Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier der nummering van de huizen 1797 (incl. aantal bewoners per huis)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 4
Inventarisnummer: 170 (kohier nummering huizen 1797)

NB. een grondvergadering = een kiesdistrict.


QUOHIER DER NUMMERING VAN DE HUIZEN ENZ 1797

QUOHIER
der nummering van de Huizen, Pakhuizen, Thuinen &a. der stad Dordrecht, en de Merwede,
zoo verre door de Nationale Guarde der gemelde Stad werd omgeschreven.
Verdeelt in vijf Quartieren, als vier binnen de Stads-poorten, en Een buiten de zelve.
Alsmede van het zesde Quartier liggende aan de bovenzijde van den zoogenaamde groenen of Hallingen Dijk.
Benevens het getal der Zielen welke zig in de bewoond wordende Nummers bevonden bij de opneeming van 30 Januarij 1797.
Beginnende met het 1e Quartier Lett. A
.

Totaal aantal inwoners in de wijken :

A 2.053
B 1.324
C 7.862
D 4.461
E 2.386
totaal 18.280
welke in hunnen Nummers waren opgenomen,
en in 't Krankzinnig en Beterhuis ook opgegeven zijn;
-/- 8
rest 18.272
F 184
TOTAAL 18.456

Vierde Quartier Lett. D


Drieentwintigste grondvergadering.
No. 0001 (3 zielen) de Tolbrug aan de zijde van de Voorstraat;
No. 0002 (2 zielen) de Tolbrug aan de zijde van de Voorstraat;
No. 0003 (6 zielen) de Tolbrug aan de zijde van de Voorstraat;
No. 0004 (3 zielen) Voorstraat naast de Tolbrug;
No. 0005 (3 zielen)
No. 0006 (2 zielen)
No. 0007 (4 zielen)
No. 0008 (8 zielen)
No. 0009 (7 zielen)
No. 0010 (4 zielen)
No. 0011 (3 zielen)
No. 0012 (3 zielen)
No. 0013 (3 zielen)
No. 0014 (4 zielen)
No. 0015 (9 zielen)
No. 0016 (2 zielen)
No. 0017 (2 zielen)
No. 0018 (4 zielen)
No. 0019 (3 zielen)
No. 0020 (1 zielen)
No. 0021 (3 zielen)
No. 0022 (4 zielen)
No. 0023 (4 zielen)
No. 0024 (3 zielen)
No. 0025 (4 zielen)
No. 0026 (5 zielen)
No. 0027 (3 zielen)
No. 0028 (4 zielen)
No. 0029 (3 zielen)
No. 0030 (- zielen) Onbewoond;
= 109 zielen
No. 0031 (3 zielen)
No. 0032 (3 zielen)
No. 0033 (3 zielen)
No. 0034 (5 zielen)
No. 0035 (2 zielen)
No. 0036 (2 zielen)
No. 0037 (3 zielen)
No. 0038 (2 zielen)
No. 0039 (6 zielen)
No. 0040 (7 zielen)
No. 0041 (2 zielen)
No. 0042 (4 zielen)
No. 0043 (2 zielen)
No. 0044 (1 zielen)
No. 0045 (3 zielen)
No. 0046 (5 zielen)
No. 0047 (4 zielen)
No. 0048 (6 zielen)
No. 0049 (4 zielen)
No. 0050 (2 zielen)
No. 0051 (1 zielen)
No. 0052 (2 zielen)
No. 0053 (2 zielen)
No. 0054 (2 zielen)
No. 0055 (3 zielen)
No. 0056 (- zielen) behoort aan 55.
No. 0057 (5 zielen)
No. 0058 (2 zielen)
No. 0059 (5 zielen)
No. 0060 (6 zielen)
= 206 zielen
No. 0061 (3 zielen)
No. 0062 (2 zielen)
No. 0063 (6 zielen)
No. 0064 (2 zielen)
No. 0065 (5 zielen)
No. 0066 (2 zielen)
No. 0067 (2 zielen)
No. 0068 (3 zielen)
No. 0069 (3 zielen)
No. 0070 (5 zielen)
No. 0071 (3 zielen)
No. 0072 (3 zielen)
No. 0073 (7 zielen)
No. 0074 (8 zielen)
No. 0075 (9 zielen)
No. 0076 (3 zielen)
No. 0077 (3 zielen)
No. 0078 (2 zielen)
No. 0079 (3 zielen)
No. 0080 (6 zielen)
No. 0081 (3 zielen)
No. 0082 (2 zielen)
No. 0083 (2 zielen)
No. 0084 (6 zielen)
No. 0085 (5 zielen)
No. 0086 (6 zielen)
No. 0087 (5 zielen)
No. 0088 (2 zielen)
No. 0089 (8 zielen)
No. 0090 (4 zielen)
= 329 zielen
No. 0091 (5 zielen)
No. 0092 (7 zielen)
No. 0093 (6 zielen)
No. 0094 (2 zielen)
No. 0095 (4 zielen)
No. 0096 (- zielen) Onbewoond;
No. 0097 (2 zielen)
No. 0098 (4 zielen)
No. 0099 (4 zielen)
No. 0100 (3 zielen)
No. 0101 (4 zielen)
No. 0102 (3 zielen)
No. 0103 (4 zielen)
No. 0104 (5 zielen)
No. 0105 (4 zielen)
No. 0106 (3 zielen)
No. 0107 (4 zielen)
No. 0108 (3 zielen) Voorstraat naast de Leuvebrug;
No. 0109 (2 zielen) tussen de Gevangen Poort en Leuvebrug;
No. 0110 (4 zielen) tussen de Gevangen Poort en Leuvebrug;
No. 0111 (4 zielen) Kelder onder de Gevangen Poort;
No. 0112 (9 zielen) Prinsestraat naast de Gevangen Poort;
No. 0113 (6 zielen)
= 507 zielen

