Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: impost op zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1726-1742)


(verhogingen en verminderingen)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 3
Inventarisnummer : 3544 Lijsten houdende een opgave van degenen die aangeslagen zijn voor de impost op zout en zeep (1726-1742).Inhoud verhoging/vermindering van de impost:

PS.
De zout- en zeepbelasting is gebaseerd op het geschatte verbruik door het gezin.
Herengeld heeft betrekking op het aantal dienstboden en knechten. Redemptiegeld is gebaseerd op een schatting van de welstand
.

1736 - Legger taxatie zout, zeep etc Saijsoen 1 april 1736 gedaan den 2 Julij 1736. Pagter D. v. Andel


Aan de Ed. Groot Agtbare Heeren Borgermeesteren der Stad Dordregt versoekt onderdaniglijk Dirk van Andel pagter van de Imposten op t'zout, zeep, Heeren en redemptie geldt over de Stadt Dordregt en resort vandien voor den Termijn ingegaan Primo april 1736 dat UEd: Groot Agtb. de naarvolgende persoonen in de voorsz middelen soodanigh gelieven te verhoogen en op Nieuw te taeeren als bij ieder Naam gemelt staat.

Eerste quartier.
(te blijven) Sr. Mattheus de Vries, staat klijn, getaxeerde; te verhoogen op 1/2 Cappitalist.
(te blijven) Juffrouwe van Gelsdorp, staan 1/2, te verhoogen op heel Cappitalist.
(bij provisie te blijven) Schout Laurens Boon, staat klijn, te verhoogen op 1/2 Cappitalist.
(te blijven) Sr. Guiljam Poulisz, staat klijn, te verhoogen op 1/2 Cappitalist.

Tweede quartier.
(te blijven) Jan Cool, staat klijn, te verhoogen op 1/2 Cappitalist.
(te blijven) Juffr. van der Lisse, staat klijn, te verhoogen op 1/2 Cappitalist.
(wert gestelt op klijn getax.t) Sr. Johan Tresenier, nieuw te setten op 1/2 Cappitalist.
(te blijven) de Heer Contrarolleur Adriaan Nicolaas van Schaijk, staat klijn, te verhoogen op 1/2 Cappitalist.

Derde quartier.
(te blijven) Sr. Maghiel van der Hum, mede Erfgenaam van Hendrik Noteman, was Cappitalist, staat klijn, te verhoogen op 1/2 Cappitalist.
(te blijven) Sr. Anthonij Knock, staat klijn te verhoogen op 1/2 Cappitalist.
(te blijven) Sr. Leendert de Koningh, staat klijn te verhoogen op 1/2 Cappitalist.
(te blijven) Willem Booms, staat klijn te verhoogen op 1/2 Cappitalist.
(te blijven) Doctor Johannes Ensebuis Voet, staat klijn te verhoogen op 1/2 Cappitalist.
(te blijven) Sr. Jacob van der Camp, staat klijn te verhoogen op 1/2 Cappitalist.
(te blijven) Juffr. de wed. van der Lisse, staat klijn te verhoogen op 1/2 Cappitalist.
(te blijven) Sr. Adriaan Burgers, staat klijn te verhoogen op 1/2 Cappitalist.
(te blijven) Sr. Cornelis van Vliet, staat klijn te verhoogen op 1/2 Cappt.
(te blijven) Cornelis van der Kloek, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Sr. Hendrik Onderdewijngaart, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(wert gestelt op half capitalist) Juffr. [-] Belaerts, nieuw te setten op heel Cappitalist.
(te blijven) Juffr. de wed. Vriesendorp, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Juffr. de wed. Sander Meusel, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.

Vierde quartier.
(te blijven) Sr. Jan van der Maade, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Sr. Jan van Wageningen, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Juffr. de wed. de Haan, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Sr. Cornelis Wiltens, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Sr. Gillis vander Berk, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Sr. Huijbert Kuijpers, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) de Hr Jacob van der Vlugt, staat klijn te verhoogen op 1/2 Cappitalist.
(te blijven) Sr. Boudewijn Bornwater, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Sr. Jan Rens, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Sr. Hendrik Hamer, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Sr. Barent Memeringh, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Sr. Huijbert van Riemsdijk, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Sr. Willem Spruijt, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Sr. Marcus Sluijs, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) de Heer Frans van der Hoop, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Juffr. de [-] Vries, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.

Buijten quartier.
(te blijven) Sr. Jacob van Dongen, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(te blijven) Sr. Aelbert Cambij, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.

Aldus gedaan en getaxeert als in margine straat genoteert den 2 Julij 1736 en is dese met den legger, ter Camere ter beleijden der Stad Dordregt berustende, bevonden te accordeeren.
In kennisse van mij was geteekend R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: april 2011.