Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier der nummering van de huizen 1797 (incl. aantal bewoners per huis)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 4
Inventarisnummer: 170 (kohier nummering huizen 1797)

NB. een grondvergadering = een kiesdistrict.


QUOHIER DER NUMMERING VAN DE HUIZEN ENZ 1797

QUOHIER
der nummering van de Huizen, Pakhuizen, Thuinen &a. der stad Dordrecht, en de Merwede,
zoo verre door de Nationale Guarde der gemelde Stad werd omgeschreven.
Verdeelt in vijf Quartieren, als vier binnen de Stads-poorten, en Een buiten de zelve.
Alsmede van het zesde Quartier liggende aan de bovenzijde van den zoogenaamde groenen of Hallingen Dijk.
Benevens het getal der Zielen welke zig in de bewoond wordende Nummers bevonden bij de opneeming van 30 Januarij 1797.
Beginnende met het 1e Quartier Lett. A
.

Totaal aantal inwoners in de wijken :

A 2.053
B 1.324
C 7.862
D 4.461
E 2.386
totaal 18.280
welke in hunnen Nummers waren opgenomen,
en in 't Krankzinnig en Beterhuis ook opgegeven zijn;
-/- 8
rest 18.272
F 184
TOTAAL 18.456

Vijfde Quartier Lett. E


Eenendertigste grondvergadering.
No. 001 (8 zielen) het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort;
No. 002 (8 zielen) het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort;
No. 003 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 004 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 005 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 006 (- zielen) Stal (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 007 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 008 (2 zielen) het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort;
No. 009 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 010 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 011 (2 zielen) het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort;
No. 012 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 013 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 014 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 015 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 016 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 017 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 018 (2 zielen) het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort;
No. 019 (- zielen) Onbewoond (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 020 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 021 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 022 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 023 (2 zielen) het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort;
No. 024 (- zielen) Houtloods (het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort);
No. 025 (3 zielen) het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort;
No. 026 (2 zielen) het Kromhout aan de Havenzijde, van de Noordendijk tot de Vriezepoort;
No. 027 (- zielen) Houtloods (buiten de Vriezepoort, aan de zijde van 't Landswerf, van de Haven tot den Hoek);
No. 028 (- zielen) Houtloods (buiten de Vriezepoort, aan de zijde van 't Landswerf, van de Haven tot den Hoek);
No. 029 (3 zielen) buiten de Vriezepoort, aan de zijde van 't Landswerf, van de Haven tot den Hoek;
No. 030 (3 zielen) buiten de Vriezepoort, aan de zijde van 't Landswerf, van de Haven tot den Hoek;
= 512 zielen [in deze grondvergadering]
= 39 zielen [in wijk E tot nu toe]

Tweeendertigste grondvergadering.
No. 031 (12 zielen) den hoek om tot aan Beeltjes Brug;
No. 032 (1 zielen) den hoek om tot aan Beeltjes Brug;
No. 033 (3 zielen) den hoek om tot aan Beeltjes Brug;
No. 034 (3 zielen) den hoek om tot aan Beeltjes Brug;
No. 035 (- zielen) KOORNMOLEN (den hoek om tot aan Beeltjes Brug);
No. 036 (4 zielen) den hoek om tot aan Beeltjes Brug;
No. 037 (5 zielen) den hoek om tot aan Beeltjes Brug;
No. 038 (- zielen) Wagenmakerij (van Beeltjesbrug tot de Spuipoort);
No. 039 (3 zielen) van Beeltjesbrug tot de Spuipoort;
No. 040 (2 zielen) van Beeltjesbrug tot de Spuipoort;
No. 041 (- zielen) Houtloods (van Beeltjesbrug tot de Spuipoort);
No. 042 (3 zielen) van Beeltjesbrug tot de Spuipoort;
No. 043 (- zielen) Houtloods (van Beeltjesbrug tot de Spuipoort);
No. 044 (- zielen) Slijtwerf (van Beeltjesbrug tot de Spuipoort);
No. 045 (2 zielen) van Beeltjesbrug tot de Spuipoort;
No. 046 (- zielen) Houtloods (van Beeltjesbrug tot de Spuipoort);
No. 047 (3 zielen) van Beeltjesbrug tot de Spuipoort;
No. 048 (4 zielen) van Beeltjesbrug tot de Spuipoort;
No. 049 (2 zielen) van Beeltjesbrug tot de Spuipoort;
No. 050 (6 zielen) van Beeltjesbrug tot de Spuipoort;
No. 051 (4 zielen) deze en volgende Nummers tot 93 bevat de Hellingen van de Spuipoort tot de Sluispoort aan de Havenzijde;
No. 052 (- zielen) Wagenmakerij;
No. 053 (- zielen) Stal;
No. 054 (4 zielen)
No. 055 (4 zielen)
No. 056 (4 zielen)
No. 057 (2 zielen)
No. 058 (4 zielen)
No. 059 (3 zielen)
No. 060 (4 zielen)
= 121 zielen
No. 061 (8 zielen)
No. 062 (- zielen) Timmerloots;
No. 063 (10 zielen)
No. 064 (3 zielen)
No. 065 (- zielen) Loots
No. 066 (- zielen) Loots
No. 067 (3 zielen)
No. 068 (3 zielen)
No. 069 (2 zielen)
No. 070 (9 zielen)
No. 071 (3 zielen)
No. 072 (- zielen) onbewoond;
No. 073 (2 zielen)
