Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 1: 1896-1906)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-juli 1912)

** scans verkrijgbaar**


1900 (jul-dec)


bezoekersregister jul-dec. 1900

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Bets de Wijs Dordrecht
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Frau Kämper Barmen
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Theodore Gurney Sydney Australia
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Johanna Gurney do
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] G. Helgraaf(?) Leerdam
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] M. Spiering Dordrecht
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] H.S. v.d. Weeteringh Heteren
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Bruin(?) Geertsema 's Gravenhage
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Jeanne Sparrius Vlaardingen
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Wed. M.L. Sparrius "
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] L.E. Schuengel Dordrecht
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] J.B. Wendelaar Amsterdam
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] N. Deurvorst Terborg
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] M. Kolkman Dordrecht
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] C. Verwer Krommenie
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Dr. et M.me Ch. Haudet Gent
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] N. Ganselen(?) ..m...ing(?)
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] G.G. van Lunteren Haarlem
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] J.H. Segaar Haarlem
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] C. Maat, Pastoor i/d H. Willibrordkerk te 's Gravenhage Den Haag
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] D. van den Oever Den Haag
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Th.M. Leistikow (Theodorus Martinus Leistikow) Den Haag
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Suzanna Jumelet Bruinisse
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Elisabeth Krijger Bruinisse
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Cornelia Kik Bruinisse
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Johanna Kik Bruinisse
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Pieternella Padmos Bruinisse
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Kaatje van den Berg Bruinisse
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Jacomia Johanna Padmos Bruinisse
065a 1900 [tussen 29 juni-11 juli] Mars Jumelet GCKz Bruinisse
065b 1900 11 Juli J. Thirdnilsen, Arkitekt Kobenhavn
065b 1900 " H. Prahe, " "
065b 1900 - Mr. & Mrs. Hayard Cutting New York U.S.A.
065b 1900 - Miss Cutting "
065b 1900 - Nella B. Toonder Kalamazoo, Mich., U.S.A.
065b 1900 - Wilhelmina C. Westerater "
065b 1900 12 Juli M. Spetter Hzn. Rotterdam
065b 1900 " H. Spetter "
065b 1900 " mr. and Mrs. Van Vliet Boston, Mass., U.S.A.
065b 1900 id George Turner Naples
065b 1900 " Eva L. Turner "
065b 1900 " Mrs. M. Spandau Nijmegen
065b 1900 " B. Grandmont Hubrecht Taormina
065b 1900 " Bosl. A. Corlett Leeds
065b 1900 " Hilda van Veen Bradford
065b 1900 " J.W. de Groot Rotterdam
065b 1900 " Mev. W. de Groot Hogelmeijer Rotterdam
065b 1900 " M.W. Williams Bristol
065b 1900 14 Juli B.Th. Paets 's Gravenhage
065b 1900 " T. Schäfer Rotterdam
065b 1900 " M. Willebeek Le Mair Rotterdam
065b 1900 " A.J. Ouweleen Maasland
065b 1900 " J.A. Meerkamp v. Embden Rotterdam
065b 1900 " M.A. de Ruijter Meerkerk
065b 1900 Julij 15 I. Bie Ravndal (Inga Bie Ravndal) Sioux Falls, S. Dak.
065b 1900 " J. van Keppel Dubbe(l)dam
065b 1900 6 Maart G. Willems Overschie
065b 1900 16 Juli C.H. van der Perk Jr. Rotterdam
065b 1900 16 Juli Geo. Hickenlooper (George Hickenlooper) Salt Lake City, Utah, Vereenigde Staten
065b 1900 " S.M. Zaylar "
065b 1900 " J.C. Platt "
065b 1900 " F.J. Morris "
065b 1900 " A. Petterson Ogden City, Utah, U.S.A.
065b 1900 " R.N. Eardley Salt Lake City, Utah, U.S.A.
066a 1900 July 17 J.W. Lok New York
066a 1900 July 17 Dirk Haagmans New York
066a 1900 " Joh.W. Bakker Hoorn
066a 1900 " H. Kerkmeijer Hoorn
066a 1900 " Mr. & Mr. Eugene Ellicott U.S. America
066a 1900 " Miss Margaret J. Ellicott Phila, Pa., U.S.A.
066a 1900 " Nalle Steensland Madison, Wis., U.S.A.
