Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier der nummering van de huizen 1797 (incl. aantal bewoners per huis)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 4
Inventarisnummer: 170 (kohier nummering huizen 1797)

NB. een grondvergadering = een kiesdistrict.


QUOHIER DER NUMMERING VAN DE HUIZEN ENZ 1797

QUOHIER
der nummering van de Huizen, Pakhuizen, Thuinen &a. der stad Dordrecht, en de Merwede,
zoo verre door de Nationale Guarde der gemelde Stad werd omgeschreven.
Verdeelt in vijf Quartieren, als vier binnen de Stads-poorten, en Een buiten de zelve.
Alsmede van het zesde Quartier liggende aan de bovenzijde van den zoogenaamde groenen of Hallingen Dijk.
Benevens het getal der Zielen welke zig in de bewoond wordende Nummers bevonden bij de opneeming van 30 Januarij 1797.
Beginnende met het 1e Quartier Lett. A
.

Totaal aantal inwoners in de wijken :

A 2.053
B 1.324
C 7.862
D 4.461
E 2.386
totaal 18.280
welke in hunnen Nummers waren opgenomen,
en in 't Krankzinnig en Beterhuis ook opgegeven zijn;
-/- 8
rest 18.272
F 184
TOTAAL 18.456

Tweede Quartier Lett. B


Vijfde grondvergadering.
No. 001 (3 zielen) de Wijnstraat beginnende aan de Beurs aan de Havenzijde;
No. 002 (5 zielen)
No. 003 (6 zielen)
No. 004 (3 zielen)
No. 005 (4 zielen)
No. 006 (3 zielen)
No. 007 (2 zielen)
No. 008 (4 zielen)
No. 009 (2 zielen)
No. 010 (4 zielen)
No. 011 (2 zielen)
No. 012 (5 zielen)
No. 013 (6 zielen)
No. 014 (6 zielen)
No. 015 (5 zielen)
No. 016 (6 zielen)
No. 017 (3 zielen)
No. 018 (5 zielen)
No. 019 (- zielen) wijnkelder;
No. 020 (6 zielen)
No. 021 (- zielen) behoort aan 20;
No. 022 (6 zielen)
No. 023 (4 zielen)
No. 024 (10 zielen)
No. 025 (- zielen) behoort aan 24;
No. 026 (3 zielen)
No. 027 (- zielen) behoort aan 28;
No. 028 (6 zielen)
No. 029 (5 zielen)
No. 030 (6 zielen)
= 120 zielen
No. 031 (4 zielen)
No. 032 (- zielen) Pakhuis;
No. 033 (5 zielen)
No. 034 (- zielen) Pakhuis;
No. 035 (- zielen) Raffinaderij;
No. 036 (7 zielen)
No. 037 (5 zielen) Wijnstraat naast de Nieuwbrug;
No. 038 (4 zielen) de Nieuwbrug aan de zijde van de Wijnbrug;
No. 039 (2 zielen) de Nieuwbrug aan de zijde van de Wijnbrug;
No. 040 (4 zielen) de Nieuwbrug aan de zijde van de Wijnbrug;
No. 041 (3 zielen) de Nieuwbrug aan de zijde van de Wijnbrug;
No. 042 (2 zielen) de Nieuwbrug aan de overzijden;
No. 043 (3 zielen) de Nieuwbrug aan de overzijden;
No. 044 (3 zielen) de Nieuwbrug aan de overzijden;
