Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: jaarboek Oud-Dordrecht 2020 eerste stenen in binnenstad en 19de eeuwse schil - aanvullingen / verbeteringen


Kasperspad 19


Kasperspad 19

Eerste steen: M.W.P. 18 5/11 75.
De steen is gelegd door Maria Wilhelmina Plaizier (Plazier) (1813-1897).
Ze komt niet voor in de volkstellingen van 1830, 1840 en 1849. Mogelijk woonde ze toen buiten Dordrecht?
Vanaf 1862 is haar spoor in de registers te vinden. Ze woonde toen bij familie: Josina Moret-Hagen en Petronella/Pietenella Moret in het Kasperspad.

FRAGMENTGENEALOGIE


I. Fredrik Plazier (Plaijsier), overl. voor 1-9-1768, tr. Marijke Verhoeven (Maijke Verhoeve), overl. na 1-9-1768.
Kinderen:
1. Jesijna Plaisier, ged. Dordrecht 28-8-1744.
2. Pieter Plasier, ged. Dordrecht 19-10-1746.
3. Jacobus Plaijsier, ged. Dordrecht 6-4-1749.
4. Aletta Plaijsier, ged. Dordrecht 26-12-1751.
5. Baastiaantje Plaisier, ged. Dordrecht 14-4-1754.
6. Jacoba Plaisier, ged. Dordrecht 27-4-1757.
7. Elisabeth Plaisier, ged. Dordrecht 13-2-1760.II. Hendrik Plasier (Plazier), geb. Dordrecht, 'Hendrik Plasier j.m. woont aan de Morthoek geadsisteert met zijn moeder Marijke Verhoeven wed. van Frederik Plasier' (1768), broodbakker Bagijnhof D0950 (1808), overl. Dordrecht 11-5-1816 (74 jr), otr. Dordrecht 1-9-1768 Kaatje Priel (Caatje Priel), geb. Dordrecht ca 1743, 'Caatje Priel j.d. woont in de Marienbornstraat hebbende schrifteli(j)k consent van hare moeder Ariaantje Schriek wed. Jurrij Priel' (1768), 80 jaar wonende te Dordrecht (in 1823), overl. Dordrecht 26-1-1826 (83 jr), dochter van Juri Priel en Adriana Schriek.
NB.
- Hoofdgeld 1808: Register der Stad Dordrecht en van de Merwede
Bagijnhof D0950 Naam Hendrik Plazier
Ongehuwd 3
Gehuwd 2
Kinderen -
Dienst- of werkboden 1 dienstbode
Beroep broodbakker
Klasse 34
Hoofdgeld 10-0-0 Aanmerkingen 2-0-
- Volksregister 1830 (Moordhoek D0763)
Moordhoek D0763 Pieter Montfoort 47 Dordrecht mannelijk geslacht (getrouwden) arbeider Protestanten
Moordhoek D0763 Adriana Plezier 56 Dordrecht vrouwelijk geslacht (getrouwden) geen Protestanten
Moordhoek D0763 Pieter Adrianus Montfoort 18 Dordrecht mannelijk geslacht (jongmans) geen Protestanten
Moordhoek D0763 Geertrui Catharina Montfoort 14 Dordrecht vrouwelijk geslacht (jongedochters) geen Protestanten