066a 1900 " G. van den Zanden Az. Arnhem
066a 1900 " H. van der Zanden "
066a 1900 " Joh. van der Zanden "
066a 1900 " Gertrude Houten Rotterdam
066a 1900 " Mrs. Hammond Neath, England S. Wales
066a 1900 " C.H. de Lange-van Houten R'dam
066a 1900 " E.B. Hammond Neath, South Wales
066a 1900 " J.W. van Houten Rotterdam
066a 1900 " Percy Ravenscroft London
066a 1900 " C.J. Ruddolff Yarmouth
066a 1900 " Edwin H. Shannon Philadelphia Penna., U.S.A.
066a 1900 " Mrs. M.M. Shellenberger "
066a 1900 " Miss Helen " "
066a 1900 " " Edith " "
066a 1900 " Jean Ibels Paris
066a 1900 " J.W. Veth Dordrecht
066a 1900 " D. Klinkert 's Gravenhage
066a 1900 " C.J. Hendriks Jr. Amsterdam
066a 1900 " A.J.S. Kolff Middelharnis
066a 1900 " A.C. Kolff Middelharnis
066a 1900 " H. v. Delden-Kronenberg Dordrecht
066a 1900 " A.L. Kolff Middelharnis
066a 1900 " J.H. Kolff-Mijs "
066a 1900 " C. Kolff Az Middelharnis
066b 1900 - J. Degenaar Amsterdam
066b 1900 - J.W. Blooker "
066b 1900 - Ch.M. de Groot van Casteel Rotterdam
066b 1900 - J.F.E. Philips van Casteel Philadelphia U.S.A.
066b 1900 - A.U. Mooij Ermelo
066b 1900 July 23 1900 Harry Worssane St. Albans England
066b 1900 " Mrs. & the Misses Worssane "
066b 1900 " 24 " W.J.D. Pontier Breda
066b 1900 Juli 24 1900 F. Schmidt Dordrecht
066b 1900 " C. v. Wijnen " "
066b 1900 " J.C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl den Haag
066b 1900 " mr. J. Lindblad Stockholm
066b 1900 " Mevr. J.C. Gijsberti Hodenpijl a Hodenpijl den Haag
066b 1900 19 47/7 00 M. v.d. Weijde Roomer Tilburg
066b 1900 " Cato van der Heijden Tilburg
066b 1900 " Alpl. Em. Albers Dordecht
066b 1900 25 Juli A.J. Hoogendijk v. Cappellen v. Houweninge Ouderkerk a/d IJsel
066b 1900 " J. Hoogendijk van Cappellen Ouderkerk a/d IJsel
066b 1900 " W.P. Montijn Gouda
066b 1900 " Mr. & Mrs. William Hohns Glasgow
066b 1900 " Mrs. Wallis Lanning Rotterdam
066b 1900 26 Juli 1900 M. Rauws Rotterdam
066b 1900 " B. Vos "
066b 1900 27 Juli 1900 G.J. Boonsajer Jonker Haarlem
066b 1900 " J.M. Boonzajer "
066b 1900 " M.P. Boonzajer "
066b 1900 " J. Muntinga paper Dusseldorf
066b 1900 27 Juli 1900 J.C. Schultz Hof van Delft
066b 1900 " Wed. C. de Waal-Daverveldt (Johanna Cornelia Daverveldt, tr. Cornelis de Waal) Leiden
066b 1900 " J.C. de Waal, jur.cand. Leiden
066b 1900 " A.J.C. de Haas Leiden
067a 1900 Juli 28 1900 Beck, Willem Groningen
067a 1900 " 28 " A.J. Schotel-Sonnenberg Dordrecht
067a 1900 " 28 " Ch.W. Beck Groningen
067a 1900 " 28 " Dr. & Mrs. Edward Clark Philadelphia, U.S.A.
