Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier der nummering van de huizen 1797 (incl. aantal bewoners per huis)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 4
Inventarisnummer: 170 (kohier nummering huizen 1797)

NB. een grondvergadering = een kiesdistrict.


QUOHIER DER NUMMERING VAN DE HUIZEN ENZ 1797

QUOHIER
der nummering van de Huizen, Pakhuizen, Thuinen &a. der stad Dordrecht, en de Merwede,
zoo verre door de Nationale Guarde der gemelde Stad werd omgeschreven.
Verdeelt in vijf Quartieren, als vier binnen de Stads-poorten, en Een buiten de zelve.
Alsmede van het zesde Quartier liggende aan de bovenzijde van den zoogenaamde groenen of Hallingen Dijk.
Benevens het getal der Zielen welke zig in de bewoond wordende Nummers bevonden bij de opneeming van 30 Januarij 1797.
Beginnende met het 1e Quartier Lett. A
.

Totaal aantal inwoners in de wijken :

A 2.053
B 1.324
C 7.862
D 4.461
E 2.386
totaal 18.280
welke in hunnen Nummers waren opgenomen,
en in 't Krankzinnig en Beterhuis ook opgegeven zijn;
-/- 8
rest 18.272
F 184
TOTAAL 18.456

Derde Quartier Lett. C


Zevende grondvergadering.
No. C0001 (3 zielen) op de Voorstraat over de Kolfstraat;
No. C0002 (5 zielen)
No. C0003 (7 zielen)
No. C0004 (3 zielen)
No. C0005 (2 zielen)
No. C0006 (5 zielen)
No. C0007 (4 zielen)
No. C0008 (2 zielen)
No. C0009 (4 zielen)
No. C0010 (6 zielen)
No. C0011 (6 zielen)
No. C0012 (2 zielen)
No. C0013 (4 zielen)
No. C0014 (3 zielen)
No. C0015 (8 zielen)
No. C0016 (5 zielen)
No. C0017 (5 zielen) Voorstraat naast de Wijnbrug;
No. C0018 (3 zielen) op de Wijnbrug;
No. C0019 (3 zielen) naast de Wijnbrug aan de andere zijde;
No. C0020 (3 zielen)
No. C0021 (8 zielen)
No. C0022 (3 zielen)
No. C0023 (5 zielen)
No. C0024 (3 zielen)
No. C0025 (- zielen) behoord aan 26;
No. C0026 (2 zielen)
No. C0027 (5 zielen)
No. C0028 (6 zielen)
No. C0029 (2 zielen) naast de stijger over 't Steegoversloot;
No. C0030 (2 zielen) in gem. stijger;
= 119 zielen
No. C0031 (4 zielen) naast gem. stijger aan d'andere zijde;
No. C0032 (3 zielen)
No. C0033 (3 zielen)
No. C0034 (6 zielen)
No. C0035 (10 zielen)
No. C0036 (- zielen) behoort aan 35;
No. C0037 (4 zielen)
No. C0038 (3 zielen)
No. C0039 (- zielen) onbewoont;
No. C0040 (7 zielen)
No. C0041 (4 zielen)
No. C0042 (4 zielen)
No. C0043 (5 zielen)
No. C0044 (4 zielen)
No. C0045 (5 zielen)
No. C0046 (5 zielen)
No. C0047 (2 zielen)
= 506 zielen

Agste grondvergadering
.
No. C0048 (4 zielen)
No. C0049 (2 zielen)
No. C0050 (3 zielen)
No. C0051 (6 zielen)
No. C0052 (5 zielen)
No. C0053 (3 zielen)
No. C0054 (3 zielen)
No. C0055 (3 zielen)
No. C0056 (- zielen) Pakhuis;
No. C0057 (- zielen) onbewoont Voorstraat naast de Nieuwbrug;
No. C0058 (8 zielen) op de Nieuwe brug;
No. C0059 (3 zielen) op de Nieuwe brug;
No. C0060 (9 zielen) op de Nieuwe brug;
= 237 zielen
No. C0061 (4 zielen) op de Nieuwe brug;
No. C0062 (4 zielen) op de Nieuwe brug;
No. C0063 (7 zielen) op de Nieuwe brug;
No. C0064 (6 zielen) Voorstraat tusschen de N.brug en Houtstijger;
No. C0065 (3 zielen) Voorstraat tusschen de N.brug en Houtstijger;
No. C0066 (6 zielen) Voorstraat tusschen de N.brug en Houtstijger;
No. C0067 (8 zielen) Voorstraat tusschen de N.brug en Houtstijger;
No. C0068 (3 zielen) Voorstraat tusschen de N.brug en Houtstijger;
No. C0069 (2 zielen) Houtstijger & kaai;
No. C0070 (4 zielen) Houtstijger & kaai;
No. C0071 (5 zielen) Houtstijger & kaai;
No. C0072 (2 zielen) Houtstijger & kaai;
No. C0073 (5 zielen) Voorstraat van den Houtstijger tot den Disselstijger;
No. C0074 (5 zielen) Voorstraat van den Houtstijger tot den Disselstijger;
No. C0075 (3 zielen) Voorstraat van den Houtstijger tot den Disselstijger;
No. C0076 (7 zielen) Voorstraat van den Houtstijger tot den Disselstijger;
No. C0077 (5 zielen) Voorstraat van den Houtstijger tot den Disselstijger;
No. C0078 (2 zielen) Voorstraat van den Houtstijger tot den Disselstijger;
No. C0079 (4 zielen) Voorstraat van den Houtstijger tot den Disselstijger;
No. C0080 (6 zielen) Voorstraat van den Houtstijger tot den Disselstijger;
No. C0081 (3 zielen) Voorstraat van den Houtstijger tot den Disselstijger;
No. C0082 (5 zielen) Voorstraat van den Houtstijger tot den Disselstijger;
No. C0083 (4 zielen) Voorstraat van den Houtstijger tot den Disselstijger;
No. C0084 (3 zielen) Voorstraat van den Houtstijger tot den Disselstijger;
No. C0085 (3 zielen) Disselstijger;
No. C0086 (2 zielen) Voorstraat naast den Disselstijger;
No. C0087 (2 zielen)
No. C0088 (10 zielen)
No. C0089 (2 zielen)
No. C0090 (2 zielen)
= 364 zielen
No. C0091 (7 zielen)
No. C0092 (6 zielen)
No. C0093 (6 zielen)
No. C0094 (2 zielen)
No. C0095 (3 zielen)
No. C0096 (4 zielen)
No. C0097 (2 zielen) Voorstraat naast den Turfstijger;
No. C0098 (- zielen) kaarsenmakerij [Turfstijger];
No. C0099 (3 zielen) Turfstijger;
No. C0100 (10 zielen) Turfstijger;
No. C0101 (2 zielen) Turfstijger;
No. C0102 (5 zielen) naast den Turfstijger aan d'andere zijde;
No. C0103 (7 zielen)
No. C0104 (7 zielen)
No. C0105 (6 zielen)
No. C0106 (4 zielen)
No. C0107 (2 zielen)
No. C0108 (8 zielen)
No. C0109 (- zielen) behoort aan 108;
No. C0110 (3 zielen)
No. C0111 (5 zielen)
No. C0112 (8 zielen)
No. C0113 (5 zielen)
No. C0114 (3 zielen)
No. C0115 (4 zielen)
No. C0116 (4 zielen)
No. C0117 (5 zielen) naast de Kerkstijger;
No. C0118 (- zielen) Pakhuis [Kerkstijger];
No. C0119 (4 zielen) Kerkstijger;
No. C0120 (6 zielen) Kerkstijger;
= 495 zielen
No. C0121 (1 zielen) Kerkstijger;
No. C0122 (5 zielen) Kerkstijger;
No. C0123 (2 zielen) Kerkstijger;
No. C0124 (1 zielen) Voorstraat naast de Kerkstijger;
No. C0125 (12 zielen)
No. C0126 (7 zielen)
No. C0127 (2 zielen)
No. C0128 (10 zielen)
No. C0129 (3 zielen)
No. C0130 (5 zielen)
No. C0131 (6 zielen)
No. C0132 (5 zielen)
No. C0133 (- zielen) onbewoond;
No. C0134 (- zielen) onbewoond;
No. C0135 (5 zielen)
No. C0136 (10 zielen)
No. C0137 (5 zielen) Voorstraat naast de Boomstraat;
No. C0138 (10 zielen) Boomstraat tusschen de Voorstraat en Taankaai;
No. C0139 (7 zielen) Boomstraat tusschen de Voorstraat en Taankaai;
No. C0140 (3 zielen) Boomstraat tusschen de Voorstraat en Taankaai;
No. C0141 (3 zielen) Boomstraat tusschen de Voorstraat en Taankaai;
No. C0142 (9 zielen) Boomstraat tusschen de Voorstraat en Taankaai;
No. C0143 (3 zielen) Boomstraat tusschen de Voorstraat en Taankaai;
No. C0144 (2 zielen) Boomstraat tusschen de Voorstraat en Taankaai;
No. C0145 (5 zielen) Taankaai;
No. C0146 (2 zielen) Taankaai;
No. C0147 (11 zielen) Taankaai;
No. C0148 (6 zielen) Taankaai;
No. C0149 (3 zielen) Taankaai;
No. C0150 (6 zielen) Taankaai;
= 644 zielen
No. C0151 (3 zielen) Taankaai;
No. C0152 (5 zielen) Taankaai;
No. C0153 (2 zielen) Taankaai;
No. C0154 (5 zielen) den Boom tusschen de Taankaai en de draaibrug;
No. C0155 (2 zielen) den Boom tusschen de Taankaai en de draaibrug;
No. C0156 (2 zielen) den Boom tusschen de Taankaai en de draaibrug;
No. C0157 (10 zielen) den Boom tusschen de Taankaai en de draaibrug;
No. C0158 (2 zielen) den Boom tusschen de Taankaai en de draaibrug;
No. C0159 (2 zielen) den Boom tusschen de Taankaai en de draaibrug;
No. C0160 (4 zielen) den Boom tusschen de Taankaai en de draaibrug;
No. C0161 (3 zielen) den Boom tusschen de Taankaai en de draaibrug;
No. C0162 (3 zielen) den Boom tusschen de Taankaai en de draaibrug;
No. C0163 (3 zielen) den Boom tusschen de Taankaai en de draaibrug;
No. C0164 (9 zielen) den Boom aan de overzijde van de draaibrug tot de Voorstraat;
= 511 zielen

