Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 1: 1896-1906)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-juli 1912)

** scans verkrijgbaar**


1899 (jul-dec)


bezoekersregister juli-dec. 1899

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
051a 1899 July 3 Fred. Daimes (Frederick Daimes) Stockton on Tees, England
051a 1899 " 3 Edw. Im. Cowburn (Edward Cowburn) do
051a 1899 " 3 John P. Nattrass (John Robert Nattrass) do
051a 1899 July 4 P. Phaus(?) Chicago
051a 1899 " E.H. Wevill L'pool, England
051a 1899 "4 N.W. Louis(?) New York U.S.A. + Liverpool Eng.
051a 1899 " Chas. de Bruyn Brooklyn U.S. of A.
051a 1899 " H. de Bruijn Dordrecht
051a 1899 " S. Verlan Bruxelles
051a 1899 " Maria Hilverdink Amsterdam
051a 1899 July 5 Adele G. Mc Millan New York U.S.A.
051a 1899 " Mrs. J.G. Brown " " "
051a 1899 " 5 Florence Brown New York U.S.A.
051a 1899 " 5 Evalena H. Holmes Chicago U.S.A.
051a 1899 " Lillian D. Condell St. Louis U.S.A.
051b 1899 July 5 Wahl A. Brown New York City U.S.A.
051b 1899 " Mr. & Mrs. Laurie Scotland
051b 1899 " Mej. de Hoog Dordrecht
051b 1899 " Ponte(?) Nijmegen
051b 1899 " Mr. Mrs. B. Sandeman Glasgow
051b 1899 " Margaret Packard (Margaret Packard 1874-1950, tr. Claude Taussig 1875-1936) Denver Colorado
051b 1899 " Gertrude Hallack (Gertrude Hallack, tr. Arnold Taussig) "
051b 1899 July 8 Robt. R. Agnew Glasgow
051b 1899 " John Craig "
051b 1899 " John J. Dunn "
051b 1899 " James Ross "
051b 1899 " 10 L. Colonel & Mr. Wall Irelande
051b 1899 " K. Flake, R.K. Pr. Amsterdam
051b 1899 " 11 G. van Rossem 's Gravenhage
051b 1899 " M. Knep -
051b 1899 " M. Haring -
051b 1899 " C. Veldman -
051b 1899 12 Juli 1899 Het College diakenen Santa Varisee kerk uit den Haag
de Predikant W. Birch
den Haag
051b 1899 " Jb. van den Berg Cz -
051b 1899 12 Juli 1899 Agatha Eijgenraam -
051b 1899 13 Juli 1899 A.J. Balnikker
M.E. Balnikker
E.S. Rijnberg
-
052a 1899 14/7 99 G.H. Knoop, Kapitein der Artillerie N.S.L. Breda
052a 1899 14 Juli 99 P. Meulblok, Weesvader N. Middelburg
052a 1899 " J.R. Lewis London
052a 1899 " R. Hartwell Utah
052a 1899 " M.A. Kimball S.L.C. [Salt Lake City] Utah U.S.A.
052a 1899 17 Juli '99 H.J. Broekman Amsterdam
052a 1899 17 Juli '99 A.W. Udo Rotterdam
052a 1899 " A. Plate Rotterdam
052a 1899 " E. Jarrold Norwich
052a 1899 " A. van der Mandele Delft
052a 1899 " W.A. Engelbrecht Rotterdam
052a 1899 " R.E. van der Mandele Delft
052a 1899 17th July Louise Corbett Sydenham, London
052a 1899 " " Elise Biccard Sydenham, London
052a 1899 " H.S. Corbett do
052a 1899 " S.H. van Wijlen 's-Gravenhage
052a 1899 " J.H.W. Blom -
052a 1899 " R. Korenstra -
052a 1899 " G. van Bekkum -
052a 1899 " C.W.C. Beck -
052a 1899 " J.H. Gits -
052a 1899 " M.W. de Man -
052a 1899 " M. Gits -
052a 1899 " J.H. Prince -
052a 1899 " H. van Loenen -
052a 1899 " L.M.S.C.F. van Es -
052a 1899 " J.A.P. Prince -
052a 1899 " Clara A.J. Schmal -
052a 1899 " Adr. Innemée -
052a 1899 " B. Pieters -
052a 1899 " A.A. Innemee -
052a 1899 " L.J. Sark -
052b 1899 Julij 17 A.C. van den Berg 's Gravenhage
052b 1899 Juli 17 S.M. Boode Den Haag
052b 1899 " C.F. Pieters "
052b 1899 " Marie van der Hoek "
052b 1899 " Corn.a van der Hoek "
052b 1899 " Joh.s Barentsen "
052b 1899 " Jac. Barentsen "
052b 1899 " E.J. v. Santen Voorburg
052b 1899 " H.W. van den Berg Den Haag
052b 1899 " Jac. H.G. de Jong 's-Gravenhage
052b 1899 " Catharina R. Beck "
052b 1899 18th Eleanor R. Avila London
052b 1899 " H.C. Lea & J. Lea do
052b 1899 " J. van Dam Den Haag
052b 1899 " Ch. Helwig Rotterdam
052b 1899 " C. Oostdam-Kool Den Haag
052b 1899 " M. Boogmans Den Haag
052b 1899 " S. Niewold-Esman -
052b 1899 " Anna Esman -
052b 1899 " A. Kool-Esman -
052b 1899 " L.H. Kool-de Boer -
052b 1899 " J.C. de Korver Dordrecht 19 Juli 1899
052b 1899 " Wed. Ph. Uijthoven Drongelen 19 Juli 1899
052b 1899 " M.C. Rienstra Amsterdam
052b 1899 " H. Potjer Emmen
052b 1899 " B.J. Merkes Rotterdam
052b 1899 " Alfred W. Humphreys London
052b 1899 " Arthur Geo. Ellis London
052b 1899 " J.H. Wilson London
052b 1899 " W.D. Brooke Liverpool
052b 1899 " P.W. Smiley Liverpool
052b 1899 " J.A. Johnson Liverpool
052b 1899 July 20th Mr. & Mrs. J.S. Wiles Albany, N.Y. - U.S.A.