Vierentwintigste grondvergadering.
No. 0114 (8 zielen)
No. 0115 (2 zielen)
No. 0116 (6 zielen)
No. 0117 (4 zielen)
No. 0118 (3 zielen)
No. 0119 (- zielen) Pakhuis;
No. 0120 (8 zielen)
= 452 zielen
No. 0121 (4 zielen)
No. 0122 (6 zielen)
No. 0123 (4 zielen)
No. 0124 (3 zielen)
No. 0125 (7 zielen)
No. 0126 (6 zielen)
No. 0127 (- zielen) onbewoond;
No. 0128 (3 zielen)
No. 0129 (- zielen) onbewoond;
No. 0130 (7 zielen)
No. 0131 (6 zielen)
No. 0132 (5 zielen)
No. 0133 (6 zielen)
No. 0134 (6 zielen)
No. 0135 (7 zielen)
No. 0136 (8 zielen)
No. 0137 (4 zielen) Prinsestraat naast de Kalkstraat bij de Sluispoort;
No. 0138 (5 zielen) gemelde Kalkstraat, aan de zijde van 't Keizershof;
No. 0139 (- zielen) pakhuis (gemelde Kalkstraat, aan de zijde van 't Keizershof);
No. 0140 (- zielen) pakhuis (Kalkhaven van gem. straat tot het Keizershof);
No. 0141 (4 zielen) Kalkhaven van gem. straat tot het Keizershof;
No. 0142 (10 zielen) 't Keizershof aan beide zijden;
No. 0143 (- zielen) pakhuis ('t Keizershof aan beide zijden);
No. 0144 (- zielen) pakhuis ('t Keizershof aan beide zijden);
No. 0145 (3 zielen) 't Keizershof aan beide zijden;
No. 0146 (5 zielen) Kalkhaven van 't Keizershof tot de Lange Kalkstraat;
No. 0147 (5 zielen) Kalkhaven van 't Keizershof tot de Lange Kalkstraat;
No. 0148 (- zielen) pakhuis (Kalkhaven van 't Keizershof tot de Lange Kalkstraat);
No. 0149 (- zielen) pakhuis (Kalkhaven van 't Keizershof tot de Lange Kalkstraat);
No. 0150 (- zielen) pakhuis (Kalkhaven van 't Keizershof tot de Lange Kalkstraat);
= 566 zielen
No. 0151 (- zielen) pakhuis (Lange Kalkstraat van de Prinsestraat langs de kaai tot het Slop);
No. 0152 (4 zielen) Lange Kalkstraat van de Prinsestraat langs de kaai tot het Slop;
No. 0153 (4 zielen) Lange Kalkstraat van de Prinsestraat langs de kaai tot het Slop;
No. 0154 (- zielen) pakhuis (Lange Kalkstraat van de Prinsestraat langs de kaai tot het Slop);
No. 0155 (3 zielen) Lange Kalkstraat van de Prinsestraat langs de kaai tot het Slop;
No. 0156 (5 zielen) Lange Kalkstraat van de Prinsestraat langs de kaai tot het Slop;
No. 0157 (- zielen) pakhuis (Lange Kalkstraat van de Prinsestraat langs de kaai tot het Slop);
No. 0158 (4 zielen) Lange Kalkstraat van de Prinsestraat langs de kaai tot het Slop;
No. 0159 (4 zielen) Lange Kalkstraat van de Prinsestraat langs de kaai tot het Slop;
No. 0160 (- zielen) pakhuis (Lange Kalkstraat van de Prinsestraat langs de kaai tot het Slop);
No. DD0160 (4 zielen) buiten de Vuilpoort;
No. 0161 (- zielen) pakhuis VREDENBURG;
No. 0162 (6 zielen)
No. 0163 (4 zielen)
No. 0164 (3 zielen)
No. 0165 (4 zielen)
No. 0166 (- zielen) pakhuis;
No. 0167 (- zielen) pakhuis;
No. 0168 (- zielen) pakhuis;
No. 0169 (- zielen) pakhuis;
No. 0170 (- zielen) pakhuis;
No. 0171 (- zielen) pakhuis;
No. 0172 (9 zielen)
No. 0173 (3 zielen)
No. 0174 (- zielen) pakhuis;
No. 0175 (6 zielen)
No. 0176 (3 zielen)
No. 0177 (4 zielen)
No. 0178 (5 zielen)
No. 0179 (- zielen) pakhuis;
No. 0180 (- zielen) pakhuis;
= 641 zielen
No. 0181 (- zielen) pakhuis;
No. 0182 (- zielen) pakhuis;
No. 0183 (3 zielen)
No. 0184 (- zielen) pakhuis;
No. 0185 (- zielen) pakhuis;
No. 0186 (8 zielen)
No. 0187 (- zielen) pakhuis;
No. 0188 (- zielen) onbewoond;
No. 0189 (5 zielen) Kalkhaven bij den draai;
No. DD0189 (- zielen) Klappers Huisje;
No. 0190 (- zielen) stal;
No. 0191 (- zielen) pakhuis;
No. 0192 (- zielen) pakhuis;
No. 0193 (- zielen) pakhuis;
No. 0194 (2 zielen)
No. 0195 (5 zielen) het Huis tusschen de Sluispoort en Kalkstraat;
No. 0196 (6 zielen) dezen en volgende Nummers tot 212 bevat het Slikveld aan beide zijden;
No. 0197 (2 zielen)
No. 0198 (2 zielen)
No. 0199 (2 zielen)
No. 0200 (- zielen) pakhuis;
No. 0201 (- zielen) pakhuis;
No. 0202 (5 zielen)
No. 0203 (- zielen) pakhuis;
No. 0204 (5 zielen)
No. 0205 (5 zielen)
No. 0206 (9 zielen)
No. 0207 (8 zielen)
No. 0208 (2 zielen)
No. 0209 (8 zielen)
No. 0210 (4 zielen)
= 722 zielen
No. 0211 (- zielen) pakhuis;
No. 0212 (- zielen) pakhuis;
No. 0213 (4 zielen) Prinsestraat naast het Slikveld;
No. 0214 (5 zielen)
No. 0215 (4 zielen)
No. 0216 (7 zielen)
No. 0217 (5 zielen)
No. 0218 (3 zielen)
No. 0219 (2 zielen)
No. 0220 (2 zielen)
No. 0221 (7 zielen)
No. 0222 (5 zielen)
No. 0223 (4 zielen)
No. 0224 (4 zielen)
No. 0225 (3 zielen)
No. 0226 (5 zielen)
No. 0227 (2 zielen)
No. 0228 (5 zielen)
No. 0229 (7 zielen)
No. 0230 (1 zielen)
No. 0231 (2 zielen)
No. 0232 (2 zielen)
No. 0233 (7 zielen)
No. 0234 (7 zielen)
No. 0235 (3 zielen)
No. 0236 (6 zielen) Prinsestraat naast de Gevangen Poort;
No. 0237 (- zielen) Pakhuis deze en volgende Nummers tot 264 bevat de Suikerstraat aan beide zijden;
No. 0238 (5 zielen)
No. 0239 (- zielen) Pakhuis;
No. 0240 (3 zielen)
= 832 zielen
No. 0241 (- zielen) Stal;
No. 0242 (7 zielen)
No. 0243 (5 zielen)
No. 0244 (- zielen) Pakhuis;
No. 0245 (3 zielen)
No. 0246 (2 zielen)
No. 0247 (5 zielen)
No. 0248 (6 zielen)
No. 0249 (6 zielen)
No. 0250 (3 zielen)
No. 0251 (5 zielen)
No. 0252 (- zielen) onbewoond;
No. 0253 (3 zielen)
No. 0254 (7 zielen)
No. 0255 (6 zielen)
No. 0256 (3 zielen)
No. 0257 (4 zielen)
No. 0258 (9 zielen)
No. 0259 (2 zielen)
No. 0260 (3 zielen)
No. 0261 (- zielen) Pakhuis;
No. 0262 (- zielen) Pakhuis;
No. 0263 (4 zielen)
No. 0264 (3 zielen)
No. 0265 (5 zielen) Voorstraat naast de Suikerstraat;
No. 0266 (- zielen) onbewoond;
No. 0267 (3 zielen)
= 505 zielen