No. 074 (- zielen) Loots
No. 075 (9 zielen)
No. 076 (14 zielen)
No. 077 (7 zielen)
No. 078 (- zielen) Timmerwerf;
No. 079 (3 zielen)
No. 080 (5 zielen)
No. 081 (6 zielen)
No. 082 (2 zielen)
No. 083 (2 zielen)
No. 084 (1 zielen)
No. 085 (4 zielen)
No. 086 (- zielen) Timmerwerf;
No. 087 (2 zielen)
No. 088 (7 zielen)
No. 089 (6 zielen)
No. 090 (6 zielen)
= 238 zielen
No. 091 (2 zielen)
No. 092 (1 zielen)
No. 093 (5 zielen)
No. 094 (6 zielen) deze en volgende Nummers tot 126 bevat de Hellingen van de Sluispoort tot de Spuiweg aan de Landzijde;
No. 095 (4 zielen)
No. 096 (5 zielen)
No. 097 (7 zielen)
No. 098 (- zielen) Thuin;
No. 099 (3 zielen)
No. 100 (5 zielen)
No. 101 (2 zielen)
No. 102 (4 zielen)
No. 103 (3 zielen)
No. 104 (4 zielen)
No. 105 (- zielen) Loots;
No. 106 (4 zielen)
No. 107 (2 zielen)
No. 108 (5 zielen)
No. 109 (7 zielen)
No. 110 (3 zielen)
No. 111 (3 zielen)
No. 112 (8 zielen)
No. 113 (3 zielen)
No. 114 (2 zielen)
No. 115 (6 zielen)
No. 116 (2 zielen)
No. 117 (4 zielen)
No. 118 (2 zielen)
No. 119 (2 zielen)
No. 120 (- zielen) Thuin;
= 342 zielen
No. 121 (5 zielen)
No. 122 (- zielen) Onbewoond;
No. 123 (8 zielen)
No. 124 (- zielen) Houtloots;
No. 125 (7 zielen)
No. 126 (12 zielen)
No. 127 (3 zielen) agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje;
No. 128 (4 zielen) agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje;
No. 129 (5 zielen) agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje;
No. 130 (2 zielen) agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje;
No. 131 (3 zielen) agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje;
No. 132 (3 zielen) agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje;
No. 133 (4 zielen) agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje;
No. 134 (- zielen) Loots (agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje);
No. 135 (5 zielen) agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje;
No. 136 (- zielen) Schilderswinkel (agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje);
No. 137 (10 zielen) agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje;
No. 138 (7 zielen) agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje;
No. 139 (8 zielen) agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje;
No. EE139 (2 zielen) agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje;
No. 140 (5 zielen) agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje;
No. 141 (- zielen) Thuin (agter 's Lands Werf van de Spuipoort tot het Blijkersdijkje);
No. 142 (- zielen) Loots (het Blijkersdijkje van 's Lands Werf tot het Einde);
No. 143 (6 zielen) het Blijkersdijkje van 's Lands Werf tot het Einde;
No. 144 (- zielen) Stal (het Blijkersdijkje van 's Lands Werf tot het Einde);
No. 145 (- zielen) Stal (het Blijkersdijkje van 's Lands Werf tot het Einde);
No. 146 (13 zielen) het Blijkersdijkje van 's Lands Werf tot het Einde;
No. 147 (- zielen) Stal (het Blijkersdijkje van 's Lands Werf tot het Einde);
No. 148 (6 zielen) het Blijkersdijkje van 's Lands Werf tot het Einde;
No. 149 (- zielen) Loots; deze en volgende Nummers tot 168 bevat het Kromhout van 't Blijkersdijkje tot den Botersloot;
No. 150 (6 zielen)
= 466 zielen
No. 151 (5 zielen)
No. 152 (- zielen) Stal;
No. 153 (13 zielen)
No. 154 (14 zielen)
No. 155 (- zielen) Loots;
No. 156 (3 zielen)
No. 157 (- zielen) Thuin;
No. 158 (- zielen) Loots;
No. 159 (3 zielen)
No. 160 (10 zielen)
No. 161 (3 zielen)
No. 162 (- zielen) Stal;
No. 163 (5 zielen)
No. 164 (4 zielen)
No. 165 (- zielen) Thuin;
No. 166 (- zielen) Thuin;
No. 167 (- zielen) Poort van 's Lands Magazijn;
No. 168 (7 zielen)
No. 169 (7 zielen) den Botersloot;
No. 170 (5 zielen) den Botersloot;
No. 171 (5 zielen) naast den Botersloot en vervolgens tot den Noordendijk;
= 511 zielen

Drieendertigste grondvergadering.
No. 172 (4 zielen)
No. 173 (- zielen) Stal;
No. 174 (5 zielen)
No. 175 (3 zielen)
No. 176 (5 zielen)
No. 177 (2 zielen)
No. 178 (2 zielen)
No. 179 (2 zielen)
No. 180 (6 zielen)
= 579 zielen
No. 181 (3 zielen)
No. 182 (- zielen) Stal;
No. 183 (- zielen) Stal;
No. 184 (- zielen) Pakhuis;
No. 185 (3 zielen)
No. 186 (- zielen) Garen Loots;
No. 187 (6 zielen)
No. 188 (- zielen) Thuin;
No. 189 (10 zielen)
No. 190 (7 zielen) Laatste N. in 't Kromhout bij den Noordendijk;
No. 191 (3 zielen) de Noordendijk benedendijks van 't Kromhout tot de Cingel;
No. 192 (3 zielen) de Noordendijk benedendijks van 't Kromhout tot de Cingel;
No. 193 (9 zielen) de Noordendijk benedendijks van 't Kromhout tot de Cingel;
No. 194 (- zielen) Thuin (de Noordendijk benedendijks van 't Kromhout tot de Cingel);
No. 195 (- zielen) Thuin (de Noordendijk benedendijks van 't Kromhout tot de Cingel);
No. 196 (- zielen) Thuin (de Noordendijk benedendijks van 't Kromhout tot de Cingel);
No. 197 (4 zielen) de Noordendijk benedendijks van 't Kromhout tot de Cingel;
No. 198 (- zielen) Thuin (de Noordendijk benedendijks van 't Kromhout tot de Cingel);
No. 199 (- zielen) Thuin (de Noordendijk benedendijks van 't Kromhout tot de Cingel);
No. 200 (- zielen) Thuin (de Noordendijk benedendijks van 't Kromhout tot de Cingel);
No. 201 (3 zielen) de Noordendijk benedendijks van 't Kromhout tot de Cingel;