052b 1899 " Mr. Killian Van Renselaer Lansingh Chicago Ill.
053a 1899 21 Juli '99 Joh. Vos Apeldoorn
053a 1899 " C.A. v. Seventer Sliedrecht
053a 1899 " A.Th.J Snijders Harlingen
053a 1899 " A. van Seventer Amsterdam
053a 1899 22 Juli '99 C. Röder Rotterdam
053a 1899 " Ph.Joh. Levin Röder "
053a 1899 " Mr. & Mrs. E.D. Buffington Worcestor, Mass., U.S.A.
053a 1899 " Miss Buffington "
053a 1899 " Miss J.L. Soutwick "
053a 1899 " fam. Schoch Gorinchem
053a 1899 24th July Miss Alice Th. Reid London, England
053a 1899 " Miss Margaret Thrishaw Liverpool, England
053a 1899 24 Juli '99 Anna von Schwartzenberg Lodenau, Deutschland
053a 1899 " Annetta von Schwartzenberg Lodenau, Deutschland
053a 1899 24 Juli '99 Olga A.A. de Joncheere Dordrecht
053a 1899 " Wedw H. de Bruin Jansen Scheveningen
053a 1899 28 Juli '99 Maria S. de Bruin Scheveningen
053a 1899 24 Juillet Peeters Martens, Rentier Bruxelles
053a 1899 " Aug.te Moerens, Rentier Bruxelles
053a 1899 " Leonard Van Wijenberg, Rentier Bruxelles
053a 1899 25 Juli G.C. Bosch Amsterdam
053a 1899 " Ph.J. Postma Zutphen
053a 1899 " G.J. de Jongh Dordrecht
053a 1899 " C. v. Drooge "
053a 1899 " J.W. Schellart 's-Gravenhage
053a 1899 " A.D.C. Schellart Amsterdam
053a 1899 " H. Schellart 's-Gravenhage
053b 1899 Juli 28 P.G. Marang Dordt
053b 1899 Juli 23 J.E. Bol Bierum (Gron.)
053b 1899 Juli 28 A.P. Marang Amsterdam
053b 1899 Juli 28 A.A. van Wessem Doetinchem
053b 1899 Juli 28 H. Visser Lemmer
053b 1899 " 29 de Heer en Mevrouw van Houten van Harencarspel den Haag
053b 1899 July 29 Fred Gover London, England
053b 1899 " Max Marawe Rotterdam
053b 1899 " 30th Mabel Esplin (Mabel Esplin (1874–1921), stained glass artist) Buxton, England
053b 1899 " 30 Alex Pieters Dordrecht
053b 1899 " W. White Bradford England
053b 1899 " William Brigg Bradford England
053b 1899 " Mrs. White "
053b 1899 " Mrs. Brigg "
053b 1899 " George W.H. White Leipzig
053b 1899 " 30 B.E. Gielen Haag
053b 1899 " C. Gielen "
053b 1899 " J. Gielen "
053b 1899 " Gretha Priem "
053b 1899 " Jul. Schneider Wien
053b 1899 " S. v. Kanit "
053b 1899 " H. Groeneveld -
053b 1899 " L. Verschoor Dordt
053b 1899 " J.J.F. van Assche(?) Amsterdam
053b 1899 " A. van der Leeuw(?) Dubbeldam
054a 1899 Juli 31 Roelof van de Waal GJz Rhenen
054a 1899 " W. Koelman Jr. Beverwijk
054a 1899 " Charles Hobbs High Wycombe - England
054a 1899 " (Rev.) Howard Wilbur Ennis Brooklyn, N.Y.
