Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 3; 330 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 03)

03.140 Wijnstraat erven van mw. Everwijn


Wijk 03 Nummer 140
Wijnstraat
Eigenaar: erven van mw. Everwijn
woonhuis/kelder
Getaxeerd op: ƒ 518
Oude aanslag: ƒ 72-17
Nieuwe aanslag: ƒ 43-3
Opmerkingen: Erfgenaam van mevrouw Everwijn, vrouwe van Brantwijk, etc. Woonhuis getaxeerd op f 450, kelder verhuurd voor f 102, daarvan af een derde.\n\n\n\nhet betreft de erfgenaam van mevrouw Everwijn van Brantwijk, het woonhuis wordt door de erfgenaam bewoond, de kelder wordt verhuurd

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).