Kinderen:
1. Fredrik Plasier, ged. Dordrecht 25-8-1769, overl. Dordrecht 4-3-1831 (62 jaar), tr. Aagie Vos (Aagje Vos). (Kinderen: Hendrik 10-4-1796; Johannes 24-10-1799; Willem 2-4-1802; Kaatje 26-11-1805;)
2. Adriana Plaisier [Adriana Plezier], ged. Dordrecht 20-5-1772 (als Adriaan), wonende Moordhoek D0763 (1830), overl. Dordrecht 26-3-1860 (87 jr), tr. Pieter Montfoort.
3. Henderik Plasier, ged. Dordrecht 27-1-1775.
4. Willem Plaisier, ged. Dordrecht 6-4-1777, volgt III.
5. Maijke Plasier, ged. Dordrecht 17-10-1779 (dr. van Hendrik Plasier/Kaatje 'Bree')III. Willem Plaisier [Plazier, Plaizier], ged. Dordrecht 6-4-1777, broodbakker Gr.Kerksbuurt A051 (1808), obligatie Jan Stempels Roelofszoon (1808), boulanger (1813), bakker (1823), overl. Dordrecht 11-04-1823 (45 jaar; C756 in de Frankestraat), otr/tr. Dordrecht 9-8-1800 Maria Stempels, geb. ca 1780, 42 jaar in 1823, woont Pelsestraat D0357 (1830), woont Voorstraat C1347 bij Hendrik Groenenberg en Catharina Plaizier (1850-1860), overl. Dordrecht 01-12-1857 (77 jr; weduwe Willem Plaizier; C1347 op de Voorstraat), dochter van Jan Stempels en Geertruij Stempels.

NB.
- Hoofdgeld 1808: Register der Stad Dordrecht en van de Merwede
Gr.Kerksbuurt A051
Naam W. Plaisier
Ongehuwd 1
Gehuwd 2
Kinderen 3
Dienst- of werkboden 1 dienstbode
Beroep broodbakker
Klasse 36
Hoofdgeld 4-0-0
Aanmerkingen 2-00
- Soort akte obligatie
Straat Grootekerksbuurt
Aktenummer -
Datum akte 03-11-1808
Naam eigenaar (of schuldenaar) Willem Plaisier, wonende binnen deze Stad
Schuld f 1.800
Naam koper (of schuldgever) Jan Stempels Roelofszoon, wonende binnen deze Stad
Soort eigendom zijn Huis en Erf staande en gelegen in de Grootekerksbuurt binnen deze Stad, Get: A 51
Belendingen (buren) belent met het Huis van Arnoldus van Dijl aan de eene, en dat van Maaike de Vries weduwe van Aalbert Oosterman aan de andere zijde

- Patentrecht
1806 Willem Plaizier A051 broodbakker
1807 Wm. Plezier A051 als broodbakker
1808 W. Plaisier A051 broodbakker
1809 W. Plaizier A051 broodbakker
1811 Willem Plaizier A051 broodbakker

- Volksregister 1830 (Moordhoek D0763)
Pelsestraat D0357 Maria Stempels 47 Dordrecht vrouwelijk geslacht (weduwen) geen Protestanten
Pelsestraat D0357 Pieter Stempels 29 Dordrecht mannelijk geslacht (jongmans) blokmaker Protestanten
Pelsestraat D0357 Geertrui Plaisier 23 Dordrecht vrouwelijk geslacht (jongedochters) geen Protestanten
Pelsestraat D0357 Cornelia Stempels 1 Dordrecht vrouwelijk geslacht (jongedochters) geen Protestanten

- Volksregister 1840 (Voorstraat C1347)
Voorstraat C1347 Hendrik Groenenberg 35 Dordrecht mannelijk geslacht (getrouwden) blikslager Protestanten
Voorstraat C1347 Catharina Plasier 35 Dordrecht vrouwelijk geslacht (getrouwden) geen Protestanten
Voorstraat C1347 Willem Groenenberg 6/m Dordrecht mannelijk geslacht (jongmans) geen Protestanten
Voorstraat C1347 Jacoba Groenenberg 8 Dordrecht vrouwelijk geslacht (jonge dochters) geen Protestanten
Voorstraat C1347 Maria Groenenberg 6 Dordrecht vrouwelijk geslacht (jonge dochters) geen Protestanten
Voorstraat C1347 Hendrica Groenenberg 3 Dordrecht vrouwelijk geslacht (jonge dochters) geen Protestanten
Voorstraat C1347 Maria Stempels 59 Dordrecht vrouwelijk geslacht (weduwen) geen Protestanten