No. 202 (- zielen) Loots (de Noordendijk benedendijks van 't Kromhout tot de Cingel);
No. 203 (3 zielen) deze en volgende Nummers tot 230 bevat de Cingel van de Noordendijk tot de St. Jorispoortsweg aan de Stadszijde;
No. 204 (5 zielen)
No. 205 (- zielen) behoort aan 204;
No. 206 (6 zielen)
No. 207 (- zielen) Thuin;
No. 208 (- zielen) Thuin;
No. 209 (3 zielen)
No. 210 (- zielen) Thuin;
= 647 zielen
No. 211 (- zielen) Thuin;
No. 212 (- zielen) Thuin;
No. 213 (3 zielen)
No. 214 (5 zielen)
No. 215 (2 zielen)
No. 216 (- zielen) Thuin;
No. 217 (- zielen) Thuin;
No. 218 (4 zielen)
No. 219 (2 zielen)
No. 220 (- zielen) Thuin;
No. 221 (- zielen) Thuin;
No. 222 (- zielen) Thuin;
No. 223 (- zielen) Thuin;
No. 224 (- zielen) Thuin;
No. 225 (- zielen) Onbewoond;
No. 226 (- zielen) Thuin;
No. 227 (4 zielen)
No. 228 (3 zielen)
No. 229 (3 zielen)
No. 230 (2 zielen)
No. 231 (- zielen) Thuin (de St. Jorispoortsweg van de Cingel tot het Mantenaaspad [Matena's pad], aan de zijde van de Noordendijk);
No. 232 (- zielen) Thuin (de St. Jorispoortsweg van de Cingel tot het Mantenaaspad, aan de zijde van de Noordendijk);
No. 233 (6 zielen) de St. Jorispoortsweg van de Cingel tot het Mantenaaspad, aan de zijde van de Noordendijk;
No. 234 (2 zielen) de St. Jorispoortsweg van de Cingel tot het Mantenaaspad, aan de zijde van de Noordendijk;
No. 235 (- zielen) Thuin (de St. Jorispoortsweg van de Cingel tot het Mantenaaspad, aan de zijde van de Noordendijk);
No. 236 (3 zielen) de St. Jorispoortsweg van de Cingel tot het Mantenaaspad, aan de zijde van de Noordendijk;
No. 237 (- zielen) Thuin, deze en volgende Nummers tot 257 bevat het Mantenaas Pad aan beide zijden;
No. 238 (- zielen) Thuin;
No. 239 (- zielen) Thuin;
No. 240 (- zielen) Thuin;
= 686 zielen
No. 241 (- zielen) Thuin;
No. 242 (- zielen) Thuin;
No. 243 (6 zielen)
No. 244 (9 zielen)
No. 245 (- zielen) Thuin;
No. 246 (- zielen) Thuin;
No. 247 (- zielen) Thuin;
No. 248 (- zielen) Thuin;
No. 249 (- zielen) Thuin;
No. 250 (- zielen) Thuin;
No. 251 (- zielen) Thuin;
No. 252 (- zielen) Thuin;
No. 253 (- zielen) Thuin;
No. 254 (- zielen) Thuin;
No. 255 (- zielen) Thuin;
No. 256 (- zielen) Thuin;
No. 257 (- zielen) Thuin;
No. 258 (- zielen) Thuin (St. Jorispoort tusschen het Mantenaas Pad en de Garenblijk);
No. 259 (3 zielen) St. Jorispoort tusschen het Mantenaas Pad en de Garenblijk;
No. 260 (4 zielen) de St. Jorispoortsweg aan de overzijde, van 't Kromhout tot de Cingel;
No. 261 (7 zielen) de St. Jorispoortsweg aan de overzijde, van 't Kromhout tot de Cingel;
No. 262 (7 zielen) de St. Jorispoortsweg aan de overzijde, van 't Kromhout tot de Cingel;
No. 263 (2 zielen) de St. Jorispoortsweg aan de overzijde, van 't Kromhout tot de Cingel;
No. 264 (2 zielen) de St. Jorispoortsweg aan de overzijde, van 't Kromhout tot de Cingel;
No. 265 (3 zielen) de St. Jorispoortsweg aan de overzijde, van 't Kromhout tot de Cingel;
No. 266 (5 zielen) de St. Jorispoortsweg aan de overzijde, van 't Kromhout tot de Cingel;
No. 267 (3 zielen) de St. Jorispoortsweg aan de overzijde, van 't Kromhout tot de Cingel;
No. 268 (2 zielen) de St. Jorispoortsweg aan de overzijde, van 't Kromhout tot de Cingel;
No. 269 (- zielen) Stal (de St. Jorispoortsweg aan de overzijde, van 't Kromhout tot de Cingel);
No. 270 (2 zielen) de St. Jorispoortsweg aan de overzijde, van 't Kromhout tot de Cingel;
= 741 zielen
No. 271 (- zielen) Thuin (St. Jorispoortsweg als vooren);
No. 272 (4 zielen) St. Jorispoortsweg als vooren;
No. 273 (3 zielen) St. Jorispoortsweg als vooren;
No. 274 (4 zielen) St. Jorispoortsweg als vooren;
No. 275 (2 zielen) St. Jorispoortsweg als vooren;
No. 276 (- zielen) Thuin (St. Jorispoortsweg als vooren);
No. EE276 (- zielen) Thuin (St. Jorispoortsweg als vooren);
No. 277 (- zielen) Thuin (St. Jorispoortsweg als vooren);
No. 278 (- zielen) Thuin (St. Jorispoortsweg als vooren);
No. 279 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 280 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 281 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 282 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 283 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 284 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 285 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 286 (1 zielen) de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad;
No. 287 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 288 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 289 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 290 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 291 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 292 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 293 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 294 (- zielen) Thuin (de Cingel van de St. Jorispoortsweg tot de Vriezepoortsweg, aan de zijde van de Stad);
No. 295 (13 zielen) de Vriezepoortsweg van de Cingel tot het Caspers Pad;
No. 296 (5 zielen) de Vriezepoortsweg van de Cingel tot het Caspers Pad;
No. 297 (- zielen) Thuin (de Vriezepoortsweg van de Cingel tot het Caspers Pad);
No. 298 (- zielen) Thuin (de Vriezepoortsweg van de Cingel tot het Caspers Pad);
No. 299 (7 zielen) de Vriezepoortsweg van de Cingel tot het Caspers Pad;