Vijfentwintigste grondvergadering.
No. 0268 (8 zielen)
No. 0269 (9 zielen)
No. 0270 (3 zielen) Voorstraat naast het Molenstraatje;
= 946 zielen
No. 0271 (- zielen) Pakhuis (het Molenstraatje aan beide zijden);
No. 0272 (- zielen) Pakhuis (het Molenstraatje aan beide zijden);
No. 0273 (- zielen) Pakhuis (het Molenstraatje aan beide zijden);
No. 0274 (- zielen) Pakhuis (het Molenstraatje aan beide zijden);
No. 0275 (- zielen) Pakhuis (het Molenstraatje aan beide zijden);
No. 0276 (- zielen) Pakhuis (het Molenstraatje aan beide zijden);
No. 0277 (2 zielen) de Voorstraat van 't Molenstraatje tot de Dolhuisstraat;
No. 0278 (5 zielen) de Voorstraat van 't Molenstraatje tot de Dolhuisstraat;
No. 0279 (6 zielen) de Voorstraat van 't Molenstraatje tot de Dolhuisstraat;
No. 0280 (7 zielen) de Voorstraat van 't Molenstraatje tot de Dolhuisstraat;
No. 0281 (4 zielen) de Voorstraat van 't Molenstraatje tot de Dolhuisstraat;
No. 0282 (6 zielen) de Voorstraat van 't Molenstraatje tot de Dolhuisstraat;
No. 0283 (6 zielen) de Dolhuisstraat aan de zijde van 't Molenstraatje;
No. 0284 (5 zielen) de Dolhuisstraat aan de zijde van 't Molenstraatje;
No. 0285 (7 zielen) de Dolhuisstraat aan de zijde van 't Molenstraatje;
No. 0286 (- zielen) Pakhuis (de Dolhuisstraat aan de zijde van 't Molenstraatje);
No. 0287 (- zielen) Pakhuis (de Dolhuisstraat aan de zijde van 't Molenstraatje);
No. 0288 (- zielen) Pakhuis (de Dolhuisstraat aan de zijde van 't Molenstraatje);
No. 0289 (- zielen) Pakhuis (de Dolhuisstraat aan de zijde van 't Molenstraatje);
No. 0290 (- zielen) Pakhuis (de Vest van de Dolhuisstraat tot het Slikveld);
No. 0291 (- zielen) Pakhuis (de Vest van de Dolhuisstraat tot het Slikveld);
No. 0292 (- zielen) Pakhuis (de Vest van de Dolhuisstraat tot het Slikveld);
No. 0293 (- zielen) stal (de Dolhuisstraat aan de zijde van de Ruitestraat);
No. 0294 (- zielen) Pakhuis (de Dolhuisstraat aan de zijde van de Ruitestraat);
No. 0295 (6 zielen) de Dolhuisstraat aan de zijde van de Ruitestraat;
No. 0296 (3 zielen) de Dolhuisstraat aan de zijde van de Ruitestraat;
No. 0297 (5 zielen) de Dolhuisstraat aan de zijde van de Ruitestraat;
No. 0298 (4 zielen) de Dolhuisstraat aan de zijde van de Ruitestraat;
No. 0299 (- zielen) Pakhuis (de Dolhuisstraat aan de zijde van de Ruitestraat);
No. 0300 (- zielen) Pakhuis (de Dolhuisstraat aan de zijde van de Ruitestraat);
= 1012 zielen
No. 0301 (- zielen) Pakhuis (Dolhuisstraat als voren);
No. 0302 (2 zielen) Dolhuisstraat als voren;
No. 0303 (4 zielen) Dolhuisstraat als voren;
No. 0304 (4 zielen) Dolhuisstraat als voren;
No. 0305 (3 zielen) Dolhuisstraat als voren;
No. 0306 (- zielen) Onbewoond (Dolhuisstraat als voren);
No. 0307 (- zielen) Pakhuis (Dolhuisstraat als voren);
No. 0308 (7 zielen) de Voorstraat van de Dolhuisstraat tot de Ruiterstraat;
No. 0309 (5 zielen) de Voorstraat van de Dolhuisstraat tot de Ruiterstraat;
No. 0310 (8 zielen) de Voorstraat van de Dolhuisstraat tot de Ruiterstraat;
No. 0311 (10 zielen) de Voorstraat van de Dolhuisstraat tot de Ruiterstraat;
No. 0312 (6 zielen) de Voorstraat van de Dolhuisstraat tot de Ruiterstraat;
No. 0313 (- zielen) Pakhuis (de Ruitestraat aan de zijde van de Dolhuisstraat);
No. 0314 (6 zielen) de Ruitestraat aan de zijde van de Dolhuisstraat;
No. 0315 (5 zielen) de Ruitestraat aan de zijde van de Dolhuisstraat;
No. 0316 (6 zielen) de Ruitestraat aan de zijde van de Dolhuisstraat;
No. 0317 (5 zielen) de Vest van de Ruitestraat tot de Dolhuisstraat aan beide zijden;
No. 0318 (2 zielen) de Vest van de Ruitestraat tot de Dolhuisstraat aan beide zijden;
No. 0319 (- zielen) stal (de Vest van de Ruitestraat tot de Dolhuisstraat aan beide zijden);
No. 0320 (- zielen) Pakhuis (de Vest van de Ruitestraat tot de Dolhuisstraat aan beide zijden);
No. 0321 (4 zielen) de Vest van de Ruitestraat tot de Dolhuisstraat aan beide zijden;
No. 0322 (3 zielen) de Vest van de Ruitestraat tot de Dolhuisstraat aan beide zijden;
No. 0323 (3 zielen) de Vest van de Ruitestraat tot de Dolhuisstraat aan beide zijden;
No. 0324 (5 zielen) de Vest van de Ruitestraat tot de Dolhuisstraat aan beide zijden;
No. 0325 (2 zielen) de Vest van de Ruitestraat tot de Dolhuisstraat aan beide zijden;
No. 0326 (2 zielen) de Vest van de Ruitestraat tot de Dolhuisstraat aan beide zijden;
No. 0327 (3 zielen) de Vest van de Ruitestraat tot de Dolhuisstraat aan beide zijden;
No. 0328 (2 zielen) de Vest van de Ruitestraat tot de Dolhuisstraat aan beide zijden;
No. 0329 (- zielen) Onebwoond (de Vest van de Ruitestraat tot de Dolhuisstraat aan beide zijden);
No. 0330 (2 zielen) de Vest van de Ruitestraat tot de Dolhuisstraat aan beide zijden;
= 1111 zielen
No. 0331 (- zielen) Pakhuis (de Ruitestraat aan de zijde van de Pelsestraat);
No. 0332 (- zielen) Pakhuis (de Ruitestraat aan de zijde van de Pelsestraat);
No. 0333 (4 zielen) de Ruitestraat aan de zijde van de Pelsestraat;
No. 0334 (- zielen) Pakhuis (de Ruitestraat aan de zijde van de Pelsestraat);
No. 0335 (- zielen) Pakhuis (de Ruitestraat aan de zijde van de Pelsestraat);
No. 0336 (- zielen) Pakhuis (de Ruitestraat aan de zijde van de Pelsestraat);
No. 0337 (9 zielen) de Ruitestraat aan de zijde van de Pelsestraat;
No. 0338 (2 zielen) de Ruitestraat aan de zijde van de Pelsestraat;
No. 0339 (7 zielen) de Voorstraat van de Ruitestraat tot de Pelsestraat;
No. 0340 (- zielen) behoort aan 86 (de Voorstraat van de Ruitestraat tot de Pelsestraat);
No. 0341 (3 zielen) de Voorstraat van de Ruitestraat tot de Pelsestraat;
No. 0342 (4 zielen) de Voorstraat van de Ruitestraat tot de Pelsestraat;
No. 0343 (7 zielen) de Voorstraat van de Ruitestraat tot de Pelsestraat;
No. 0344 (11 zielen) de Voorstraat van de Ruitestraat tot de Pelsestraat;
No. 0345 (10 zielen) de Voorstraat van de Ruitestraat tot de Pelsestraat;
No. 0346 (10 zielen) de Voorstraat van de Ruitestraat tot de Pelsestraat;
No. 0347 (7 zielen) de Voorstraat van de Ruitestraat tot de Pelsestraat;
No. 0348 (5 zielen) de Voorstraat van de Ruitestraat tot de Pelsestraat;
No. 0349 (7 zielen) de Voorstraat van de Ruitestraat tot de Pelsestraat;
No. 0350 (- zielen) behoort aan 349 (de Voorstraat van de Ruitestraat tot de Pelsestraat);
No. 0351 (2 zielen) de Voorstraat van de Ruitestraat tot de Pelsestraat;
No. 0352 (- zielen) Pakhuis (de Pelsestraat aan de zijde van de Ruitestraat);
No. 0353 (8 zielen) de Pelsestraat aan de zijde van de Ruitestraat;
No. 0354 (- zielen) Pakhuis (de Pelsestraat aan de zijde van de Ruitestraat);
No. 0355 (2 zielen) de Pelsestraat aan de zijde van de Ruitestraat;
No. 0356 (- zielen) Pakhuis (de Pelsestraat aan de zijde van de Ruitestraat);
No. 0357 (2 zielen) de Pelsestraat aan de zijde van de Ruitestraat;
No. 0358 (4 zielen) de Pelsestraat aan de zijde van de Ruitestraat;
No. 0359 (2 zielen) de Pelsestraat aan de zijde van de Ruitestraat;
No. 0360 (1 zielen) de Pelsestraat aan de zijde van de Ruitestraat;
= 1216 zielen
No. 0361 (- zielen) Pakhuis (Pelsestraat als vooren);
No. 0362 (2 zielen) Pelsestraat als vooren;
No. 0363 (2 zielen) Pelsestraat als vooren;
No. 0364 (3 zielen) Pelsestraat als vooren;
No. 0365 (- zielen) Pakhuis (Pelsestraat als vooren);
No. 0366 (4 zielen) Pelsestraat als vooren;
No. 0367 (6 zielen) Pelsestraat als vooren;
No. 0368 (- zielen) Pakhuis (Pelsestraat als vooren);
No. 0369 (4 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden;
No. 0370 (3 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden;
No. 0371 (3 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden;
No. 0372 (3 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden;
No. 0373 (3 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden;
No. 0374 (- zielen) Pakhuis (de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden);
No. 0375 (8 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden;
No. 0376 (3 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden;
No. 0377 (2 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden;
No. 0378 (3 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden;
No. 0379 (3 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden;
No. 0380 (- zielen) word niet bewoond (de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden);
No. 0381 (7 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden;
No. 0382 (1 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden;
No. 0383 (2 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden;
No. 0384 (3 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Ruitestraat aan beide zijden;
No. 0385 (3 zielen) Pelsestraat aan de zijde van de Botjensstraat;
No. 0386 (3 zielen) Pelsestraat aan de zijde van de Botjensstraat;
No. 0387 (6 zielen) Pelsestraat aan de zijde van de Botjensstraat;
No. 0388 (3 zielen) Pelsestraat aan de zijde van de Botjensstraat;
No. 0389 (2 zielen) Pelsestraat aan de zijde van de Botjensstraat;
No. 0390 (2 zielen) Pelsestraat aan de zijde van de Botjensstraat;
= 1300 zielen
No. 0391 (2 zielen) Pelsestraat als voren;
No. 0392 (- zielen) Pakhuis (Pelsestraat als voren);
No. 0393 (- zielen) Pakhuis ( Pelsestraat als voren);
No. 0394 (1 zielen) Pelsestraat als voren;
No. 0395 (- zielen) Pakhuis ( Pelsestraat als voren);
No. 0396 (- zielen) Pakhuis ( Pelsestraat als voren);
No. 0397 (3 zielen) de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat;
No. 0398 (8 zielen) de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat; 
No. 0399 (7 zielen) de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat;
No. 0400 (8 zielen) de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat;
No. 0401 (6 zielen) de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat;
No. 0402 (6 zielen) de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat;
No. 0403 (4 zielen) de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat;
No. 0404 (2 zielen) de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat;
No. 0405 (3 zielen) de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat;
No. 0406 (3 zielen) de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat;
No. 0407 (10 zielen) de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat;
No. 0408 (6 zielen) de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat;
No. 0409 (- zielen) behoort aan 408 (de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat);
No. 0410 (5 zielen) de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat;
No. 0411 (11 zielen) de Voorstraat van de Pelsestraat tot de Botjensstraat;
No. 0412 (3 zielen) Botjensstraat aan de zijde van de Pelsestraat;
No. 0413 (- zielen) Pakhuis (Botjensstraat aan de zijde van de Pelsestraat);
No. 0414 (2 zielen) Botjensstraat aan de zijde van de Pelsestraat;
No. 0415 (9 zielen) Botjensstraat aan de zijde van de Pelsestraat;
No. 0416 (3 zielen) Botjensstraat aan de zijde van de Pelsestraat;
No. 0417 (- zielen) Pakhuis (Botjensstraat aan de zijde van de Pelsestraat);
No. 0418 (1 zielen) Botjensstraat aan de zijde van de Pelsestraat;
No. 0419 (- zielen) Pakhuis (Botjensstraat aan de zijde van de Pelsestraat);
No. 0420 (8 zielen) Botjensstraat aan de zijde van de Pelsestraat;
= 1411 zielen
No. 0421 (7 zielen) Botjensstraat als voren;
No. 0422 (16 zielen) Botjensstraat als voren;
= 508 zielen

