Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 3; 330 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 03)

03.124 Wijnstraat Elisabeth Heicoop


Wijk 03 Nummer 124
hoek Schrijversstraat Wijnstraat
Eigenaar: Elisabeth Heicoop
woonhuis/koetshuis
Getaxeerd op: ƒ 454
Oude aanslag: ƒ 56
Nieuwe aanslag: ƒ 37-17
Opmerkingen: Verhuurt woonhuis, koetshuis en stal voor f 430, daarvan af f 12 voor behangsels; voorts een kelder voor f 24 en nog een voor 50 st. p.m. (f 30), waarvan af een derde.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).