No. 300 (2 zielen) de Vriezepoortsweg van de Cingel tot het Caspers Pad;
= 782 zielen
No. 301 (6 zielen) deze en volgende Nummers tot 342 bevat het Caspers Pad, aan beide zijden;
No. 302 (5 zielen)
No. 303 (2 zielen)
No. 304 (3 zielen)
No. 305 (1 zielen)
No. 306 (3 zielen)
No. 307 (6 zielen)
No. 308 (2 zielen)
No. 309 (- zielen) Thuin;
No. 310 (- zielen) Thuin;
No. 311 (- zielen) Thuin;
No. 312 (- zielen) Thuin;
No. 313 (- zielen) Thuin;
No. 314 (- zielen) Thuin;
No. 315 (- zielen) Thuin;
No. 316 (7 zielen)
No. 317 (3 zielen)
No. 318 (4 zielen)
No. 319 (- zielen) Thuin;
No. 320 (- zielen) Thuin;
No. 321 (4 zielen)
No. 322 (2 zielen)
No. 323 (5 zielen)
No. 324 (6 zielen)
No. 325 (4 zielen)
No. 326 (- zielen) Thuin;
No. 327 (4 zielen)
No. 328 (6 zielen)
No. 329 (5 zielen)
No. 330 (6 zielen)
= 866 zielen
No. 331 (2 zielen)
No. 332 (8 zielen)
No. 333 (6 zielen)
No. 334 (4 zielen)
No. 335 (6 zielen)
No. 336 (13 zielen)
No. 337 (2 zielen)
No. 338 (5 zielen)
No. 339 (4 zielen)
No. 340 (3 zielen)
No. 341 (1 zielen)
No. 342 (- zielen) Thuin;
No. 343 (- zielen) Thuin (de Vriezepoortsweg van 't Kromhout tot de Cingel aan de zijde van Spuipoort);
No. 344 (- zielen) Thuin (de Vriezepoortsweg van 't Kromhout tot de Cingel aan de zijde van Spuipoort);
No. 345 (- zielen) Thuin (de Vriezepoortsweg van 't Kromhout tot de Cingel aan de zijde van Spuipoort);
No. 346 (- zielen) Thuin (de Vriezepoortsweg van 't Kromhout tot de Cingel aan de zijde van Spuipoort);
No. 347 (12 zielen) de Vriezepoortsweg van 't Kromhout tot de Cingel aan de zijde van Spuipoort;
No. 348 (- zielen) Thuin (de Vriezepoortsweg van 't Kromhout tot de Cingel aan de zijde van Spuipoort);
No. 349 (- zielen) Thuin (de Vriezepoortsweg van 't Kromhout tot de Cingel aan de zijde van Spuipoort);
No. 350 (3 zielen) deze en volgende Nummers tot 366 bevat de Cingel van de Vriezepoortsweg tot het Blijkersdijkje;
No. 351 (- zielen) Thuin;
No. 352 (- zielen) Thuin;
No. 353 (- zielen) Stal;
No. 354 (3 zielen)
No. EE354 (- zielen) Thuin;
No. 355 (7 zielen)
No. 356 (7 zielen)
No. 357 (3 zielen)
No. 358 (- zielen) Thuin;
No. 359 (- zielen) Thuin;
No. 360 (3 zielen)
= 960 zielen
No. 361 (- zielen) onbewoond;
No. 362 (- zielen) onbewoond;
No. 363 (3 zielen)
No. 364 (6 zielen)
No. 365 (3 zielen)
No. 366 (3 zielen)
No. 367 (3 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 368 (7 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 369 (9 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 370 (- zielen) Thuin (het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk);
No. 371 (2 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 372 (2 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. EE372 (1 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 373 (3 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 374 (9 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 375 (5 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 376 (3 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 377 (7 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 378 (6 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 379 (5 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 380 (1 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 381 (- zielen) Slijtwerf (het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk);
No. 382 (3 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 383 (3 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 384 (4 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. EE384 (2 zielen) het Blijkersdijkje van de Cingel tot de Gaarenblijk;
No. 385 (3 zielen) deze en volgende Nummers tot 408 bevat de Spuiweg van de Spuipoort tot het Geldeloze Pad aan de zijde van de Sluispoort;
No. 386 (3 zielen)
No. 387 (7 zielen)
= 513 zielen

Vierendertigste grondvergadering.
No. 388 (6 zielen)
No. 389 (1 zielen)
No. 390 (5 zielen)
= 1075 zielen
No. 391 (3 zielen)
No. 392 (5 zielen)
No. 393 (7 zielen)
No. 394 (3 zielen)
No. 395 (3 zielen)
No. 396 (2 zielen)
No. 397 (3 zielen)
No. 398 (3 zielen)
No. 399 (9 zielen)
No. 400 (2 zielen)
No. 401 (5 zielen)
No. 402 (4 zielen)
No. 403 (5 zielen)
No. 404 (10 zielen)
No. 405 (2 zielen)
No. 406 (2 zielen)
No. 407 (3 zielen)
No. 408 (- zielen) Thuin;
No. 409 (- zielen) Thuin, deze en volgende Numm.s tot 435 bevat het Geldeloze Pad aan beide zijde, met het daar aangelegen dwarspad;
No. 410 (- zielen) Thuin;
No. 411 (- zielen) Thuin;
No. 412 (- zielen) Thuin;
No. 413 (- zielen) Thuin;
No. 414 (- zielen) Thuin;
No. 415 (- zielen) Thuin;
No. 416 (- zielen) Thuin;
No. 417 (- zielen) Thuin;
No. 418 (3 zielen)
No. 419 (- zielen) Thuin;
No. 420 (4 zielen)
= 1153 zielen
No. 421 (- zielen) Thuin;
No. 422 (- zielen) Thuin;
No. 423 (- zielen) Thuin;
No. 424 (- zielen) Thuin;
No. 425 (- zielen) Thuin;
No. 426 (- zielen) Thuin;
No. 427 (- zielen) Thuin;
No. 428 (- zielen) Thuin;
No. 429 (- zielen) Thuin;
No. 430 (- zielen) Thuin;
No. 431 (- zielen) Thuin;
No. 432 (2 zielen)
No. 433 (- zielen) Thuin;
No. 434 (- zielen) Thuin;
No. 435 (4 zielen)
No. 436 (- zielen) Thuin (de Spuiweg van 't Geldeloze Pad tot de Cingel);
No. 437 (- zielen) Thuin (de Spuiweg van 't Geldeloze Pad tot de Cingel);