Zesentwintigste grondvergadering.
No. 0423 (8 zielen) Botjensstraat als voren;
No. 0424 (5 zielen) Botjensstraat als voren;
No. 0425 (5 zielen) Botjensstraat als voren;
No. 0426 (7 zielen) Botjensstraat als voren;
No. 0427 (7 zielen) Botjensstraat als voren;
No. 0428 (- zielen) Pakhuis (Botjensstraat als voren);
No. 0429 (2 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Botjensstraat aan beide zijden;
No. 0430 (4 zielen) de Vest van de Pelsestraat tot de Botjensstraat aan beide zijden;
No. 0431 (- zielen) onbewoond (de Vest van de Pelsestraat tot de Botjensstraat aan beide zijden);
No. 0432 (- zielen) onbewoond (de Vest van de Pelsestraat tot de Botjensstraat aan beide zijden);
No. 0433 (- zielen) Pakhuis (de Vest van de Pelsestraat tot de Botjensstraat aan beide zijden);
No. 0434 (- zielen) Pakhuis (de Vest van de Pelsestraat tot de Botjensstraat aan beide zijden);
No. 0435 (- zielen) Pakhuis (de Vest van de Pelsestraat tot de Botjensstraat aan beide zijden);
No. 0436 (- zielen) LOOTGIETERIJ (de Vest van de Pelsestraat tot de Botjensstraat aan beide zijden);
No. 0437 (- zielen) Stal (de Vest van de Pelsestraat tot de Botjensstraat aan beide zijden);
No. 0438 (- zielen) Pakhuis (de Botjensstraat aan de zijde van de Kl. Spuistraat);
No. 0439 (5 zielen) de Botjensstraat aan de zijde van de Kl. Spuistraat;
No. 0440 (- zielen) Pakhuis (de Botjensstraat aan de zijde van de Kl. Spuistraat);
No. 0441 (3 zielen) de Botjensstraat aan de zijde van de Kl. Spuistraat;
No. 0442 (2 zielen) de Botjensstraat aan de zijde van de Kl. Spuistraat;
No. 0443 (2 zielen) de Botjensstraat aan de zijde van de Kl. Spuistraat;
No. 0444 (5 zielen) de Botjensstraat aan de zijde van de Kl. Spuistraat;
No. 0445 (1 zielen) de Botjensstraat aan de zijde van de Kl. Spuistraat;
No. 0446 (1 zielen) de Botjensstraat aan de zijde van de Kl. Spuistraat;
No. 0447 (8 zielen) de Botjensstraat aan de zijde van de Kl. Spuistraat;
No. 0448 (2 zielen) de Botjensstraat aan de zijde van de Kl. Spuistraat;
No. 0449 (2 zielen) de Botjensstraat aan de zijde van de Kl. Spuistraat;
No. 0450 (- zielen) Pakhuis (de Botjensstraat aan de zijde van de Kl. Spuistraat);
= 1505 zielen
No. 0451 (- zielen) Pakhuis (Botjensstraat als voren);
No. 0452 (5 zielen) de Voorstraat van de Botjensstraat tot de Kleine Spuistraat; [nieuw nummer 416/418]
No. 0453 (7 zielen) de Voorstraat van de Botjensstraat tot de Kleine Spuistraat; [nieuw nummer 419]
No. 0454 (6 zielen) de Voorstraat van de Botjensstraat tot de Kleine Spuistraat; [nieuw nummer 420]
No. 0455 (5 zielen) de Voorstraat van de Botjensstraat tot de Kleine Spuistraat; [nieuw nummer 421]
No. 0456 (4 zielen) de Voorstraat van de Botjensstraat tot de Kleine Spuistraat; [nieuw nummer 422]
No. 0457 (- zielen) Pakhuis (de Kleine Spuistraat aan de zijde van de Botjensstraat);
No. 0458 (4 zielen) de Kleine Spuistraat aan de zijde van de Botjensstraat;
No. 0459 (- zielen) Pakhuis (de Kleine Spuistraat aan de zijde van de Botjensstraat);
No. 0460 (4 zielen) de Kleine Spuistraat aan de zijde van de Botjensstraat;
No. 0461 (- zielen) Pakhuis (de Kleine Spuistraat aan de zijde van de Botjensstraat);
No. 0462 (- zielen) Pakhuis (de Vest van de Kl. Spuistraat tot de Botjensstraat);
No. 0463 (- zielen) Stal (de Vest van de Kl. Spuistraat tot de Botjensstraat);
No. 0464 (- zielen) Stal (Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat);
No. 0465 (10 zielen) Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat;
No. 0466 (- zielen) Pakhuis (Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat);
No. 0467 (- zielen) Pakhuis (Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat);
No. 0468 (- zielen) Pakhuis (Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat);
No. 0469 (7 zielen) Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat;
No. 0470 (- zielen) Pakhuis (Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat);
No. 0471 (2 zielen) Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat;
No. 0472 (2 zielen) Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat;
No. 0473 (2 zielen) Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat;
No. 0474 (8 zielen) Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat;
No. 0475 (2 zielen) Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat;
No. 0476 (5 zielen) Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat;
No. 0477 (2 zielen) Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat;
No. 0478 (2 zielen) Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat;
No. 0479 (1 zielen) Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat;
No. 0480 (5 zielen) Kleine Spuistraat aan de zijde van de Grote Spuistraat;
= 1590 zielen
No. 0481 (- zielen) Pakhuis (Kl. Spuistraat als vooren);
No. 0482 (- zielen) Pakhuis (Kl. Spuistraat als vooren);
No. 0483 (- zielen) behoort aan 484 (Kl. Spuistraat als vooren);
No. 0484 (3 zielen) de Voorstraat van de Kleine tot de Grote Spuistraat;
No. 0485 (4 zielen) de Voorstraat van de Kleine tot de Grote Spuistraat;
No. 0486 (7 zielen) de Voorstraat van de Kleine tot de Grote Spuistraat;
No. 0487 (6 zielen) de Voorstraat van de Kleine tot de Grote Spuistraat;
No. 0488 (- zielen) onbewoond
No. 0489 (7 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0490 (8 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0491 (7 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0492 (4 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0493 (3 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0494 (2 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0495 (5 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0496 (2 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0497 (4 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0498 (7 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0499 (4 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0500 (3 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0501 (5 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0502 (2 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0503 (8 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0504 (5 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0505 (2 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0506 (4 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0507 (8 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0508 (2 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0509 (2 zielen) de Grote Spuistraat aan de zijde van de Kleine Spuistraat van de Voorstraat tot de Brug;
No. 0510 (1 zielen) op de Vest naast de Mistput;
= 1705 zielen
No. 0511 (5 zielen) de Vest van de Spuipoort, tot de Kleine Spuistraat aan beide zijden;
No. 0512 (2 zielen) de Vest van de Spuipoort, tot de Kleine Spuistraat aan beide zijden;
No. 0513 (3 zielen) de Vest van de Spuipoort, tot de Kleine Spuistraat aan beide zijden;
No. 0514 (3 zielen) de Vest van de Spuipoort, tot de Kleine Spuistraat aan beide zijden;
No. 0515 (6 zielen) de Vest van de Spuipoort, tot de Kleine Spuistraat aan beide zijden;
No. 0516 (- zielen) onbewoond (de Vest van de Spuipoort, tot de Kleine Spuistraat aan beide zijden);
No. 0517 (3 zielen) de Vest van de Spuipoort, tot de Kleine Spuistraat aan beide zijden;
No. 0518 (1 zielen) de Vest van de Spuipoort, tot de Kleine Spuistraat aan beide zijden;
No. 0519 (2 zielen) de Vest van de Spuipoort, tot de Kleine Spuistraat aan beide zijden;
No. 0520 (2 zielen) Spuistraat van de Vest tot de Elfhuizen;
No. 0521 (4 zielen) Spuistraat van de Vest tot de Elfhuizen;
No. 0522 (3 zielen) de Elfhuizen;
No. 0523 (6 zielen) de Elfhuizen;
No. 0524 (2 zielen) de Elfhuizen;
No. 0525 (2 zielen) de Elfhuizen;
No. 0526 (5 zielen) de Elfhuizen;
No. 0527 (4 zielen) de Elfhuizen;
No. 0528 (4 zielen) de Elfhuizen;
No. 0529 (4 zielen) de Elfhuizen;
No. 0530 (6 zielen) de Elfhuizen;
No. 0531 (- zielen) onbewoond (de Elfhuizen);
No. 0532 (8 zielen) de Elfhuizen;
No. 0533 (5 zielen) de Elfhuizen;
No. 0534 (2 zielen) de Elfhuizen;
No. 0535 (9 zielen) de Elfhuizen;
No. 0536 (4 zielen) de Elfhuizen;
No. 0537 (5 zielen) den Hil aan de zijde van de Spuipoort van de Elfhuizen tot de Vest Trappen;
No. 0538 (3 zielen) den Hil aan de zijde van de Spuipoort van de Elfhuizen tot de Vest Trappen;
No. 0539 (8 zielen) den Hil aan de zijde van de Spuipoort van de Elfhuizen tot de Vest Trappen;
No. 0540 (3 zielen) den Hil aan de zijde van de Spuipoort van de Elfhuizen tot de Vest Trappen;
= 1819 zielen
No. 0541 (7 zielen) den Hil als voren;
No. 0542 (5 zielen) den Hil als voren;
No. 0543 (6 zielen) den Hil als voren;
No. 0544 (3 zielen) den Hil als voren;
No. 0545 (10 zielen) den Hil als voren;
No. 0546 (4 zielen) den Hil als voren;
No. 0547 (3 zielen) den Hil als voren;
No. 0548 (1 zielen) den Hil als voren;
No. 0549 (4 zielen) den Hil als voren;
No. 0550 (6 zielen) den Hil als voren;
No. 0551 (7 zielen) den Hil als voren;
No. 0552 (1 zielen) den Hil als voren;
No. 0553 (5 zielen) den Hil als voren;
No. 0554 (10 zielen) den Hil als voren;
No. 0555 (5 zielen) den Hil als voren;
No. 0556 (6 zielen) den Hil als voren;
No. 0557 (3 zielen) den Hil als voren;
No. 0558 (2 zielen) den Hil als voren;
No. 0559 (3 zielen) den Hil als voren;
No. 0560 (2 zielen) de Vest van de Vest Trappen tot de Spuipoort aan beide zijden;
No. 0561 (6 zielen) de Vest van de Vest Trappen tot de Spuipoort aan beide zijden;
No. 0562 (5 zielen) de Vest van de Vest Trappen tot de Spuipoort aan beide zijden;
No. 0563 (- zielen) Pakhuis (de Vest van de Vest Trappen tot de Spuipoort aan beide zijden);
No. 0564 (1 zielen) de Vest van de Vest Trappen tot de Spuipoort aan beide zijden;
No. 0565 (- zielen) Pakhuis (de Vest van de Vest Trappen tot de Spuipoort aan beide zijden);
No. 0566 (3 zielen) de Vest van de Vest Trappen tot de Spuipoort aan beide zijden;
No. 0567 (6 zielen) de Vest van de Vest Trappen tot de Spuipoort aan beide zijden;
No. 0568 (2 zielen) de Vest van de Vest Trappen tot de Spuipoort aan beide zijden;
No. DD0568 (6 zielen) de Vest van de Vest Trappen tot de Spuipoort aan beide zijden;
No. 0569 (2 zielen) de Vest van de Vest Trappen tot de Spuipoort aan beide zijden;
No. 0570 (- zielen) Pakhuis (de Vest van de Vest Trappen tot de Spuipoort aan beide zijden);
= 509 zielen [= in deze grondvergadering]
= 1943 zielen [=in wijk D tot nu toe]