067a 1900 " Miss Sara C. Clark New York
067a 1900 " 30 1900 J.C. Koopman Overveen
067a 1900 " A.H. van der Griet Amsterdam
067a 1900 " 31 1900 H. van Bommel 's Gravenhage
067a 1900 31 Juli 1900 M.H. Peterneijer Dönszelmann (Maria Helena Dönszelmann, overl. 2-6-1936 (61 jr.), tr. A. Peterneijer) Dordrecht
067a 1900 " A.A. Dönszelmann Dordrecht
067a 1900 " A. Peterneijer "
067a 1900 " G.A. van den Berg 's Gravenhage
067a 1900 31 Juli 1900 A. Heidekamp Nieuwepekela
067a 1900 " H. Meijer "
067a 1900 31 Juli " A.J. v. Wijk Rotterdam
067a 1900 " E. Bagdatopulo Rotterdam
067a 1900 1 Aug. familie de Charro Bellini 's-Gravenhage
067a 1900 " Ch. de Charro "
067a 1900 2 Aug. 1900 Wilh. Heister Duisburg
067a 1900 " C.A.L. Jacobse Boudewijnse Bennekom
067a 1900 " B. Rollema IJlst
067a 1900 " J.L. Oosterhoff Arnemuiden
067a 1900 " K. Salacroup(?) Dordt
067a 1900 3 Aug. J.J. Holtzapfel Rotterdam
067a 1900 " J.H. Holtzapfel Den Haag
067a 1900 " M.ar in 't Anker Schore
067a 1900 " C. Kloosterman Dordrecht
067a 1900 " J.G.C. van Biezeling Biezelinge
067a 1900 " F. Kloosterman "
067a 1900 " J. Kloosterman "
067a 1900 " C. Kloosterman "
067a 1900 " U: Nueder(?) & fam. Amsterdam
067a 1900 5 Augustus 1900 P. van Nieuwkoop Dz Alkemade
067b 1900 Aug. 7 1900 Al. Hoogenboom 's Bosch
067b 1900 " J. Salverda Den Haag
067b 1900 " 7 1900 F.P. Visser Utrecht
067b 1900 " H. van Halen den Helder
067b 1900 Aug. 8 1900 E.K. v/d Bovenkamp Velp
067b 1900 8 Aug. 1900 J.L. van den Bom Amsterdam
067b 1900 9 Aug. 1900 J. Temmink Jr. Dordrecht
067b 1900 " H. Timmerman-Nienhuis Assen
067b 1900 " H.J. Timmerman Assen
067b 1900 9 " " M. Maarschalkerweerd Utrecht
067b 1900 " Charles Notman Dunbar, Scotland
067b 1900 " Mrs. C. Notman "
067b 1900 9 M.M. Higham Blackheath, England
067b 1900 " Mrs. H. Nijgh Rotterdam
067b 1900 " Mr. Charles G. Saylor New York
067b 1900 " St.P.(?) Straeny England
067b 1900 " F. Bainbridge Smith New York
067b 1900 " H.C. v. Buuren Bodegraven
067b 1900 " E.A. Batelaar GS: Bodegraven, Aug. 1900
067b 1900 13 " J. Temmink Sr. Wildervank
067b 1900 " A.A. Temmink Barends "
067b 1900 " N.W. Temmink-Nienhuis (Niesje Willemina Nienhuis 1864-1940, tr. Jan Temmink) Dordrecht
067b 1900 " Hermann Behrens Lengerich i/Westfahlen
067b 1900 " J. Koldewijn Jr. Dordrecht
067b 1900 15 J. v.d. Hagen 's Bosch
067b 1900 " A. van Galen 's Bosch
067b 1900 " B.J. van Dongen "
067b 1900 " H. Noppen "
067b 1900 15 Aug: C.A. Stlotemaker Arnhem
067b 1900 19 do Henry Woudenberg Paterson, N.J., U.S.A.
067b 1900 15 Aug. 1900 Garrer E. Wolff in Kassel
067b 1900 " E.H. Kersen R'dam
067b 1900 " E.A. Fokke (Ernst Ludwig August Fokke) "
067b 1900 " Kratz "
067b 1900 " Wolfsteller "
068a 1900 16 Aug. J.F. Colenbrander Varseveld
068a 1900 16 Aug. B. Raman Uitwijk
068a 1900 16 Aug. ds. J.A. van Boven Oud-Beijerland
068a 1900 16 " J.H.G. van Meerendonk Middelburg
068a 1900 16 " N.J. Oostveen Jr. Breda
068a 1900 Aug. 17 Mrs. F.A. Schirmer U.S.A.
068a 1900 " Emma T. Rose U.S.A.