- Overlijden
Toegangsnummer 256
Inventarisnummer 213
Akteplaats Dordrecht
Aktenummer 203
Aktedatum 12-04-1823
Voornaam overledene Willem
Achternaam overledene Plasier
Leeftijd overledene 45
Overlijdensdatum 11-04-1823
Voornaam partner Maria Achternaam partner Stempels
Voornaam vader Hendrik
Achternaam vader Plasier
Voornaam moeder Kaatje
Achternaam moeder Priel
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7859770&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2
- Overlijden
Toegangsnummer 256
Inventarisnummer 247
Akteplaats Dordrecht
Aktenummer 747
Aktedatum 02-12-1857
Voornaam overledene Maria
Achternaam overledene Stempels
Leeftijd overledene 77
Overlijdensdatum 01-12-1857
Voornaam partner Willem
Achternaam partner Plaizier
Voornaam vader Jan
Achternaam vader Stempels
Voornaam moeder Geertruij
Achternaam moeder Stempels
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7867520&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2

Kinderen:
1. Hendrik Plaisier, ged. Dordrecht 28-12-1800, overl. Dordrecht 16-6-1822 (21 jaar).
2. Jan Plazier, ged. Dordrecht 21-12-1802.
3. Willem Plaizier, ged. Dordrecht 15-1-1805.
4. Geertruij Plaizier, ged. Dordrecht 20-2-1806, wonende C Blijdenhoek 251 (1850-1860), tr. 10-10-1827 (akte 132) Pieter Stempels, geb. 1800, blokmaker, zoon van Pieter Stempels en Cornelia Loivink. (Kinderen: Willem 1835, Cornelis 1840)
5. Kaatje Plasier (Catharina Plaizier), ged. Dordrecht 24-7-1808, woont Voorstraat C1337 (1850-1860), overl. Dordrecht 25-7-1893 (85 jaar), tr. Dordrecht 03-11-1830 Hendrik Groenenberg, blikslager, zoon van Jacobus Groenenberg en Henderica Catrina van Neerum.
6. levenloos kind, geb. Dordrecht 30-1-1812.
7. Maria Wilhelmina Plazier, geb. Dordrecht 26-02-1813, volgt IV.
8. Petronella Plaisier (Pieternella Plazier), geb. Dordrecht 1-7-1817, overl. Dordrecht 12-12-1848 (32 jaar), tr. (17 jaar oud) Dordrecht 13-5-1835 Johannes van Helden, zoon van Willem van Helden en Lena van Raamt.IV. Maria Wilhelmina Plazier (Plaizier, Plasier, Plaisier), geb. Dordrecht 26-02-1813 (akte 89), wonende bij Josina Moret-Hagen (tapster) en haar dochter Petronella Moret (winkelierster/tapster)
in Kasperspad E483a (vanaf ca 1879), overl. Dordrecht 25-01-1897 (83 jaren/ongehuwd/voormiddag 8 uren/7 aan het Kasperspad).

NB.
- Geboorte Maria Wilhelmina Plasier, 26-02-1813
Geboortedatum: 26-02-1813
Aangiftedatum: 27-02-1813
Kind: Maria Wilhelmina Plasier
Vader: Willem Plasier
Moeder: Maria Stempels
Gemeente: Dordrecht
Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 2
Aktenummer: 89

- geen Maria Wilhelmina Plasier/Plazier/Plaizier/Plaisier bij de volkstellingen van 1830, 1840 en 1849 in Dordrecht