Negende grondvergadering.
No. C0165 (3 zielen) den Boom aan de overzijde van de draaibrug tot de Voorstraat;
No. C0166 (4 zielen) den Boom aan de overzijde van de draaibrug tot de Voorstraat;
No. C0167 (2 zielen) den Boom aan de overzijde van de draaibrug tot de Voorstraat;
No. C0168 (5 zielen) den Boom aan de overzijde van de draaibrug tot de Voorstraat;
No. C0169 (- zielen) onbewoond (den Boom aan de overzijde van de draaibrug tot de Voorstraat);
No. C0170 (5 zielen) den Boom aan de overzijde van de draaibrug tot de Voorstraat;
No. C0171 (2 zielen) den Boom aan de overzijde van de draaibrug tot de Voorstraat;
No. C0172 (1 zielen) den Boom aan de overzijde van de draaibrug tot de Voorstraat;
No. C0173 (3 zielen) den Boom aan de overzijde van de draaibrug tot de Voorstraat;
No. C0174 (2 zielen) den Boom aan de overzijde van de draaibrug tot de Voorstraat;
No. C0175 (4 zielen) den Boom aan de overzijde van de draaibrug tot de Voorstraat;
No. C0176 (6 zielen) de Voorstraat naast de Boomstraat;
No. C0177 (4 zielen)
No. C0178 (- zielen) Pakhuis;
No. C0179 (5 zielen)
No. C0180 (4 zielen)
= 749 zielen
No. C0181 (13 zielen)
No. C0182 (- zielen) Branderij;
No. C0183 (- zielen) Branderij;
No. C0184 (- zielen) behoort aan 185;
No. C0185 (6 zielen) naast het Melkpoortje;
No. C0186 (- zielen) Pakhuis (buiten 't Melkpoortje);
No. C0187 (- zielen) Stal (buiten 't Melkpoortje);
No. C0188 (3 zielen) naast het Melkpoortje aan d'andere zijde;
No. C0189 (6 zielen)
No. C0190 (1 zielen)
No. C0191 (- zielen) Grutterij;
No. C0192 (8 zielen)
No. C0193 (5 zielen)
No. C0194 (8 zielen)
No. C0195 (3 zielen)
No. C0196 (6 zielen)
No. C0197 (2 zielen)
No. C0198 (5 zielen)
No. C0199 (2 zielen)
No. C0200 (8 zielen)
No. C0201 (5 zielen)
No. C0202 (2 zielen)
No. C0203 (5 zielen) naast het Veststraatje;
No. C0204 (- zielen) Pakhuis (Vest bij de Glasblazerij);
No. C0205 (1 zielen) Vest bij de Glasblazerij;
No. C0206 (- zielen) erf (Vest bij de Glasblazerij);
No. C0207 (- zielen) Branderij (Vest bij de Glasblazerij);
No. C0208 (- zielen) Pakhuis (Vest bij de Glasblazerij);
No. C0209 (- zielen) Pakhuis (Vest bij de Glasblazerij);
No. C0210 (- zielen) Pakhuis (Vest bij de Glasblazerij);
= 838 zielen
No. C0211 (2 zielen) Vest bij de Glasblazerij;
No. C0212 (3 zielen) Vest bij de Glasblazerij;
No. C0213 (3 zielen) Vest bij de Glasblazerij;
No. C0214 (2 zielen) Vest bij de Glasblazerij;
No. C0215 (2 zielen) de Vest aan de overzijden;
No. C0216 (5 zielen) de Vest aan de overzijden;
No. C0217 (1 zielen) de Vest aan de overzijden;
No. C0218 (1 zielen) de Vest aan de overzijden;
No. C0219 (2 zielen) de Vest aan de overzijden;
No. C0220 (- zielen) onbewoond (de Vest aan de overzijden);
No. C0221 (2 zielen) de Vest aan de overzijden;
No. C0222 (2 zielen) de Vest aan de overzijden;
No. C0223 (8 zielen) de Vest aan de overzijden;
No. C0224 (- zielen) onbwoond (de Vest aan de overzijden);
No. C0225 (6 zielen) de Vest aan de overzijden;
No. C0226 (- zielen) onbewoond (de Vest aan de overzijden);
No. C0226-1 (2 zielen) de Vest aan de overzijden;
No. C0227 (- zielen) Stal (de Vest aan de overzijden);
No. C0228 (2 zielen) Voorstraat naast het Veststraatje;
No. C0229 (4 zielen)
No. C0230 (9 zielen)
No. C0231 (8 zielen)
No. C0232 (5 zielen)
No. C0233 (6 zielen)
No. C0234 (5 zielen)
No. C0235 (2 zielen)
No. C0236 (3 zielen)
No. C0237 (2 zielen)
No. C0238 (2 zielen)
No. C0239 (4 zielen)
No. C0240 (6 zielen)
= 937 zielen
No. C0241 (2 zielen)
No. C0242 (- zielen) Pakhuis;
No. C0243 (- zielen) onbewoond;
No. C0244 (9 zielen)
No. C0245 (6 zielen)
No. C0246 (9 zielen)
No. C0247 (5 zielen)
No. C0248 (4 zielen)
No. C0249 (2 zielen)
No. C0250 (12 zielen)
No. C0251 (5 zielen)
No. C0252 (2 zielen)
No. C0253 (7 zielen)
No. C0254 (- zielen) is aan 255 getrokken;
No. C0255 (8 zielen)
No. C0256 (- zielen) behoord aan 213;
No. C0257 (2 zielen)
No. C0258 (- zielen) onbewoond naast de Rietdijkse Poort;
No. C0259 (7 zielen) [buiten den Rietdijk];
No. C0260 (- zielen) behoord aan 259 [buiten den Rietdijk];
No. C0261 (2 zielen) in de Rietdijkse Poort;
No. C0262 (5 zielen) in de Rietdijkse Poort;
No. C0263 (2 zielen) naast gem. Poort in den Hoek;
No. C0264 (1 zielen)
No. C0265 (2 zielen)
No. C0266 (5 zielen)
No. C0267 (1 zielen)
No. C0268 (3 zielen)
No. C0269 (3 zielen)
No. C0270 (4 zielen)
= 1045 zielen
No. C0271 (5 zielen)
No. C0272 (1 zielen)
No. C0273 (1 zielen)
No. C0274 (4 zielen)
No. C0275 (- zielen) onbewoond;
No. C0276 (- zielen) Houtthuijn op den Bleijenhoek;
No. C0277 (3 zielen) Bleijenhoek bij 't kerkhof;
No. C0278 (- zielen) Smederij;
No. C0279 (2 zielen)
No. C0280 (7 zielen)
No. C0281 (14 zielen)
No. C0282 (2 zielen)
No. C0283 (6 zielen)
No. C0284 (2 zielen)
No. C0285 (8 zielen)
No. C0286 (3 zielen)
No. C0287 (5 zielen)
No. C0288 (3 zielen)
No. C0289 (4 zielen)
No. C0290 (3 zielen)
No. C0291 (4 zielen)
No. C0292 (- zielen) Pakhuis;
No. C0293 (4 zielen)
No. C0294 (5 zielen)
No. C0295 (2 zielen)
No. C0296 (4 zielen)
No. C0297 (- zielen) Stal;
No. C0298 (4 zielen)
No. C0299 (2 zielen)
No. C0300 (- zielen) onbewoond;
= 1143 zielen
No. C0301 (3 zielen)
No. C0302 (3 zielen)
No. C0303 (4 zielen)
No. C0304 (2 zielen)
No. C0305 (8 zielen)
No. C0306 (6 zielen) Bleijenhoek bij de Voorstraat;
No. C0307 (3 zielen) de Voorstraat van den Bleijenhoek tot de Schotsenthuin;
No. C0308 (7 zielen) de Voorstraat van den Bleijenhoek tot de Schotsenthuin;
No. C0309 (4 zielen) de Voorstraat van den Bleijenhoek tot de Schotsenthuin;
No. C0310 (6 zielen) de Voorstraat van den Bleijenhoek tot de Schotsenthuin;
No. C0311 (- zielen) Werkhuis (de Voorstraat van den Bleijenhoek tot de Schotsenthuin);
No. C0312 (5 zielen) de Voorstraat van den Bleijenhoek tot de Schotsenthuin;
No. C0313 (2 zielen) de Schotsenthuin;
No. C0314 (1 zielen) de Schotsenthuin;
No. C0315 (5 zielen) de Schotsenthuin;
No. C0316 (2 zielen) de Schotsenthuin;
No. C0317 (6 zielen) de Schotsenthuin;
No. C0318 (2 zielen) de Schotsenthuin;
No. C0319 (6 zielen) de Schotsenthuin;
No. C0320 (5 zielen) de Schotsenthuin;
No. C0321 (3 zielen) de Schotsenthuin;
No. C0322 (5 zielen) de Schotsenthuin;
No. C0323 (4 zielen) de Schotsenthuin;
No. C0324 (- zielen) Pakhuis (de Schotsenthuin);
No. C0325 (5 zielen) Voorstraat van de Schotsenthuin tot het Riedijkstraatje;
No. C0326 (3 zielen) Voorstraat van de Schotsenthuin tot het Riedijkstraatje;
= 504 zielen

Tiende grondvergadering.
No. C0327 (9 zielen) Voorstraat van de Schotsenthuin tot het Riedijkstraatje;
No. C0328 (4 zielen) Voorstraat van de Schotsenthuin tot het Riedijkstraatje;
No. C0329 (5 zielen) deze en volgende Num.s tot 366 behoren alle tot de het Riedijkstraatje;
No. C0330 (2 zielen)
= 1263 zielen
No. C0331 (1 zielen)
No. C0332 (4 zielen)
No. C0333 (3 zielen)
No. C0334 (4 zielen)
No. C0335 (2 zielen)
No. C0336 (- zielen) onbewoond;
No. C0337 (2 zielen)
No. C0338 (4 zielen)
No. C0339 (4 zielen)
No. C0340 (4 zielen)
No. C0341 (4 zielen)
No. C0342 (5 zielen)
No. C0343 (5 zielen)
No. C0344 (4 zielen)
No. C0345 (3 zielen)
No. C0346 (3 zielen)
No. C0347 (5 zielen)
No. C0348 (3 zielen)
No. C0349 (2 zielen)
No. C0350 (2 zielen)
No. C0351 (- zielen) Pakhuis;
No. C0352 (3 zielen)
No. C0353 (2 zielen)
No. C0354 (5 zielen)
No. C0355 (3 zielen)
No. C0356 (2 zielen)
No. C0357 (1 zielen)
No. C0358 (2 zielen)
No. C0359 (2 zielen)
No. C0360 (- zielen) onbewoond;
= 1347 zielen
No. C0361 (1 zielen)
No. C0362 (3 zielen)
No. C0363 (6 zielen)
No. C0364 (- zielen) onbewoond;
No. C0365 (4 zielen)
No. C0366 (3 zielen)
No. C0367 (9 zielen) de Voorstraat naast het Rietdijkstraatje;
No. C0368 (7 zielen)
No. C0369 (3 zielen)
No. C0370 (7 zielen)
No. C0371 (8 zielen)
No. C0372 (13 zielen)
No. C0373 (5 zielen)
No. C0374 (4 zielen)
No. C0375 (6 zielen)
No. C0376 (4 zielen)
No. C0377 (11 zielen)
No. C0378 (- zielen) zijlmakerij;
No. C0379 (5 zielen)
No. C0380 (5 zielen)
No. C0381 (3 zielen)
No. C0382 (8 zielen)
No. C0383 (4 zielen)
No. C0384 (8 zielen)
No. C0385 (3 zielen)
No. C0386 (6 zielen)
No. C0387 (5 zielen)
No. C0388 (3 zielen)
No. C0389 (4 zielen)
No. C0390 (2 zielen)
= 1497 zielen
No. C0391 (6 zielen)
No. C0392 (2 zielen)
No. C0393 (3 zielen)
No. C0394 (4 zielen)
No. C0395 (6 zielen)
No. C0396 (4 zielen)
No. C0397 (2 zielen)
No. C0398 (3 zielen)
No. C0399 (3 zielen)
No. C0400 (4 zielen)
No. C0401 (- zielen) Pakhuis;
No. C0402 (2 zielen)
No. C0403 (7 zielen) de Voorstraat naast het Torenstraatje;
No. C0404 (1 zielen) Eerste Num.r in 't Torenstraatje;
No. C0405 (- zielen) onbewoond;
No. C0406 (- zielen) onbewoond;
No. C0407 (6 zielen)
No. C0408 (10 zielen)
No. C0409 (7 zielen)
No. C0410 (7 zielen)
No. C0411 (4 zielen)
No. C0412 (3 zielen)
No. C0413 (3 zielen)
No. C0414 (3 zielen)
No. C0415 (10 zielen)
No. C0416 (5 zielen)
No. C0417 (8 zielen)
No. C0418 (2 zielen)
No. C0419 (1 zielen)
No. C0420 (2 zielen)
= 1614 zielen
No. C0421 (3 zielen)
No. C0422 (4 zielen) naast het Pompstraatje;
No. C0423 (13 zielen) het Pompstraatje;
No. C0424 (1 zielen) het Pompstraatje;
No. C0425 (5 zielen) naast het Pompstraatje aan de andere zijde;
No. C0426 (1 zielen)
No. C0427 (5 zielen)
No. C0428 (3 zielen)
No. C0429 (6 zielen)
No. C0430 (5 zielen)
No. C0431 (5 zielen)
No. C0432 (3 zielen)
No. C0433 (8 zielen)
No. C0434 (2 zielen)
No. C0435 (3 zielen)
No. C0436 (13 zielen)
No. C0437 (4 zielen)
No. C0438 (1 zielen)
No. C0439 (3 zielen)
No. C0440 (3 zielen)
No. C0441 (4 zielen)
= 506 zielen