No. 438 (- zielen) Thuin (de Spuiweg van 't Geldeloze Pad tot de Cingel);
No. 439 (- zielen) Thuin (de Spuiweg van 't Geldeloze Pad tot de Cingel);
No. 440 (6 zielen) de Spuiweg van 't Geldeloze Pad tot de Cingel;
No. 441 (- zielen) KOORNMOLEN (de Spuiweg van 't Geldeloze Pad tot de Cingel);
No. 442 (- zielen) Thuin, deze en volgende Numm/s tot 458 bevat de Cingel van de Spuiweg tot de Hoogt aan de zijde van de Stad;
No. 443 (- zielen) Thuin;
No. 444 (- zielen) Thuin;
No. 445 (- zielen) Thuin;
No. 446 (- zielen) Thuin;
No. 447 (- zielen) Thuin;
No. 448 (- zielen) Thuin;
No. 449 (- zielen) Thuin;
No. 450 (- zielen) Thuin;
= 1165 zielen
No. 451 (- zielen) Thuin;
No. 452 (2 zielen)
No. 453 (6 zielen)
No. 454 (3 zielen)
No. 455 (3 zielen)
No. 456 (2 zielen)
No. 457 (3 zielen)
No. 458 (- zielen) KOORNMOLEN;
No. 459 (- zielen) behoort aan 547; deze en volgende Nummers tot 483 bevat de Hoogt, van de Koornmolen tot de Hellingen aan de zijde van de Spuiweg;
No. 460 (6 zielen)
No. 461 (7 zielen)
No. 462 (7 zielen)
No. 463 (5 zielen)
No. 464 (6 zielen)
No. 465 (5 zielen)
No. 466 (5 zielen)
No. 467 (5 zielen)
No. 468 (2 zielen)
No. 469 (7 zielen)
No. 470 (5 zielen)
No. 471 (5 zielen)
No. 472 (6 zielen)
No. 473 (5 zielen)
No. 474 (6 zielen)
No. 475 (8 zielen)
No. 476 (6 zielen)
No. 477 (5 zielen)
No. 478 (- zielen) Stal;
No. 479 (- zielen) Thuin;
No. 480 (- zielen) Blaauselmakerij;
= 1285 zielen
No. 481 (- zielen) Blaauselmakerij;
No. 482 (- zielen) Loots;
No. 483 (2 zielen)
No. 484 (- zielen) onbewoond (de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen);
No. 485 (- zielen) Houtloots (de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen);
No. 486 (9 zielen) de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen;
No. 487 (- zielen) Stal (de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen);
No. 488 (- zielen) Stal (de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen);
No. 489 (3 zielen) de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen;
No. 490 (5 zielen) de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen;
No. 491 (4 zielen) de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen;
No. 492 (2 zielen) de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen;
No. 493 (2 zielen) de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen;
No. 494 (3 zielen) de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen;
No. 495 (6 zielen) de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen;
No. 496 (9 zielen) de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen;
No. 497 (2 zielen) de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen;
No. 498 (8 zielen) de Hoogt van de Sluispoort tot de Nieuwe Huizen;
No. 499 (1 zielen) de Nieuwe Huizen, van de Hoogt tot de Scheeptimmerwerf;
No. 500 (1 zielen) de Nieuwe Huizen, van de Hoogt tot de Scheeptimmerwerf;
No. 501 (2 zielen) de Nieuwe Huizen, van de Hoogt tot de Scheeptimmerwerf;
No. 502 (6 zielen) de Nieuwe Huizen, van de Hoogt tot de Scheeptimmerwerf;
No. 503 (8 zielen) de Nieuwe Huizen, van de Hoogt tot de Scheeptimmerwerf;
No. 504 (4 zielen) de Nieuwe Huizen, van de Hoogt tot de Scheeptimmerwerf;
No. 505 (2 zielen) de Nieuwe Huizen, van de Hoogt tot de Scheeptimmerwerf;
No. 506 (4 zielen) de Nieuwe Huizen, van de Hoogt tot de Scheeptimmerwerf;
No. 507 (2 zielen) de Nieuwe Huizen, van de Hoogt tot de Scheeptimmerwerf;
No. 508 (6 zielen) de Nieuwe Huizen, van de Hoogt tot de Scheeptimmerwerf;
No. 509 (4 zielen) de Nieuwe Huizen, van de Hoogt tot de Scheeptimmerwerf;
No. 510 (- zielen) Loots, deze en volgende Num.s tot 526 bevat de weg (genaamt agter hakkers) van de Scheepstimmerwerf tot de Sluispoort;
= 1380 zielen
No. 511 (- zielen) Loots;
No. 512 (- zielen) Loots;
No. 513 (5 zielen)
No. 514 (7 zielen)
No. 515 (- zielen) Stal;
No. 516 (- zielen) Loojerij;
No. EE516 (11 zielen) Magazijn;
No. 517 (- zielen) Pakhuis;
No. 518 (- zielen) Pakhuis;
No. 519 (- zielen) Pakhuis;
No. 520 (- zielen) Pakhuis;
No. 521 (- zielen) Pakhuis;
No. 522 (5 zielen)
No. 523 (- zielen) Pakhuis;
No. 524 (- zielen) Pakhuis;
No. 525 (- zielen) Pakhuis;
No. 526 (2 zielen)
No. 527 (- zielen) TRASMOLEN (de Kaai van den draai tot het Willige Bosch);
No. 528 (10 zielen) de Kaai van den draai tot het Willige Bosch;
No. 529 (8 zielen) de Kaai van den draai tot het Willige Bosch;
No. 530 (- zielen) loots (de Kaai van den draai tot het Willige Bosch);
No. 531 (- zielen) Thuin (het Willige Bosch);
No. 532 (3 zielen) het Willige Bosch;
No. 533 (7 zielen) het Willige Bosch;
No. 534 (8 zielen) het Willige Bosch;
No. 535 (- zielen) OLIEMOLEN (het Willige Bosch);
No. 536 (11 zielen) het Willige Bosch;
No. 537 (5 zielen) deze en volgende Numm.s tot 564 bevat de twintighuisjes, van de Witte Leeuw tot de Lage Bakstraat;
No. 538 (1 zielen)
No. 539 (6 zielen)
No. 540 (2 zielen)
= 1471 zielen
No. 541 (3 zielen)
No. 542 (2 zielen)
No. 543 (3 zielen)
No. 544 (- zielen) Loots;
No. 545 (2 zielen)
No. 546 (9 zielen)
No. 547 (13 zielen)
No. 548 (5 zielen)
No. 549 (5 zielen)
No. 550 (13 zielen)
No. 551 (5 zielen)
No. 552 (5 zielen)
No. 553 (2 zielen)
No. 554 (3 zielen)
No. 555 (2 zielen)
No. 556 (8 zielen)
No. 557 (3 zielen)
No. 558 (11 zielen)
= 502 zielen

Vijfendertigste grondvergadering.