- (not. Struijk) 4486 scheiding 7-4-1836
Jan Plaizier, Geertruij Plaizier, Pieter Stempels, Catharina Plaizier, Hendrik Groenenberg, Maria Plaizier, Pieternella Plaizier, Maria Stempels, Nicolaas van Eijsden, Bastiana van Eijsden, Barend Bruijninghuijs Junior, Adriana Stempels, Barend Bruijninghuijs Senior, Jacobus de Koning, Engelbert Willemszen en Gerard Mauritz, te Dordrecht,
de helft in een graft op de Dordrechtsche begraafplaats onder Dubbeldam Sectie A N. 339 gemeen gehouden.
[GAD-20-1614-(Notariele archieven van Dordrecht)_252.jpg]

- KADASTER dienstjaar 1846
A512 F00113
Petronella Moret, gistverkooper, en cons.
(vruchtgebruikster: Josina Hagen wed. A. Moret, tapster, Dordt)

- adresboeken
1855 wed. A. Moret geb. Hagen [Slijters in Gedisteleerd]
1855 wed. A. Moret geb. Hagen [Tappers]
1855 wed. A. Moret geb. Hagen slijtster en tapster Binnenwalevest A512
1860 Wed. A. Moret geb. Hagen slijtster en tapster, winkelierster in gist Wijk A Binnenwalevest No. 512
1865 Wed. A. Moret geb. Hagen slijtster en tapster, winkelierster in gist Wijk A Binnenwalevest No. 512
+
1855 P. Moret gistverkooper Binnenwalevest A512
1855 P. Moret [Gistverkoopers]
1873 P. Moret winkelierster, tapster en slijtster Wijk A Binnenwalevest No. 512
1879 P. Moret part. Wijk E Kasperspad No. 483a

- bevolkingsregister 1850-1860 (blad 623)
A Binnenwalevest Huisnr. 512
1. Josina HAGEN, 1785 Dordrecht, tapster;
2. Pieternella Moret, 1813 Dordrecht, gistverkoopster;
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7892748&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2

- bevolkingsregister 1860-1890 (blad 238)
1. (13-1-1862) Josina HAGEN (wed A. Moret), (hoofd) 25-2-1785 Dordrecht, tapster, overl. 24-1-1872
2. (13-1-1862) Pietronella Moret, (dochter) 9-1-1813 Dordrecht, overl. 10-4-1887
3. (13-1-1862) Maria Willemina Plaizier, (nicht) 27-2-1813 Dordrecht
WONENDE: A512, E483, Kasperspad 11a
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=100&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7904041&milang=nl&misort=dt%7Casc&mip1=pla*ier&mip3=maria&mif1=112&miview=viewer2

- (kadaster) Artikellegger 5873 (dienstjaar 1873):

(kadaster, hulpkaart 11 april 1853 C1243)

(kadaster, hulpkaart 1 mei 1876 C2102 en C2103)

(kadaster, hulpkaart maart 1894 C3219)

(kadaster, huidige perceel C5723 (oud C3220), Kasperspad 19)


1 C0843 G00424 huis, erf 00.00.52 Dordrecht 5871 1 Dordrecht 6509 1 (1873) dj1977 verkoop
2 C01243 tuin 00.01.44 Dordrecht 4572 18 Dordrecht 5873, 5873, 6522 3, 4, 1 dj1877 stichting
3 C02102 huis, erf 00.00.74 Dordrecht 5873 2 Dordrecht 5873 6 dj1884 verv. vrijdom
4 C02103 huis, erf 00.00.64 Dordrecht 5873 2 Dordrecht 5873 7 dj1884 verv. vrijdom
5 (St. Jorisweg) Kasperspad C01742 boomgaard 00.04.15 Dordrecht 7001 1 Dordrecht 5873, 5873, 5873, 7925 10, 11, 12, 9 dj1895 verkoop
6 Kasperspad C02102 huis, erf 00.00.74 Dordrecht 5873 3 Dordrecht 5873 8 dj1889 redres
7 Kasperspad C02103 huis, erf 00.00.64 Dordrecht 5873 4 Dordrecht 5873 9 dj1889 redres
8 Kasperspad C02102 huis, erf 00.00.74 Dordrecht 5873 6 Dordrecht 5873 11 dj1895 vereniging
9 Kasperspad C02103 huis, erf 00.00.64 Dordrecht 5873 7 Dordrecht 5873, 7925 12, 9 dj1895 verkoop
10 Kasperspad C03218 tuin 00.03.91 Dordrecht 5873 5 Dordrecht 9052 2 dj1898 verkoop
11 Kasperspad C03219 huis, erf 00.00.84 Dordrecht 5873, 5873 5, 8 Dordrecht 9052 3 dj1898 verkoop
12 Kasperspad C03220 huis, erf 00.00.71 Dordrecht 5873, 5873 5, 9 Dordrecht 9052 4 dj1898 verkoop