No. 045 (- zielen) Pakhuis (de Nieuwbrug aan de overzijden);
No. 046 (2 zielen) de Nieuwbrug aan de overzijden;
No. 047 (3 zielen) de Nieuwbrug aan de overzijden;
No. 048 (2 zielen) de Wijnstraat naast de Nieuwbrug;
No. 049 (- zielen) Pakhuis;
No. 050 (2 zielen)
No. 051 (2 zielen)
No. 052 (5 zielen)
No. 053 (7 zielen)
No. 054 (12 zielen)
No. 055 (5 zielen)
No. 056 (5 zielen)
No. 057 (- zielen) Houtthuin;
No. 058 (3 zielen)
No. 059 (6 zielen)
No. 060 (- zielen) Pakhuis;
= 216 zielen
No. 061 (- zielen) onbewoont;
No. 062 (3 zielen)
No. 063 (6 zielen)
No. 064 (3 zielen)
No. 065 (1 zielen)
No. 066 (6 zielen)
No. 067 (- zielen) Pakhuis;
No. 068 (- zielen) onbewoont;
No. 069 (- zielen) Houtthuin;
No. 070 (- zielen) Comptoir;
No. 071 (4 zielen)
No. 072 (9 zielen)
No. 073 (8 zielen)
No. 074 (7 zielen)
No. 075 (3 zielen)
No. 076 (12 zielen)
No. 077 (- zielen) Stal;
No. 078 (- zielen) Stal, de Wijnstraat naast de Mattestijger;
No. 079 (1 zielen) de Mattestijger;
No. 080 (2 zielen) de Mattestijger;
No. 081 (3 zielen) de Mattestijger;
No. 082 (5 zielen) de Mattestijger;
No. 083 (3 zielen) Wijnstraat naast de Mattestijger;
No. 084 (- zielen) Pakhuis;
No. 085 (9 zielen)
No. 086 (5 zielen)
No. 087 (2 zielen)
No. 088 (3 zielen)
No. 089 (5 zielen)
No. 090 (4 zielen)
= 319 zielen
No. 091 (2 zielen)
No. 092 (7 zielen)
No. 093 (- zielen) behoort aan 92;
No. 094 (2 zielen)
No. 095 (3 zielen)
No. 096 (3 zielen)
No. 097 (4 zielen)
No. 098 (3 zielen)
No. 099 (4 zielen)
No. 100 (4 zielen)
No. 101 (2 zielen)
No. 102 (7 zielen)
No. 103 (3 zielen) de Woning onder 't Commieze Huisje;
No. 104 (3 zielen) naast de draaiburg;
No. 105 (5 zielen)
No. 106 (9 zielen)
No. 107 (2 zielen)
No. 108 (2 zielen)
No. 109 (5 zielen)
No. 110 (2 zielen)
No. 111 (2 zielen)
No. 112 (- zielen) onbewoont;
No. 113 (4 zielen)
No. 114 (9 zielen)
No. 115 (3 zielen) het laatste Huis in de Palingstraat aan de buitekant;
No. 116 (8 zielen) de Palingstraat aan de overzijde;
No. 117 (7 zielen)
No. 118 (2 zielen)
No. 119 (3 zielen)
No. 120 (4 zielen)
= 433 zielen
No. 121 (6 zielen)
No. 122 (3 zielen)
No. 123 (2 zielen)
No. 124 (2 zielen) de Palingstraat agter den Rode Leeuw;
No. 125 (6 zielen) den Rode Leeuw;
No. 126 (6 zielen)
No. 127 (6 zielen)
No. 128 (8 zielen)
No. 129 (- zielen) Pakhuis;
No. 130 (4 zielen)
No. 131 (4 zielen)
No. 132 (5 zielen)
No. 133 (- zielen) Pakhuis;
No. 134 (5 zielen)
= 509 zielen