068a 1900 " 17 G.P. van Stolk Rotterdam
068a 1900 " James Smith "
068a 1900 " Kathleen Stagg England
068a 1900 " Gallas Alkmaar
068a 1900 Aug. 17 P.L. Mirande Pz (Petrus Lodewikus Mirande 1824-1901) Harlingen
068a 1900 " D. Mirande Bos (Djieuwke Bos 1859-1929) Harlingen
068a 1900 " J.A. de Visser Harlingen
068a 1900 Aug. 18 A. Werner Rotterdam
068a 1900 " N. Lems Rotterdam
068a 1900 " N. Werner Rotterdam
068a 1900 " T. Werner Rotterdam
068a 1900 " H.R. Gosker (Hermanus Roelof Gosker) Rotterdam
068a 1900 " M. Werner Rotterdam
068a 1900 " Marguerite Coucke Dorisdene, West Hampstead
068a 1900 " Gustave Coucke London N.W.
068a 1900 " Betsy Coucke Nice
068a 1900 " M. Malefeijt Anvers
068a 1900 " Julie Coucke Rotterdam
068a 1900 " Malaina Coucke "
068a 1900 " 20 C.J.A. Bosch (Christoffel Justus Alexander Bosch) Stompetoren
068a 1900 " A.P.J. Bosch-Bruining (Arendina Petronella Johanna Bruining) "
068a 1900 " C. Bosch Amsterdam
068a 1900 " S. Wielinga-v/d Weerdt Saftleven 86 - Rotterdam
068a 1900 " M.A.M. Vis Delfshaven
068b 1900 Aug. 21 G.B. Lunau Dundee, Scotland
068b 1900 " John Mills "
068b 1900 " 22 H.H. ter Meer Leiden
068b 1900 " M.W. van Grastek Rotterdam
068b 1900 " 22 Odette Spatkowa London
068b 1900 " Olga de Joncheere Dordrecht
068b 1900 " A.M.H. Schepman Rhoon
068b 1900 " G. Schepman "
068b 1900 " 23 H. Oort Leiden
068b 1900 " 23 J.A. Delhez Dordrecht
068b 1900 " N. Oort Leiden
068b 1900 23 J.A. Mc Cully N.B. (New Brunswick) Canada
068b 1900 " Mr. " "
068b 1900 " 24 A. de Mol van Otterloo Den Haag
068b 1900 " A. van de Wall Den Haag
068b 1900 24 L.A. Fahro Zutphen
068b 1900 25 The Rev. H. & Mrs. Grethewy(?) Hatson Vicarage, England
068b 1900 " 25 Janna van den Berge Bruinisse
068b 1900 25 Adriaan Jumelet Bruinisse
068b 1900 " 26 P. Talma Uttecht
068b 1900 " Mrs. Emma Eames Chase
NB.
- A Peep into Antwerp and Holland, Emma Eames Chase (Scribner's Monthly, New York, 1879)
- Article: Dutch Painters At Home (Bosboom's 'Chapel), Emma Eames Chase (Century Magazine, 1889)
St. Louis, Ma. U.S.A.
068b 1900 " Rhoda C. Chase (Rhoda C. Chase, illustrator) "
068b 1900 " Laura S. Eames "
068b 1900 " Cornelia F. Maury (Cornelia Field Maury (New Orleans 1866-St. Louis 1942))
NB.
- New York Water Color Club 1896: Cornelia F. Maury - 232. Vanity. Price, 100.00.
"
068b 1900 " A.M. Becht den Haag
068b 1900 " van Tets van Goudriaan Berlijn
068b 1900 " L. v. Nieuwkoop Kage
068b 1900 " N. de Jong Lisse
068b 1900 " N.M. de Haas Utrecht
068b 1900 " W.S. Heins Dordrecht
068b 1900 " J.W.C. de Haas Buijs -
068b 1900 " J.C. de Vos 's Hage
069a 1900 Aug. 28 Edward Waits Burlington, U.S.A.
069a 1900 " Mrs. Waits "
069a 1900 " Miss Waits "
069a 1900 " J. Barnbragt Sykes(?) New York
069a 1900 " Wed. B.J. Wassenaar Harlingen
069a 1900 29 Mr. & Mrs. H.R. Romeijn New York U.S.A.
069a 1900 " Mrs. & Miss R.S. Scott Chicago, U.S.A.