Elfde grondvergadering.
No. C0442 (6 zielen)
No. C0443 (7 zielen)
No. C0444 (3 zielen)
No. C0445 (3 zielen)
No. C0446 (4 zielen)
No. C0447 (1 zielen)
No. C0448 (5 zielen) naast het Rietdijkstraatje;
No. C0449 (3 zielen) deze en volgende Numm.s tot 503 bevatten alles rontom het kerkhof;
No. C0450 (10 zielen)
= 1751 zielen
No. C0451 (4 zielen)
No. C0452 (3 zielen)
No. C0453 (7 zielen)
No. C0454 (2 zielen)
No. C0455 (2 zielen)
No. C0456 (- zielen) Pakhuis;
No. C0457 (2 zielen)
No. C0458 (5 zielen)
No. C0459 (1 zielen)
No. C0460 (6 zielen)
No. C0461 (- zielen) behoort aan 460;
No. C0462 (6 zielen)
No. C0463 (2 zielen)
No. C0464 (- zielen) onbewoond;
No. C0465 (5 zielen)
No. C0466 (7 zielen)
No. C0467 (- zielen) onbewoond;
No. C0468 (7 zielen)
No. C0469 (7 zielen)
No. C0470 (3 zielen)
No. C0471 (- zielen) Pakhuis;
No. C0472 (2 zielen)
No. C0473 (2 zielen)
No. C0474 (5 zielen)
No. C0475 (3 zielen)
No. C0476 (- zielen) onbewoond;
No. C0477 (2 zielen)
No. C0478 (1 zielen)
No. C0479 (3 zielen)
No. C0480 (1 zielen)
= 1834 zielen
No. C0481 (3 zielen)
No. C0482 (- zielen) olie molen;
No. C0483 (- zielen) Pakhuis;
No. C0484 (3 zielen)
No. C0485 (2 zielen)
No. C0486 (2 zielen)
No. C0487 (7 zielen)
No. C0488 (5 zielen)
No. C0489 (7 zielen)
No. C0490 (1 zielen)
No. C0491 (5 zielen)
No. C0492 (1 zielen)
No. C0493 (6 zielen)
No. C0494 (3 zielen)
No. C0495 (- zielen) stal;
No. C0496 (1 zielen)
No. C0497 (9 zielen)
No. C0498 (4 zielen)
No. C0499 (1 zielen)
No. C0500 (2 zielen)
No. C0501 (4 zielen)
No. C0502 (3 zielen)
No. C0503 (2 zielen)
No. C0504 (3 zielen) Eerste N. in 't Torenstraatje aan de overzijde;
No. C0505 (5 zielen)
No. C0506 (5 zielen)
No. C0507 (4 zielen)
No. C0508 (2 zielen)
No. C0509 (- zielen) onbewoond;
No. C0510 (- zielen) onbewoond;
= 1924 zielen
No. C0511 (3 zielen)
No. C0512 (3 zielen)
No. C0513 (3 zielen)
No. C0514 (8 zielen)
No. C0515 (2 zielen)
No. C0516 (7 zielen)
No. C0517 (8 zielen)
No. C0518 (5 zielen)
No. C0519 (4 zielen)
No. C0520 (1 zielen)
No. C0521 (- zielen) Pakhuis;
No. C0522 (3 zielen)
No. C0523 (- zielen) onbewoond;
No. C0524 (- zielen) Kuiphuis Toorenstraatje naast de Wijngaardstraat;
No. C0525 (- zielen) onbewoond;
No. C0526 (10 zielen) de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof;
No. C0527 (5 zielen) de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof;
No. C0528 (4 zielen) de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof;
No. C0529 (12 zielen) de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof;
No. C0530 (1 zielen) de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof;
No. C0531 (2 zielen) de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof;
No. C0532 (3 zielen) de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof;
No. C0533 (4 zielen) de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof;
No. C0534 (8 zielen) de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof;
No. C0535 (8 zielen) de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof;
No. C0536 (3 zielen) de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof;
No. C0537 (5 zielen) de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof;
No. C0538 (8 zielen) de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof;
No. C0539 (- zielen) stal (de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof);
No. C0540 (5 zielen) de Wijngaardstraat van 't Toorenstr. tot de Kerkstraat aan de zijde van 't kerkhof;
= 2049 zielen
No. C0541 (2 zielen) de Wijngaardstraat aan de overzijde;
No. C0542 (4 zielen) de Wijngaardstraat aan de overzijde;
No. C0543 (7 zielen) de Wijngaardstraat aan de overzijde;
No. C0544 (5 zielen) de Wijngaardstraat aan de overzijde;
No. C0545 (2 zielen) de Wijngaardstraat aan de overzijde;
No. C0546 (4 zielen) de Wijngaardstraat aan de overzijde;
No. C0547 (2 zielen) de Wijngaardstraat aan de overzijde;
No. C0548 (2 zielen) de Wijngaardstraat aan de overzijde;
No. C0549 (3 zielen) de Wijngaardstraat aan de overzijde;
No. C0550 (- zielen) Pakhuis in 't Toorenstraatje naast de Wijngaardstraat;
No. C0551 (3 zielen)
No. C0552 (2 zielen)
No. C0553 (3 zielen)
No. C0554 (4 zielen)
No. C0555 (8 zielen)
No. C0556 (2 zielen)
No. C0557 (2 zielen)
No. C0558 (- zielen) onbewoond;
No. C0559 (- zielen) onbewoond;
No. C0560 (4 zielen)
No. C0561 (4 zielen)
No. C0562 (2 zielen)
No. C0563 (2 zielen)
No. C0564 (- zielen) behoord aan 566;
No. C0565 (3 zielen) laatste Nummer in 't Torenstr. bij de Voorstraat;
No. C0566 (13 zielen) Voorstraat naast het Torenstraatje;
No. C0567 (3 zielen)
No. C0568 (10 zielen)
No. C0569 (4 zielen)
No. C0570 (2 zielen)
= 2151 zielen
No. C0571 (5 zielen)
No. C0572 (4 zielen)
No. C0573 (7 zielen)
No. C0574 (4 zielen)
No. C0575 (3 zielen)
No. C0576 (7 zielen) Voorstraat naast de Kerkstraat;
No. C0577 (- zielen) stal [Kerkstraat]
No. C0578 (4 zielen) [Kerkstraat]
No. C0579 (- zielen) Pakhuis [Kerkstraat]
No. C0580 (- zielen) stal [Kerkstraat]
No. C0581 (3 zielen) [Kerkstraat]
No. C0582 (3 zielen) [Kerkstraat]
No. C0583 (2 zielen) [Kerkstraat]
No. C0584 (4 zielen) [Kerkstraat]
No. C0585 (5 zielen) [Kerkstraat]
No. C0586 (3 zielen) [Kerkstraat]
No. C0587 (- zielen) onbewoond; deze en volgende Numm. tot 610, bevat de Doelstraat tusschen de Kerkstraat en Herm.s Huisstraat, aan beide zijde.
No. C0588 (6 zielen)
No. C0589 (5 zielen)
No. C0590 (3 zielen)
= 510 zielen

Twaalfde grondvergadering.
No. C0591 (2 zielen)
No. C0592 (3 zielen)
No. C0593 (1 zielen)
No. C0594 (2 zielen)
No. C0595 (18 zielen)
No. C0596 (4 zielen)
No. C0597 (3 zielen)
No. C0598 (5 zielen)
No. C0599 (4 zielen)
No. C0600 (3 zielen)
= 2264 zielen
No. C0601 (2 zielen)
No. C0602 (3 zielen)
No. C0603 (8 zielen)
No. C0604 (9 zielen)
No. C0605 (2 zielen)
No. C0606 (- zielen) behoort aan 605;
No. C0607 (4 zielen)
No. C0608 (9 zielen)
No. C0609 (6 zielen)
No. C0610 (- zielen) onbewoond;
No. C0611 (7 zielen) Kerkstraat;
No. C0612 (- zielen) Pakhuis [Kerkstraat]
No. C0613 (5 zielen) Kerkstraat;
No. C0614 (2 zielen) Kerkstraat;
No. C0615 (5 zielen) Kerkstraat;
No. C0616 (6 zielen) Kerkstraat;
No. C0617 (5 zielen) Kerkstraat;
No. C0618 (2 zielen) Voorstraat naast de Kerkstraat;
No. C0619 (10 zielen)
No. C0620 (10 zielen)
No. C0621 (7 zielen)
No. C0622 (4 zielen)
No. C0623 (7 zielen)
No. C0624 (6 zielen)
No. C0625 (12 zielen)
No. C0626 (2 zielen)
No. C0627 (- zielen) Pakhuis;
No. C0628 (- zielen) Blaauselmakerij;
No. C0629 (- zielen) Lakmoesmakerij;
No. C0630 (6 zielen)
= 2403 zielen
No. C0631 (3 zielen)
No. C0632 (5 zielen)
No. C0633 (3 zielen)
No. C0634 (4 zielen)
No. C0635 (6 zielen) de Voorstraat naast de Heerm.H.straat;
No. C0636 (- zielen) behoord aan 635; HermansHuisstraat beginnende aan de Voorstraat en gaat tot het Burgemeesterspoortje;
No. C0637 (- zielen) Pakhuis
No. C0638 (3 zielen)
No. C0639 (8 zielen)
No. C0640 (1 zielen)
No. C0641 (3 zielen)
No. C0642 (- zielen) behoort aan 604;
No. C0643 (7 zielen)
No. C0644 (4 zielen)
No. C0645 (4 zielen)
No. C0646 (5 zielen)
No. C0647 (6 zielen)
No. C0648 (3 zielen)
No. C0649 (1 zielen)
No. C0650 (4 zielen)
No. C0651 (8 zielen)
No. C0652 (6 zielen)
No. C0653 (4 zielen)
No. C0654 (12 zielen)
No. C0655 (7 zielen)
No. C0656 (6 zielen)
No. C0657 (10 zielen)
No. C0658 (7 zielen)
No. C0659 (8 zielen)
No. C0660 (4 zielen)
= 2545 zielen
No. C0661 (6 zielen)
No. C0662 (4 zielen)
No. C0663 (8 zielen)
No. C0664 (6 zielen)
No. C0665 (4 zielen)
No. C0666 (11 zielen)
No. C0667 (4 zielen)
No. C0668 (- zielen) behoort aan 667;
No. C0669 (5 zielen)
No. C0670 (3 zielen) Burgemeesterspoortje;
No. C0671 (2 zielen) Burgemeesterspoortje;
No. C0672 (9 zielen) Burgemeesterspoortje;
No. C0673 (2 zielen) Burgemeesterspoortje;
No. C0674 (3 zielen) Burgemeesterspoortje;
No. C0675 (1 zielen) Burgemeesterspoortje;
No. C0676 (- zielen) onbewoond (Burgemeesterspoortje);
No. C0677 (3 zielen) Burgemeesterspoortje;
No. C0678 (3 zielen) Burgemeesterspoortje;
No. C0679 (- zielen) onbewoond (Burgemeesterspoortje);
No. C0680 (2 zielen) Burgemeesterspoortje;
No. C0681 (2 zielen) Burgemeesterspoortje;
No. C0682 (4 zielen) Heerm.s Hs. straat naast het Burgemeesterspoortje;
No. C0683 (1 zielen)
No. C0684 (4 zielen)
No. C0685 (4 zielen)
No. C0686 (2 zielen)
No. C0687 (4 zielen)
No. C0688 (4 zielen)
No. C0689 (8 zielen)
No. C0690 (2 zielen)
= 2656 zielen
No. C0691 (9 zielen)
No. C0692 (3 zielen)
No. C0693 (9 zielen)
No. C0694 (12 zielen)
No. C0695 (4 zielen)
No. C0696 (7 zielen)
No. C0697 (9 zielen)
No. C0698 (8 zielen)
= 498 zielen