054a 1899 " V. Kreechen en echtg. Java, Batavia
054a 1899 " Jos. Schravesande Grand Rapids, U.S.
054a 1899 " Lilian Smith New York
054a 1899 " Mary Drisler "
054a 1899 Aug. 1 Mr. & Mrs. E. J. Clark Providence, R.I. (Rhode Island), U.S.A.
054a 1899 " Miss Degroen "
054a 1899 " W. Degroen "
054a 1899 " Alice Walkinshaw Winchfield Eng.
054a 1899 " Mabel G. Sharpe Winchfield Eng.
054a 1899 " J.H. Grant Singapore SS
054a 1899 " N.M. 't Hooft H.I. Ambacht
054a 1899 " G. 't Hooft H.I. Ambacht
054a 1899 " M. Tinhold Amsterdam
054a 1899 " A. Tinhold Amsterdam
054a 1899 " S. Tinhold Amsterdam
054a 1899 " K. Havinga, Ned. Herv. Pred. Andel (N. Brab.)
054a 1899 " Geo. Brown (George Brown) Glasgow, Scotland
054a 1899 " Margaret B. Allan Rotterdam
054a 1899 " H. Wevers Den Ham (Overijsel)
054a 1899 " M.A. Reijnders Delft
054a 1899 " S. Baron Leeuwarden
054a 1899 " A.M. v.d. Berge Rotterdam
054a 1899 " D. Baron-Fennema Leeuwarden
054a 1899 " Jean Edwards Paris
054a 1899 " Germaine Cléry Paris
054a 1899 " F. Faure Paris
054a 1899 " J.H. v.d. Hargh Rotterdam
054a 1899 " M. v.d. Poel "
054b 1899 Aug. 4 Rob. Griggs Grays Inn, London
054b 1899 " A.J. Boeken Amsterdam
054b 1899 " A. Boeken-Coorengel "
054b 1899 " C.S. v. Aanholt-Bruls (Christina Stephana Bruls) Doetinchem"
054b 1899 " M. v. Aanholt-Mary -
054b 1899 " S.A. Hudig Rotterdam
054b 1899 " W.F.A. Cost Budde Deventer
054b 1899 " Mrs. Herneley London
054b 1899 " Charles H. Herneley "
054b 1899 Aug. 5 John. Saylor Durham, England
054b 1899 " Cuthbert Green Willon Gumt(?), do
054b 1899 " George H.B. Charlton High Fell, Gateshead o/Tyne
054b 1899 " L. Robert Finch & party Capetown, Sout Africa
054b 1899 " A.B. Finch Kensington
054b 1899 " E.E. Finch Bermondsey
054b 1899 " F:E: Posthumus Jr(?) Amsterdam
054b 1899 " Mr. & Mrs. Kerswell London
054b 1899 " Edith Mary Kerswell "
054b 1899 " Mrs. Holcroft Sevenoaks, Kent
054b 1899 " Edith Hinds (Edith Hinds, geb. 31 juli 1870) Goudhurst, Kent
054b 1899 8 Aug. G.J. Hoogewerff Amersfoort
054b 1899 " M.A.J. Hoogewerff Amersfoort
054b 1899 8 Aug. J. Bicker Caarten Baarn
054b 1899 " G. Bicker Caarten Baarn
054b 1899 " C. Bicker Caarten Rotterdam
054b 1899 " J.M.L. Posthumus & Bregje Joosten Amsterdam
054b 1899 9 " P.Th.L. Asme.uipers(?) "
054b 1899 " J. Diest Lorgion & Echtgen. Groningen
054b 1899 " C.W. Goodnel(?) New York
054b 1899 " W.S. Goodnel(?) "
054b 1899 10 Aug. Wed. F. Berentemfel Dordrecht
054b 1899 " Marie J.H. Mellegers Rotterdam
054b 1899 " Will. G. Guijt Rotterdam
055a 1899 Augustus 10 van Heeswijk Mart. Jozeph -
055a 1899 Augustus 10 van Heeswijk Frans Joseph -
055a 1899 " Max Jaekuichen & Vrow Birmingham
055a 1899 Augustus 10 Johannes Hendrikus Moerkerk Amsterdam
055a 1899 " Clazina Moerkerk geb: v.d. Sloot Amsterdam
055a 1899 August 10 M.J. Mabel Robertson Glasgow, Scotland
055a 1899 " Anna H.W. Lodge Media, Pa. U.S.A.
055a 1899 " Sarah A. Sweeney "
055a 1899 " Fred. N.D. Robertson Glasgow, Scotland
055a 1899 " John Lodge Media, Pa. U.S.A.