069a 1900 Augst. 30 R. v. 't Woudt, Mr. Schild:, en 2 kinderen en nicht Vlaardingen 1900
069a 1900 " William W. Fiske Philadelphia, U.S.A., Aug. 30 1900
069a 1900 " Robert S. Fiske " "
069a 1900 " Edith Fiske Bradford (Edith Annie Fiske 1860-1955, tr. dr. Edward H. Bradford) Boston U.S.A., Aug. 30 1900
069a 1900 " Edward H. Bradford (dr. Edward H. Bradford 1848-1926) "
069a 1900 " A. Heiningen Delft, Aug. 1900
069a 1900 " G. Heiningen Delft, Aug. 1900
069a 1900 " D. v. Heiningen Delft, Aug. 1900
069a 1900 Sept. 1 L. van Aartsen Vlissingen
069a 1900 " 4 Albert Harland Scorboro, England
069a 1900 4 W.H. Hatts do
069a 1900 4 Charles E. Brittain Quorn, England
069a 1900 4 P.D. Platts Scarborough, England
069a 1900 Sept. 6th H. Townsend Devilswater, England
069a 1900 " Ethel Blunck Townsend "
069a 1900 " Florence May " "
069a 1900 " Ethel Gibb (Ethel Gibb, geb. South Shields, tr. Rotterdam(?) 23-5-1912 James Henderson) Rotterdam
069a 1900 " Amy Gibb (Amy J. Gibb, geb. South Shields 1870) "
069a 1900 " 7 E.J. Vogelesang Alblasserdam
069a 1900 " W.S. Morter Elsham, England
069a 1900 " Amy E. Webber Elsham, England
069a 1900 " J. Ipema Hoogeveen
069a 1900 " D. Raman Ipema (Dietje Ipema, geb. Grijpskerk, tr. Assen 22-5-1880 Hendrik Arnoldus Raman) Uitwijk
069a 1900 " Alex A. Bell Baltimore, U.S.A.
069b 1900 Sept. 8 1900 Mr. & Mrs. Gardiner Sherman New York
069b 1900 " Miss Jessie G. Sherman do
069b 1900 " M.J.M. Blom -
069b 1900 Sept. 8 Mr. G. Deenen Huissen
069b 1900 " 8 Viou Meer St. Nikolaas, Woes.
069b 1900 " S.D. de Vries Amsterdam
069b 1900 " M.m Brough(?) "
069b 1900 " 10 Mr. J. Cooper Rn. Som.Y(acht). "Osborne""
069b 1900 " IJzermans Vlaardingen
069b 1900 " Ga: Mussche, a(vocat) a la Cour d'appel (Eduard François Joseph Mussche) Bruxelles
069b 1900 " Guillet, v(ice) consul de France (Denis Celestin Céneri Guillet, tr. Den Haag 7-4-1896 Mussche) La Haye
069b 1900 " W.B. Kraus-Groeneveld Groningen
069b 1900 " N.V. Wallis London
069b 1900 " G. van Bockel R'dam
069b 1900 " C. Holtzapffel Rome
069b 1900 " Joh. Holtzapffel Rome
069b 1900 " A.C. Gerdes Oosterbeek Dordecht
069b 1900 " Van der Haegen Aalst
069b 1900 " Fen Wierdels Amsterdam
069b 1900 " Mrs & Miss Newell Wisconsin, U.S.A.
069b 1900 " Mrs. S.L. Sheldon "
069b 1900 Sept. 12 Emma Frech Heilbronn app(?)
069b 1900 " Wed. G.C. Poggenbeek & dochter Amsterdam
069b 1900 " Inf(?). T. Place "
069b 1900 13 W.H. Haverkorn v. Rijsewijk Rotterdam
069b 1900 14 Th.C.A. Boedart (Theodorus Christiaan Albertus Boedart, overl. Den Haag 5-9-1901 (30 jr.)) 's Gravenhage
069b 1900 Sept. 14 Mejuffr. A. (Phaff) Douglas id
069b 1900 " Seibert, P.J. Rotterdam
069b 1900 " Mejuffr. Seibert, J. id
069b 1900 " Otto Sturm & Frau Frankfurt a/M.