Zesde grondvergadering.
No. 135 (3 zielen)
No. 136 (2 zielen)
No. 137 (9 zielen)
No. 138 (- zielen) Comptoir;
No. 139 (5 zielen)
No. 140 (2 zielen)
No. 141 (6 zielen)
No. 142 (1 zielen)
No. 143 (3 zielen)
No. 144 (- zielen) behoort aan 143;
No. 145 (2 zielen)
No. 146 (- zielen) onbewoond;
No. 147 (7 zielen)
No. 148 (8 zielen)
No. 149 (8 zielen)
No. 150 (12 zielen)
= 558 zielen
No. 151 (6 zielen)
No. 152 (7 zielen)
No. 153 (7 zielen)
No. 154 (5 zielen)
No. 155 (- zielen) koetshuis;
No. 156 (8 zielen)
No. 157 (3 zielen)
No. 158 (3 zielen)
No. 159 (3 zielen)
No. 160 (6 zielen)
No. 161 (5 zielen) in de Wijnstraat naast de Schrijversstraat;
No. 162 (6 zielen) Pakhuis (de Schrijversstraat);
No. 163 (- zielen) kuiperswinkel (de Schrijversstraat);
No. 164 (- zielen) stal (de Schrijversstraat);
No. 165 (- zielen) Pakhuis (de Schrijversstraat);
No. 166 (6 zielen) de Schrijversstraat;
No. 167 (6 zielen) de Schrijversstraat;
No. 168 (- zielen) Comptoir (de Schrijversstraat);
No. 169 (- zielen) Pakhuis (de Schrijversstraat);
No. 170 (- zielen) Pakhuis (de Schrijversstraat);
No. 171 (3 zielen) de Schrijversstraat;
No. 172 (- zielen) kelder (de Schrijversstraat);
No. 173 (- zielen) kelder (de Schrijversstraat);
No. 174 (- zielen) kelder (de Schrijversstraat);
No. 175 (- zielen) kelder (de Schrijversstraat);
No. 176 (12 zielen) de Wijnnstraat naast de Schrijversstraat;
No. 177 (6 zielen)
No. 178 (6 zielen)
No. 179 (- zielen) behoort aan 178;
No. 180 (4 zielen)
= 654 zielen
No. 181 (6 zielen)
No. 182 (3 zielen)
No. 183 (5 zielen)
No. 184 (3 zielen) de Wijnstraat naast de Gravestraat;
No. 185 (6 zielen) deze en volgende Nummers tot 206 behooren alle tot de Gravestraat;
No. 186 (7 zielen)
No. 187 (4 zielen)
No. 188 (4 zielen)
No. 189 (4 zielen)
No. 190 (6 zielen)
No. 191 (3 zielen)
No. 192 (3 zielen)
No. 193 (7 zielen)
No. 194 (3 zielen)
No. 195 (5 zielen)
No. 196 (- zielen) Werkhuis;
No. 197 (3 zielen)
No. 198 (7 zielen)
No. 199 (3 zielen)
No. 200 (3 zielen)
No. 201 (- zielen) onbewoond;
No. 202 (2 zielen)
No. 203 (6 zielen)
No. 204 (3 zielen)
No. 205 (1 zielen)
No. 206 (4 zielen)
No. 207 (2 zielen) de Wijnstraat naast de Gravestraat;
No. 208 (7 zielen)
No. 209 (17 zielen)
No. 210 (- zielen) behoort aan 211;
= 781 zielen
No. 211 (13 zielen)
No. 212 (4 zielen)
No. 213 (4 zielen)
No. 214 (3 zielen)
No. 215 (6 zielen)
No. 216 (- zielen) behoort aan 215;
No. 217 (4 zielen)
No. 218 (2 zielen)
No. 219 (- zielen) stal;
No. 220 (- zielen) wijnkelder;
No. 221 (- zielen) Pakhuis;
No. 222 (6 zielen)
No. 223 (4 zielen)
No. 224 (10 zielen)
No. 225 (9 zielen)
No. 226 (11 zielen)
No. 227 (3 zielen)
No. 228 (7 zielen)
No. 229 (10 zielen)
No. 230 (5 zielen)
No. 231 (4 zielen)
No. 232 (6 zielen)
No. 233 (5 zielen)
No. 234 (6 zielen)
No. 235 (6 zielen)
No. 236 (11 zielen) het Koffijhuis;
No. 237 (- zielen) behoort aan 236; deze en volgende Nummers tot 255 behooren in 't Tolbrugstraatje;
No. 238 (- zielen) Pakhuis;
No. 239 (7 zielen)
No. 240 (- zielen) behoort aan 239;
= 927 zielen
No. 241 (- zielen) Pakhuis;
No. 242 (3 zielen)
No. 243 (8 zielen)
No. 244 (2 zielen)
No. 245 (5 zielen)
No. 246 (4 zielen)
No. 247 (- zielen) onbewoont;
No. 248 (- zielen) Pakhuis;
No. 249 (3 zielen)
No. 250 (2 zielen)
No. 251 (9 zielen)
No. 252 (3 zielen)
No. 253 (2 zielen)
No. 254 (2 zielen)
No. 255 (7 zielen)
No. 256 (3 zielen) de Varkemarkt naast het Tolbrugstraatje;
No. 257 (4 zielen)
No. 258 (2 zielen)
No. 259 (3 zielen)
No. 260 (7 zielen)
= 506 zielen