Zevenentwintigste grondvergadering.
No. 0571 (6 zielen) den Hil van de Vesttrappen tot de Raamstraat;
No. 0572 (4 zielen) den Hil van de Vesttrappen tot de Raamstraat;
No. 0573 (5 zielen) den Hil van de Vesttrappen tot de Raamstraat;
No. 0574 (2 zielen) den Hil van de Vesttrappen tot de Raamstraat;
No. 0575 (19 zielen) den Hil van de Vesttrappen tot de Raamstraat;
No. 0576 (5 zielen) den Hil van de Vesttrappen tot de Raamstraat;
No. 0577 (- zielen) Pakhuis (den Hil van de Vesttrappen tot de Raamstraat);
No. 0578 (4 zielen) den Hil van de Vesttrappen tot de Raamstraat;
No. 0579 (17 zielen) den Hil van de Vesttrappen tot de Raamstraat;
No. 0580 (6 zielen) den Hil van de Vesttrappen tot de Raamstraat;
No. 0581 (6 zielen) den Hil van de Vesttrappen tot de Raamstraat;
No. 0582 (7 zielen) den Hil van de Vesttrappen tot de Raamstraat;
No. 0583 (4 zielen) den Hil van de Vesttrappen tot de Raamstraat;
No. 0584 (3 zielen) de Raamstraat van den Hil tot de Kous;
No. 0585 (4 zielen) de Raamstraat van den Hil tot de Kous;
No. 0586 (8 zielen) de Raamstraat van den Hil tot de Kous;
No. 0587 (5 zielen) de Raamstraat van den Hil tot de Kous;
No. 0588 (4 zielen) de Raamstraat van den Hil tot de Kous;
No. 0589 (4 zielen) de Raamstraat van den Hil tot de Kous;
No. 0590 (5 zielen) de Raamstraat van den Hil tot de Kous;
No. 0591 (2 zielen) de Raamstraat van den Hil tot de Kous;
No. 0592 (4 zielen) de Kous;
No. 0593 (2 zielen) de Kous;
No. 0594 (2 zielen) de Kous;
No. 0595 (2 zielen) de Kous;
No. 0596 (5 zielen) de Kous;
No. 0597 (2 zielen) de Kous;
No. 0598 (5 zielen) de Kous;
No. 0599 (1 zielen) de Kous;
No. 0600 (6 zielen) de Kous;
= 2092 zielen
No. 0601 (2 zielen) de Kous;
No. 0602 (3 zielen) de Kous;
No. 0603 (6 zielen) de Kous;
No. 0604 (5 zielen) de Kous;
No. 0605 (4 zielen) de Kous;
No. 0606 (4 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0607 (2 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0608 (7 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0609 (15 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0610 (- zielen) Stal (de Raamstraat van de Kous tot de Brug);
No. 0611 (9 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0612 (- zielen) Stal (de Raamstraat van de Kous tot de Brug);
No. 0613 (8 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0614 (1 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0615 (2 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0616 (2 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0617 (10 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0618 (5 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0619 (3 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0620 (- zielen) LOJERIJ (de Raamstraat van de Kous tot de Brug);
No. 0621 (6 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0622 (6 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0623 (2 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0624 (11 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0625 (5 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0626 (5 zielen) de Raamstraat van de Kous tot de Brug;
No. 0627 (2 zielen) de watergang bij de Raamstraatsbrug;
No. 0628 (3 zielen) de watergang bij de Raamstraatsbrug;
No. 0629 (3 zielen) de watergang bij de Raamstraatsbrug;
No. 0630 (3 zielen) de watergang bij de Raamstraatsbrug;
= 2226 zielen
No. 0631 (4 zielen) deze en volgende Nummers tot 667 bevat de Raamstraat van de Brug tot den Hil;
No. 0632 (8 zielen)
No. 0633 (7 zielen)
No. 0634 (8 zielen)
No. 0635 (1 zielen)
No. 0636 (6 zielen)
No. 0637 (5 zielen)
No. 0638 (2 zielen)
No. 0639 (10 zielen)
No. 0640 (5 zielen)
No. 0641 (4 zielen)
No. 0642 (7 zielen)
No. 0643 (3 zielen)
No. 0644 (2 zielen)
No. 0645 (2 zielen)
No. 0646 (2 zielen)
No. 0647 (- zielen) SNUIFMOLEN;
No. 0648 (3 zielen)
No. 0649 (6 zielen)
No. 0650 (4 zielen)
No. 0651 (7 zielen)
No. 0652 (7 zielen)
No. 0653 (3 zielen)
No. 0654 (3 zielen)
No. 0655 (4 zielen)
No. 0656 (5 zielen)
No. 0657 (5 zielen)
No. 0658 (10 zielen)
No. 0659 (6 zielen)
No. 0660 (7 zielen)
= 2372 zielen
No. 0661 (3 zielen)
No. 0662 (- zielen) onbwoond;
No. 0663 (4 zielen) BLAAUWE HAND;
No. 0664 (8 zielen)
No. 0665 (4 zielen)
No. 0666 (3 zielen)
No. 0667 (2 zielen)
No. 0668 (3 zielen) deze & volgende Nummers tot 678 bevat den Hil van de Raamstr. tot de Hilbrug;
No. 0669 (3 zielen)
No. 0670 (5 zielen)
No. 0671 (4 zielen)
No. 0672 (- zielen) kuiphuis;
No. 0673 (4 zielen)
= 512 zielen

