Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 3; 330 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 03)

03.136 Wijnstraat Dirk Rombout


Wijk 03 Nummer 136
hoek Schrijversstraat Wijnstraat
Eigenaar: Dirk Rombout
woonhuis/kelders
Getaxeerd op: ƒ 498
Oude aanslag: ƒ 56
Nieuwe aanslag: ƒ 41-10
Opmerkingen: Oude verponding bestond uit f 15.07.08, f 3.15 en f 36.17.08\nWoonhuis verhuurd voor f 400, waarvan afgetrokken f 12 voor behangsels; verder twee kelders voor f 140 en een keldertje voor f 25. Van de laatsten gaat een derde af.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).