Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: impost op zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1726-1742)


(verhogingen en verminderingen)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 3
Inventarisnummer : 3544 Lijsten houdende een opgave van degenen die aangeslagen zijn voor de impost op zout en zeep (1726-1742).Inhoud verhoging/vermindering van de impost:

PS.
De zout- en zeepbelasting is gebaseerd op het geschatte verbruik door het gezin.
Herengeld heeft betrekking op het aantal dienstboden en knechten. Redemptiegeld is gebaseerd op een schatting van de welstand
.

1735 - Legger. taxatie zout, zeep etc saijsoen Apr. 1735 gemaakt 26 7b: 1735


Lijst zout, zeep etc gelt ten (ver)zoeke pagter Dirk van Andel voor de termijn 1 April 1735.

1 quartier.
(te blijven) Gerrit Castendijk, blijven te (ver)hoogen op 1/2 Capt.
(op 1/2 capt.) Johan Saijers, klijn te (ver)hoogen op 1/2.
(op 1/2 capt.) Govert v.d. Linden, klijn te ver)hoogen op 1/2.
(op 1/2 capt.) Commis Jan v.d. Linden, klijn te ver)hoogen op 1/2.
(te blijven) Gerrit Lares, als voren.
(op 1/2) Jan Hubert, als voren.
(te blijven) Jan Nievelt, als voren.

2 quartier.
(op 1/2) Floris v.d. Hespel, als vooren.
(te blijven) Cornelis Verrijk, als vooren.
(te blijven) Johan Verrop, als vooren.
(op 1/2) Maerten Veen, als vooren.
(op 1/2) Martinus van Eijck, als vooren.
(op 1/2) Matthijs van der Banck, als voren.
(op geheel capitalist) de Hr. mr. Gerrit Francken, nieuw op geheel capt.

3 quartier.
(op 1/2) Arnoldus Knog, klijn te (ver)hoogen op 1/2.
(op geheel capt.) de Hr Ketelanus, nieuw te zetten op geheel capt.
(op 1/2) Zusanna Mendius en Nicolaas Noteman, klijn te (ver)hoogen op geheel capt.
(te blijven) Do. Abraham Boet, klijn te zetten op 1/2.
(nog te blijven) Jacob vander Camp, als voren.
(op 1/2) Willem Saijman, als voren.
(te blijven als zijnde onbekent) de Wed: Vriesendorp, als voren.
(als voren) De Wed: Jan de Wensel, als voren.

4 quartier.
(te blijven) Huijbert Kuijper, als voren.
(te blijven) Boudewijn Bronwater, als voren.
(op 1/2) Adriaan de Raat, als voren.
(te blijven) de Wed: Koebergen, als voren.
(te blijven) Pieter Nugteren, als voren.
(op 1/2) Cornelis van Nispen, als voren.
(te blijven) Huijbert van Riemsdijk, als voren.
(te blijven) Willem Spruijt, als voren.
(te blijven) Jan Castendijk, als voren.
(te blijven omdat onbekent is) Captijn Evert van der Hoop, als voren.
(op half capt.) Leendert van der Horst, als voren.

Buijten quartier.
(op 1/2) Wouter van Kessel, als voren.
(te blijven) Jacobus van Dongen, als voren.
(te blijven) Adriaan Stratenus, als voren.
(bij provisie te blijven) Johannes Barnevelt, als voren.
(te blijven) George Bernhart Hoogklimme, als voren.

Aldus gedaan ende getaxeert, zijnde de kamer compleet, als in margine voor iders naam genoteerd, op den 26 7b: 1735.

Laatst gewijzigd: april 2011.