Agtentwintigste grondvergadering.
No. 0674 (7 zielen)
No. 0675 (1 zielen)
No. 0676 (12 zielen)
No. 0677 (1 zielen)
No. 0678 (- zielen) behoort aan 677;
No. 0679 (2 zielen) de Spuistraat van de Brug tot de Breestraat;
No. 0680 (3 zielen) de Spuistraat van de Brug tot de Breestraat;
No. 0681 (2 zielen) de Spuistraat van de Brug tot de Breestraat;
No. 0682 (7 zielen) deze en volgende Nummers tot 718 bevat de Breestraat. aan de zijde van de Elfhuizen van de Spuistraat tot de Moordhoek;
No. 0683 (8 zielen)
No. 0684 (4 zielen)
No. 0685 (3 zielen)
No. 0686 (4 zielen)
No. 0687 (13 zielen)
No. 0688 (7 zielen)
No. 0689 (4 zielen)
No. 0690 (2 zielen)
= 2525 zielen
No. 0691 (9 zielen)
No. 0692 (- zielen) Pakhuis;
No. 0693 (2 zielen)
No. 0694 (2 zielen)
No. 0695 (- zielen) Pakhuis;
No. 0696 (- zielen) Pakhuis;
No. 0697 (6 zielen)
No. 0698 (5 zielen)
No. 0699 (- zielen) Stal;
No. 0700 (4 zielen)
No. 0701 (8 zielen)
No. 0702 (- zielen) Stal;
No. 0703 (6 zielen)
No. 0704 (6 zielen)
No. 0705 (- zielen) Pakhuis;
No. 0706 (5 zielen)
No. 0707 (3 zielen)
No. 0708 (2 zielen)
No. 0709 (4 zielen)
No. 0710 (2 zielen)
No. 0711 (3 zielen)
No. 0712 (3 zielen)
No. 0713 (4 zielen)
No. 0714 (6 zielen)
No. 0715 (2 zielen)
No. 0716 (4 zielen)
No. 0717 (2 zielen)
No. 0718 (4 zielen)
No. 0719 (2 zielen) deze en volgende Nummers tot 741 bevat de Breestraat van de Visstraat tot de Spuistraat;
No. 0720 (11 zielen)
= 2640 zielen
No. 0721 (3 zielen)
No. 0722 (- zielen) onbewoond
No. 0723 (4 zielen)
No. 0724 (3 zielen)
No. 0725 (6 zielen)
No. 0726 (5 zielen)
No. 0727 (10 zielen)
No. 0728 (3 zielen)
No. 0729 (- zielen) Pakhuis;
No. 0730 (3 zielen)
No. 0731 (7 zielen)
No. 0732 (6 zielen)
No. 0733 (9 zielen)
No. 0734 (2 zielen)
No. 0735 (3 zielen)
No. 0736 (- zielen) onbewoond;
No. 0737 (- zielen) Pakhuis;
No. 0738 (- zielen) Pakhuis;
No. 0739 (3 zielen)
No. 0740 (- zielen) Pakhuis;
No. 0741 (3 zielen)
No. 0742 (- zielen) Pakhuis (de Spuistraat van de Breestraat tot de Voorstraat);
No. 0743 (2 zielen) de Spuistraat van de Breestraat tot de Voorstraat;
No. 0744 (- zielen) Stal (de Spuistraat van de Breestraat tot de Voorstraat);
No. 0745 (4 zielen) de Spuistraat van de Breestraat tot de Voorstraat;
No. 0746 (9 zielen) de Spuistraat van de Breestraat tot de Voorstraat;
No. 0747 (13 zielen) de Spuistraat van de Breestraat tot de Voorstraat;
No. 0748 (2 zielen) de Spuistraat van de Breestraat tot de Voorstraat;
No. 0749 (5 zielen) de Spuistraat van de Breestraat tot de Voorstraat;
No. 0750 (4 zielen) de Spuistraat van de Breestraat tot de Voorstraat;
= 2751 zielen
No. 0751 (- zielen) Pakhuis (de laatste No. in de Spuistraat);
No. 0752 (5 zielen) de Voorstraat van de Spuistraat tot het Haringstraatje;
No. 0753 (4 zielen) de Voorstraat van de Spuistraat tot het Haringstraatje;
No. 0754 (2 zielen) de Voorstraat van de Spuistraat tot het Haringstraatje;
No. 0755 (- zielen) Pakhuis ('t Haringstraatje);
No. 0756 (3 zielen) 't Haringstraatje;
No. 0757 (7 zielen) de Voorstraat van 't Haringstraatje tot de Lombertstraat;
No. 0758 (3 zielen) de Voorstraat van 't Haringstraatje tot de Lombertstraat;
No. 0759 (5 zielen) de Voorstraat van 't Haringstraatje tot de Lombertstraat;
No. 0760 (- zielen) Pakhuis (de Lombertstraat aan beide zijden);
No. 0761 (- zielen) Pakhuis (de Lombertstraat aan beide zijden);
No. 0762 (13 zielen) de Lombertstraat aan beide zijden;
No. 0763 (- zielen) Pakhuis (de Lombertstraat aan beide zijden);
No. 0764 (11 zielen) de Lombertstraat aan beide zijden;
No. 0765 (3 zielen) de Lombertstraat aan beide zijden;
No. 0766 (4 zielen) de Lombertstraat aan beide zijden;
No. 0767 (- zielen) Pakhuis (de Lombertstraat aan beide zijden);
No. 0768 (3 zielen) de Lombertstraat aan beide zijden;
No. 0769 (- zielen) Pakhuis (de Lombertstraat aan beide zijden);
No. 0770 (7 zielen) de Voorstraat van de Lombertstraat tot de Vischstraat;
No. 0771 (4 zielen) de Voorstraat van de Lombertstraat tot de Vischstraat;
No. 0772 (5 zielen) de Voorstraat van de Lombertstraat tot de Vischstraat;
No. 0773 (10 zielen) de Voorstraat van de Lombertstraat tot de Vischstraat;
No. 0774 (5 zielen) de Voorstraat van de Lombertstraat tot de Vischstraat;
No. 0775 (2 zielen) de Voorstraat van de Lombertstraat tot de Vischstraat;
No. 0776 (1 zielen) de Voorstraat van de Lombertstraat tot de Vischstraat;
No. 0777 (3 zielen) de Voorstraat van de Lombertstraat tot de Vischstraat;
No. 0778 (7 zielen) de Voorstraat van de Lombertstraat tot de Vischstraat;
No. 0779 (7 zielen) de Voorstraat van de Lombertstraat tot de Vischstraat;
No. 0780 (2 zielen) de Voorstraat van de Lombertstraat tot de Vischstraat;
= 2867 zielen
No. 0781 (6 zielen) de Voorstraat als vooren;
No. 0782 (6 zielen) de Voorstraat als vooren;
No. 0783 (8 zielen) de Voorstraat als vooren;
No. 0784 (3 zielen) de Voorstraat als vooren;
No. 0785 (6 zielen) de Voorstraat als vooren;
No. 0786 (6 zielen) de Voorstraat als vooren;
No. 0787 (5 zielen) de Vischstraat van de Voorstraat tot het Loverstraatje;
No. 0788 (7 zielen) de Vischstraat van de Voorstraat tot het Loverstraatje;
No. 0789 (9 zielen) de Vischstraat van de Voorstraat tot het Loverstraatje;
No. 0790 (4 zielen) de Vischstraat van de Voorstraat tot het Loverstraatje;
No. 0791 (- zielen) Pakhuis (de Vischstraat van de Voorstraat tot het Loverstraatje);
No. 0792 (- zielen) Pakhuis (de Vischstraat van de Voorstraat tot het Loverstraatje);
No. 0793 (4 zielen) de Vischstraat van de Voorstraat tot het Loverstraatje;
No. 0794 (- zielen) Pakhuis (het Loverstraatje aan de zijde van de Vischmarkt);
No. 0795 (- zielen) Pakhuis (het Loverstraatje aan de zijde van de Vischmarkt);
No. 0796 (- zielen) Pakhuis (het Loverstraatje aan de zijde van de Vischmarkt);
No. 0797 (- zielen) Pakhuis (het Loverstraatje aan de zijde van de Vischmarkt);
No. 0798 (- zielen) Pakhuis (het Loverstraatje aan de zijde van de Vischmarkt);
No. 0799 (3 zielen) het Loverstraatje aan de zijde van de Vischmarkt;
No. 0800 (4 zielen) het Loverstraatje aan de zijde van de Vischmarkt;
No. 0801 (7 zielen) het Loverstraatje aan de zijde van de Vischmarkt;
No. 0802 (3 zielen) het Loverstraatje aan de zijde van de Vischmarkt;
No. 0803 (5 zielen) het Loverstraatje aan de zijde van de Vischmarkt;
No. 0804 (- zielen) Pakhuis (het Loverstraatje aan de zijde van de Vischmarkt);
No. 0805 (- zielen) Pakhuis ('t Loverstraatje aan de overzijde);
No. 0806 (- zielen) Stal ('t Loverstraatje aan de overzijde);
No. 0807 (- zielen) Pakhuis ('t Loverstraatje aan de overzijde);
No. 0808 (3 zielen) 't Loverstraatje aan de overzijde;
No. 0809 (3 zielen) 't Loverstraatje aan de overzijde;
No. 0810 (7 zielen) 't Loverstraatje aan de overzijde;
= 511 zielen
= 2966 zielen

Negenentwintigste grondvergadering.
No. 0811 (3 zielen) 't Loverstraatje als voren;
No. 0812 (4 zielen) 't Loverstraatje als voren;
No. 0813 (- zielen) Pakhuis (de Vischstraat van 't Loverstraatje tot de Breestraat);
No. 0814 (7 zielen) de Vischstraat van 't Loverstraatje tot de Breestraat;
No. 0815 (- zielen) Pakhuis (de Vischstraat van 't Loverstraatje tot de Breestraat);
No. 0816 (4 zielen) de Vischstraat van 't Loverstraatje tot de Breestraat;
No. 0817 (4 zielen) de Vischstraat van 't Loverstraatje tot de Breestraat;
No. 0818 (2 zielen) de Vischstraat van 't Loverstraatje tot de Breestraat;
No. 0819 (4 zielen) de Vischstraat van 't Loverstraatje tot de Breestraat;
No. 0820 (6 zielen) de Moordhoek;
No. 0821 (2 zielen) de Moordhoek;
No. 0822 (8 zielen) de Moordhoek;
No. 0823 (3 zielen) deze en volgende No. tot 857 bevat het geheele Agterom;
No. 0824 (- zielen) Schilderswinkel;
No. 0825 (- zielen) Pakhuis;
No. 0826 (- zielen) Pakhuis;
No. 0827 (7 zielen)
No. 0828 (3 zielen)
No. 0829 (3 zielen)
No. 0830 (3 zielen)
No. 0831 (4 zielen)
No. 0832 (34 zielen) Lammetjes Gang;
No. 0833 (3 zielen)
No. 0834 (5 zielen)
No. 0835 (11 zielen)
No. 0836 (8 zielen)
No. 0837 (4 zielen)
No. 0838 (5 zielen)
No. 0839 (9 zielen)
No. 0840 (- zielen) onbewoond;
= 3112 zielen
No. 0841 (- zielen) Lojerij;
No. 0842 (2 zielen)
No. 0843 (2 zielen)
No. 0844 (2 zielen)
No. 0845 (7 zielen)
No. 0846 (8 zielen)
No. 0847 (3 zielen)
No. 0848 (7 zielen)
No. 0849 (3 zielen)
No. 0850 (- zielen) Thuin;
No. 0851 (3 zielen)
No. 0852 (4 zielen
No. 0853 (3 zielen)
No. 0854 (6 zielen)
No. 0855 (3 zielen)
No. 0856 (3 zielen)
No. 0857 (22 zielen) Vrouwenhuis (zie bijlage No. 5);