Dertiende grondvergadering.
No. C0699 (5 zielen)
No. C0700 (5 zielen)
No. C0701 (2 zielen) 't laatste Huis in de Heerm.s. Huisstraat bij de Vest;
No. C0702 (5 zielen) de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde;
No. C0703 (4 zielen) de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde;
No. C0704 (2 zielen) de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde;
No. C0705 (5 zielen) de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde;
No. C0706 (- zielen) behoort aan 707 (de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde);
No. C0707 (3 zielen) de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde;
No. C0708 (- zielen) behoort aan 707 (de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde);
No. C0709 (5 zielen) de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde;
No. C0710 (5 zielen) de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde;
No. C0711 (4 zielen) de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde;
No. C0712 (6 zielen) de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde;
No. C0713 (6 zielen) de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde;
No. C0714 (6 zielen) de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde;
No. C0715 (2 zielen) de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde;
No. C0716 (3 zielen) de Vest tusschen 't Kerkhof en Noorderpoort aan beide zijde;
No. C0717 (- zielen) onbewoond; Eerste Nummer in de Herm.Huisstraat bij de Vest;
No. C0718 (5 zielen)
No. C0719 (6 zielen)
No. C0720 (- zielen) onbewoond;
= 2794 zielen
No. C0721 (1 zielen)
No. C0722 (4 zielen)
No. C0723 (3 zielen) Herm.s Huisstraat naast de Molepoort;
No. C0724 (- zielen) Thuin (de Molepoort);
No. C0725 (1 zielen) de Molepoort;
No. C0726 (5 zielen) de Molepoort;
No. C0727 (6 zielen) de Molepoort;
No. C0728 (6 zielen) de Molepoort;
No. C0729 (4 zielen) de Molepoort;
No. C0730 (7 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat;
No. C0731 (2 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat;
No. C0732 (3 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat;
No. C0733 (6 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat;
No. C0734 (6 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat;
No. C0735 (1 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat;
No. C0736 (12 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat;
No. C0737 (5 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat;
No. C0738 (1 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat;
No. C0739 (2 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat;
No. C0740 (2 zielen) Kippegang;
No. C0741 (7 zielen) Kippegang;
No. C0742 (5 zielen) Kippegang;
No. C0743 (5 zielen) Kippegang;
No. C0744 (4 zielen) Kippegang;
No. C0745 (4 zielen) Kippegang;
No. C0746 (8 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat;
No. C0747 (3 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat;
No. C0748 (2 zielen) deze & volgende Nummers tot 768 bevat de Frankestraat aan beide zijde;
No. C0749 (4 zielen)
No. C0750 (6 zielen)
= 2919 zielen
No. C0751 (3 zielen)
No. C0752 (1 zielen)
No. C0753 (4 zielen)
No. C0754 (2 zielen)
No. C0755 (4 zielen)
No. C0756 (5 zielen)
No. C0757 (8 zielen)
No. C0758 (2 zielen)
No. C0759 (2 zielen)
No. C0760 (5 zielen)
No. C0761 (1 zielen)
No. C0762 (3 zielen)
No. C0763 (5 zielen)
No. C0764 (8 zielen)
No. C0765 (4 zielen)
No. C0766 (2 zielen)
No. C0767 (1 zielen)
No. C0768 (5 zielen)
No. C0769 (3 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat;
No. C0770 (4 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat;
No. C0771 (3 zielen) Knoopmakersgang;
No. C0772 (3 zielen) Knoopmakersgang;
No. C0773 (2 zielen) Knoopmakersgang;
No. C0774 (5 zielen) Knoopmakersgang;
No. C0775 (2 zielen) Knoopmakersgang;
No. C0776 (4 zielen) Knoopmakersgang;
No. C0777 (2 zielen) Knoopmakersgang;
No. C0778 (1 zielen) Knoopmakersgang;
No. C0779 (9 zielen) vervolg van de Herm.s Huissstraat tot de Doelstraat;
No. C0780 (10 zielen)
= 3032 zielen
No. C0781 (5 zielen)
No. C0782 (3 zielen)
No. C0783 (8 zielen)
No. C0784 (2 zielen)
No. C0785 (2 zielen)
No. C0786 (7 zielen)
No. C0787 (2 zielen)
No. C0788 (9 zielen)
No. C0789 (3 zielen)
No. C0790 (- zielen) Pakhuis;
No. C0791 (10 zielen)
No. C0792 (5 zielen)
No. C0793 (4 zielen)
No. C0794 (11 zielen)
No. C0795 (- zielen) Pakhuis;
No. C0796 (3 zielen)
No. C0797 (12 zielen)
No. C0798 (3 zielen)
No. C0799 (5 zielen)
No. C0800 (2 zielen) deze en volgende Num. tot 820 bevat de Doelstraat tusschen de Marienbornstraat en Heerm.s Huisstraat aan beide zijde;
No. C0801 (6 zielen)
No. C0802 (6 zielen)
No. C0803 (3 zielen)
No. C0804 (6 zielen)
No. C0805 (7 zielen)
No. C0806 (4 zielen)
No. C0807 (1 zielen)
No. C0808 (4 zielen)
No. C0809 (1 zielen)
No. C0810 (3 zielen)
= 3169 zielen
No. C0811 (3 zielen)
No. C0812 (3 zielen)
No. C0813 (3 zielen)
No. C0814 (2 zielen)
No. C0815 (5 zielen)
No. C0816 (3 zielen)
No. C0817 (- zielen) onbewoond;
No. C0818 (3 zielen)
No. C0819 (2 zielen)
No. C0820 (- zielen) Pakhuis;
No. C0821 (6 zielen) vervolg van de Herm.s Huisstraat tot de Voorstraat;
No. C0822 (- zielen) Pakhuis;
No. C0823 (- zielen) Pakhuis;
No. C0824 (6 zielen) de Voorstraat naast de Herm.s Huisstraat;
No. C0825 (5 zielen)
No. C0826 (3 zielen)
= 496 zielen

Veertiende grondvergadering.
No. C0827 (11 zielen)
No. C0828 (2 zielen)
No. C0829 (7 zielen)
No. C0830 (6 zielen)
No. C0831 (4 zielen)
No. C0832 (3 zielen)
No. C0833 (3 zielen) de Voorstraat naast de Marienbornstraat;
No. C0834 (- zielen) Pakhuis; begin van de Marienbornstraat en gaat tot de eerste brug of 863;
No. C0835 (1 zielen)
No. C0836 (7 zielen)
No. C0837 (4 zielen)
No. C0838 (- zielen) Pakhuis;
No. C0839 (- zielen) stal;
No. C0840 (4 zielen)
= 3265 zielen
No. C0841 (1 zielen)
No. C0842 (- zielen) Pakhuis;
No. C0843 (5 zielen)
No. C0844 (- zielen) Pakhuis;
No. C0845 (- zielen) Pakhuis;
No. C0846 (2 zielen)
No. C0847 (2 zielen)
No. C0848 (3 zielen)
No. C0849 (5 zielen)
No. C0850 (3 zielen)
No. C0851 (7 zielen)
No. C0852 (6 zielen)
No. C0853 (7 zielen)
No. C0854 (7 zielen)
No. C0855 (16 zielen)
No. C0856 (3 zielen)
No. C0857 (5 zielen)
No. C0858 (3 zielen)
No. C0859 (5 zielen)
No. C0860 (4 zielen)
No. C0861 (3 zielen)
No. C0862 (4 zielen)
No. C0863 (4 zielen)
No. C0864 (1 zielen) het Plaatsje langs de gragt in de Marienb.str. bij de Eerste Brug;
No. C0865 (5 zielen) het Plaatsje langs de gragt in de Marienb.str. bij de Eerste Brug;
No. C0866 (6 zielen) het Plaatsje langs de gragt in de Marienb.str. bij de Eerste Brug;
No. C0867 (2 zielen) het Plaatsje langs de gragt in de Marienb.str. bij de Eerste Brug;
No. C0868 (2 zielen) het Plaatsje langs de gragt in de Marienb.str. bij de Eerste Brug;
No. C0869 (6 zielen) het Plaatsje langs de gragt in de Marienb.str. bij de Eerste Brug;
No. C0870 (2 zielen) vervolg van de Marienbornstraat tot de Molenpoort;
= 3384 zielen
No. C0871 (4 zielen)
No. C0872 (4 zielen)
No. C0873 (- zielen) Pakhuis;
No. C0874 (1 zielen)
No. C0875 (13 zielen)
No. C0876 (5 zielen)
No. C0877 (3 zielen)
No. C0878 (4 zielen)
No. C0879 (- zielen) Pakhuis (de Molenpoort);
No. C0880 (5 zielen) de Molenpoort;
No. C0881 (6 zielen) de Molenpoort;
No. C0882 (2 zielen) de Molenpoort;
No. C0883 (5 zielen) de Molenpoort;
No. C0884 (9 zielen) de Koningshof; vervolg van de Marienbornstraat tot de Vest;
No. C0885 (6 zielen)
No. C0886 (5 zielen)
No. C0887 (2 zielen)
No. C0888 (5 zielen)
No. C0889 (11 zielen)
No. C0890 (4 zielen)
No. C0891 (3 zielen)
No. C0892 (7 zielen)
No. C0893 (6 zielen)
No. C0894 (3 zielen)
No. C0895 (5 zielen)
No. C0896 (1 zielen)
No. C0897 (2 zielen)
No. C0898 (3 zielen) deze en volgende Numm. tot 912 bevat de Vest, van de Marienbornstraat tot 't Pesthuis aan beide zijden;
No. C0899 (6 zielen)
No. C0900 (3 zielen)
= 3517 zielen
No. C0901 (3 zielen)
No. C0902 (6 zielen)
No. C0903 (11 zielen)
No. C0904 (1 zielen)
No. C0905 (5 zielen)
No. C0906 (1 zielen)
No. C0907 (2 zielen)
No. C0908 (- zielen) Pakhuis;
No. C0909 (- zielen) Pakhuis;
No. C0910 (- zielen) Timmerwinkel;
No. C0911 (8 zielen)
No. C0912 (6 zielen)
No. C0913 (- zielen) Pakhuis; begin van de Marienbornstrat bij de Vest, en gaat tot de Poulusgang;
No. C0914 (- zielen) onbewoond;
No. C0915 (2 zielen)
No. C0916 (5 zielen)
No. C0917 (4 zielen)
No. C0918 (8 zielen)
No. C0919 (3 zielen)
No. C0920 (4 zielen)
No. C0921 (6 zielen)
No. C0922 (6 zielen)
No. C0923 (9 zielen)
No. C0924 (4 zielen)
No. C0925 (11 zielen)
No. C0926 (8 zielen)
No. C0927 (6 zielen)
No. C0928 (5 zielen)
No. C0929 (8 zielen)
No. C0930 (- zielen) Pakhuis;
= 3649 zielen
No. C0931 (6 zielen)
No. C0932 (- zielen) Pakhuis;
No. C0933 (4 zielen)
No. C0934 (4 zielen)
No. C0935 (3 zielen)
No. C0936 (8 zielen)
No. C0937 (5 zielen)
No. C0938 (14 zielen)
No. C0939 (3 zielen)
No. C0940 (3 zielen)
No. C0941 (6 zielen)
No. C0942 (5 zielen)
= 497 zielen

Vijftiende grondvergadering.
No. C0943 (3 zielen)
No. C0944 (3 zielen)
No. C0945 (6 zielen)
No. C0946 (2 zielen)
No. C0947 (2 zielen)
No. C0948 (4 zielen)
No. C0949 (8 zielen)
No. C0950 (7 zielen)
No. C0951 (6 zielen)
No. C0952 (2 zielen)
No. C0953 (- zielen) onbewoond (Poulusgang);
No. C0954 (6 zielen) Poulusgang;
No. C0955 (4 zielen) Poulusgang;
No. C0956 (- zielen) onbewoond (Poulusgang);
No. C0957 (6 zielen) Poulusgang;
No. C0958 (5 zielen) Poulusgang;
No. C0959 (2 zielen) Poulusgang;
No. C0960 (4 zielen) vervolg van de Marienbornstraat tot de Doelstraat of 969;
= 3780 zielen
No. C0961 (4 zielen)
No. C0962 (7 zielen)
No. C0963 (5 zielen)
No. C0964 (7 zielen)
No. C0965 (3 zielen)
No. C0966 (8 zielen)
No. C0967 (- zielen) Pakhuis;
No. C0968 (- zielen) Pakhuis;
No. C0969 (2 zielen)
No. C0970 (8 zielen) de Doelstraat tusschen de Marienbornstraat en Weeshuisstraatje, aan beide zijde;
No. C0971 (- zielen) Pakhuis (de Doelstraat tusschen de Marienbornstraat en Weeshuisstraatje, aan beide zijde);
No. C0972 (4 zielen) de Doelstraat tusschen de Marienbornstraat en Weeshuisstraatje, aan beide zijde;
No. C0973 (3 zielen) de Doelstraat tusschen de Marienbornstraat en Weeshuisstraatje, aan beide zijde;
No. C0974 (4 zielen) de Doelstraat tusschen de Marienbornstraat en Weeshuisstraatje, aan beide zijde;
No. C0975 (1 zielen) de Doelstraat tusschen de Marienbornstraat en Weeshuisstraatje, aan beide zijde;
No. C0976 (3 zielen) de Doelstraat tusschen de Marienbornstraat en Weeshuisstraatje, aan beide zijde;
No. C0977 (3 zielen) de Doelstraat tusschen de Marienbornstraat en Weeshuisstraatje, aan beide zijde;
No. C0978 (- zielen) Pakhuis, vervolg van de Marienbornstraat;
No. C0979 (5 zielen) de Voorstraat naast de Marienbornstraat;
No. C0980 (3 zielen)
No. C0981 (5 zielen)
No. C0982 (4 zielen)
No. C0983 (6 zielen)
No. C0984 (8 zielen)
No. C0985 (2 zielen)
No. C0986 (2 zielen)
No. C0987 (4 zielen)
No. C0988 (3 zielen)
No. C0989 (4 zielen)
No. C0990 (8 zielen) de Voorstraat naast 't Weeshuisstraatje;
= 3896 zielen
No. C0991 (- zielen) behoort aan 990 deze & volgende N. 1012 bevat het Weeshuisstraatje aan beide zijden;
No. C0992 (106 zielen) WEESHUIS (zie bijlage no. 1)

BIJLAGE No 1
Weeshuis No. 992 Letter C

3 mr Pr Crol vrouw en kind
1 ondermeester Jacob Ooms
1 keukenmoeder
1 wollenaaister B: uit den Bogaard
1 linne naaister Sara van Gent
1 matres Catharina Mes
1 portier
97 kinderen
= 106 zielen

No. C0993 (2 zielen)
No. C0994 (4 zielen)
No. C0995 (- zielen) Pakhuis;
No. C0996 (8 zielen)
No. C0997 (- zielen) Pakhuis;
No. C0998 (8 zielen)
No. C0999 (7 zielen)
No. C1000 (6 zielen)
No. C1001 (4 zielen)
No. C1002 (4 zielen)
No. C1003 (9 zielen)
No. C1004 (- zielen) Pakhuis;
No. C1005 (3 zielen)
No. C1006 (6 zielen)
No. C1007 (- zielen) Pakhuis;
No. C1008 (2 zielen)
No. C1009 (2 zielen)
No. C1010 (5 zielen)
No. C1011 (5 zielen)
No. C1012 (2 zielen)
No. C1013 (2 zielen) de Voorstraat van 't Weeshuisstraatje tot het Zakkedragersstraatje;
No. C1014 (10 zielen) de Voorstraat van 't Weeshuisstraatje tot het Zakkedragersstraatje;
No. C1015 (3 zielen) de Voorstraat van 't Weeshuisstraatje tot het Zakkedragersstraatje;
No. C1016 (3 zielen) de Voorstraat van 't Weeshuisstraatje tot het Zakkedragersstraatje;
No. C1017 (2 zielen) de Voorstraat van 't Weeshuisstraatje tot het Zakkedragersstraatje;
No. C1018 (4 zielen) de Voorstraat van 't Weeshuisstraatje tot het Zakkedragersstraatje;
No. C1019 (5 zielen) het Zakkedragersstraatje;
No. C1020 (- zielen) Pakhuis;
= 4108 zielen

