Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 3; 330 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 03)

03.126 Schrijversstraat Jacoba en Catarina van Gale


Wijk 03 Nummer 126
Schrijversstraat
Eigenaar: Jacoba en Catarina van Gale
pakhuis
Getaxeerd op: ƒ 63
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 5-5
Opmerkingen: Bij oude verponding samen met 03125. Verhuren de kelder voor f 30, de zolder en eenhoog voor f 25, tweehoog voor f 25 en driehoog voor f 15. Van alles af een derde.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).