BIJLAGE No 5 Vrouwenhuis No 857 letter D
1 Marijnis Ligtmans
1 Barend Zandman
1 Pieter Evenwel
1 J. Potaard
1 P. Kemenaar
1 Jacobus Nieuveen
1 J. Francois
1 Maria van der Crap
1 wed Stempels
1 Maria Grond
1 wed J. Vlok
1 wed. van Drongelen
1 Jenneke Renaud
1 wed Roos
1 wed Spruit
1 Juffr Cherante
1 Lena Giltaij
1 Lena Meijners
1 moeder wed Carlebur
3 meijden
=22

No. 0858 (3 zielen) het Bagijnhof aan de zijde van 't Vrouwenhuis, van de Brug tot de Vest;
No. 0859 (3 zielen) het Bagijnhof aan de zijde van 't Vrouwenhuis, van de Brug tot de Vest;
No. 0860 (- zielen) onbewoond (het Bagijnhof aan de zijde van 't Vrouwenhuis, van de Brug tot de Vest);
No. 0861 (4 zielen) het Bagijnhof aan de zijde van 't Vrouwenhuis, van de Brug tot de Vest;
No. 0862 (3 zielen) het Bagijnhof aan de zijde van 't Vrouwenhuis, van de Brug tot de Vest;
No. 0863 (2 zielen) het Bagijnhof aan de zijde van 't Vrouwenhuis, van de Brug tot de Vest;
No. 0864 (12 zielen) het Bagijnhof aan de zijde van 't Vrouwenhuis, van de Brug tot de Vest;
No. 0865 (- zielen) behoort aan 864 (het Bagijnhof aan de zijde van 't Vrouwenhuis, van de Brug tot de Vest);
No. 0866 (9 zielen) het Bagijnhof aan de zijde van 't Vrouwenhuis, van de Brug tot de Vest;
No. 0867 (- zielen) Stal (het Bagijnhof aan de zijde van 't Vrouwenhuis, van de Brug tot de Vest);
No. 0868 (1 zielen) het Bagijnhof aan de zijde van 't Vrouwenhuis, van de Brug tot de Vest;
No. 0869 (5 zielen) het Bagijnhof aan de zijde van 't Vrouwenhuis, van de Brug tot de Vest;
No. 0870 (1 zielen) de Vest van 't Bagijnhof tot Slop over Lengenhof;
= 3223 zielen
No. 0871 (- zielen) stal (de Vest als voren);
No. 0872 (- zielen) stal (de Vest als voren);
No. 0873 (7 zielen) de Vest als voren;
No. 0874 (2 zielen) de Vest als voren;
No. 0875 (- zielen) Thuin (de Vest als voren);
No. 0876 (4 zielen) de Vest als voren;
No. 0877 (5 zielen) de Vest als voren;
No. 0878 (- zielen) stal (de Vest als voren);
No. 0879 (13 zielen) 't Slop over Lengen Hof;
No. 0880 (5 zielen) 't Slop over Lengen Hof;
No. 0881 (11 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0882 (6 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0883 (- zielen) onbewoont (de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen);
No. 0884 (4 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0885 (8 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0886 (6 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0887 (4 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0888 (11 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0889 (1 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0890 (- zielen) Stal (de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen);
No. 0891 (4 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0892 (4 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0893 (5 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0894 (4 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0895 (4 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0896 (2 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0897 (4 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0898 (3 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0899 (3 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
No. 0900 (2 zielen) de Vest van 't gem. Slop tot de Vest trappen;
= 3355 zielen
No. 0901 (6 zielen) de Vest als voren;
No. 0902 (4 zielen) de Vest als voren;
No. 0903 (2 zielen) de Vest als voren;
No. 0904 (- zielen) onbewoond (de Vest als voren);
No. 0905 (- zielen) KRUITTOREN (de Vest aan de overzijde);
No. 0906 (4 zielen) de Vest aan de overzijde;
No. 0907 (9 zielen) deze en volgende Nummers tot 950 bevat 't Bagijnhof van de Vest tot de Breestraat;
No. 0908 (- zielen) Stal;
No. 0909 (6 zielen)
No. 0910 (7 zielen)
No. 0911 (17 zielen) Lengen Hof (zie bijlage No. 6)

BIJLAGE No. 6
Lengenhof aan de voorzijde No 911 Lett D

1 Sara Verheij
1 wed Uitermans
1 Juffr Opstal
1 Hendrica van Lit de Jeude
1 Neeltje van der Schulp
1 Johanna de Jongh
1 Maria de Griek
1 Elizabeth Verhagen
2 Sija van den Kieboom en Broeder
1 Anna Knoop
1 Dina Arends
1 Catharina Arends
1 Anna van Galen
2 Jacoba Kloek en [..]
1 wed de Borst
= 17 zielen

No. 0912 (- zielen) Onbewoond;
No. 0913 (2 zielen)
No. 0914 (4 zielen)
No. 0915 (2 zielen)
No. 0916 (- zielen) Onbewoond;
No. 0917 (2 zielen)
No. 0918 (- zielen) Onbewoond;
No. 0919 (2 zielen)
No. 0920 (2 zielen)
No. 0921 (2 zielen)
No. 0922 (2 zielen)
No. 0923 (- zielen) Onbewoond;
No. 0924 (4 zielen)
No. 0925 (6 zielen)
No. 0926 (2 zielen)
No. 0927 (4 zielen)
No. 0928 (2 zielen)
No. 0929 (2 zielen)
No. 0930 (2 zielen)
= 3450 zielen
No. 0931 (4 zielen)
No. 0932 (8 zielen)
No. 0933 (3 zielen)
No. 0934 (13 zielen)
- 512 zielen

Dertigste grondvergadering.
No. 0935 (9 zielen)
No. 0936 (6 zielen)
No. 0937 (7 zielen)
No. 0938 (5 zielen)
No. 0939 (2 zielen)
No. 0940 (4 zielen)
No. 0941 (4 zielen)
No. 0942 (5 zielen)
No. 0943 (8 zielen)
No. 0944 (10 zielen)
No. 0945 (8 zielen)
No. 0946 (8 zielen)
No. 0947 (10 zielen)
No. 0948 (10 zielen)
No. 0949 (10 zielen)
No. 0950 (6 zielen)
No. 0951 (9 zielen) Gasthuis;
No. 0952 (- zielen) onbewoond (de Voorstraat van de Vischmarkt tot de Vriezestraat);
No. 0953 (3 zielen) de Voorstraat van de Vischmarkt tot de Vriezestraat;
No. 0954 (5 zielen) de Voorstraat van de Vischmarkt tot de Vriezestraat;
No. 0955 (6 zielen) de Voorstraat van de Vischmarkt tot de Vriezestraat;
No. 0956 (4 zielen) de Voorstraat van de Vischmarkt tot de Vriezestraat;
No. 0957 (4 zielen) de Voorstraat van de Vischmarkt tot de Vriezestraat;
No. 0958 (8 zielen) de Voorstraat van de Vischmarkt tot de Vriezestraat;
No. 0959 (4 zielen) de Voorstraat van de Vischmarkt tot de Vriezestraat;
No. 0960 (3 zielen) de Voorstraat van de Vischmarkt tot de Vriezestraat;
= 3636 zielen
No. 0961 (7 zielen) de Voorstraat als vooren;
No. 0962 (9 zielen) de Voorstraat als vooren;
No. 0963 (9 zielen) de Voorstraat als vooren;
No. 0964 (9 zielen) de Voorstraat als vooren;
No. 0965 (12 zielen) de Voorstraat als vooren;
No. 0966 (5 zielen) de Voorstraat als vooren;
No. 0967 (5 zielen) de Voorstraat als vooren;
No. 0968 (2 zielen) de Voorstraat als vooren;
No. 0969 (5 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0970 (3 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0971 (3 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0972 (2 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0973 (3 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0974 (2 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0975 (4 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0976 (5 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0977 (4 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0978 (2 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0979 (8 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0980 (4 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0981 (2 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0982 (3 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0983 (2 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0984 (2 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0985 (3 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0986 (2 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0987 (4 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0988 (2 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0989 (2 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
No. 0990 (2 zielen) de Vriezestraat aan de zijde van de Vischmarkt van de Voorstraat tot de Breestraat;
= 3763 zielen
No. 0991 (1 zielen) Vriezestraat naast de Breestraat;
No. 0992 (- zielen) Pakhuis (de Korte Breestraat aan beide zijden);
No. 0993 (6 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 0994 (3 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 0995 (5 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 0996 (11 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 0997 (7 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 0998 (8 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 0999 (- zielen) Pakhuis (de Korte Breestraat aan beide zijden);
No. 1000 (3 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 1001 (5 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 1002 (- zielen) behoort aan 950 (de Korte Breestraat aan beide zijden);
No. 1003 (4 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 1004 (2 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 1005 (6 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 1006 (6 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 1007 (2 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 1008 (4 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 1009 (5 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 1010 (9 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 1011 (3 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 1012 (4 zielen) de Korte Breestraat aan beide zijden;
No. 1013 (- zielen) behoort aan 1014 (de Korte Breestraat aan beide zijden);
No. 1014 (2 zielen) de Vriesestraat van de Breestraat tot de Sara's gang;
No. 1015 (2 zielen) de Vriesestraat van de Breestraat tot de Sara's gang;
No. 1016 (4 zielen) de Vriesestraat van de Breestraat tot de Sara's gang;
No. 1017 (3 zielen) de Vriesestraat van de Breestraat tot de Sara's gang;
No. 1018 (5 zielen) de Vriesestraat van de Breestraat tot de Sara's gang;
No. 1019 (5 zielen) de Vriesestraat van de Breestraat tot de Sara's gang;
No. 1020 (6 zielen) de Vriesestraat van de Breestraat tot de Sara's gang;
= 3884 zielen
No. 1021 (8 zielen) Vriezestraat als voren;
No. 1022 (10 zielen) Vriezestraat als voren;
No. 1023 (10 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1024 (3 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1025 (1 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1026 (2 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1027 (2 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1028 (3 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1029 (2 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1030 (4 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1031 (8 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1032 (6 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1033 (7 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1034 (- zielen) Pakhuis (deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden);
No. 1035 (5 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1036 (3 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1037 (7 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1038 (4 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1039 (5 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1040 (4 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1041 (2 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1042 (2 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
No. 1043 (6 zielen) deze en volgende Nummers tot 1049 bevat de Sara's gang aan beide zijden;
= 510 zielen