Vijftiende grondvergadering.
No. C1021 (2 zielen)
No. C1022 (- zielen) behoort aan 1021;
No. C1023 (4 zielen)
No. C1024 (- zielen) Pakhuis;
No. C1025 (9 zielen)
No. C1026 (- zielen) Pakhuis;
No. C1027 (- zielen) Pakhuis;
No. C1028 (- zielen) Pakhuis;
No. C1029 (- zielen) Stal;
No. C1030 (- zielen) Pakhuis (de Doelstraat, tusschen het Zakkedragersstraatje, & Weeshuisstr. aan beide zijden);
No. C1031 (4 zielen) de Doelstraat, tusschen het Zakkedragersstraatje, & Weeshuisstr. aan beide zijden;
No. C1032 (3 zielen) de Doelstraat, tusschen het Zakkedragersstraatje, & Weeshuisstr. aan beide zijden;
No. C1033 (3 zielen) de Doelstraat, tusschen het Zakkedragersstraatje, & Weeshuisstr. aan beide zijden;
No. C1034 (7 zielen) de Doelstraat, tusschen het Zakkedragersstraatje, & Weeshuisstr. aan beide zijden;
No. C1035 (3 zielen) de Doelstraat, tusschen het Zakkedragersstraatje, & Weeshuisstr. aan beide zijden;
No. C1036 (- zielen) Stal (de Doelstraat, tusschen het Zakkedragersstraatje, & Weeshuisstr. aan beide zijden);
No. C1037 (- zielen) onbewoond; Zakkedragersstraatje aan de zijde van de Munt;
No. C1038 (8 zielen) de Voorstraat naast het Zakkedragersstraatje;
No. C1039 (5 zielen)
No. C1040 (10 zielen)
No. C1041 (3 zielen)
No. C1042 (7 zielen)
No. C1043 (2 zielen)
No. C1044 (8 zielen)
No. C1045 (10 zielen)
No. C1046 (7 zielen)
No. C1047 (6 zielen) de Voorstraat naast de Munt;
No. C1048 (7 zielen) wooning van den assareur;
No. C1049 (- zielen) ASSAIHUIS;
No. C1050 (6 zielen) Doelstraat;
=512 zielen
= 4222 zielen

Zestiende grondvergadering.
No. C1051 (- zielen) KLOVENIERSDOEL (het Stek);
No. C1052 (- zielen) thuin (het Stek);
No. C1053 (- zielen) KEURKAMER (het Stek);
No. C1054 (- zielen) timmerwinkel (het Stek);
No. C1055 (- zielen) pakhuis (het Stek);
No. C1056 (- zielen) stal (het Stek);
No. C1057 (- zielen) stal (het Stek);
No. C1058 (- zielen) stal (het Stek);
No. C1059 (- zielen) timmerloots (het Stek);
No. C1060 (145 zielen) ARMHUIS (zie bijlage No. 2)

BIJLAGE No 2 Armhuis No 1060 Letter C
1 vader
1 moeder
1 schoolmeester
2 naaimoeders
14 oude mans
4 oude vrouwen
51 jongens
58 meisjes
13 bestedelingen
= 145 zielen

No. C1061 (7 zielen) de Vest tusschen 't Stek en Marienbornstraat aan beide zijde;
No. C1062 (- zielen) loots (de Vest tusschen 't Stek en Marienbornstraat aan beide zijde);
No. C1063 (- zielen) Pakhuis (het Stek aan de zijde van 't Steegoversloot);
No. C1064 (- zielen) Stal (het Stek aan de zijde van 't Steegoversloot);
No. C1065 (3 zielen) het Stek aan de zijde van 't Steegoversloot;
No. C1066 (- zielen) KLOVENIERSDOEL (het Stek aan de zijde van 't Steegoversloot);
No. C1067 (- zielen) KLOVENIERSDOEL (het Stek aan de zijde van 't Steegoversloot);
No. C1068 (- zielen) Stal (Munt);
No. C1069 (7 zielen) Munt;
No. C1070 (5 zielen) Munt;
No. C1071 (7 zielen) Munt;
No. C1072 (14 zielen) de Voorstraat van de Munt tot het Steegoversloot;
No. C1073 (5 zielen) de Voorstraat van de Munt tot het Steegoversloot;
No. C1074 (7 zielen) de Voorstraat van de Munt tot het Steegoversloot;
No. C1075 (4 zielen) de Voorstraat van de Munt tot het Steegoversloot;
No. C1076 (7 zielen) de Voorstraat van de Munt tot het Steegoversloot;
No. C1077 (2 zielen) de Voorstraat van de Munt tot het Steegoversloot;
No. C1078 (2 zielen) de Voorstraat van de Munt tot het Steegoversloot;
No. C1079 (3 zielen) de Voorstraat van de Munt tot het Steegoversloot;
No. C1080 (3 zielen) eerste No. in 't Steegoversloot;
= 4443 zielen
No. C1081 (2 zielen)
No. C1082 (5 zielen)
No. C1083 (- zielen) Pakhuis;
No. C1084 (7 zielen)
No. C1085 (4 zielen)
No. C1086 (3 zielen)
No. C1087 (- zielen) behoord aan 1088;
No. C1088 (7 zielen)
No. C1089 (3 zielen)
No. C1090 (4 zielen)
No. C1091 (2 zielen)
No. C1092 (- zielen) wijnkelder;
No. C1093 (4 zielen)
No. C1094 (3 zielen)
No. C1095 (2 zielen)
No. C1096 (2 zielen)
No. C1097 (3 zielen)
No. C1098 (3 zielen) in 't Steegoversloot naast de Doelstraat;
No. C1099 (3 zielen) de Doelstraat tusschen de Munt en 't Steegoversloot aan beide zijden;
No. C1100 (- zielen) Pakhuis (de Doelstraat tusschen de Munt en 't Steegoversloot aan beide zijden);
No. C1101 (2 zielen) de Doelstraat tusschen de Munt en 't Steegoversloot aan beide zijden;
No. C1102 (- zielen) onbewoond (de Doelstraat tusschen de Munt en 't Steegoversloot aan beide zijden);
No. C1103 (6 zielen) de Doelstraat tusschen de Munt en 't Steegoversloot aan beide zijden;
No. C1104 (- zielen) Pakhuis (de Doelstraat tusschen de Munt en 't Steegoversloot aan beide zijden);
No. C1105 (5 zielen) de Doelstraat tusschen de Munt en 't Steegoversloot aan beide zijden;
No. C1106 (9 zielen) Steegoversloot naast de Doelstraat aan de andere zijde;
No. C1107 (7 zielen)
No. C1108 (4 zielen)
No. C1109 (3 zielen)
No. C1110 (6 zielen)
= 4542 zielen
No. C1111 (6 zielen)
No. C1112 (5 zielen)
No. C1113 (8 zielen)
No. C1114 (3 zielen)
No. C1115 (2 zielen)
No. C1116 (4 zielen)
No. C1117 (3 zielen)
No. C1118 (4 zielen)
No. C1119 (3 zielen)
No. C1120 (6 zielen)
No. C1121 (1 zielen)
No. C1122 (6 zielen)
No. C1123 (4 zielen)
No. C1124 (2 zielen)
No. C1125 (3 zielen)
No. C1126 (2 zielen)
No. C1127 (2 zielen)
No. C1128 (2 zielen)
No. C1129 (4 zielen)
No. C1130 (4 zielen)
No. C1131 (7 zielen)
No. C1132 (1 zielen)
No. C1133 (2 zielen)
No. C1134 (1 zielen)
No. C1135 (- zielen) onbewoond het laatste Huis in 't Steegoversloot naast de Vest;
No. C1136 (5 zielen) de Vest van 't Stek tot het 2de Huis voorbij de St. Jorispoort aan beide zijden;
No. C1137 (3 zielen) de Vest van 't Stek tot het 2de Huis voorbij de St. Jorispoort aan beide zijden;
No. C1138 (- zielen) pakhuis (de Vest van 't Stek tot het 2de Huis voorbij de St. Jorispoort aan beide zijden);
No. C1139 (3 zielen) de Vest van 't Stek tot het 2de Huis voorbij de St. Jorispoort aan beide zijden;
No. C1140 (4 zielen) de Vest van 't Stek tot het 2de Huis voorbij de St. Jorispoort aan beide zijden;
= 4642 zielen
No. C1141 (3 zielen) de Vest als vooren;
No. C1142 (7 zielen) de Vest als vooren;
No. C1143 (3 zielen) het Steegoversloot van de Vest tot de Lindegragt;
No. C1144 (8 zielen) het Steegoversloot van de Vest tot de Lindegragt;
No. C1145 (3 zielen) het Steegoversloot van de Vest tot de Lindegragt;
No. C1146 (3 zielen) het Steegoversloot van de Vest tot de Lindegragt;
No. C1147 (- zielen) behoord aan 1146 en is de eerste No. op de Lindegragt;
No. C1148 (6 zielen)
No. C1149 (3 zielen)
No. C1150 (8 zielen)
No. C1151 (5 zielen)
No. C1152 (2 zielen)
No. C1153 (8 zielen)
No. C1154 (7 zielen)
No. C1155 (2 zielen)
No. C1156 (4 zielen)
No. C1157 (3 zielen)
No. C1158 (5 zielen)
No. C1159 (3 zielen)
No. C1160 (2 zielen)
No. C1161 (3 zielen)
No. C1162 (4 zielen)
= 512 zielen

Zeventiende grondvergadering.
No. C1163 (5 zielen)
No. C1164 (2 zielen)
No. C1165 (9 zielen)
No. C1166 (3 zielen)
No. C1167 (7 zielen)
No. C1168 (3 zielen)
No. C1169 (2 zielen)
No. C1170 (17 zielen)
= 4782 zielen
No. C1171 (5 zielen)
No. C1172 (10 zielen)
No. C1173 (7 zielen)
No. C1174 (2 zielen)
No. C1175 (4 zielen)
No. C1176 (4 zielen)
No. C1177 (5 zielen)
No. C1178 (2 zielen)
No. C1179 (1 zielen)
No. C1180 (2 zielen)
No. C1181 (5 zielen)
No. C1182 (3 zielen)
No. C1183 (- zielen) Pakhuis;
No. C1184 (6 zielen)
No. C1185 (- zielen) Pakhuis laatste No. op de Lindegragt;
No. C1186 (4 zielen) de Nieuwstraat van de Lindegragt tot de Vest;
No. C1187 (3 zielen) de Nieuwstraat van de Lindegragt tot de Vest;
No. C1188 (4 zielen) de Nieuwstraat van de Lindegragt tot de Vest;
No. C1189 (5 zielen) de Nieuwstraat van de Lindegragt tot de Vest;
No. C1190 (11 zielen) de Nieuwstraat van de Lindegragt tot de Vest;
No. C1191 (9 zielen) de Nieuwstraat van de Lindegragt tot de Vest;
No. C1192 (- zielen) stal (de Nieuwstraat van de Lindegragt tot de Vest);
No. C1193 (3 zielen) de Nieuwstraat van de Lindegragt tot de Vest;
No. C1194 (9 zielen) de Nieuwstraat van de Lindegragt tot de Vest;
No. C1195 (3 zielen) de Nieuwstraat van de Lindegragt tot de Vest;
No. C1196 (12 zielen) de Nieuwstraat van de Lindegragt tot de Vest;
No. C1197 (8 zielen) de Nieuwstraat van de Lindegragt tot de Vest;
No. C1198 (119 zielen) KRANKZINNIG & BETERHUIS (zie bijlage No. 3)

BIJLAGE No. 3
Krankzinnig en Beterhuis No 1198 C
2 vader en moeder
117 overige
= 119 zielen

No. C1199 (- zielen) Pakhuis naast gem. Huis;
No. C1200 (- zielen) Pakhuis aan de overzijde;
= 5028 zielen
No. C1201 (- zielen) Comptoir (Vest tusschen de St. Jorispoort en de Nieuwstraat aan de buiten zijde);
No. C1202 (5 zielen) Vest tusschen de St. Jorispoort en de Nieuwstraat aan de buiten zijde;
No. C1203 (- zielen) pakhuis (Vest tusschen de St. Jorispoort en de Nieuwstraat aan de buiten zijde);
No. C1204 (38 zielen) ARENT MAARTENS HOF (zie bijlage No. 4)