Zevende grondvergadering.
No. 261 (4 zielen) naast de St. Jorisgang;
No. 262 (2 zielen) [de St. Jorisgang]
No. 263 (- zielen) stal; [de St. Jorisgang]
No. 264 (3 zielen) [de St. Jorisgang]
No. 265 (- zielen) stal; [de St. Jorisgang]
No. 266 (5 zielen) [de St. Jorisgang]
No. 267 (- zielen) stal; [de St. Jorisgang]
No. 268 (- zielen) stal; [de St. Jorisgang]
No. 269 (- zielen) stal; [de St. Jorisgang]
No. 270 (2 zielen) Naast de St. Jorisgang aan d'andere zijde;
= 1012 zielen
No. 271 (3 zielen) naast het Ciboornstraatje;
No. 272 (2 zielen) [in 't Ciboornstraatje]
No. 273 (- zielen) Pakhuis; [in 't Ciboornstraatje]
No. 274 (3 zielen) [in 't Ciboornstraatje]
No. 275 (2 zielen) [in 't Ciboornstraatje]
No. 276 (5 zielen) deze en volgende Nummers tot 296 gaan van 't Ciboornstraatje tot de Gravestraat met het agter Einde van de Gravestraat tot de Kuipershaven;
No. 277 (4 zielen)
No. 278 (6 zielen)
No. 279 (8 zielen)
No. 280 (3 zielen)
No. 281 (- zielen) behoort aan 283;
No. 282 (4 zielen)
No. 283 (2 zielen)
No. 284 (6 zielen)
No. 285 (2 zielen)
No. 286 (3 zielen)
No. 287 (2 zielen)
No. 288 (4 zielen)
No. 289 (1 zielen)
No. 290 (4 zielen)
No. 291 (- zielen) Pakhuis;
No. 292 (4 zielen)
No. 293 (4 zielen)
No. 294 (10 zielen)
No. 295 (7 zielen)
No. 296 (4 zielen)
No. 297 (4 zielen) Eerste Nummer op de Kuipershaven;
No. 298 (- zielen) Pakhuis;
No. 299 (7 zielen)
No. 300 (3 zielen)
= 1119 zielen
No. 301 (- zielen) Kuiphuis;
No. 302 (3 zielen)
No. 303 (5 zielen)
No. 304 (- zielen) Pakhuis;
No. 305 (- zielen) Pakhuis;
No. 306 (- zielen) Pakhuis;
No. 307 (- zielen) Pakhuis;
No. 308 (2 zielen)
No. 309 (- zielen) Pakhuis;
No. 310 (- zielen) Pakhuis;
No. 311 (5 zielen) Pakhuis;
No. 312 (5 zielen)
No. 313 (3 zielen)
No. 314 (3 zielen)
No. 315 (4 zielen)
No. 316 (10 zielen)
No. 317 (5 zielen)
No. 318 (4 zielen) Boerevismarkt;
No. 319 (4 zielen) Wollewevershaven over de Galgebrug;
No. 320 (8 zielen)
No. 321 (- zielen) Stal;
No. 322 (3 zielen)
No. 323 (5 zielen)
No. 324 (6 zielen)
No. 325 (3 zielen)
No. 326 (9 zielen)
No. 327 (2 zielen)
No. 328 (5 zielen)
= 1208 zielen
No. 329 (2 zielen)
No. 330 (4 zielen)
No. 331 (11 zielen)
No. 332 (3 zielen)
No. 333 (3 zielen)
No. 334 (4 zielen)
No. 335 (5 zielen)
No. 336 (4 zielen)
No. 337 (5 zielen)
No. 338 (3 zielen)
No. 339 (9 zielen)
No. 340 (- zielen) Stokholm;
No. 341 (- zielen) onbewoond;
No. 342 (7 zielen)
No. 343 (7 zielen)
No. 344 (1 zielen)
No. 345 (4 zielen)
No. 346 (- zielen) Pakhuis;
No. 347 (12 zielen)
No. 348 (3 zielen)
No. 349 (7 zielen)
No. 350 (7 zielen)
No. 351 (6 zielen)
No. 352 (- zielen) stal;
No. 353 (- zielen) Pakhuis;
No. 354 (- zielen) wijnkelder;
No. 355 (- zielen) Pakhuis;
No. 356 (9 zielen) op de Walevest naast het Slop;
= 1324 zielen

Laatst gewijzigd: augustus 2009, februari 2017.