069b 1900 " Paul Smits Basel
070a 1900 Sept. 14 Hazen, J.P. Groningen (aantal kaarten: 2 stuks)
070a 1900 " 15 Baurdoux, P. Nieuw en St. Joosland
070a 1900 " C. Blier "
070a 1900 " de Klerk, A. "
070a 1900 Sept. Joz. Jansen Varseveld
070a 1900 Sept. 18 G. v. Reenen -
070a 1900 Sept. 18 1900 A. Brouwers 's-Gravenhage
070a 1900 " V. Loon(?) 's-Gravenhage
070a 1900 Sept. 19 1900 A.A. Muller 's Gravenhage
070a 1900 " H. van Ballegooijen Dordrecht
070a 1900 " J.J. van Ballegooijen Dordrecht
070a 1900 20 Sept. A.H. Lucardie Rotterdam
070a 1900 19 do Hettie Thisser Roermond
070a 1900 20/9 1900 Peter Prenger Barmen
070a 1900 20/9 1900 Walter Erdelmann, Architekt Barmen - Deutschland
070a 1900 21 Sep. 1900 Mevr. Stoop v. Stipriaan Luiscius (Geertruida Adriana Maria van Stipriaan-Luïscius 1854-1924) Strijen
070a 1900 21 Sept. '00 P.P. van den Berg Strijen
070a 1900 21 " R. de Jong Heerenveen
070a 1900 21 " '00 Anne Stoop Strijen
070a 1900 " Mr. & Mrs. A. Platt-Higgins London
070a 1900 23 Sep. '00 Stanley Cramall London
070a 1900 22 Septober[sic!] Mevr. Wibout Vlissingen
070a 1900 22 Septober[sic!] Mevr. Pennings Dordt
070a 1900 22 Septober[sic!] So..(?) Pennings Vlissingen
070a 1900 26 Sept. N. van Gilse v.d. Pals Rotterdam
070a 1900 26 Sept. J. van Gilse v.d. Pals Rotterdam
070a 1900 " R. Middelberg Baarn
070a 1900 " Annie Mees Utrecht
070a 1900 " Miss Salt England
070b 1900 " Mrs. L.C. Whiton & family New York City U.S.A.
070b 1900 27 Sept. L. Roburgref(?) Marburg a/L(ahn)
070b 1900 " A. van de Velde Gouda
070b 1900 " Dr. Lans Dordrecht
070b 1900 " Mabel M. Caylor London
070b 1900 " B.A. Charles London
070b 1900 " W. Chamkers London
070b 1900 " J.H.H. Chamkers Middlesbro, England
070b 1900 " Oswald T. Cochrane "
070b 1900 " Wm. Langley Leicester, England
070b 1900 1 October D. van der Neut Alpfen a/d Rijn
070b 1900 " A. Broekhuizen Alpfen a/d Rijn
070b 1900 " Wed. Vogels Dordrecht
070b 1900 " Mej. L. Litz Dordrecht
070b 1900 3 Octobre J. Buggenhout Bruxelles
070b 1900 " F. Buggenhout Bruxelles
070b 1900 " G(?). Vandenbroucke Bruxelles
070b 1900 " Mrs. M.F. Armstrong New York City
070b 1900 " Dr. Jalcott "
070b 1900 " G. Evers Bremen
070b 1900 " J. Tideman "
070b 1900 9 " A. Walter Amsterdam
070b 1900 10 " Pareu(?) den Haag
070b 1900 10 " C. v.d. Voort van Zijp Dalem
070b 1900 " Mev. v.d. Voort van Zijp-Saarloos (Jacomijntje Saarloos 1878-) "
070b 1900 " Van Sandick den Haag
070b 1900 11 B. van Andel Andel
070b 1900 " B. van Lugt(?) "
071a 1900 11 Oct. C.A. Utrecht(?) Hilversum
071a 1900 11 October A. van der Hilt Zevenhuizen
071a 1900 11 October A. Vink Zevenhuizen
071a 1900 12 " Mr. J. van Davelaar Ned. Oost Indie
071a 1900 15 " J. Hendriks Cz. Arnhem
071a 1900 15 " Alphonse Jansens ing. Liege
071a 1900 16 " J.G. Piket Groningen
071a 1900 " G.C. Piket v. Vooren "
071a 1900 " A. Buul(?) & fam. Heerenveen