BIJLAGE No. 4 Arent Maartenshof No 1204 C
1 Maria van Goor
2 Hester van Rees
3 wed Jacob van de Nadort
4 Catharina Verhoeven
5 Margaretha Jacoba de Voogd en [..]
6 Anna Schouten
7 Anthonia Mans
8 Hendrika Wassing
9 Johanna Kruil
10 wed Jac Nievervaart en Dogter
11 wed S. Kats
12 Alida van Ojen
13 .. Verhoeven
14 wed Martwijk
15 Hendrika van Vredenburg
16 ledig
17 ledig
18 Elizabeth van Goor
19 wed van der Kaa
20 Jacoba van der Mandelen
21 Cornelia Bouwens
22 Sophia Klaauwaart
23 Berbera van der Spoor
24 Johanna van den Bos en [..]
25 Betje Everaarts
26 wed H. van Ojen
27 ledig
28 Aagje Smits
29 Geert .... [=?Geertrui van Haften?]
30 Clasina de Haan
31 ledig
32 Teuntje van Sas
33 Wed Nap en kind
34 Willemina van der Stek
35 Pieternella den Adel
36 Sija van Persijn
37 Elizabeth Maas
38 Johanna de Kievit

No. C1205 (5 zielen) 't Steegoversloot van de Brug tot de Augustijnenkamp;
No. C1206 (2 zielen) 't Steegoversloot van de Brug tot de Augustijnenkamp;
No. C1207 (1 zielen) 't Steegoversloot van de Brug tot de Augustijnenkamp;
No. C1208 (3 zielen) 't Steegoversloot van de Brug tot de Augustijnenkamp;
No. C1209 (2 zielen) 't Steegoversloot van de Brug tot de Augustijnenkamp;
No. C1210 (3 zielen) 't Steegoversloot van de Brug tot de Augustijnenkamp;
No. C1211 (4 zielen) 't Steegoversloot van de Brug tot de Augustijnenkamp;
No. C1212 (3 zielen) 't Steegoversloot van de Brug tot de Augustijnenkamp;
No. C1213 (- zielen) behoort aan 1212 (Augustijnenkamp van 't Steegoversloot tot de Brug);
No. C1214 (2 zielen) Augustijnenkamp van 't Steegoversloot tot de Brug;
No. C1215 (5 zielen) Augustijnenkamp van 't Steegoversloot tot de Brug;
No. C1216 (27 zielen) zes woningen (Augustijnenkamp van 't Steegoversloot tot de Brug);
No. C1217 (3 zielen) Augustijnenkamp van 't Steegoversloot tot de Brug;
No. C1218 (11 zielen) Augustijnenkamp van 't Steegoversloot tot de Brug;
No. C1219 (5 zielen) Augustijnenkamp van 't Steegoversloot tot de Brug;
No. C1220 (4 zielen) Augustijnenkamp van 't Steegoversloot tot de Brug;
No. C1221 (5 zielen) Augustijnenkamp van 't Steegoversloot tot de Brug;
No. C1222 (4 zielen) Augustijnenkamp van 't Steegoversloot tot de Brug;
No. C1223 (6 zielen) Augustijnenkamp van 't Steegoversloot tot de Brug;
No. C1224 (1 zielen) watergang langs de gragt;
No. C1225 (4 zielen) watergang langs de gragt;
No. C1226 (2 zielen) watergang langs de gragt;
No. C1227 (7 zielen) watergang langs de gragt;
No. C1228 (4 zielen) watergang langs de gragt;
No. C1229 (2 zielen) watergang langs de gragt;
No. C1230 (- zielen) is afgebroken;
= 5186 zielen
No. C1231 (4 zielen) Aug.kamp van de Brug tot het Lastig End straatje;
No. C1232 (10 zielen) Aug.kamp van de Brug tot het Lastig End straatje;
No. C1233 (6 zielen) Aug.kamp van de Brug tot het Lastig End straatje;
No. C1234 (2 zielen) Aug.kamp van de Brug tot het Lastig End straatje;
No. C1235 (- zielen) timmerwinkel ('t gem. straatje aan beide zijde);
No. C1236 (8 zielen) 't gem. straatje aan beide zijde;
No. C1237 (2 zielen) 't gem. straatje aan beide zijde;
No. C1238 (- zielen) onbewoond ('t gem. straatje aan beide zijde);
No. C1239 (6 zielen) 't gem. straatje aan beide zijde;
No. C1240 (- zielen) pakhuis ('t gem. straatje aan beide zijde);
No. C1241 (- zielen) pakhuis ('t gem. straatje aan beide zijde);
No. C1242 (4 zielen) 't gem. straatje aan beide zijde;
No. C1243 (8 zielen) Aug. kamp naast gem. straatje;
= 512 zielen

Agtiende grondvergadering.
No. C1244 (11 zielen)
No. C1245 (4 zielen)
No. C1246 (6 zielen)
No. C1247 (7 zielen)
No. C1248 (7 zielen)
No. C1249 (2 zielen)
No. C1250 (3 zielen)
No. C1251 (3 zielen)
No. C1252 (4 zielen)
No. C1253 (11 zielen)
No. C1254 (6 zielen)
No. C1255 (5 zielen)
No. C1256 (3 zielen)
No. C1257 (- zielen) Pakhuis;
No. C1258 (7 zielen)
No. C1259 (3 zielen)
No. C1260 (1 zielen)
= 5319 zielen
No. C1261 (1 zielen) laatste No. in de Aug.kamp;
No. C1262 (7 zielen) Eerste No. in de Aug.kamp aan de overzijde;
No. C1263 (3 zielen)
No. C1264 (3 zielen)
No. C1265 (2 zielen)
No. C1266 (3 zielen)
No. C1267 (11 zielen)
No. C1268 (6 zielen)
No. C1269 (- zielen) onbewoond;
No. C1270 (2 zielen)
No. C1271 (5 zielen)
No. C1272 (8 zielen)
No. C1273 (5 zielen)
No. C1274 (7 zielen)
No. C1275 (2 zielen)
No. C1276 (2 zielen)
No. C1277 (4 zielen)
No. C1278 (10 zielen)
No. C1279 (1 zielen)
No. C1280 (4 zielen)
No. C1281 (3 zielen)
No. C1282 (5 zielen)
No. C1283 (2 zielen)
No. C1284 (4 zielen)
No. C1285 (5 zielen)
No. C1286 (- zielen) behoort aan 1287 laatste No. in de Aug.kamp bij 't Steegoversloot;
No. C1287 (5 zielen) 't Steegoversloot naast de Augustijnenkamp;
No. C1288 (2 zielen)
No. C1289 (3 zielen)
No. C1290 (7 zielen)
= 5441 zielen
No. C1291 (4 zielen)
No. C1292 (2 zielen)
No. C1293 (4 zielen)
No. C1294 (3 zielen)
No. C1295 (4 zielen)
No. C1296 (2 zielen)
No. C1297 (4 zielen)
No. C1298 (8 zielen)
No. C1299 (- zielen) behoord aan 1298;
No. C1300 (2 zielen)
No. C1301 (4 zielen)
No. C1302 (- zielen) behoord aan 1301;
No. C1303 (4 zielen) Steegoversloot naast 't Hof;
No. C1304 (6 zielen) het Hof;
No. C1305 (5 zielen) het Hof;
No. C1306 (6 zielen) het Hof;
No. C1307 (3 zielen) Steegoversloot naast 't Hof aan d'andere zijde;
No. C1308 (2 zielen)
No. C1309 (1 zielen)
No. C1310 (3 zielen)
No. C1311 (2 zielen)
No. C1312 (- zielen) Pakhuis;
No. C1313 (5 zielen)
No. C1314 (2 zielen)
No. C1315 (2 zielen)
No. C1316 (6 zielen)
No. C1317 (2 zielen)
No. C1318 (3 zielen)
No. C1319 (1 zielen)
No. C1320 (2 zielen)
= 5533 zielen
No. C1321 (5 zielen) laatste No. in 't Steegoversloot bij de Voorstraat;
No. C1322 (6 zielen) Voorstraat, naast 't Steegoversloot;
No. C1323 (4 zielen)
No. C1324 (3 zielen)
No. C1325 (3 zielen)
No. C1326 (4 zielen)
No. C1327 (- zielen) behoord aan 1338.
No. C1328 (3 zielen)
No. C1329 (9 zielen)
No. C1330 (5 zielen)
No. C1331 (5 zielen) Voorstraat naast de Nieuwstraat;
No. C1332 (- zielen) behoord aan 1331 (Nieuwstraat van de Voorstraat tot de Hofstraat);
No. C1333 (1 zielen) Nieuwstraat van de Voorstraat tot de Hofstraat;
No. C1334 (2 zielen) Nieuwstraat van de Voorstraat tot de Hofstraat;
No. C1335 (3 zielen) Nieuwstraat van de Voorstraat tot de Hofstraat;
No. C1336 (3 zielen) Nieuwstraat van de Voorstraat tot de Hofstraat;
No. C1337 (2 zielen) Nieuwstraat van de Voorstraat tot de Hofstraat;
No. C1338 (5 zielen) Nieuwstraat van de Voorstraat tot de Hofstraat;
No. C1339 (1 zielen) Nieuwstraat van de Voorstraat tot de Hofstraat;
No. C1340 (3 zielen) Hofstraat aan de zijde van de Aug.kerk;
No. C1341 (4 zielen) Hofstraat aan de zijde van de Aug.kerk;
No. C1342 (3 zielen) Hofstraat aan de zijde van de Aug.kerk;
No. C1343 (1 zielen) Hofstraat aan de zijde van de Aug.kerk;
No. C1344 (4 zielen) Hofstraat aan de zijde van de Aug.kerk;
No. C1345 (7 zielen) Hofstraat aan de zijde van de Aug.kerk;
No. C1346 (4 zielen) Hofstraat aan de zijde van de Aug.kerk;
No. C1347 (1 zielen) Hofstraat aan de zijde van de Aug.kerk;
No. C1348 (5 zielen) Hofstraat aan de zijde van de Aug.kerk;
No. C1349 (7 zielen) Hofstraat aan de zijde van de Aug.kerk;
No. C1350 (2 zielen) Hofstraat aan de zijde van de Aug.kerk;
= 5638 zielen
No. C1351 (3 zielen) vervolg van de Hofstraat aan d'overzijde;
No. C1352 (6 zielen) vervolg van de Hofstraat aan d'overzijde;
No. C1353 (2 zielen) vervolg van de Hofstraat aan d'overzijde;
No. C1354 (8 zielen) vervolg van de Hofstraat aan d'overzijde;
No. C1355 (4 zielen) vervolg van de Hofstraat aan d'overzijde;
No. C1356 (7 zielen) Nieuwstraat naast de Hofstraat;
No. C1357 (7 zielen)
No. C1358 (5 zielen)
No. C1359 (4 zielen)
No. C1360 (2 zielen)
No. C1361 (5 zielen)
No. C1362 (2 zielen)
No. C1363 (15 zielen)
No. C1364 (5 zielen)
No. C1365 (- zielen) PICTURA;
No. C1366 (6 zielen)
No. C1367 (2 zielen)
No. C1368 (- zielen) Timmerwinkel;
No. C1369 (6 zielen)
No. C1370 (4 zielen)
No. C1371 (7 zielen)
No. C1372 (1 zielen)
No. C1373 (5 zielen)
= 508 zielen