055a 1899 August 11 M.J. Overeijnder Rotterdam
055a 1899 August 11 A.C. Overeijnder Rotterdam
055a 1899 " Janna -
055a 1899 " Jan Eijkelenboom Oud-Alblas
055a 1899 " Jannigje de Jong Giessendam
055a 1899 Augustus 11 K. van 't Hoog Gies(s)endam
055a 1899 " 11 Adolf und Voldi Kellner Padz
055a 1899 " 12 Hermine Rissik Dordrecht
055a 1899 " M.K.M. Lea Johannesburg S. Africa
055a 1899 " Cornelis Rissik Dordrecht
055a 1899 " A.A. Rissik -
055a 1899 " 13 J.A. Hoekstra Groningen
055a 1899 " van Rijckevorsel R'dam
055a 1899 " L.A. Severance New. York
055a 1899 " Oscar Schrumpf, s.s. "Skarperio" Christiania
055a 1899 " Aksel Nielsen, do Christiania
055a 1899 " Benjamin Bell Manchester
055a 1899 " Edward Roxburgh Oldham, England
055a 1899 " Roosing Jr Amsterdam
055a 1899 " John Price Cardiff, England
055a 1899 " Frank vander Bogert New York- U.S.A.
055a 1899 " Elliot D. Shaw Aberdeen, Scotland
055b 1899 August 14 A.J.R. Shaw Aberdeen
055b 1899 " J. Maddisson do
055b 1899 " 14 P. den Ottelander Gorcum
055b 1899 " 14 A.M. Gobels Gorinchem
055b 1899 " Gt. Boor Dordrecht
055b 1899 " 14 M. Hof -
055b 1899 " 14 A. Baljeu "
055b 1899 " 15 Miss Florence Colgate -
055b 1899 " Edith Olcott New York
055b 1899 " 16 S.H.D. Pry Washington D.C., U.S.A.
055b 1899 " S.G.W. Cook "
055b 1899 " S.W.M. Sprigg "
055b 1899 " S.A.F.A. King "
055b 1899 " Mr. J.P. Arms "
055b 1899 " J. Lissone Amsterdam
055b 1899 " Jas. Williams (James Williams) London
055b 1899 " Herbert Rix Limpsfield, Surrey
055b 1899 " Edward L. Wratten Croydon, Surrey
055b 1899 " B.H.J. ter Braake Bleijenburgkade, Utrecht
055b 1899 16 Augustus Coba Visch Sleeuwijk
055b 1899 " W.E. Gerretsen Nijmegen
055b 1899 17 aout 1899 B. Crevecoeur Beaumont (Belgique)
055b 1899 " J. Crevecoeur Beaumont (Belgique)
055b 1899 17 aout " Marthe Crevecoeur Beaumont (Belgique)
055b 1899 " Ernest Colinet Beaumont (Belgique)
055b 1899 17 aout " A.G. van der Linden Dubbeldam
055b 1899 17 aout " W.A. Wabeke Krabbendijke (Zelande)
055b 1899 17 Aug. P. Vermaat Utrecht
055b 1899 17 Aug. C. Vermaat Dubbeldam
055b 1899 18 " Chas. A. Burdett (Charles Albert Burdett 1858-1922) Boston U.S.A.
055b 1899 " Mrs. Burdett Boston U.S.A.
055b 1899 " Miss. Burdett Boston U.S.A.
055b 1899 19 " Mr. & Mrs. John Church Jr. Reno, Nevada, U.S.A.
056a 1899 " Louis C. Newhall Boston, U.S.A.
056a 1899 " G.Wm. Gilmore "
056a 1899 " Miss. E.E. Fagan Phila(delphia) - Penn.
056a 1899 " Miss. E.E. Cronsdale "
056a 1899 " Miss F.L. Stanley "
056a 1899 " Miss M.V. Rey "
056a 1899 " Mr. & Mrs. Chas. Samuels Jamestown, N.Y.
056a 1899 " Miss Lillian D. Samuels " " U.S.A.
056a 1899 " L.S. Buffington (Leroy Sunderland Buffington (1847-1931), architect) Minneapolis, U.S.A.
056a 1899 18 Aug. 1899 M. v. Hogendorp 's Gravenhage
056a 1899 18 Aug. 1899 Louise Heinebeck Kristiania, Norvège
056a 1899 18 Aug. '99 Jessie Ostrand Stockholm, Suède
056a 1899 1 8Aug. 1899 Marie Rens Dordrecht
056a 1899 " Bau Betmann Brugge (Belgie)
056a 1899 19 Aug. '99 J.M. van de Wusten Amsterdam
056a 1899 " W.H. v. Woudenberg "
056a 1899 " P.C. Lussenburg Rotterdam
056a 1899 " H. Groenewegen Rotterdam
056a 1899 " P. Zwart Rotterdam
056a 1899 " Evert Zijlstra Tzum, Friesland
056a 1899 20 " Ernst Sommer Potsdam
056a 1899 21 " 99 C.W. Jansen Rotterdam
056a 1899 21 " 99 A. Willemse Rotterdam
056a 1899 " E.W. Schallenberg id
056a 1899 " H.G. Boterlmans id
056a 1899 " Dr. A.J. Botermans Zwolle
056a 1899 " Mr. & Mrs. A. Dickson Glasgow
056a 1899 22 Aug. J. Swart Anjum
056a 1899 " M.H. Postma Ee bij Dokkum
056a 1899 " J.H. Postma Anjum (Fr.)