No. 559 (6 zielen)
No. 560 (4 zielen)
No. 561 (3 zielen)
No. 562 (5 zielen)
No. 563 (2 zielen)
No. 564 (2 zielen)
No. 565 (2 zielen) deze en volgende Num.s tot 584, bevat de Laage Bakstraat aan beide zijden;
No. 566 (- zielen) behoort aan 564;
No. 567 (2 zielen)
No. 568 (8 zielen)
No. 569 (1 zielen)
No. 570 (3 zielen)
= 1603 zielen
No. 571 (- zielen) Houtloots;
No. 572 (6 zielen)
No. 573 (- zielen) Comptoir;
No. 574 (7 zielen)
No. 575 (7 zielen)
No. 576 (2 zielen)
No. 577 (5 zielen)
No. 578 (2 zielen)
No. 579 (6 zielen)
No. 580 (3 zielen)
No. 581 (- zielen) Stal;
No. 582 (4 zielen)
No. 583 (4 zielen)
No. 584 (5 zielen)
No. 585 (2 zielen) de Hoogt tusschen de twee Bakstraten;
No. 586 (2 zielen) de Hoogt tusschen de twee Bakstraten;
No. 587 (8 zielen) de Hooge Bakstraat aan beide zijden;
No. 588 (1 zielen) de Hooge Bakstraat aan beide zijden;
No. 589 (6 zielen) de Hooge Bakstraat aan beide zijden;
No. 590 (3 zielen) de Hooge Bakstraat aan beide zijden;
No. 591 (2 zielen) de Hooge Bakstraat aan beide zijden;
No. 592 (2 zielen) de Hooge Bakstraat aan beide zijden;
No. 593 (4 zielen) de Hooge Bakstraat aan beide zijden;
No. 594 (8 zielen) de Hooge Bakstraat aan beide zijden;
No. 595 (6 zielen) de Hooge Bakstraat aan beide zijden;
No. 596 (2 zielen) de Hooge Bakstraat aan beide zijden;
No. 597 (1 zielen) de Hooge Bakstraat aan beide zijden;
No. 598 (2 zielen) de Hooge Bakstraat aan beide zijden;
No. 599 (10 zielen) de Hooge Bakstraat aan beide zijden;
No. 600 (6 zielen) de Hooge Bakstraat aan beide zijden;
= 1719 zielen
No. 601 (5 zielen) vervolg van de Hoge Bakstraat;
No. 602 (2 zielen) vervolg van de Hoge Bakstraat;
No. 603 (6 zielen) vervolg van de Hoge Bakstraat;
No. 604 (13 zielen) vervolg van de Hoge Bakstraat;
No. 605 (5 zielen) vervolg van de Hoge Bakstraat;
No. 606 (5 zielen) vervolg van de Hoge Bakstraat;
No. 607 (5 zielen) vervolg van de Hoge Bakstraat;
No. 608 (5 zielen) de Hoogt, en Cingel van de Bakstraat tot het Besemer Pad;
No. 609 (4 zielen) de Hoogt, en Cingel van de Bakstraat tot het Besemer Pad;
No. EE609 (2 zielen) de Hoogt, en Cingel van de Bakstraat tot het Besemer Pad;
No. 610 (2 zielen) de Hoogt, en Cingel van de Bakstraat tot het Besemer Pad;
No. 611 (7 zielen) de Hoogt, en Cingel van de Bakstraat tot het Besemer Pad;
No. 612 (2 zielen) de Hoogt, en Cingel van de Bakstraat tot het Besemer Pad;
No. 613 (4 zielen) de Hoogt, en Cingel van de Bakstraat tot het Besemer Pad;
No. 614 (8 zielen) de Hoogt, en Cingel van de Bakstraat tot het Besemer Pad;
No. 615 (5 zielen) de Hoogt, en Cingel van de Bakstraat tot het Besemer Pad;
No. 616 (5 zielen) de Hoogt, en Cingel van de Bakstraat tot het Besemer Pad;
No. 617 (- zielen) Thuin (de Hoogt, en Cingel van de Bakstraat tot het Besemer Pad);
No. 618 (- zielen) Thuin (de Hoogt, en Cingel van de Bakstraat tot het Besemer Pad);
No. 619 (- zielen) Thuin (het Besemer Pad, aan beide zijden);
No. 620 (- zielen) Thuin (het Besemer Pad, aan beide zijden);
No. 621 (- zielen) Thuin (het Besemer Pad, aan beide zijden);
No. 622 (- zielen) Thuin (het Besemer Pad, aan beide zijden);
No. 623 (- zielen) Thuin (het Besemer Pad, aan beide zijden);
No. 624 (- zielen) Thuin (het Besemer Pad, aan beide zijden);
No. 625 (- zielen) Thuin (het Besemer Pad, aan beide zijden);
No. 626 (- zielen) Thuin, deze en volgende Numm.s tot 638 bevat de Cingel, van 't gem. Pad tot de Spuiweg;
No. 627 (- zielen) Thuin;
No. 628 (- zielen) Thuin;
No. 629 (- zielen) Thuin;
No. 630 (12 zielen)
= 1816 zielen
No. 631 (- zielen) Thuin;
No. 632 (4 zielen)
No. 633 (- zielen) Thuin;
No. 634 (- zielen) Thuin;
No. 635 (- zielen) Thuin;
No. 636 (- zielen) Thuin;
No. 637 (- zielen) Thuin;
No. 638 (17 zielen)
No. 639 (1 zielen) de Spuiweg van de Cingel tot de Heul aan de zijde van de Hoogdt;
No. 640 (9 zielen) de Spuiweg van de Cingel tot de Heul aan de zijde van de Hoogdt;
No. 641 (- zielen) Thuin (de Spuiweg van de Cingel tot de Heul aan de zijde van de Hoogdt);
No. 642 (- zielen) Thuin (de Spuiweg van de Cingel tot de Heul aan de zijde van de Hoogdt);
No. 643 (- zielen) Thuin (de Spuiweg van de Cingel tot de Heul aan de zijde van de Hoogdt);
No. 644 (6 zielen) de Spuiweg van de Cingel tot de Heul aan de zijde van de Hoogdt;
No. 645 (- zielen) Erf (de Spuiweg van de Cingel tot de Heul aan de zijde van de Hoogdt);
No. 646 (6 zielen) de Spuiweg van de Cingel tot de Heul aan de zijde van de Hoogdt;
No. 647 (- zielen) Thuin (de Spuiweg aan de overzijde);
No. 648 (- zielen) Thuin (de Spuiweg aan de overzijde);
No. 649 (- zielen) Thuin (de Spuiweg aan de overzijde);
No. 650 (7 zielen) de Spuiweg aan de overzijde;
No. 651 (- zielen) Thuin (de Spuiweg aan de overzijde);
No. 652 (- zielen) Thuin (de Spuiweg aan de overzijde);
No. 653 (- zielen) Thuin (de Spuiweg aan de overzijde);