Negentiende grondvergadering.
No. C1374 (4 zielen)
No. C1375 (2 zielen)
No. C1376 (4 zielen)
No. C1377 (- zielen) Pakhuis;
No. C1378 (2 zielen)
No. C1379 (- zielen) Timmerwinkel, Nieuwstraat naast de Brug;
No. C1380 (8 zielen) watergang bij de brug;
= 5764 zielen
No. C1381 (2 zielen) watergang bij de Nieuwstraats Brug;
No. C1382 (3 zielen) watergang bij de Nieuwstraats Brug;
No. C1383 (2 zielen) watergang bij de Nieuwstraats Brug;
No. C1384 (3 zielen) watergang bij de Nieuwstraats Brug;
No. C1385 (1 zielen) watergang bij de Nieuwstraats Brug;
No. C1386 (3 zielen) watergang bij de Nieuwstraats Brug;
No. C1387 (2 zielen) Nieuwstraat naast de watergang;
No. C1388 (14 zielen)
No. C1389 (5 zielen)
No. C1390 (5 zielen)
No. C1391 (2 zielen)
No. C1392 (9 zielen)
No. C1393 (3 zielen)
No. C1394 (- zielen) Pakhuis;
No. C1395 (9 zielen)
No. C1396 (6 zielen)
No. C1397 (4 zielen)
No. C1398 (7 zielen)
No. C1399 (5 zielen)
No. C1400 (2 zielen)
No. C1401 (- zielen) behoord aan 1400;
No. C1402 (4 zielen)
No. C1403 (3 zielen)
No. C1404 (2 zielen)
No. C1405 (16 zielen)
No. C1406 (4 zielen)
No. C1407 (4 zielen)
No. C1408 (6 zielen)
No. C1409 (3 zielen) Nieuwstraat naast den Dwarsgang;
No. C1410 (- zielen) onbewoond Dwarsgang;
= 5893 zielen
No. C1411 (9 zielen) de Dwarsgang tusschen de Kolfstraat en Nieuwstraat aan beide zijden;
No. C1412 (5 zielen) de Dwarsgang tusschen de Kolfstraat en Nieuwstraat aan beide zijden;
No. C1413 (1 zielen) de Dwarsgang tusschen de Kolfstraat en Nieuwstraat aan beide zijden;
No. C1414 (3 zielen) de Dwarsgang tusschen de Kolfstraat en Nieuwstraat aan beide zijden;
No. C1415 (1 zielen) de Dwarsgang tusschen de Kolfstraat en Nieuwstraat aan beide zijden;
No. C1416 (1 zielen) de Dwarsgang tusschen de Kolfstraat en Nieuwstraat aan beide zijden;
No. C1417 (3 zielen) de Dwarsgang tusschen de Kolfstraat en Nieuwstraat aan beide zijden;
No. C1418 (1 zielen) de Dwarsgang tusschen de Kolfstraat en Nieuwstraat aan beide zijden;
No. C1419 (3 zielen) de Dwarsgang tusschen de Kolfstraat en Nieuwstraat aan beide zijden;
No. C1420 (2 zielen) de Dwarsgang tusschen de Kolfstraat en Nieuwstraat aan beide zijden;
No. C1421 (2 zielen) de Dwarsgang tusschen de Kolfstraat en Nieuwstraat aan beide zijden;
No. C1422 (3 zielen) Nieuwstraat van de Dwarsgang tot de Steenstraat;
No. C1423 (6 zielen) Nieuwstraat van de Dwarsgang tot de Steenstraat;
No. C1424 (6 zielen) Nieuwstraat van de Dwarsgang tot de Steenstraat;
No. C1425 (2 zielen) Nieuwstraat van de Dwarsgang tot de Steenstraat;
No. C1426 (3 zielen) Nieuwstraat van de Dwarsgang tot de Steenstraat;
No. C1427 (8 zielen) Nieuwstraat van de Dwarsgang tot de Steenstraat;
No. C1428 (4 zielen) Nieuwstraat van de Dwarsgang tot de Steenstraat;
No. C1429 (3 zielen) Nieuwstraat van de Dwarsgang tot de Steenstraat;
No. C1430 (4 zielen) Nieuwstraat van de Dwarsgang tot de Steenstraat;
No. C1431 (3 zielen) Nieuwstraat van de Dwarsgang tot de Steenstraat;
No. C1432 (1 zielen) Nieuwstraat van de Dwarsgang tot de Steenstraat;
No. C1433 (4 zielen) Nieuwstraat van de Dwarsgang tot de Steenstraat;
No. C1434 (7 zielen) Steenstraat;
No. C1435 (2 zielen) Steenstraat;
No. C1436 (6 zielen) Steenstraat;
No. C1437 (5 zielen) Steenstraat;
No. C1438 (7 zielen) Steenstraat;
No. C1439 (3 zielen) Steenstraat;
No. C1440 (5 zielen) Steenstraat;
= 6606 zielen
No. C1441 (3 zielen) Steenstraat;
No. C1442 (2 zielen) Steenstraat;
No. C1443 (- zielen) behoort aan 1441 (Steenstraat);
No. C1444 (- zielen) pakhuis (Steenstraat);
No. C1445 (2 zielen) Steenstraat;
No. C1446 (6 zielen) Steenstraat;
No. C1447 (2 zielen) Steenstraat;
No. C1448 (4 zielen) Steenstraat;
No. C1449 (3 zielen) Steenstraat;
No. C1450 (11 zielen) Steenstraat;
No. C1451 (3 zielen) Nieuwstraat naast de Steenstraat;
No. C1452 (6 zielen)
No. C1453 (4 zielen)
No. C1454 (11 zielen)
No. C1455 (5 zielen)
No. C1456 (5 zielen)
No. C1457 (15 zielen)
No. C1458 (- zielen) Stal;
No. C1459 (1 zielen)
No. C1460 (1 zielen)
No. C1461 (4 zielen)
No. C1462 (6 zielen)
No. C1463 (3 zielen)
No. C1464 (- zielen) smederij;
No. C1465 (- zielen) smederij;
No. C1466 (- zielen) ..laatste No. in de Nieuwstraat bij de Voorstraat...?
No. C1467 (4 zielen) Voorstraat naast de Nieuwstraat;
No. C1468 (5 zielen)
No. C1469 (5 zielen)
No. C1470 (2 zielen)
= 6115 zielen
No. C1471 (1 zielen)
No. C1472 (3 zielen)
No. C1473 (2 zielen)
No. C1474 (2 zielen)
No. C1475 (5 zielen)
No. C1476 (3 zielen)
No. C1477 (3 zielen)
No. C1478 (6 zielen)
No. C1479 (2 zielen)
No. C1480 (8 zielen)
No. C1481 (3 zielen)
No. C1482 (4 zielen) Voorstraat naast de Kolfstraat;
No. C1483 (8 zielen) Eerste No. in de Kolfstraat aan de zijde van de Nieuwstraat;
No. C1484 (1 zielen)
No. C1485 (1 zielen)
No. C1486 (- zielen) Pakhuis;
No. C1487 (2 zielen)
No. C1488 (2 zielen)
No. C1489 (1 zielen)
No. C1490 (5 zielen)
No. C1491 (4 zielen)
No. C1492 (3 zielen)
No. C1493 (9 zielen)
No. C1494 (5 zielen)
No. C1495 (1 zielen)
No. C1496 (5 zielen)
No. C1497 (1 zielen)
No. C1498 (3 zielen)
No. C1499 (9 zielen)
No. C1500 (4 zielen)
= 6221 zielen
No. C1501 (2 zielen)
No. C1502 (- zielen) is niet geplaatst;
No. C1503 (8 zielen)
No. C1504 (3 zielen)
No. C1505 (- zielen) Pakhuis;
No. C1506 (3 zielen)
No. C1507 (3 zielen)
No. C1508 (3 zielen)
No. C1509 (5 zielen)
No. C1510 (2 zielen)
= 506 zielen

Twintigste grondvergadering.
No. C1511 (7 zielen)
No. C1512 (13 zielen)
No. C1513 (8 zielen)
No. C1514 (3 zielen)
No. C1515 (5 zielen)
No. C1516 (5 zielen)
No. C1517 (9 zielen)
No. C1518 (3 zielen)
No. C1519 (3 zielen)
No. C1520 (17 zielen)
No. C1521 (6 zielen)
No. C1522 (7 zielen)
No. C1523 (9 zielen)
No. C1524 (2 zielen)
No. C1525 (12 zielen)
No. C1526 (- zielen) Pakhuis;
No. C1527 (9 zielen)
No. C1528 (4 zielen)
No. C1529 (3 zielen)
No. C1530 (37 zielen) KLANDERMOLEN;
= 6411 zielen
No. C1531 (4 zielen) laatste No. bij de brug in de Kolfstraat;
No. C1532 (- zielen) Pakhuis (de Vest tusschen de Nieuwstraat en de Kolfstraat aan beide zijden);
No. C1533 (- zielen) Pakhuis (de Vest tusschen de Nieuwstraat en de Kolfstraat aan beide zijden);
No. C1534 (- zielen) Pakhuis (de Vest tusschen de Nieuwstraat en de Kolfstraat aan beide zijden);
No. C1535 (6 zielen) de Vest tusschen de Nieuwstraat en de Kolfstraat aan beide zijden;
No. C1536 (- zielen) behoort aan 1535 (de Vest tusschen de Nieuwstraat en de Kolfstraat aan beide zijden);
No. C1537 (- zielen) Pakhuis (de Kolfstraat van de Vest tot de Stoofstraat);
No. C1538 (4 zielen) de Kolfstraat van de Vest tot de Stoofstraat;
No. C1539 (2 zielen) de Kolfstraat van de Vest tot de Stoofstraat;
No. C1540 (2 zielen) de Kolfstraat van de Vest tot de Stoofstraat;
No. C1541 (2 zielen) de Kolfstraat van de Vest tot de Stoofstraat;
No. C1542 (- zielen) Timmerwinkel (de Kolfstraat van de Vest tot de Stoofstraat);
No. C1543 (3 zielen) de Kolfstraat van de Vest tot de Stoofstraat;
No. C1544 (- zielen) Pakhuis (de Kolfstraat van de Vest tot de Stoofstraat);
No. C1545 (9 zielen) de Kolfstraat van de Vest tot de Stoofstraat;
No. C1546 (1 zielen) de Kolfstraat van de Vest tot de Stoofstraat;
No. C1547 (2 zielen) de Kolfstraat van de Vest tot de Stoofstraat;
No. C1548 (3 zielen) de Kolfstraat van de Vest tot de Stoofstraat;
No. C1549 (2 zielen) Eerste No. in de Stoofstraat Vestzijde;
No. C1550 (2 zielen)
No. C1551 (3 zielen)
No. C1552 (2 zielen)
No. C1553 (2 zielen)
No. C1554 (3 zielen)
No. C1555 (2 zielen)
No. C1556 (3 zielen)
No. C1557 (10 zielen)
No. C1558 (7 zielen)
No. C1559 (3 zielen)
No. C1560 (2 zielen)
= 6490 zielen
No. C1561 (1 zielen)
No. C1562 (5 zielen)
No. C1563 (5 zielen)
No. C1564 (4 zielen)
No. C1565 (3 zielen) laatste No. in de Stoofstr. aan de Vestzijde;
No. C1566 (3 zielen) Eerste No. in de Stoofstr. aan de Vestzijde;
No. C1567 (1 zielen)
No. C1568 (5 zielen)
No. C1569 (5 zielen)
No. C1570 (2 zielen)
No. C1571 (8 zielen)
No. C1572 (6 zielen)
No. C1573 (8 zielen)
No. C1574 (3 zielen)
No. C1575 (8 zielen)
No. C1576 (5 zielen)
No. C1577 (6 zielen)
No. C1578 (5 zielen)
No. C1579 (3 zielen)
No. C1580 (4 zielen)
No. C1581 (7 zielen)
No. C1582 (2 zielen)
No. C1583 (4 zielen) laatste No. in de Stoofstraat bij de Kolfstraat;
No. C1584 (6 zielen) Kolfstraat naast de Stoofstraat;
No. C1585 (2 zielen)
No. C1586 (8 zielen)
No. C1587 (9 zielen)
No. C1588 (6 zielen)
No. C1589 (1 zielen)
No. C1590 (5 zielen)
= 6630 zielen
No. C1591 (1 zielen)
No. C1592 (4 zielen)
No. C1593 (5 zielen)
No. C1594 (2 zielen)
No. C1595 (2 zielen)
No. C1596 (5 zielen)
No. C1597 (32 zielen) 't HOOGHUIS;
No. C1598 (5 zielen)
No. C1599 (11 zielen)
No. C1600 (8 zielen)
No. C1601 (2 zielen)
No. C1602 (3 zielen)
No. C1603 (4 zielen)
No. C1604 (5 zielen)
No. C1605 (9 zielen)
No. C1606 (3 zielen)
No. C1607 (7 zielen)
No. C1608 (16 zielen)
No. C1609 (2 zielen)
= 506 zielen