056a 1899 " A. Indor Edwards Aberdeen, South Wales
056a 1899 " M. v. Marwijk Kooy Utrecht
056a 1899 " Emma L. Asbacker Amsterdam
056a 1899 " C. Elion Leiden
056b 1899 22 Aug. 1899 N.H. Cohen Dordrecht
056b 1899 22 " H. Lucardie Rotterdam
056b 1899 22 " Geen Laar Wormerveer
056b 1899 22 Aug. 99 Anthony Price(?) Butsenhead, England
056b 1899 23 Aug. 99 J. Cost Budde Deventer
056b 1899 23 August 99 Martha Eisele Mannheim
056b 1899 23 August 1899 Emma Mögle Rotterdam
056b 1899 23 " C.R. Mögle "
056b 1899 24 Aug: 1899 E.C. van Gocj-Poolman Amsterdam
056b 1899 " H.A. van Goch "
056b 1899 23 Aug. 1899 D. Schotel v. Nieuwkoop Dordrecht
056b 1899 23 Aug. Jacoba Wilmina Langendam Nieuwkoop
056b 1899 23 Aug: 1899 P. van Nieuwkoop Azn. Kaag bij Sassenheim
056b 1899 23 Aug. 1899 H. Benes Groningen
056b 1899 idem C.B. Barto Wijk bij Duurstede
056b 1899 25 Augustus 1899 Susi Meijer Hamburg
056b 1899 " Corry de Jongh Rotterdam
056b 1899 " Mrs. John Green St. Louis
056b 1899 " John Green "
056b 1899 27 Aug. 99 Rich. Joerdus Synwalrikar Wesel
056b 1899 " C.G. Henning R'dam
056b 1899 28 Aug. P. Diemer Warns
056b 1899 28 Aug. 1899 C. Hulst London
056b 1899 28 " H. Chitty England
056b 1899 28 Aug. 1899 Mave Lettel London
056b 1899 28 Aug. 1899 Mrs. H.P. Adams Boston U.S.A.
056b 1899 " Miss Avis Morison Belfast, Ma, "
056b 1899 29 Aug. 1899 Miss Green Streatham, England
056b 1899 " Miss. G. Bardsley Huddersfield "
057a 1899 29 Aug. 1899 N.G.H. Kleijn van Willigen den Haag
057a 1899 29 aout 1899 B.on M. de Dammartin Paris
057a 1899 29 aout 1899 Madeleine de Dammartin Paris
057a 1899 29 Aug. 1899 Margaret C. Miller Edinburgh
057a 1899 29 Aug. 1899 J.C.Th. Scheffer Jr. Utrecht
057a 1899 29 Aug. 1899 Anna de Bosson Dordrecht
057a 1899 29 Aug. 1899 M. de Bosson Dordrecht
057a 1899 29 Aug. 1899 M.A. Schwartz Doetinchem
057a 1899 29 Aug. 1899 A. Schwartz -
057a 1899 " 1899 Elisabeth Eckstein Hamburg
057a 1899 " C.J. Bicker Caarten-de Monchy Rotterdam
057a 1899 30 " Arthur H. Brockie (Arthur Howell Brockie (1875-1946) Philadelphia, U.S.A.
