Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: impost op zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1726-1742)


(verhogingen en verminderingen)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 3
Inventarisnummer : 3544 Lijsten houdende een opgave van degenen die aangeslagen zijn voor de impost op zout en zeep (1726-1742).Inhoud verhoging/vermindering van de impost:

PS.
De zout- en zeepbelasting is gebaseerd op het geschatte verbruik door het gezin.
Herengeld heeft betrekking op het aantal dienstboden en knechten. Redemptiegeld is gebaseerd op een schatting van de welstand
.

1742 - taxatie Sout, Zeep etc 12 Nov 1742


[COPIE] Aan de Ed: en Groot Aghtb: Heeren Regerende Borgemeesteren der Stadt Dordreght.
Overgegeven door Coenraad Welborn als Pagter van de Impost op de Quotisatie van 't zout, zeep, heer en Redemptie gelt over de Stadt Dordreght, etc van den Loopenden termijn Ingegaan van den 1e April 1742 ootmoedelijk versoekende haar Ed: en Groot Aghtb: de volgende Heeren etc int voorsz: middel gelieve te taxeeren.

(op heel) D'Hr Martinus Backus van halff Captalist op Heel;
D'Hr. Jan Herders op Heel;
(op heel) Juffr. dewed:e de Sterke, van halff Captalist op Heel;
Juffr. Hester Josselet, van Cleijn op Heel Capta.

Actum ter Camere van Heeren Burgemeesteren op den 12 November 1742.

Laatst gewijzigd: april 2011.