- belasting (hoofdelijke omslag) 1877
E0483a M.a W.a Plazier

- adresboek 1879
M.W. Plazier parte. Wijk E Kasperspad No. 483a

Afgebroken panden, welke zijn gebouwd in 1882 (RAD 209-160)
Bron: Regionaal Archief Dordrecht (RAD)
Toegang: 209 (bouw- en woningtoezicht)
Inventarisnummer: 160 (over het jaar 1882)

AFB0018 - aanvraag 12/1882; Kasperpad E483; Gt. Rijkhoek; (plattegrond, doorsnede, voorgevel);
[bouwaanvraag 12/1882 [afb. 14/316]: De ondergeteekende Gt. Rijkhoek gemagtigde van mejufvrouw P. Moret eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kasperspad wijk E no. 483, wenschende de navolgende werken te verrigten, als: op voornoemde haar grond een huis te maken volgens bijgaande tekening (19 Januarij 1882)
- adresboek 1883
M.W. Plaisier, particuliere, Kasperspad E483a

- adresboek 1885
M.W. Plaisier, particuliere, Kasperspad 11a

- adresboek 1890
M.W. Pleizier, particuliere, Kasperspad 7

- adresboek 1893
M.W. Plaisier, particuliere, Kasperspad 7

- adresboek 1894-1895
M.W. Plaizier, particuliere, Kasperspad 7

- Overlijden Maria Wilhelmina Plasier, 25-01-1897
Overlijdensplaats: Dordrecht
Overlijdensdatum: 25-01-1897
Aktedatum: 26-01-1897
Overledene: Maria Wilhelmina Plasier
Vader: Willem Plasier
Moeder: Maria Stempels
Gemeente: Dordrecht
Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 287
Aktenummer: 61
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=100&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7877459&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mip1=pl*ier&mip3=wilh*&miview=viewer2

- Heden overleed, na eene kortstondige ziekte,
onze geliefde Tante en Behuwdtante,
Mejuffrouw MARIA WILHELMINA PLAIZIER,
in den ouderdom van bijna 84 jaar.
Namens de Familie, W. GROENENBERG. Executeur-Testamentair.
Dordrecht, 25 Januari 1897
[De Dordrechtsche Courant, 1897-01-27; p. 6]
- Zij, die iets te vorderen hebben van- of ver-
schuldigd zijn aan de nalatenschap van Mejuffrouw
MARIA WILHELMINA PLAIZIER, in leven
particuliere, gewoond hebbende te Dordrecht
en aldaar overleden op den 25 Januari 1897,
worden verzocht daarvan zoo spoedig mogelijk
opgave of betaling te doen ten Kantore van
den Notaris O. W. P. VAN TUSSENBROEK,
Voorstraat 386 te Dordrecht.
[De Dordrechtsche Courant, 1897-02-08; p. 7]
https://www.archieven.nl/maisi_ajax_proxy0.php?mivast=0&mizig=304&miadt=46&miaet=14&micode=DC_1897&minr=5865903&milang=nl&misort=dt%7Casc&mizk_alle=plaizier%20wilhelmina&mif1=46&miview=ocr

Laatst gewijzigd: april 2020.