No. 654 (5 zielen) de Spuiweg aan de overzijde;
No. 655 (- zielen) ZAAGMOLEN, deze en volgende Numm.s tot 665 bevat de Cingel van de Spuiweg tot het Latour Pad;
No. 656 (- zielen) Thuin;
No. 657 (2 zielen)
No. 658 (5 zielen)
No. 659 (- zielen) Thuin;
No. 660 (8 zielen)
= 1886 zielen
No. 661 (- zielen) Thuin;
No. 662 (7 zielen)
No. 663(1 zielen)
No. 664 (4 zielen)
No. 665 (2 zielen)
No. 666 (5 zielen) het Latour Pad;
No. 667 (- zielen) Thuin (het Latour Pad);
No. 668 (- zielen) Thuin (het Latour Pad);
No. 669 (- zielen) Thuin (het Latour Pad);
No. 670 (4 zielen) de Cingel van gem. Pad tot over 't Krooswijk;
No. 671 (- zielen) Stal (de Cingel van gem. Pad tot over 't Krooswijk);
No. 672 (- zielen) Stal (de Cingel van gem. Pad tot over 't Krooswijk);
No. 673 (6 zielen) de Cingel van gem. Pad tot over 't Krooswijk;
No. 674 (6 zielen) de Cingel van gem. Pad tot over 't Krooswijk;
No. 675 (8 zielen) de Cingel van gem. Pad tot over 't Krooswijk;
No. 676 (1 zielen) de Cingel van gem. Pad tot over 't Krooswijk;
No. 677 (2 zielen) de Cingel van gem. Pad tot over 't Krooswijk;
No. 678 (10 zielen) de wooningen binnen 't Hekke over 't Krooswijk;
No. 679 (- zielen) Thuin (de Vriezepoortsweg van de Krommendijk tot de Cingel, aan de zijde van den Noordendijk);
No. 680 (2 zielen) de Vriezepoortsweg van de Krommendijk tot de Cingel, aan de zijde van den Noordendijk;
No. 681 (4 zielen) de Vriezepoortsweg van de Krommendijk tot de Cingel, aan de zijde van den Noordendijk;
No. 682 (- zielen) Thuin (de Vriezepoortsweg van de Krommendijk tot de Cingel, aan de zijde van den Noordendijk);
No. 683 (- zielen) Thuin, deze en volgende Numm.s tot 697, bevat de Cingel, van de Vriezepoortsweg tot het Meepad;
No. 684 (- zielen) Thuin;
No. 685 (- zielen) Onbewoond;
No. 686 (2 zielen)
No. 687 (3 zielen)
No. 688 (2 zielen)
No. 689 (- zielen) Thuin;
No. 690 (2 zielen) & 9 Thuinen berke Pad;
= 1957 zielen
No. 691 (3 zielen)
No. 692 (- zielen) Thuin;
No. 693 (- zielen) Thuin;
No. 694 (3 zielen)
No. 695 (5 zielen)
No. 696 (- zielen) Thuin;
No. 697 (- zielen) Thuin;
No. 698 (- zielen) Thuin (het Meepad aan beiden zijden);
No. 699 (- zielen) Thuin (het Meepad aan beiden zijden);
No. 700 (5 zielen) het Meepad aan beiden zijde;
No. 701 (- zielen) Thuin (het Meepad aan beiden zijden);
No. 702 (- zielen) Thuin (het Meepad aan beiden zijden);
No. 703 (- zielen) Thuin (het Meepad aan beiden zijden);
No. 704 (- zielen) Thuin (de Cingel, van 't Meepad tot Hallingenlaan);
No. 705 (- zielen) Thuin (de Cingel, van 't Meepad tot Hallingenlaan);
No. 706 (5 zielen) de Cingel, van 't Meepad tot Hallingenlaan;
No. 707 (- zielen) behoort aan 706 (de Cingel, van 't Meepad tot Hallingenlaan);
No. 708 (4 zielen) de Cingel, van 't Meepad tot Hallingenlaan;
No. 709 (7 zielen) de Cingel, van 't Meepad tot Hallingenlaan;
No. 710 (3 zielen) de Cingel, van 't Meepad tot Hallingenlaan;
No. 711 (5 zielen) de Cingel, van 't Meepad tot Hallingenlaan;
No. 712 (9 zielen) de Cingel, van 't Meepad tot Hallingenlaan;
No. 713 (6 zielen) de Cingel, van 't Meepad tot Hallingenlaan;
No. 714 (9 zielen) de Cingel, van 't Meepad tot Hallingenlaan;
No. 715 (8 zielen) de Cingel, van 't Meepad tot Hallingenlaan;
No. 716 (2 zielen) de Cingel, van 't Meepad tot Hallingenlaan;
No. 717 (4 zielen) de Cingel, van 't Meepad tot Hallingenlaan;
No. 718 (5 zielen) de Hallingenlaan;
No. 719 (5 zielen) de Hallingenlaan;
No. 720 (2 zielen) de Hallingenlaan;
= 2044 zielen
No. 721 (- zielen) Thuin (de Hallingenlaan aan beide zijden);
No. 722 (- zielen) Thuin (de Hallingenlaan aan beide zijden);
No. 723 (- zielen) Thuin (de Hallingenlaan aan beide zijden);
No. 724 (- zielen) Thuin (de Hallingenlaan aan beide zijden);
No. 725 (- zielen) Thuin (de Hallingenlaan aan beide zijden);
No. 726 (- zielen) Thuin (de Hallingenlaan aan beide zijden);
No. 727 (- zielen) Thuin (de Hallingenlaan aan beide zijden);
No. 728 (- zielen) Thuin (de Hallingenlaan aan beide zijden);
No. 729 (- zielen) Thuinen (de Hallingenlaan aan beide zijden);
No. 730 (- zielen) Thuin (de Hallingenlaan aan beide zijden);
No. 731 (- zielen) Thuin (de Hallingenlaan aan beide zijden);
No. 732 (6 zielen) de Hallingenlaan aan beide zijden;
No. 733 (- zielen) Thuin (de Cingel, van Hallinge Laan tot het Smouze Pad);
No. 734 (- zielen) Thuin (de Cingel, van Hallinge Laan tot het Smouze Pad);
No. 735 (- zielen) is niet geplaatst (de Cingel, van Hallinge Laan tot het Smouze Pad);
No. 736 (5 zielen) de Cingel, van Hallinge Laan tot het Smouze Pad;
No. 737 (6 zielen) de Cingel, van Hallinge Laan tot het Smouze Pad;
No. 738 (- zielen) Thuin (de Cingel, van Hallinge Laan tot het Smouze Pad);
No. 739 (- zielen) Thuin (de Cingel, van Hallinge Laan tot het Smouze Pad);
No. 740 (5 zielen) Smouse Pad;
= 502 zielen

Zesendertigste grondvergadering.
