Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: impost op zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1726-1742)


(verhogingen en verminderingen)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 3
Inventarisnummer : 3544 Lijsten houdende een opgave van degenen die aangeslagen zijn voor de impost op zout en zeep (1726-1742).Inhoud verhoging/vermindering van de impost:

PS.
De zout- en zeepbelasting is gebaseerd op het geschatte verbruik door het gezin.
Herengeld heeft betrekking op het aantal dienstboden en knechten. Redemptiegeld is gebaseerd op een schatting van de welstand
.

1738 - Actum 17 feb 1738 present 4 Hrn Burgermeesteren


Dirk van Andel zout, zeep. Ingegaan primo April 1737.

(te blijven) No. 30 Juffrouwe van Gelsdorp, op de Groenmarkt over de Vleeshouderstraat, staan 1/2 capitalist, te verhoogen op heel Capt.
(gestelt op 1/2 capitalist) No. 64 Juffr. Sisanna en Maria de Bruijn, op de Groenmart bij de Beurs, staan kleijn te verhoogen op 1/2 capt.
(wert gestelt op halff) No. 99 De heer Isaak Issendorp, rafinadeur in de Rafinaderij van Van Stok, Nieuw te stellen op heel Capitalist.
(blijven) No. 218 Sr. Mattheus de Vries, Landmeter, staat kleijn te verhogen op 1/2 capitalist.
(blijven) No. 239 Sr. Adrianus Stratenus, woont in de Grotekerksbuurt, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capitalist.
(kleijn) No. 299 Dr. Jan Steenbergen, op de Verkemart, nieuw te stellen op 1/2 capitalist.
(blijven) No. 343 Cantrarolleur Adriaan Nicolaas van Schaijk, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capt.
(halff) No. 346 d'heer Jacob Keur, op de Wollewevershaven, nieuw te stellen op heel capitalist.
(blijven) No. 359 Juffr. de wed.e Adolph Stander, op de Wollewevershaven, staat 1/2 capt.
(halff) No. 398 De heer Adriaan Maten, op de Nieuw haven, nieuw te stellen op heel capitalist.
(blijven) No. 415 Sr. Cornelis Bax, op de Hooge Nieuwstraat in de Goude Molen, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capt.
(blijven) No. 425 Schout Laurens Boon, agter Engelenburg, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capitalist.
(blijven) No. 439 Gerrit Castendijk, agter de Grootekerk, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capt.
(blijven) No. 455 Sr. Hendrik Hamer, wijnkooper, in de Prinsestraat, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capitalist.
(blijven) No. 469 de Heer Jacob van der Vlist, houtkooper bij de Sluijspoort, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capt.
(blijven) No. 478 Sr. Boudewijn Bornwater, op de Kalkhaven, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capt.
(blijven) No. 487 Sr. Jan Rens, op de Kalkhaven, rafinadeur, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capt.
(blijven) No. 495 de heer Gilles van der Beek, pontgaarder, bij de Kalkhaven, staat kleijn te (ver)hoogen op 1/2 capt.
(blijven) No. 665 Sr. Anthonij Knogh, wijnkoper, bij 't Melkpoortie, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capitalist.
(halff) No. 725 De heer van Fles, in de Voorstraat over de Nieukerksteijger, nieuw te stellen op heel capitalist.
(blijven) No. 759 Sr. Jacob van den Camp, garentwijnder in de Voorstraat bij 't Sakkedragersstraatie, staat klijn te verhoogen op 1/2 capt.
(blijven) No. 766 Juffr. de wed.e van der Lisse, naast de Munt, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capt.
(blijven) No. 798 Sr. Cornelis van Vliet, Lakenkooper in den Groeneboer, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capitalist.
(blijven) No. 804 Sr. Willem Spruijt, (ijserverkoper) in de Voorstraat, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capitalist.
(blijven) No. 806 Sr. Huijbert van Riemsdijk, (cock) in de Voorstraat, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capitalist.
(blijven) No. 819 Sr. Barent Memering (tabak verkooper) bij de Vismarkt, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capitalist.
(blijven) No. 862 Juffr. de wed.e van Druijnen, (wijnkoopster) in de Voorstraat over de Pelsebrugh, staat klijn te (ver)hogen op 1/2 capt.
(blijven) No. 885 de heer Jan van Putte, zeepzieder bij de Vuijlpoort, staat kleijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(blijven) No. 889 Sr. Jan van Wageningen (kaaskooper) bij de Vuijlpoort, staat kleijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(blijven) No. 892 Jacobus de Leeuw (wijnkooper etc) bij de Vuijlpoort, staat kleijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(blijven) No. 875 de heer Francois van der Hoop, Oost Indische schipper, over het Bagijnhoff, staat klijn te verhoogen op 1/2 Capt.
(nader te informeeren) No 1001 Pieter van Overbeek, in de Hoffstraat, nieuw te stellen op heel Capt. heeft ruijm veertig duijsent gulden geerft van zijn vrouws muij tot Rotterdam.
(blijven) No. 1133 Juffr. de wed.e Hendrik Vriesendorp, in Steegoversloot, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capitalist.
(kleijn) No. 1140 Juffr. wed.e Jan Gardenier, in Steegoversloot, nieuw te stellen op 1/2 capt.
(blijven) No. 1149 Juffr. de wed.e Sander Muisel, kosterin vande Augustijnekerk, staat kleijn te verhoogen op 1/2 capt.
(blijven) No. 1158 de hr. Proc. Andr. Cant, in Steegoversloot, staat 1/2 Capt. te verhogen op heel Capt, is universeel Erffgen. van sijn vader Pieter Kant was 1/2 Capitalist.
(blijven) No. 1167 Sr. Hend. Onderdewijngaart, in Steegoversloot, staat kleijn te verhoogen op 1/2 Capitalist.

Buijten de Stadt.
(blijven) No. 1270 Sr. Jacobus van Dongen (run molenaar), buijten de Sluijspoort, straat kleijn te verhogen op 1/2 Capitalist.

Laatst gewijzigd: april 2011.