Eenendertigste grondvergadering.
No. 1044 (4 zielen)
No. 1045 (5 zielen)
No. 1046 (5 zielen)
No. 1047 (1 zielen)
No. 1048 (2 zielen)
No. 1049 (5 zielen)
No. 1050 (2 zielen) deze en volgende Nummers tot 1076 bevat de Vriezestraat van de Sara's gang tot de Brug;
= 4012 zielen
No. 1051 (2 zielen)
No. 1052 (6 zielen)
No. 1053 (4 zielen)
No. 1054 (5 zielen)
No. 1055 (8 zielen)
No. 1056 (1 zielen)
No. 1057 (4 zielen)
No. 1058 (3 zielen)
No. 1059 (2 zielen)
No. 1060 (4 zielen)
No. 1061 (8 zielen)
No. 1062 (6 zielen)
No. 1063 (4 zielen)
No. 1064 (3 zielen)
No. 1065 (2 zielen)
No. 1066 (3 zielen)
No. 1067 (4 zielen)
No. 1068 (9 zielen)
No. 1069 (3 zielen)
No. 1070 (5 zielen)
No. 1071 (8 zielen)
No. 1072 (3 zielen)
No. 1073 (3 zielen)
No. 1074 (2 zielen)
No. 1075 (7 zielen)
No. 1076 (2 zielen)
No. 1077 (2 zielen) de watergang in de Vriezestraat naast de Mennebrug;
No. 1078 (5 zielen) de watergang in de Vriezestraat naast de Mennebrug;
No. 1079 (3 zielen) de watergang in de Vriezestraat naast de Mennebrug;
No. 1080 (5 zielen) deze en volgende Nummers tot 1087 bevat de Vriezestraat van de Brug tot de Vest aan de zijde van 't Lasarushuis;
= 4138 zielen
No. 1081 (3 zielen)
No. 1082 (3 zielen)
No. 1083 (2 zielen)
No. 1084 (2 zielen)
No. 1085 (- zielen) stal;
No. 1086 (- zielen) stal;
No. DD1086 (11 zielen) Lengenhof (zie bijlage No.);

BIJLAGE No. 7
Lengenhof aan de agterzijde No 1086 D

2 Geertje Pijlders en [...]
1 wed Philippis Schol
2 Anna van Hul en [..]
1 Anna Petiet
2 wed Huis en ..
3 wed Geertruidenberg en ..
= 11 zielen

No. 1087 (3 zielen)
No. 1088 (- zielen) Stal (de Vest van de Vriezestraat tot het Bagijnhof);
No. 1089 (- zielen) Smederij (de Vest van de Vriezestraat tot het Bagijnhof);
No. 1090 (1 zielen) de Vest van de Vriezestraat tot het Bagijnhof;
No. 1091 (3 zielen) de Vest van de Vriezestraat tot het Bagijnhof;
No. 1092 (4 zielen) de Vest van de Vriezestraat tot het Bagijnhof;
No. 1093 (5 zielen) deze & volgende Nummers tot 1119 bevat de Vriezestraat van de dwarsgang tot de Voorstraat;
No. 1094 (2 zielen)
No. 1095 (5 zielen)
No. 1096 (3 zielen)
No. 1097 (- zielen) Pakhuis;
No. 1098 (6 zielen)
No. 1099 (4 zielen)
No. 1100 (5 zielen)
No. 1101 (2 zielen)
No. 1102 (7 zielen)
No. 1103 (3 zielen)
No. 1104 (2 zielen)
No. 1105 (2 zielen)
No. 1106 (6 zielen)
No. 1107 (2 zielen)
No. DD1107 (8 zielen)
No. 1108 (4 zielen)
No. 1109 (2 zielen)
No. 1110 (6 zielen)
= 4244 zielen
No. 1111 (7 zielen)
No. 1112 (4 zielen)
No. 1113 (- zielen) Stal;
No. 1114 (2 zielen)
No. 1115 (- zielen) Pakhuis;
No. 1116 (5 zielen)
No. 1117 (3 zielen)
No. 1118 (3 zielen)
No. 1119 (- zielen) behoord aan 1120;
No. 1120 (6 zielen) de Voorstraat van de Vriezestraat tot het Tolbrugstraatje;
No. 1121 (6 zielen) de Voorstraat van de Vriezestraat tot het Tolbrugstraatje;
No. 1122 (3 zielen) de Voorstraat van de Vriezestraat tot het Tolbrugstraatje;
No. 1123 (4 zielen) de Voorstraat van de Vriezestraat tot het Tolbrugstraatje;
No. 1124 (4 zielen) de Voorstraat van de Vriezestraat tot het Tolbrugstraatje;
No. 1125 (3 zielen) de Voorstraat van de Vriezestraat tot het Tolbrugstraatje;
No. 1126 (8 zielen) de Voorstraat van de Vriezestraat tot het Tolbrugstraatje;
No. 1127 (3 zielen) de Voorstraat van de Vriezestraat tot het Tolbrugstraatje;
No. 1128 (4 zielen) de Voorstraat van de Vriezestraat tot het Tolbrugstraatje;
No. 1129 (4 zielen) de Voorstraat van de Vriezestraat tot het Tolbrugstraatje;
No. 1130 (2 zielen) de Voorstraat van de Vriezestraat tot het Tolbrugstraatje;
No. 1131 (3 zielen) het Tolbrugstraatje van de Voorstraat tot de Gevolde Gragt, aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1132 (2 zielen) het Tolbrugstraatje van de Voorstraat tot de Gevolde Gragt, aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1133 (5 zielen) het Tolbrugstraatje van de Voorstraat tot de Gevolde Gragt, aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1134 (3 zielen) het Tolbrugstraatje van de Voorstraat tot de Gevolde Gragt, aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1135 (6 zielen) het Tolbrugstraatje van de Voorstraat tot de Gevolde Gragt, aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1136 (3 zielen) het Tolbrugstraatje van de Voorstraat tot de Gevolde Gragt, aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1137 (5 zielen) het Tolbrugstraatje van de Voorstraat tot de Gevolde Gragt, aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1138 (2 zielen) het Tolbrugstraatje van de Voorstraat tot de Gevolde Gragt, aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1139 (6 zielen) het Tolbrugstraatje van de Voorstraat tot de Gevolde Gragt, aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1140 (7 zielen) het Tolbrugstraatje van de Voorstraat tot de Gevolde Gragt, aan de zijde van de Vriezestraat;
= 4357 zielen
No. 1141 (1 zielen) het Tolbrugstraatje als voren;
No. 1142 (1 zielen) het Tolbrugstraatje als voren;
No. 1143 (4 zielen) het Tolbrugstraatje als voren;
No. 1144 (7 zielen) het Tolbrugstraatje als voren;
No. 1145 (- zielen) Pakhuis (agter de Lutersche Kerk aan beide zijden);
No. 1146 (3 zielen) agter de Lutersche Kerk aan beide zijden;
No. 1147 (- zielen) Pakhuis (agter de Lutersche Kerk aan beide zijden);
No. 1148 (- zielen) STOVEMAKERIJ (agter de Lutersche Kerk aan beide zijden);
No. 1149 (5 zielen) agter de Lutersche Kerk aan beide zijden;
No. 1150 (- zielen) Pakhuis (agter de Lutersche Kerk aan beide zijden);
No. 1151 (6 zielen) agter de Lutersche Kerk aan beide zijden;
No. 1152 (2 zielen) de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1153 (6 zielen) de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1154 (6 zielen) de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1155 (3 zielen) de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1156 (2 zielen) de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1157 (2 zielen) de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1158 (5 zielen) de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1159 (- zielen) Pakhuis (de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat);
No. 1160 (4 zielen) de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1161 (4 zielen) de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1162 (6 zielen) de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1163 (13 zielen) de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1164 (3 zielen) de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1165 (6 zielen) de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1166 (5 zielen) de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat;
No. 1167 (- zielen) Onbewoond (de Gevolde Gragt aan de zijde van de Vriezestraat);
No. 1168 (3 zielen) de dwarsgang van de Gevolde Gragt tot de Vriezestraat;
No. 1169 (4 zielen) de dwarsgang van de Gevolde Gragt tot de Vriezestraat;
No. 1170 (3 zielen) de dwarsgang van de Gevolde Gragt tot de Vriezestraat;
No. 1171 (- zielen) Pakhuis (de dwarsgang van de Gevolde Gragt tot de Vriezestraat);
= 4461 zielen

Laatst gewijzigd: augustus 2009, februari 2017.