057a 1899 " Anita G. Harris "
057a 1899 31 " 1899 Peter O'Grady Antwerp, Belgium
057a 1899 " Hule Ahaus Mill Hill London NW
057a 1899 " J.J. Miedema Rotterdam
057a 1899 " S. Greijdanus Amsterdam
057a 1899 1 Sept. 1899 J.S. Varr Nottingham, England
057a 1899 " P.W. Johnson "
057a 1899 " E. Williams "
057a 1899 1 Sept. Klaas Louter Heinenoord
057a 1899 " A.C. Bornkamp Rotterdam
057a 1899 " Ads. Dronkert Dordt
057a 1899 " J. Louter Heinenoord
057a 1899 2 Sept. H.L. Both Besoijen
057a 1899 " L.H. Both "
057a 1899 " J.A. Both "
057a 1899 " A. Bekkers Croes Dordt
057a 1899 " M. Moet Maastricht
057a 1899 " M.W. Moet "
057a 1899 2 Sept. Corn.s van Trigt Rotterdam
057a 1899 4 Sept. Hern Van Mechelen Antwerpen
057a 1899 " Edmond Deckers "
057a 1899 " Edouard Deckers "
057b 1899 Sept. 4 1899 J.H. Morris Nottingham
057b 1899 " J. Houghland Manchester
057b 1899 " M. Naylor Jr. "
057b 1899 " H. Snuders Nottingham
057b 1899 4 Sept. 99 J. van Lieshout Dordrecht
057b 1899 4 Sept. 99 W. Kuipers Dordrecht
057b 1899 4 Sept. 99 C. de Wijs Sr. Dordrecht
057b 1899 4 Sept. 99 Anna Kämper Remscheid, Duitschland
057b 1899 4 Sept. 99 Carl Kämper jr. Barmen, Duitschland
057b 1899 4 " Emilie Kämper Barmen, Duitschland
057b 1899 4 " C. de Wijs Jr. Dordrecht
057b 1899 5 " Mr. & Mrs. A.O. Fitz-Gerald Newark, N.Y., U.S.A.
057b 1899 " Miss Mary E. Fitz-Gerald "
057b 1899 " John D. Fitz-Gerald "
057b 1899 " G.J.H. Koevoets Rotterdam
057b 1899 " H.F. Coenen Nederhorst den Berg
057b 1899 5 Sept. Josephine van Lieshout Puttershoek
057b 1899 " Theodoor Bakker "
057b 1899 " Jozef van Lieshout "
057b 1899 " Godfr. van Lieshout "
057b 1899 " J.J. van Wijk Hoogwoud
057b 1899 " Mevr. Filippo-van Wijk Leiden
057b 1899 " Mej. M. Filippo "
057b 1899 " Mej. J.E.H. Bloemendaal "
057b 1899 " Mej. C.W. Bloemendaal "
057b 1899 " P.G.L. Hooning, Arch. Rotterdam
057b 1899 " A. van Beers, arch. "
057b 1899 " J. Kaufmann, pres. Echt
057b 1899 " Dening Woodward Massachusetts, U.S.A.
057b 1899 " Lana Louise Johnson "
057b 1899 " A.C. Arnken-Prins Maassluis
057b 1899 " J.C. Prins Haarlem
057b 1899 " Mrs. Wm. Elmerson Jr. (William Emerson Jr) New York, U.S.A.
057b 1899 " Mr. & Mrs. J.H. Morse " " "
058a 1899 7 Sept. '99 Th. Kindermann Gorinchem (2 kaarten)
058a 1899 " L. van der Meij Leiden
058a 1899 " Mouri Loudan London
058a 1899 7 Sept. 99 M.ells Van Butzele et Plieceour(?) Nukerke(?)-les-Etichove
058a 1899 8 " J. van Houten Groningen
058a 1899 8 " 99 Mr. & Mrs. Crowel Cresswell & daughter Calverley, England
058a 1899 8 " Dr. Kroon en familie Leiden
058a 1899 8 " 99 Gerda von Waringen + Tochter Hillegersberg
058a 1899 " Juliusses Wagner Düsseldorf
058a 1899 8 Sept. " C. van Waning Rotterdam
058a 1899 8 " 99 C. Walker Leyd Barmen
058a 1899 8 " 99 C. van Waning Rotterdam
058a 1899 8 " 99 Herm. Bächer Barmen
058a 1899 " Mr. & Mrs. A.N. Haud New York U.S.A.
058a 1899 9 " '99 W.G. Edwards Rees M.A. Manchester
058a 1899 9 " '99 J. van Eijsinga s Gravenhage
058a 1899 9 " '99 W. van Eijsinga "
058a 1899 9/ " P. van Bergen en echtgenoote Gorinchem
058a 1899 " G. & G. Vermeijlen Ukkel bij Brussel
058a 1899 " Mr., Mrs & Miss M. Burrett Glasgow, Scotland
058a 1899 " R.S. Lorimer Edinburgh, Scotland
058a 1899 10 " 99 Mr. et M.me Verguier Eriel (France)
058a 1899 " H. Roskamp Gorinchem
058a 1899 11 Sept. " Anna C. van Waning Boll Amsterdam
058a 1899 " Betsy Hof Dordrecht
058a 1899 " Arthur W. Dunn Hull, Yorks
058a 1899 " Ivo St. Obee Hornsea, E. Yorks
058a 1899 " A. Sherburn Hull, "
058a 1899 " Mr., Mrs. & M.elles Lalanne Ercheu (Somme) France
058a 1899 12 Septber. 99 W. Balcke Plankenburg-Harz
058a 1899 " H.N. Kuijpers 's Gravenhage
058a 1899 " G. Bieren Uden
058a 1899 " J. Vorst Roosendaal
058a 1899 14 Sept. 99 C. Roozer(?) Beverwijk, architect
058a 1899 " Mevrouw Roozer "
058b 1899 Sept. 14 H. Wolbers s'Hage
058b 1899 Sept. 14 A. van de Berekamp Dordrecht
058b 1899 " E. v.d. Berekamp, Emerite Predikant
(Elbert van den Berekamp, geb. Nijkerk, overl. 22-8-1904 Niezijl gem. Grijpskerk (83 j.))
