Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: impost op zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1726-1742)


(verhogingen en verminderingen)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 3
Inventarisnummer : 3544 Lijsten houdende een opgave van degenen die aangeslagen zijn voor de impost op zout en zeep (1726-1742).Inhoud verhoging/vermindering van de impost:

PS.
De zout- en zeepbelasting is gebaseerd op het geschatte verbruik door het gezin.
Herengeld heeft betrekking op het aantal dienstboden en knechten. Redemptiegeld is gebaseerd op een schatting van de welstand
.

1730 - Lijst taxatie zout, zeep etc 21 Aug. 1730


Aande Ed. Groot Aghtb. heeren Burgemeesteren der Stad Dordregt, versoekt onderdaniglijk Daniel van Son, pagter vande Impost op het Zout, Zeep, heere en Redemptiegeld over de Stad Dordregt en het Resort vandien voornden Termijn ingegaan p(rim)o April 1730, dat uEd: groot Aghtb: de naavolgende persoonen inde voorsz middelen soodanigh gelieven te verhoogen, als bij ijders naam staat ter ondergesteld.

[1e quartier]
Grootekerk.
(te zetten op half) Sr. Aarnout van Poelje, staat kleijn te verhoogen op Capitalist;
(te vernemen hoe andere predicanten staan) d'heer Ludovicus de la Coste, staat 1/2 Cap. te verhoogen op Capitalist;
Groenmarkt.
(te zetten op half) Sr. Jan Faase, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
(te zetten op half) Mattheus de Vries, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capitalist;
(te zetten op half) Johannes van Braam, staat klijn te verhoogen op Capitalist;
(bij provisie te blijven) Doctor Maide, staat 1/2 Capitalist te verhoogen op Capitalist;
(te zetten op half) Jacobus de Vos, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
(te zetten op half) Hendrik de Saive, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
Grootekerk.
(te zetten op half) Justus van Driel, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
(te zetten op half) D'heer Gerrard Mouwerits, nieuw te stellen op Capitalist;
Maartensgat.
(te blijven staan) d'heer Jan van Eijsden, staat 1/2 Capt. te verhoogen op Capitalist;
Varkemarkt.
(te blijven staan) Jufrouw de wed. Johannis Couwenhove, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
(te blijven staan) d'heer Simon Taaij, staat 1/2 Capt.t te verhoogen op Capitalist;
Wolleweverhave.
(te zetten op half) Lodewijk van Loon, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
Roobrugh.
(te laten staan) Jufrrouw de wed.e Perouw, staat klein, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
Hoogenieuwstraat.
(te zetten op half) Dom heer Willem van Nispen, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;

[2e quartier]
Wijnburgh.
(te laten staan) Commies Ubink, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
Wijnsteijger.
(te laten staan) d'heer Gerrad Tijse, staat 1/2 Capt., te verhoogen op Capitalist;
Wijnstraat.
(te zetten op Capitalist) d'heer Johan Gelsdorp, staat 1/2 Capitalist, te verhoogen op Capitalist;
(als de vorige te stellen op Capitalist) d'heer Collonel Vilatte, staat 1/2 Capitalist, te verhoogen op Capitalist;
(te blijven staan) D'heer Johan Prinse, staat 1/2 Capitalist, te verhoogen op Capitalist;
(te blijven staan) d'heer Pieter Kant, staat 1/2 Capitalist, te verhoogen op Capitalist;
(te blijven staan) d'heer Mattijs vander Bank, staat klijn, te verhoogen op Capitalist;
(te zetten op half) d'heer Dirk Marchal, staat kleijn, te verhoogen op Capitalist;

[3e quartier]
bij d'Nieuwbrug in de Voorstraat.
(te blijven staan) Willem van Otterloo, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
Riedijk.
(te blijven staan) Herme vander Star, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
(te zetten op half. NB is op zijn verzoek als klijn blijven staan) Francois derMoeij, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
(te zetten op half) Adolph Mendius, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
(te zetten op half) Francois Dura, staat kleijn, te verhoogen op Capitalist;
Nieuwkerkstraat.
(te blijven staan) Adriaan van Dam, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
Bij d'brouwerij Kruijs.
(te blijven staan) Willem de Bruijn, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
Over de Nieuwbrugh.
(te zetten op half) Jan Bootsman, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
(te zetten op half) Willem Ouborge, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
(te blijven staan) Juffr. de wed: vander Lisse, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
Bij de Augustijnekerk.
(te zetten op half) Antonij van Sevenom, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
Bij de Beurs.
(te blijven staan) Juffrouw Maas, staat kleijn te verhoogen op 1/2 Capitalist;
Steegh:oversloot.
(te blijven staan) Hendrik Onderdewijngert, staat kleijn te verhoogen op 1/2 Capitalist;
(te zetten op half) Hermanus Oldenburgh, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
(te zetten op half) d'heer procu.r Andries Kant, staat kleijn, te verhoogen op Capitalist;

[4e quartier]
Over de Spuij-straat.
(te zetten op half) Juffrouw de wedue Dalibaart, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
Bij de Pelseburgh.
(te blijven staan) Pieter Dormaal, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
Kalkhaven.
(te zetten op Capitalist) d'heer Nicolaas van Batenburgh, staat 1/2 Capt. te verhoogen op Capitalist;
Vuijlpoort.
(te zetten op half)Wouter Mikhout, staat kleijn, te verhoogen op Capitalist;
(te blijven)Wedue Coeberge, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
(te zetten op half)Willem Cluijt, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
(te zetten op half)Pieter van Gelder, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
Bij de Vriesestraat.
(te blijven staan) Willem Spruijt, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;
Raamstraat.
(te zetten op half) Philippus vander Kloek, staat kleijn, te verhoogen op 1/2 Capitalist;

[buijten quartier]
(te zetten op half) Nicolaas van Lil, staat kleijn, te verhoogen op Capitalist;
Noordendijk.
(te zetten op half) Jacob Cumsius, staat kleijn, te verhoogen op Capitalist;
(te blijven) Gijsberd van Resoort, staat kleijn, te verhoogen op Capitalist;

Want den Pagter van het middel in het hooft van deze gemelt door Heeren Burgemeesteren des Stad Dordrecht geautoriseert ende gequalificeert om het zelve, voor zoover deze lijsten betreft, zoodanig treffen(?) ende ontfangen als in margine voor ieders naam genoteert staat. Actum Dord.t den 21 Augustij 1734.
Ter ordonnantie van Heer Burgemeesten
.

Laatst gewijzigd: april 2011.