Eenentwintigste grondvergadering.
No. C1610 (6 zielen)
No. C1611 (2 zielen)
No. C1612 (2 zielen)
No. C1613 (2 zielen) Kolfstraat naast de Dwarsgang;
No. C1614 (6 zielen) Dwarsgang van de Kolfstraat tot de Kr. Elleboog aan de zijde van de Stoofstraat;
No. C1615 (6 zielen) Dwarsgang van de Kolfstraat tot de Kr. Elleboog aan de zijde van de Stoofstraat;
No. C1616 (2 zielen) Dwarsgang van de Kolfstraat tot de Kr. Elleboog aan de zijde van de Stoofstraat;
No. C1617 (6 zielen) Dwarsgang van de Kolfstraat tot de Kr. Elleboog aan de zijde van de Stoofstraat;
No. C1618 (- zielen) behorod aan 1619 (Dwarsgang van de Kolfstraat tot de Kr. Elleboog aan de zijde van de Stoofstraat);
No. C1619 (6 zielen) deze en volgende Nummers tot 1717 bevat de geheelen Krommen Elboog;
No. C1620 (3 zielen)
= 6797 zielen
No. C1621 (6 zielen)
No. C1622 (8 zielen)
No. C1623 (4 zielen)
No. C1624 (3 zielen)
No. C1625 (7 zielen)
No. C1626 (8 zielen)
No. C1627 (1 zielen)
No. C1628 (3 zielen)
No. C1629 (8 zielen)
No. C1630 (11 zielen)
No. C1631 (2 zielen)
No. C1632 (6 zielen)
No. C1633 (6 zielen)
No. C1634 (3 zielen)
No. C1635 (5 zielen)
No. C1636 (6 zielen)
No. C1637 (6 zielen)
No. C1638 (6 zielen)
No. C1639 (1 zielen)
No. C1640 (6 zielen)
No. C1641 (3 zielen)
No. C1642 (3 zielen)
No. C1643 (4 zielen)
No. C1644 (5 zielen)
No. C1645 (- zielen) onbewoond;
No. C1646 (- zielen) onbewoond;
No. C1647 (4 zielen)
No. C1648 (3 zielen)
No. C1649 (5 zielen)
No. C1650 (5 zielen)
= 6935 zielen
No. C1651 (6 zielen)
No. C1652 (11 zielen)
No. C1653 (9 zielen)
No. C1654 (8 zielen)
No. C1655 (3 zielen)
No. C1656 (9 zielen)
No. C1657 (1 zielen)
No. C1658 (4 zielen)
No. C1659 (7 zielen)
No. C1660 (- zielen) onbewoond;
No. C1661 (- zielen) onbewoond;
No. C1662 (4 zielen)
No. C1663 (4 zielen)
No. C1664 (7 zielen)
No. C1665 (5 zielen)
No. C1666 (1 zielen)
No. C1667 (5 zielen)
No. C1668 (10 zielen)
No. C1669 (4 zielen)
No. C1670 (3 zielen)
No. C1671 (7 zielen)
No. C1672 (5 zielen)
No. C1673 (2 zielen)
No. C1674 (9 zielen)
No. C1675 (6 zielen)
No. C1676 (4 zielen)
No. C1677 (5 zielen)
No. C1678 (4 zielen)
No. C1679 (7 zielen)
No. C1680 (4 zielen)
= 7089 zielen
No. C1681 (3 zielen)
No. C1682 (4 zielen)
No. C1683 (- zielen) onbewoond;
No. C1684 (5 zielen)
No. C1685 (2 zielen)
No. C1686 (3 zielen)
No. C1687 (8 zielen)
No. C1688 (3 zielen)
No. C1689 (6 zielen)
No. C1690 (3 zielen)
No. C1691 (2 zielen)
No. C1692 (6 zielen)
No. C1693 (1 zielen)
No. C1694 (2 zielen)
No. C1695 (6 zielen)
No. C1696 (2 zielen)
No. C1697 (2 zielen)
No. C1698 (3 zielen)
No. C1699 (4 zielen)
No. C1700 (5 zielen)
No. C1701 (3 zielen)
No. C1702 (5 zielen)
No. C1703 (3 zielen)
No. C1704 (4 zielen)
No. C1705 (2 zielen)
No. C1706 (3 zielen)
No. C1707 (10 zielen)
No. C1708 (6 zielen)
No. C1709 (5 zielen)
No. C1710 (7 zielen)
= 7207 zielen
No. C1711 (6 zielen)
No. C1712 (3 zielen)
No. C1713 (4 zielen)
No. C1714 (5 zielen)
No. C1715 (11 zielen)
No. C1716 (6 zielen)
No. C1717 (4 zielen)
No. C1718 (- zielen) Pakhuis (Dwarsgang tusschen de Kr. Elboog en Kolfstraat);
No. C1719 (- zielen) onbewoond (Dwarsgang tusschen de Kr. Elboog en Kolfstraat);
No. C1720 (5 zielen) Dwarsgang tusschen de Kr. Elboog en Kolfstraat;
No. C1721 (4 zielen) Dwarsgang tusschen de Kr. Elboog en Kolfstraat;
No. C1722 (4 zielen) Dwarsgang tusschen de Kr. Elboog en Kolfstraat;
No. C1723 (4 zielen) Kolfstraat, naast de Dwarsgang;
No. C1724 (3 zielen)
= 510 zielen

Tweeentwintigste grondvergadering.
No. C1725 (3 zielen)
No. C1726 (- zielen) Timmerwinkel;
No. C1727 (10 zielen)
No. C1728 (3 zielen)
No. C1729 (7 zielen)
No. C1730 (5 zielen)
No. C1731 (8 zielen)
No. C1732 (5 zielen)
No. C1733 (- zielen) Pakhuis.
No. C1734 (4 zielen)
No. C1735 (6 zielen)
No. C1736 (6 zielen)
No. C1737 (7 zielen)
No. C1738 (11 zielen)
No. C1739 (- zielen) behoord aan 1738;
No. C1740 (5 zielen)
= 7346 zielen
No. C1741 (8 zielen)
No. C1742 (6 zielen) Kolfstraat naast de Duivels N. Gat;
No. C1743 (- zielen) Pakhuis ('t gemelde Gat).
No. C1744 (- zielen) Pakhuis ('t gemelde Gat).
No. C1745 (3 zielen) Kolfstraat van 't gem. Gat tot de Voorstraat;
No. C1746 (8 zielen) Kolfstraat van 't gem. Gat tot de Voorstraat;
No. C1747 (2 zielen) Kolfstraat van 't gem. Gat tot de Voorstraat;
No. C1748 (4 zielen) Kolfstraat van 't gem. Gat tot de Voorstraat;
No. C1749 (- zielen) Pakhuis (Kolfstraat van 't gem. Gat tot de Voorstraat);
No. C1750 (- zielen) Grutterij (Kolfstraat van 't gem. Gat tot de Voorstraat);
No. C1751 (2 zielen) de Voorstraat van de Kolfstraat tot het Tolbrugstraatje;
No. C1752 (7 zielen) de Voorstraat van de Kolfstraat tot het Tolbrugstraatje;
No. C1753 (8 zielen) de Voorstraat van de Kolfstraat tot het Tolbrugstraatje;
No. C1754 (10 zielen) de Voorstraat van de Kolfstraat tot het Tolbrugstraatje;
No. C1755 (4 zielen) de Voorstraat van de Kolfstraat tot het Tolbrugstraatje;
No. C1756 (20 zielen) de Voorstraat van de Kolfstraat tot het Tolbrugstraatje;
No. C1757 (6 zielen) de Voorstraat van de Kolfstraat tot het Tolbrugstraatje;
No. C1758 (7 zielen) de Voorstraat van de Kolfstraat tot het Tolbrugstraatje;
No. C1759 (3 zielen) de Voorstraat van de Kolfstraat tot het Tolbrugstraatje;
No. C1760 (3 zielen) de Voorstraat van de Kolfstraat tot het Tolbrugstraatje;
No. C1761 (- zielen) behoort aan 1760, en is de Eerste No. in Tolbrugstraatje aan de zijde van Kolfstraat;
No. C1762 (6 zielen)
No. C1763 (- zielen) onbewoont;
No. C1764 (6 zielen)
No. C1765 (- zielen) Pakhuis;
No. C1766 (5 zielen)
No. C1767 (- zielen) Smederij;
No. C1768 (2 zielen)
No. C1769 (5 zielen)
No. C1770 (- zielen) behoort aan 1769;
= 7471 zielen
No. C1771 (5 zielen)
No. C1772 (4 zielen)
No. C1773 (6 zielen)
No. C1774 (6 zielen)
No. C1775 (2 zielen)
No. C1776 (4 zielen) laatste No. in 't Tolbrugstraatje;
No. C1777 (8 zielen) Capel tusschen 't Tolbrugstraatje en Kr. Elboog;
No. C1778 (2 zielen) Capel tusschen 't Tolbrugstraatje en Kr. Elboog;
No. C1779 (- zielen) pakhuis (Capel tusschen 't Tolbrugstraatje en Kr. Elboog);
No. C1780 (3 zielen) Gevolde Gragt aan de zijde van de Kr. Elboog;
No. C1781 (4 zielen) Gevolde Gragt aan de zijde van de Kr. Elboog;
No. C1782 (8 zielen) Gevolde Gragt aan de zijde van de Kr. Elboog;
No. C1783 (- zielen) onbewoond (Gevolde Gragt aan de zijde van de Kr. Elboog);
No. C1784 (6 zielen) Gevolde Gragt aan de zijde van de Kr. Elboog;
No. C1785 (4 zielen) Gevolde Gragt aan de zijde van de Kr. Elboog;
No. C1786 (7 zielen) Gevolde Gragt aan de zijde van de Kr. Elboog;
No. C1787 (1 zielen) Gevolde Gragt aan de zijde van de Kr. Elboog;
No. C1788 (6 zielen) Gevolde Gragt aan de zijde van de Kr. Elboog;
No. C1789 (4 zielen) Gevolde Gragt aan de zijde van de Kr. Elboog;
No. C1790 (3 zielen) Gevolde Gragt aan de zijde van de Kr. Elboog;
No. C1791 (7 zielen) Gevolde Gragt aan de zijde van de Kr. Elboog;
No. C1792 (3 zielen) Gevolde Gragt aan de zijde van de Kr. Elboog;
No. C1793 (5 zielen) Dwarsgang tusschen de Gevolde Gragt en Kr. Elboog;
No. C1794 (4 zielen) Dwarsgang tusschen de Gevolde Gragt en Kr. Elboog;
No. C1795 (6 zielen) Dwarsgang aan de overzijde van de Kr. Elboog tot de Vriezestraat;
No. C1796 (2 zielen) Dwarsgang aan de overzijde van de Kr. Elboog tot de Vriezestraat;
No. C1797 (5 zielen) Dwarsgang aan de overzijde van de Kr. Elboog tot de Vriezestraat;
No. C1798 (4 zielen) Dwarsgang aan de overzijde van de Kr. Elboog tot de Vriezestraat;
No. C1799 (1 zielen) Dwarsgang aan de overzijde van de Kr. Elboog tot de Vriezestraat;
No. C1800 (- zielen) onbewoond (Dwarsgang aan de overzijde van de Kr. Elboog tot de Vriezestraat);
= 7591 zielen
No. C1801 (9 zielen) Dwarsgang als vooren
No. C1802 (5 zielen) Dwarsgang als vooren
No. C1803 (3 zielen) Vriezestraat naast de Dwarsgang;
No. C1804 (6 zielen)
No. C1805 (9 zielen)
No. C1806 (7 zielen)
No. C1807 (2 zielen)
No. C1808 (4 zielen)
No. C1809 (2 zielen)
No. C1810 (7 zielen)
No. C1811 (6 zielen)
No. C1812 (6 zielen)
No. C1813 (6 zielen)
No. C1814 (5 zielen)
No. C1815 (9 zielen)
No. C1816 (4 zielen)
No. C1817 (1 zielen) ARM VROUWENHOF
No. C1818 (2 zielen) ARM VROUWENHOF
No. C1819 (23 zielen) ARM VROUWENHOF
No. C1820 (2 zielen) ARM VROUWENHOF
No. C1821 (1 zielen) ARM VROUWENHOF
No. C1822 (3 zielen)
No. C1823 (5 zielen)
No. C1824 (2 zielen)
No. C1825 (9 zielen)
No. C1826 (3 zielen)
No. C1827 (3 zielen)
No. C1828 (8 zielen)
No. C1829 (7 zielen)
No. C1830 (3 zielen)
= 7753 zielen
No. C1831 (6 zielen)
No. C1832 (2 zielen)
No. C1833 (3 zielen)
No. C1834 (5 zielen)
No. C1835 (3 zielen)
No. C1836 (- zielen) Pakhuis;
No. C1837 (4 zielen)
= 510 zielen

Drieentwintigste grondvergadering.
No. C1838 (2 zielen)
No. C1839 (- zielen) Pakhuis;
No. C1840 (10 zielen)
No. C1841 (8 zielen)
No. C1842 (7 zielen)
No. C1843 (2 zielen)
No. C1844 (2 zielen)
No. C1845 (6 zielen)
No. C1846 (8 zielen)
No. C1847 (3 zielen)
No. C1848 (3 zielen)
No. C1849 (5 zielen) Vriezestraat naast de Vest;
No. C1850 (5 zielen) deze en volgende Numm.s tot 1868 bevat de Vest van de Kolfstraat tot de Vriezepoort aan beide zijden;
No. C1851 (- zielen) Pakhuis;
No. C1852 (- zielen) Kuiperswinkel;
No. C1853 (5 zielen)
No. C1854 (1 zielen)
No. C1855 (4 zielen)
No. C1856 (- zielen) Stal;
No. C1857 (- zielen) Stal;
No. C1858 (- zielen) Stal;
No. C1859 (- zielen) Stal;
No. C1860 (- zielen) Pakhuis;
= 7847 zielen
No. C1861 (- zielen) zijlmakerij
No. C1862 (- zielen) Stal;
No. C1863 (- zielen) Stal;
No. C1864 (- zielen) Pakhuis;
No. C1865 (7 zielen)
No. C1866 (- zielen) Stal;
No. C1867 (2 zielen)
No. C1868 (6 zielen)
= 7862 zielen

Laatst gewijzigd: augustus 2009, februari 2017.