No. 741 (- zielen) Thuin (het Smouse Pad, aan beide zijden);
No. 742 (- zielen) Thuin (het Smouse Pad, aan beide zijden);
No. 743 (- zielen) Thuin (het Smouse Pad, aan beide zijden);
No. 744 (8 zielen) het Smouse Pad, aan beide zijden;
No. 745 (13 zielen) het Smouse Pad, aan beide zijden;
No. 746 (5 zielen) het Smouse Pad, aan beide zijden;
No. 747 (4 zielen) het Smouse Pad, aan beide zijden;
No. 748 (- zielen) Thuin (het Smouse Pad, aan beide zijden);
No. 749 (2 zielen) de Cingel van 't Smouse Pad tot den Noordendijk;
No. 750 (- zielen) Thuin (de Cingel van 't Smouse Pad tot den Noordendijk);
= 2099 zielen
No. 751 (11 zielen) de Cingel als vooren;
No. 752 (5 zielen) de Noordendijk, benedendijks van de Cingel tot Hallingendijk;
No. 753 (3 zielen) de Noordendijk, benedendijks van de Cingel tot Hallingendijk;
No. 754 (6 zielen) de Noordendijk, benedendijks van de Cingel tot Hallingendijk;
No. 755 (4 zielen) de Noordendijk, benedendijks van de Cingel tot Hallingendijk;
No. 756 (- zielen) Breur (deze 3 Nummers zijn in 't 6e Quart geplaatst);
No. 757 (- zielen) Breur(deze 3 Nummers zijn in 't 6e Quart geplaatst);
No. 758 (- zielen) Breur(deze 3 Nummers zijn in 't 6e Quart geplaatst);
No. 759 (- zielen) ZAAGMOLEN (de Noordendijk van Hallingendijk tot het 2de Slop aan de waterzijde);
No. 760 (1 zielen) de Noordendijk van Hallingendijk tot het 2de Slop aan de waterzijde;
No. 761 (- zielen) KOORNMOLEN (de Noordendijk van Hallingendijk tot het 2de Slop aan de waterzijde);
No. 762 (12 zielen) de Noordendijk van Hallingendijk tot het 2de Slop aan de waterzijde;
No. 763 (3 zielen) de Noordendijk van Hallingendijk tot het 2de Slop aan de waterzijde;
No. 764 (- zielen) Houtloods (de Noordendijk van Hallingendijk tot het 2de Slop aan de waterzijde);
No. 765 (7 zielen) de Noordendijk van Hallingendijk tot het 2de Slop aan de waterzijde;
No. 766 (4 zielen) de Noordendijk van Hallingendijk tot het 2de Slop aan de waterzijde;
No. 767 (4 zielen) de Noordendijk van Hallingendijk tot het 2de Slop aan de waterzijde;
No. 768 (2 zielen) de Noordendijk van Hallingendijk tot het 2de Slop aan de waterzijde;
No. 769 (2 zielen) het tweede Slop;
No. 770 (2 zielen) het tweede Slop;
No. 771 (3 zielen) het tweede Slop;
No. 772 (4 zielen) het tweede Slop;
No. 773 (1 zielen) het tweede Slop;
No. 774 (5 zielen) het tweede Slop;
No. 775 (5 zielen) het tweede Slop;
No. 776 (1 zielen) de Noordendijk van 't tweede Slop tot 't Eerste;
No. 777 (5 zielen) de Noordendijk van 't tweede Slop tot 't Eerste;
No. 778 (3 zielen) de Noordendijk van 't tweede Slop tot 't Eerste;
No. 779 (3 zielen) de Noordendijk van 't tweede Slop tot 't Eerste;
No. 780 (3 zielen) deze en volgende Numm.s tot 784 bevat het Eerste Slop;
= 2198 zielen
No. 781 (1 zielen) 
No. 782 (4 zielen) 
No. 783 (- zielen) Onbewoond;
No. 784 (2 zielen) 
No. 785 (6 zielen) de Noordendijk, van 't Eerste Slop tot de Lijnbaan;
No. 786 (10 zielen) de Noordendijk, van 't Eerste Slop tot de Lijnbaan;
No. 787 (4 zielen) de Noordendijk, van 't Eerste Slop tot de Lijnbaan;
No. 788 (4 zielen) de Noordendijk, van 't Eerste Slop tot de Lijnbaan;
No. 789 (8 zielen) de Noordendijk, van 't Eerste Slop tot de Lijnbaan;
No. 790 (2 zielen) de Noordendijk, van 't Eerste Slop tot de Lijnbaan;
No. 791 (- zielen) Thuin (de Noordendijk, van 't Eerste Slop tot de Lijnbaan);
No. 792 (4 zielen) de Noordendijk, van 't Eerste Slop tot de Lijnbaan;
No. 793 (4 zielen) de Lijnbaan aan de zijde van de Hoge Steene Molen;
No. 794 (2 zielen) de Lijnbaan aan de zijde van de Hoge Steene Molen;
No. 795 (3 zielen) de Lijnbaan aan de waterzijde, van de laatste molen tot de Molen den Reus Goliath;
No. 796 (7 zielen) de Lijnbaan aan de waterzijde, van de laatste molen tot de Molen den Reus Goliath;
No. 797 (- zielen) Thuin (de Lijnbaan aan de waterzijde, van de laatste molen tot de Molen den Reus Goliath);
No. 798 (- zielen) Thuin (de Lijnbaan aan de waterzijde, van de laatste molen tot de Molen den Reus Goliath);
No. 799 (6 zielen) de Lijnbaan aan de waterzijde, van de laatste molen tot de Molen den Reus Goliath;
No. 800 (2 zielen) de Lijnbaan aan de waterzijde, van de laatste molen tot de Molen den Reus Goliath;
No. 801 (- zielen) behoort aan 802 (de Lijnbaan aan de waterzijde, van de laatste molen tot de Molen den Reus Goliath);
No. 802 (23 zielen) de Lijnbaan aan de waterzijde, van de laatste molen tot de Molen den Reus Goliath;
No. 803 (- zielen) Thuin (de Lijnbaan aan de waterzijde, van de laatste molen tot de Molen den Reus Goliath);
No. 804 (4 zielen) de Lijnbaan aan de waterzijde, van de laatste molen tot de Molen den Reus Goliath;
No. 805 (3 zielen) de Lijnbaan aan de waterzijde, van de laatste molen tot de Molen den Reus Goliath;
No. 806 (6 zielen) de Lijnbaan aan de waterzijde, van de laatste molen tot de Molen den Reus Goliath;
No. 807 (14 zielen) de Lijnbaan aan de waterzijde, van de laatste molen tot de Molen den Reus Goliath;
No. 808 (8 zielen) deze en volgende Nummers tot 821 bevat de Lijnbaan, van het Einde tot de Noordendijk aan de zijde van de Stad;
No. 809 (- zielen) Houtloots;
No. 810 (3 zielen)
= 2328 zielen
No. 811 (2 zielen)
No. 812 (11 zielen)
No. 813 (- zielen) Timmerloots;
No. 814 (- zielen) Timmerloots;
No. 815 (11 zielen)
No. 816 (- zielen) Timmerloots;
No. 817 (7 zielen)
No. 818 (- zielen) Timmerloots;
No. 819 (4 zielen)
No. 820 (3 zielen) Lijnbaan, tusschen de Brug & Noordendijk aan de zijde van de Stad;
No. 821 (4 zielen) Lijnbaan, tusschen de Brug & Noordendijk aan de zijde van de Stad;
No. 822 (10 zielen) de Noordendijk van de Lijnbaan tot de Nieuwe Sluispoort;
No. 823 (6 zielen) de Noordendijk van de Lijnbaan tot de Nieuwe Sluispoort;
= 2386 zielen

Laatst gewijzigd: augustus 2009, februari 2017.