van Grootegast Prov. Groningen, oud 78 Jaren
058b 1899 " V. de Castano, 16 7ber 1899 Naples
058b 1899 Sept. 16 G.F. Sichel Paris
058b 1899 Sept. 16 A. Kooijmans Zwijndrecht
058b 1899 " 16 J.F. Walop Rotterdam
058b 1899 " 16 E.C. Walop -
058b 1899 " 17 Mev. Grav. d'Hompeson Sint
058b 1899 " Freule Dirchind Sittard
058b 1899 " M.lle Cnespisa Parijs
058b 1899 " L.H.H. Boot c.a. Rotterdam
058b 1899 " Hinkert Rotterdam
058b 1899 Sept. 18 C. Breijr Rotterdam
058b 1899 " H. Hemkes "
058b 1899 Sept. 19 B. Eijling Barmen
058b 1899 " J. Beerboum Barmen
058b 1899 " M. Erdelman Dordrecht
058b 1899 " 21 H.J.M. Taskin Voorhout
058b 1899 " H.M. v.d. Schalk Schiedam
058b 1899 " H.C. Mijnlieff "
058b 1899 " 22 A. Rietema Groningen
058b 1899 " Mrs. J.L. Jabriskie, Reformed Dutch Church of Flatbush, Long Island, United States of America
058b 1899 " Miss Jabriskie of Flatbush, Long Island, United States of America
058b 1899 " 23 C. Kloppert Jzn. N.O. Indie
058b 1899 " 23 A. van Loon(?) id
058b 1899 " D.J. v. Brummen, pred. Hardinxveld
058b 1899 " H.W. van Dijk Haskerhorne, Friesl.
058b 1899 " A.L. Weekhorst de Wittenkade 103 Amsterdam
059a 1899 25 Sept. '99 C.W. Doum Leiden (2 kaarten)
059a 1899 " L.C. Oranje Dordrecht (2 kaarten)
059a 1899 " D. Middelkamp(?) Dordrecht (1 kaart)
059a 1899 27 Sept. 99 A.J. de Jong Laren (Gooiland) (1 kaart)
059a 1899 27 Sept. '99 J.D.C. Berkhout Amsterdam (2 kaarten)
059a 1899 28 Sept. 99 Van der Kooij v.d. Zeeuw Rotterdam
059a 1899 " A. Hartevelt WAz Rotterdam
059a 1899 " Miss Mary L. Dry New York City
059a 1899 " Anthony Dry "
059a 1899 " Mrs. A.D. Nichals "
059a 1899 29 September C. Kooijman Oud Alblas
059a 1899 " W.A. Heijkoop "
059a 1899 29 Sept. M. Snoeck 's Gravenhage
059a 1899 " J.C. Snoeck "
059a 1899 " L. Hanedoes Dordrecht
059a 1899 " G. Hanedoes Hannover
059a 1899 " M.J. Walker & M.C. Dijkes London
059a 1899 " A. Jacobson-Ebeling Rotterdam
059a 1899 " Mr. J.C. Hubregtse en echtgen. Oostburg
059a 1899 " Chas. H. Auet & wife London
059a 1899 " G.S. Lindemann New York U.S.A.
059a 1899 " Mrs. Palmer Campble "
059a 1899 30 Sept. 99 J. v.d. Maes, Grav. Den Haag
059a 1899 " A. Bridge "
059a 1899 " D. Doumergue Nimes
059a 1899 " E. Doumergue, professeur Montauban
059b 1899 1 Oct. W. v.d. Wijngaard Dordrecht
059b 1899 1 October A.W. v.d. Wijngaard Utrecht
059b 1899 " K.L. van den Wijngaard id
059b 1899 2 " J.Th. v.d. Wooning Hoorn
059b 1899 2 " Johannes Steen Hoorn
059b 1899 " Miss Mackiel London
059b 1899 " Miss M.J. Mackiel "
059b 1899 4 Oct. Agathe Wegerif Gravestein (Agathe Gravestein, batikster en schilderes, 1867-1944) Apeldoorn
059b 1899 " Jac. A.G. van Andel Dordrecht
059b 1899 4 Oct. 99 Mevrouw van 't Hooft Vlaardingen
059b 1899 4 Oct. 99 L. Romijn Dordrecht
059b 1899 4/10/99 P.G. Spencer Herham, England
059b 1899 4/10/99 J.G. Stewart Liverpool, England
059b 1899 5 8bre J. Parent Paris
059b 1899 5/10 '99 J. Schudi Dordrecht
059b 1899 5/10/99 A. Bornemann Lincoln, England
059b 1899 5/10/99 H. Jackeliekoekie "
059b 1899 5/10/99 C.L.L. Bornemann Jr. Amsterdam
059b 1899 " E. Nederhorst "
059b 1899 " G. van Elfrinkhoff "
059b 1899 " H.A. Sco..(?) "
059b 1899 6/10 V.D.D.D. Willebord Wateringen
059b 1899 9/10 W.L. Smidt-Reijnders Dordrecht
059b 1899 " H. Lasonder Hesselink Utrecht
059b 1899 " Lasonder Utrecht
059b 1899 10/10 L. Dooremans Rotterdam
059b 1899 10/10 Olga Kollmer Praag
059b 1899 11 J.N.A. Taets van Amerongen den Haag
059b 1899 " Mr. C.H.A. Hartman den Haag
060a 1899 13th Oct. John C. Hurnson Annan, Scotland
060a 1899 " Robert A. Scott Scotland
060a 1899 " C. v. Steenbergen Schotel ..ing(?)