071a 1900 17 Octr. 1900 H.E. van Dis Numansdorp
071a 1900 23 Oct. Marie Hartog Barneveld
071a 1900 " A. Schouten-Keverling (Agatha Keverling) Pernis
071a 1900 23 Oct. 1900 W.W. van Haaften Sliedecht
071a 1900 " G. Koning Meppel
071a 1900 27 10 " Fritz Schwager, Architekt (Fritz Schwager 1866–1903) Berlin
071a 1900 " Ernst Petersen, Rag. Lieut(?). Magdeberg
071a 1900 28/10 J.J.W. Heints Leiden
071a 1900 " Betsy Hol Dordrecht
071a 1900 " C.G. v. Heck Dordrecht
071a 1900 " C.C.W.R.Z. Driesse Leiden
071a 1900 " M. Amshoff / G.H. Amshoff -
071a 1900 30 Oct. P.J. 't Hooft Den Haag
071a 1900 31 Octobr: 1900 Anth. J. Hurkmans -
071a 1900 31 October J. Derksen -
071a 1900 31 Oktober W. van Toor -
071a 1900 1 November R. Valk Kralingen
071a 1900 1 Novbr. P.J. Pijper "
071a 1900 " H. Roosenburg-de Lille Hogerwaard (Henriette Agathe Anna Jacoba Elisabeth de Lille Hogerwaard) Dordrecht
071a 1900 " J.P. Roosenburg Baarn
071b 1900 2 Nov. 1900 J.W.P. Leenheer Rijsoord
071b 1900 2 Nov. 1900 J.W. van Dam Bodegraven
071b 1900 10 Nov. " D. Mansvelt Pretoria, Z.A.R.
071b 1900 " D.T.E.U. Mansvelt "
071b 1900 " N.L. Mansvelt "
071b 1900 12 Nov. " P.J. Schutte, L.E.V. Potcheftstroom, Z.A.R.
071b 1900 14 " J. Verwer (Jans Verwer) Dordt
071b 1900 " T. Verwer-Akkerman (Trientje Akkerman, geb. Rijssen, overl. Leiden 25-7-1957 (80jr.)) "
071b 1900 " H. Akkerman Tiel
071b 1900 15 Nov. H.C. Kakebeeke Nijmegen
071b 1900 " Wed. Gips-Hioolen Dordrecht
071b 1900 " Mej. C.C. de Visser smits Heiloo, N.H.
071b 1900 " Mevr. Akkerman Tiel
071b 1900 " R. Akkerman "
071b 1900 23 Nov. Mr. N.M. Lebret Pasoeroean (Java)
071b 1900 " Mevr: M.H. Lebret-Bloys van Treslong Prins id
071b 1900 " Mevr: J.G. Hoog Brouwer Nijmegen
071b 1900 " Mej: A. v.d. Broek Middelharnis
071b 1900 " J.C. Roosenburg Dordrecht
071b 1900 1 Dec. 1900 P.W. de Stigter Leerdam
071b 1900 " A.L. Broekema Warffem, Groningen
071b 1900 " E.S. Bold Aduard, Groningen
071b 1900 9 Dec. 1900 J.H. Akkerman Utrecht
071b 1900 26 C.C. v.d. Made Dordrecht
071b 1900 " G.F. Brein Nijmegen
071b 1900 " W.Th. Schaffers Arnhem
071b 1900 " M. Schaffers Emmerik
071b 1900 " L. Brein Nijmegen
072a 1900 26 Dec. L.J. Van Dalen Rijsoord
072a 1900 26 Dec. A. Boon Bolnes
072a 1900 26 Dec. D. Sterkenburg Bolnes
072a 1900 " Dec. D. v.d. Ent Bolnes
072a 1900 26 Dec. '00 C. Ebell Utrecht
072a 1900 " C. Kleijn "
072a 1900 " H. Lodewijks "
072a 1900 " A. Gelens "
072a 1900 " H.W. Verbrugge Rotterdam
072a 1900 " A.R. Verbrugge "
072a 1900 27.12.1900 A. de Bosson Dordrecht
072a 1900 27.12.1900 Jo de Bosson Dordrecht
072a 1900 27.12.1900 W. van Schouwen Overschie
072a 1900 27.12.1900 L.S.P. Scheffer Endegeest
072a 1900 29.12.1900 W.C. Posthumus Meijjes Jr. Amsterdam
072a 1900 31 Dec. 1900 A. Muijsken Baarn
072a 1900 " S. Muijsken-Martens (Sophia Martens) "
072a 1900 " C. Muijsken "

Laatst gewijzigd: juli/augustus/september 2015.