Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 3; 330 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 03)

03.107 Wijnstraat Jacoba en Catarina van Gale


Wijk 03 Nummer 107
Wijnstraat
Eigenaar: Jacoba en Catarina van Gale
woonhuis,3 pakhuizen
Getaxeerd op: ƒ 350
Oude aanslag: ƒ 43
Nieuwe aanslag: ƒ 29-3
Opmerkingen: Verhuren woonhuis voor f 295, waarvan af f 18 voor behangsel en de kelder voor f 40. Nog drie pakhuizen per last verhuurd (elke zolder 12 last a driekwart st. per last: f 70.04). Van deze laatste een derde af. Oude verp. f 32.10 en f 10.10.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).