060a 1899 " Gebr. v. Erp "
060a 1899 " A. Franken den Haag
060a 1899 " M. van Schelt -
060a 1899 " M. Franken "
060a 1899 " W. van Schelt den Haag
060a 1899 " C. Berg Paris
060a 1899 18 Oct. 99 Martha Schmidt v. Haus-Klegge Cöln
060a 1899 " Henriette Koch Rotterdam
060a 1899 19 Oct. 99 J. v. Diggelen Utrecht
060a 1899 20 Oct. 99 G. Gijben Aalst
060a 1899 20 Oct. 99 Everdina de Mooij Aalst Gld.
060a 1899 22 Oct. 99 W.J. Fortuijn Droogleever Gouda
060a 1899 " A. Koolhoven van Jooste(?) Gouda
060a 1899 " Herman Veth Alfen a/d Rijn
060a 1899 Oct. 22nd 99 Mrs. & Mrs. N.W. Jarbry New York U.S.A.
060a 1899 " Mrs. and Mrs. Jus. G. Lamont do
060a 1899 Oct. 23 J.T. Bruijns off. L.d.H. (officier Leger des Heils) Dordrecht
060a 1899 " A.F. Strickling Den Haag
060a 1899 " 24 Wed. J.A. Rooseboom Dedemsvaart
060a 1899 " L.C. Oranje Dordrecht
060a 1899 25 " Mevrouw Wed. Schippers Uitdenboogaardt Zevenbergen
060a 1899 " 25 Mevrouw Wed. D. Vliegenthart van Pelt Zwijndrecht
060a 1899 " 25 L.R. William Andreae London
060a 1899 " Miss Fukenson Laren
060a 1899 " Miss G. Hyatt London
060a 1899 " Miss M. Hyatt England
060b 1899 " Jacques Arnavon (Jacques Arnavon, auteur, 1877-1949) Marseille Frankrijk
060b 1899 " J.E. Powell (John Evan Powell, a Wrexham ironmonger, ca 1851-1926) Wrexham
060b 1899 " H.A. Drapers Sliedrecht
060b 1899 " mev. Timmers Sliedrecht
060b 1899 " E.G.C. Schreuder Eefde (Gorssel)
060b 1899 " M. Westerman Holsteijn Purmerend
060b 1899 " M. Brants Vorden
060b 1899 " M. Delpruch Paris
060b 1899 " Nicolaas Bogen Rotterdam
060b 1899 " H. Jeltes s'Gravenhage
060b 1899 " L.J. Jeltes s'Gravenhage
060b 1899 " H.E. Schaefer Leiden
060b 1899 " G.A. Benders Culemborg
060b 1899 " D. Drost Vogelenzang
060b 1899 " F. van Randwijck Heemstede
060b 1899 " J. Korevaar Molenaarsgraaf
060b 1899 " G. Slingerland "
060b 1899 " D.F.H.G. van Iterson (David Frederik Hendrik Gijsbertus van Iterson) den Haag
060b 1899 " Wedu K. Ozeel Wageningen
060b 1899 9 Dec. 1899 E. Cosman Amsterdam
060b 1899 " S. Zadoks "
060b 1899 Dec. 20 '99 J.B. Meed Dartford
060b 1899 " J.P. van Dongen Raamsdonk
060b 1899 Dec. 28 99 H.B. Koldewijn Apeldoorn
060b 1899 " 28 99 M. Fritz Mooij Essen a/d Ruhr
060b 1899 " 28 99 J. Koldewijn Jr Lengerich Dld.
060b 1899 " 28 99 G.P.L.M. Mooij Dordrecht

Laatst gewijzigd: juli/augustus/september 2015.