Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier der nummering van de huizen 1797 (incl. aantal bewoners per huis)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 4
Inventarisnummer: 170 (kohier nummering huizen 1797)

NB. een grondvergadering = een kiesdistrict.


QUOHIER DER NUMMERING VAN DE HUIZEN ENZ 1797

QUOHIER
der nummering van de Huizen, Pakhuizen, Thuinen &a. der stad Dordrecht, en de Merwede,
zoo verre door de Nationale Guarde der gemelde Stad werd omgeschreven.
Verdeelt in vijf Quartieren, als vier binnen de Stads-poorten, en Een buiten de zelve.
Alsmede van het zesde Quartier liggende aan de bovenzijde van den zoogenaamde groenen of Hallingen Dijk.
Benevens het getal der Zielen welke zig in de bewoond wordende Nummers bevonden bij de opneeming van 30 Januarij 1797.
Beginnende met het 1e Quartier Lett. A
.

Totaal aantal inwoners in de wijken :

A 2.053
B 1.324
C 7.862
D 4.461
E 2.386
totaal 18.280
welke in hunnen Nummers waren opgenomen,
en in 't Krankzinnig en Beterhuis ook opgegeven zijn;
-/- 8
rest 18.272
F 184
TOTAAL 18.456

Zesde Quartier Lett. F


Zesendertigste grondvergadering.
No. 001 (3 zielen) Hallingedijk;
No. 002 (- zielen) hofstede (Hallingedijk);
No. 003 (7 zielen) Hallingedijk;
No. 004 (- zielen) hofstede (de Noordendijk van Hallingen Dijk tot 't Vissertje, aan de binnenzijde);
No. 005 (6 zielen) de Noordendijk van Hallingen Dijk tot 't Vissertje, aan de binnenzijde;
No. 006 (- zielen) MOLEN (de Noordendijk van Hallingen Dijk tot 't Vissertje, aan de binnenzijde);
No. 007 (9 zielen) de Noordendijk van Hallingen Dijk tot 't Vissertje, aan de binnenzijde;
No. 008 (2 zielen) de Noordendijk van Hallingen Dijk tot 't Vissertje, aan de binnenzijde;
No. 009 (8 zielen) de Noordendijk van Hallingen Dijk tot 't Vissertje, aan de binnenzijde;
No. 010 (- zielen) MOLEN (de Noordendijk van Hallingen Dijk tot 't Vissertje, aan de binnenzijde);
No. 011 (5 zielen) de Noordendijk van Hallingen Dijk tot 't Vissertje, aan de binnenzijde;
No. 012 (9 zielen) de Noordendijk van Hallingen Dijk tot 't Vissertje, aan de binnenzijde;
No. 013 (6 zielen) Hofstede (de Noordendijk van Hallingen Dijk tot 't Vissertje, aan de binnenzijde);
No. 014 (7 zielen) de Noordendijk van Hallingen Dijk tot 't Vissertje, aan de binnenzijde;
No. 015 (5 zielen) den Dijk van 't Vissertje;
No. 016 (3 zielen) den Dijk van 't Vissertje;
No. 017 (2 zielen) den Dijk van 't Vissertje;
No. 018 (- zielen) behoort aan 17 (den Dijk van 't Vissertje);
No. 019 (2 zielen) den Dijk van 't Vissertje;
No. 020 (4 zielen) den Dijk van 't Vissertje;
No. 021 (4 zielen) den Dijk van 't Vissertje;
No. 022 (3 zielen) den Dijk van 't Vissertje;
No. 023 (4 zielen) Noordendijk tusschen 't Vissertje en den Zuidendijk;
No. 024 (3 zielen) Noordendijk tusschen 't Vissertje en den Zuidendijk;
No. 025 (5 zielen) Noordendijk tusschen 't Vissertje en den Zuidendijk;
No. 026 (4 zielen) Noordendijk tusschen 't Vissertje en den Zuidendijk;
No. 027 (6 zielen) Noordendijk tusschen 't Vissertje en den Zuidendijk;
No. 028 (5 zielen) deze en volgende Numm.s tot 33 bevat den Noordendijk van 't Vissertje tot het Einde van de Merwede aan de binnen zijde;
No. 029 (7 zielen)
No. 030 (4 zielen)
= 123 zielen
No. 031 (5 zielen)
No. 032 (7 zielen)
No. 033 (8 zielen)
No. 034 (5 zielen) deze en volgende Nummers tot 50 bevat den Noordendijk van 't Einde van de Merwede tot over Halingen dijk aan de buitenzijde;
No. 035 (3 zielen)
No. 036 (3 zielen)
No. 037 (- zielen) MOLEN;
No. 038 (- zielen) MOLEN;
No. 039 (- zielen) onbewoond;
No. 040 (- zielen) MOLEN;
No. 041 (6 zielen)
No. 042 (- zielen) MOLEN;
No. 043 (5 zielen)
No. 044 (2 zielen)
No. 045 (4 zielen)
No. 046 (6 zielen)
No. 047 (5 zielen)
No. 048 (- zielen) 't Huis van de wed. Boonen;
No. 049 (- zielen) 't zelve Huis;
No. 050 (12 zielen)
= 505 zielen (in deze grondvergadering)

= 184 zielen (in wijk F)

Laatst gewijzigd: augustus 2009, februari 2017.