Rijkhoek) Dordrecht
029b 1897 " A.A. Aerts Den Haag
029b 1897 " C. de Snoo Den Haag
029b 1897 " Visser Schiedam
029b 1897 " J.M.A.G. Vetmulder "
029b 1897 Sept. 11 Wed. Leijgraaff Rotterdam
029b 1897 " Adr. van Meeuwen(?), Theolog.cand. Haarlem
029b 1897 " A.br de Morau(?) Namur
029b 1897 " Mevrouw Suermondt v. G. Rotterdam
029b 1897 13 Sept. '97 Jac. Eringa v.d.m. (Jacob Eringa, Verbi divini minister, predikant) Gorinchem
029b 1897 " D. Eringa, Los "
030a 1897 Sept. 13 J. Boer Knottnerus v.d.m. (Jan Boer Knottnerus 1864-1904) Vriezenveen
030a 1897 " A.C. Knottnerus Verhoef (Adriana Carolina Verhoef 1867-) "
030a 1897 " 16 J. Hagemann Purmerend
030a 1897 Sep. 16 J. Raahuis(?) Enkhuizen
030a 1897 " 17 J. de Graaff Paris
030a 1897 " 17 B. Gentzberger de Grossblederhoff Paris
030a 1897 " Willem Bles Rotterdam
030a 1897 " Val Prinsep(?) London
030a 1897 " 21 Ds. L: Schouten Hzn en echtgen. Utrecht
030a 1897 " 22 Th. Kwakman Volendam
030a 1897 " 22 Th. Bekkers Voorhout
030a 1897 " 24 J.E. Siccama de Waarden
030a 1897 " 24 D. van Dellen Grijpskerk - Groningen
030a 1897 " W. Louwes-Tonkes Ulrum "
030a 1897 " Gr. Mansholt-Tonkes (Elke Tonkes, tr. Rijpko Jan Mansholt) Dordt
030a 1897 " 24 R.C. Lawrence and Family Gloucestershire England
030a 1897 " 27 P.J. van Beresteijn den Haag
030a 1897 " U.A. Broers den Haag
030a 1897 " 28 Jan Berger Rotterdam
030a 1897 " N.A. Berger geb. Louter "
030a 1897 " Adriaan Jacobus Visser Dordrecht
030a 1897 " 30 J.B. Henri Cogels Antwerpen
030a 1897 " H.J. Koopman Dordrecht
030a 1897 " 30 J.J. de Waal(?) Dordrecht
030b 1897 Oct. 1 Miss Darley Sussex
030b 1897 " Miss B. Douglas-Hamilton [Blanche Douglas-Hamilton (1852-1927), kunstenares, Elspeet] Everywhere
030b 1897 Oct. 2 Hora Albarda Leeuwarden
030b 1897 Oct: 5 J. Blanckenhagen Zeist
030b 1897 " M. Blanckenhagen Zeist
030b 1897 " W. ...(?) Dordt
030b 1897 " H. van Zanten Dordt
030b 1897 " C. van der Graaf Dordt
030b 1897 " A. Soff Amsterdam
030b 1897 " C.H. van Zanten Dordt
030b 1897 " 6 P. Steehouwer Vroomshoop
030b 1897 " Mr. E. Taberbier(?) Vriezenveen
030b 1897 Oct. 8 Hon: van der Dussen de Kerterynk(?) Antwerpen
030b 1897 " Leon Louis Antwerp
030b 1897 " J.B. Henri Cogels "
030b 1897 " 9 Mr. R.F. Dernout Meer(?) Groningen
030b 1897 " Jhr. Mr. T.J. de Marees van Swinderen Dordrecht
030b 1897 " 12 J.M. Lockie Londen
030b 1897 " George Lockie do
030b 1897 Oct. 15 J.F. de Klerk c.s. Charlois
030b 1897 " 18 Mr. & Mrs. G.B. Clifton Ealing London
030b 1897 " J. Muir Raw Glasgow
030b 1897 Sep. 19 Mrs. Whitwell(?) ..awknew(?), England
030b 1897 " Mrs. Lenning Rotterdam
030b 1897 Oct: 23 H.M. Bussemaker Deventer
030b 1897 " 23 H.M. Kaempff-Anspach Dordrecht
030b 1897 " 30 Kolonel F. de Bas (Francois de Bas) 's Gravenhage
030b 1897 " M. de Bas-Vinkhuijzen (Maria Cornelia Wilhelmina Vinkhuijzen) 's Gravenhage
031a 1897 " W.J. Lamoraal Wichers Vlaardingen
031a 1897 " H. Lamoraal Wichers Dordrecht
031a 1897 " J.P. Lamoraal Wichers "
031a 1897 " A. Mijs Capelle N.B.
031a 1897 " R.C.W. Hoijer Rotterdam
031a 1897 " Gilhuijs R'dam
031a 1897 " F.T.G. Hoijer Dordt, Lantaarnopsteker
031a 1897 " Mr. et M.me Mols Anvers
031a 1897 " J.B. Henri Cogels Anvers
031a 1897 Nov. 1897 B.G. Thatcher Logan City, Utah, Ver. Sta. Amerika
031a 1897 Nov. 1897 Florence B. Thatcher (Florence B. Thatcher 1870-1963) Logan City, Utah, Ver. Sta. Amerika
031a 1897 Nov. 1897 W.J. De Brij Ogden City, Utah, Amerika
031a 1897 Nov. 1897 Freule A. de Caritat de Peruzzis Kasteel Petersheim - Lanaeken
031a 1897 Dec. 97 John Geo. Barlow (John George Barlow) Bonn a/Rhine
031a 1897 Dec. 21 A.M. Astro Rotterdam
031a 1897 21 Dec. M.Ch. de la Saussaye Amsterdam
031a 1897 " P.D. Chantepie de la Saussaye (Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye 1848-1920) Amst.
031a 1897 " P.V. Astro Rotterdam
031a 1897 23 December 1897 J. de Hem(?) Beetsterzwaag (Fr.)
031a 1897 22 Dec. 97 A.C.G.J. Delhez -
031a 1897 22 Dec. '97 E. Snoeck Nijmegen
031a 1897 23 Dec. 97 De Heer en Mevr. Mars Rotterdam
031a 1897 27 Dec. 97 Th. Sakke Brugge
031a 1897 27/12 97 C.J. Blankwaardt Leiden
031a 1897 " J.C.W. Blankwaardt Leiden
031a 1897 " J.A.A. Blankwaardt Besoijen
031a 1897 28 Dec. 97 J.W. Boerman Dordrecht
031a 1897 " E. Boerman-Tieben (Everdina Tieben, tr. Teunis Willem Boerman) Brummen
031b 1897 " E. van den Berg Vrieseweg
031b 1897 " M.C. de Graaf Delfshaven
031b 1897 " G.C. de Graaf "
031b 1897 " B. v. Randwijk Jr Dordt
031b 1897 " F. Houtman s Gravenhage
031b 1897 " C. Grootendorst Boskoop
031b 1897 " W.J. v. Mourik Tiel
031b 1897 " H.C. v. Mourik Tiel

Laatst gewijzigd: juli/augustus/september 2015.