Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: impost op zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1726-1742)


(verhogingen en verminderingen)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 3
Inventarisnummer : 3544 Lijsten houdende een opgave van degenen die aangeslagen zijn voor de impost op zout en zeep (1726-1742).Inhoud verhoging/vermindering van de impost:

PS.
De zout- en zeepbelasting is gebaseerd op het geschatte verbruik door het gezin.
Herengeld heeft betrekking op het aantal dienstboden en knechten. Redemptiegeld is gebaseerd op een schatting van de welstand
.

1732 - taxatie, zout, zeep etc 30 jan 1732


(Geresolveert de penningen geCollecteert voor de verdrevene Waldense, over te geven aan den ontfanger Nicolaes Stoop, op een Resolutie van Borgmeesteren, of op een quitantie van den Ontfanger. Te denken aan de ordonnantie Cap. Papel(?) de Boeken(?))
Vergadering van Haer Ed. Groot Agtbare Heere Burgemeesteren op den 30 januarij 1732.
Getaxeert de lijst van den pagter Arendt de Heer van der impost op 't zout, zeep, Heer en Redemptiegeld ingegaan primo April 1731
.

1 quartier.
Grootekerskbuurt.
Joh. Lesier te stellen op 1/2 Cappitalist
Wilhelmina van Baal van Cappitalist op klijn getacx.t
Hend. de Saive 1/2 Capitalist
Adriaan 't Hooft 1/2 Cappitalist
Adam Stratenus 1/2 Cappitalist
Johannis van Loon 1/2 Capitalist
Jacob Herpert 1/2 Capitalist
Adolf Stander 1/2 Capitalist
Pieter Aert en Hof 1/2 Cappitalist
Sijmen Taij van Campen 1/2 Cappitalist
Jan van Gelsdorp Cappitalist
Francois Beudt, woont bij sijn vader, een munter
Bartholmeus vander Star, 1/2 Cappit.
Francois der Moeij, 1/2 Cappitalist
Sixtus Staelsmit 1/2 Cappitalist
Adriaen van Dam op klijn te late
Leonardus van Dam 1/2 Cappitaal
Jan Cuijs 1/2 Cappitalist
Willem de Bruijn 1/2 Cappitalist
Cornelis van Vlied op klijn getaxeert
Govert van Herberge op klijn te late
Martinus Batenburg Cappitalist
Anthonie Pennings op Clijn te late
Willem Kluijt op 1/2 Capitalist
Pieter van Gelder op 1/2 Capitalist
Antonij de Vos op klijn getacxeert
Anthonij Storm Commesaal
Philipus Kloeck 1/2 Cappitalist
Aelbert Cambij op klijn getacxeert
Joh. Barneveld op klijn te late
Jacob Raats obiit
Gerrit de Vlugt op klijn te blijve
Corn. Martinus Brouwer op 1/2 te late
Jan van der Linde op 1/2 Capitalist

Laatst gewijzigd: april 2011.